Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO Bettermann. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná ...
 • Zakončení vodičů pro upevnění ve svorkách je velice důležitým procesem. V průmyslové, komerční sféře nabývá podstatně vyšší důležitosti a při výrobě elektrických zařízení se můsí kromě rychlosti dbát také vysokou spolehlivost vytvářených spojů. Rittal ...

UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy


Document Actions
UČEBNICE EVP#3: Vysoké napětí a výbuchy
Provozní činnost, provozní informace a znalosti ... nějak takto by se dala stručně popsat učebnice zaměřená na prostory s výbuchem a vysoké napětí. Víte jaká jsou pravidla při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu? Jak vypadá příkaz "V"? Jaké jsou proměnné při určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu? V čem je důležitá teplotní třída plynů? Co si připomenout v případě oprav a renovací nevýbušných zařízení? A vysoké napětí? Začněme třeba otázkou, která norma je základem pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení ...
Igor Nováček, Miroslav Minařík, ze dne: 7.12.2020


Třetí díl učebnic olomouckého vzdělávacího střediska SOLID se věnuje sice méně častým problematikám, ovšem opět velice důležitým. Vysokému napětí a prostředím s možnosti výbuchu ...
 

I třetí díl je v provedení s plastovou kroužkovou vazbou. Podle slov Petra Létala je to z pohledu manufakturní výroby a možnosti dodatečných doplňků prozatím to nejlepší řešení.

Co v učebnici nalezneme?

Část Výbuchy:
 • Výbušné atmosféry - obecné požadavky
 • Určování vnějších vlivů - prostory s nebezpečím výbuchu.
 • Výbušné atmosféry - návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
 • Opravy a renovace nevýbušných zařízení
 • Výbušné atmosféry - revize a preventivní údržba
 • Bezpečnost strojních zařízení - vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
 • Soubor otázek ke zkouškám


Pro větší náhled kliknout!

Část Vysoké napětí:
 • Rozvody vysokého napětí
 • Elektrické přístroje v rozvodnách VN
 • Výkonové transformátory
 • Vedení vysokého napětí
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem v rozvodu HV
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě
 • Uzemnění elektrických stanic
 • Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie
 • Kovově kryté rozvaděče na střídavý proud 1–52kV
 • Obsluha a práce na elektrickém zařízení VN
 • Elektrické silové instalace s AC napětím vyšším než 1kV dle ČSN 61 936-1
 • Ochranné a pracovní pomůcky
 • Provoz, prohlídky a údržba rozvoden a transformačních stanic
 • Zkušebny elektrických zařízení
 • Soubor otázek ke zkouškám HV


Pro větší náhled kliknout!

Zajímalo nás, pro koho je tato učebnice určená, respektive kdo ji využije nejvíce. Obsah se zaměřuje na dvě oblasti, přičemž poskytuje základní provozní informace, s kterými se v praxi běžně setkáváme.

Jak učebnice začíná? Sledujte úvod ...

Výbušné atmosféry, zařízení, obecné požadavky
(Nařízení vlády 23/2003Sb., ČSN EN 60079-0 ed.4,5, Nařízení vlády 406/2004 Sb.)
Základním právním předpisem, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, je v souladu s ustanovením zákona 90/2016 Sb. v platném znění, NV 116/2016 Sb.

Uvedeným nařízením vlády se stanoví požadavky na:

 • zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, ale jsou nutné pro bezpečné fungování výrobků nebo k jejich fungování přispívá, a
 • součásti určené k zabudování do výrobku.
Za zařízení se považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a jejich přístrojové vybavení, detekční nebo preventivní ochranné systémy atd.


Pro větší náhled kliknout!

Za ochranné systémy se považují jiné než výše uvedené součásti, které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu, nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a jsou uváděny na trh samostatně. Dále jsou těmito právními předpisy definovány výbušné atmosféry, prostředí s nebezpečím výbuchu, skupiny a kategorie apod. Jsou vymezena zařízení, na která se NV 116/2016Sb. nevztahuje (např. zdravotnické prostředky, prostory s nebezpečím výbuchu výbušnin, zařízení v domácnostech, námořní plavidla atd.).

Hlavní část předpisu pak představují podmínky uvádění nevýbušných zařízení na trh, postupy posuzování shody, požadavky na obsah EU prohlášení o shodě a označování. Pro převážnou část výrobků elektro platí, že posouzení shody, vydání EU prohlášení o shodě a označení výrobku evropskou značkou shody CE může provést sám výrobce (dovozce). U zařízení určených do míst s nebezpečím výbuchu je při posuzováni shody nutná účast notifikované (autorizované) osoby. Výjimku tvoří pouze zařízení určená výhradně do ...

Přehled všech dílů učebnic sledujte zde.


Kde a jak je pořídit?
elektronický obchod vydavatele SOLID Team Olomouc (zde) s možností zaslání, nebo osobní odběr v Olomouci. Je možné využít rychlé objednávky níže. S tím, že objednáte díl a jste informováni o aktuální ceně.OBJEDNAT ELEKTRO V PRAXI
#3. DÍL
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním montáží, údržbou a opravami určeného technického zařízení. Komu tedy v uších zní v souvislosti s UTZ výrazy ... elektrická zařízení do 1000V, bez omezení napětí, elektrická pevná trakční zařízení, zařízení hnacích vozidel, železničních vozů, zabezpečovací, lanových drah ... pak bude tato učebnice olomouckého vzdělávacího střediska ta, z které se můžete ke zkouškám učit. Krátké zastavení nad čtvrtým díle komentuje i Petr Létal. Co v něm objevíte tentokrát?
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933