Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 10
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Potřebu osvětlování nezastavuje ani stávající situace. Světelné výpočty a nabídky osvětlovacích soustav probíhají neustále. Rychlý pohled na aktuální katalog interiérových, exteriérových svítidel, svítidel se senzorem, průmyslových a nouzových ...
 • Hřeben, vidlička, kolík. Tři naprosto nesourodá slova a přesto se všechna vztahují k jedné věci. Vydrátování, chcete-li zapojení rozvaděče vyžaduje určité znalosti, dovednosti a čas. Pokud volíte přístroje jednoho dodavatele, lze využít jeho ...

UČEBNICE EVP#2: Slaboproud a hromosvody


Document Actions
UČEBNICE EVP#2: Slaboproud a hromosvody
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
Igor Nováček, Miroslav Minařík, ze dne: 9.11.2020


I tento učební díl je určen k následnému studiu. Hned v úvodu autoři uvádějí:
Druhý díl Elektro v praxi není zpracován jako samostatná publikace, ale navazuje na první díl (právní předpisy a silnoproud). To znamená, že ani v oblasti slaboproudu, ale ani v oblasti hromosvodů nelze brát dále uvedené informace jako komplexní.

Pro oblast výpočetní techniky jsme do textů zahrnuli jen informace, které korespondují s bezpečností. Podrobnější informace je nutno hledat v souvisejících odborných normách a publikacích. U spotřební elektroniky je pohled obdobný, ale co je důležité, je proveden podrobnější rozbor požadavků zákona o výrobku a jeho doprovodných nařízení vlády vzhledem k prohlášení nebo ujištění o shodě. Uvedený zákon byl již několikrát novelizován.


Krátký pohled Petra létala sledujte zde ...


Spojení slaboproudu a hromosvodů do jedné publikace není náhodné. Je dáno provázaností problematiky antén, přepěťových ochran a ochrany před bleskem. V dnešní době se čím dál více slaboproudé elektroniky vyskytuje ve spoustě zařízení. Je tedy vhodné mít alespoň základní znalosti z pohledu obsluhy či údržby. Výpočetní technika se stala pomalu nedílnou součásti našeho života, a i na této technice je třeba provádět pravidelnou údržbu, která prodlužuje její spolehlivost a životnost. Proto je vhodné vědět, co vše se má provádět při takovéto údržbě.

Pro úplnost bychom rádi znovu upozornili (viz úvod do 1. dílu elektro v praxi), že tato publikace je určena nejen pro zkoušku, ale hlavně pro následné použití v praxi. Bylo by tudíž nesmyslné, aby se odborníci na výpočetní techniku učili speciální požadavky na zařízení telekomunikační, elektrické požární nebo zabezpečovací signalizace a naopak.Co nalezneme v této publikaci?
 • Ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305-1, 2, 3, 4 ed.2
  Příčiny, škody a typy ztrát způsobené bleskem na stavbách
  Metodika stanovení rizika
  Základní kritéria pro ochranu objektů a inženýrských sítí
  Příklady přiřazení hladiny ochrany před bleskem jednotlivým objektům
  Jímací soustava
  Princip metody valící se koule
  Princip metody ochranného úhlu
  Izolovaný (oddálený) vnější systém ochrany před bleskem
  Soustava svodů
  Uzemňovací soustava
  Ekvipotencionální pospojování proti blesku
  Stavby, kde se vyskytují tuhé výbušniny
  Schéma navrhu systémů ochrany před bleskem, konzultace, dokumentace
  Projektová dokumentace systému ochrany před bleskem
  Revize systému ochrany před bleskem
  Údržba systému ochrany před bleskem

 • Přepětí a přepěťové ochrany
  Z čeho vzniká nejčastěji přepětí
  Než začneme s instalací přepěťových ochran
  Zařízení jednotlivých kategorií
  Rozdělení chráněného prostoru do zón
  Co je uvnitř přepěťových ochran jednotlivých stupňů


Pro větší náhled kliknout!


 • Ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390
  Jímací zařízení
  Druhy hrpmosvodů
  Vedení a svody
  Vzdálenost podpěr
  Dimenzování vodičů
  Řešení a provedení hromosvodů u některých objektů
  Posuzování starých hromosvodů
  Právní předpisy a zřizování ochrany před bleskem

 • Ochrana anténních systémů před atmosférickým přepětím
  Pospojování a uzemnění
  Pospojování v síťových systémech
  Ochrana dálkových napájení
  Dělení účastnických zásuvek
  Ochrana před atmosférickým přepětím a vyloučení rozdílu potenciálu
  Uzemnění a pospojování anténního systému
  Ochrana přídavným vybíjecím vodičem

 • Soubor otázek pro zkoušky-ochrana před bleskem


Pro větší náhled kliknout!


 • Zařízení informační technologie-bezpečnost
  Rozsah platnosti
  Obecné principy bezpečnosti
  Obvody TNV
  Všeobecné požadavky na zařízení informačních technologií
  Ochrana před nebezpečím
  Uzemňování a pospojování
  Pracovní uzemňování
  Nadproudová ochrana
  Elektrická izolace
  Vzdušné vzdálenosti
  Vodiče, spoje a napájení

 • Informační technologie-údržba softwaru

 • Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
  Základní požadavky
  Ochrana před nepříznivými vlivy
  Spojování a připojování vodičů a kabelů
  Rozvodné skříně
  Vedení v trubkách
  Souběhy a křižování vedení elektronických komunikací


Pro větší náhled kliknout!


 • Zařízení spotřební elektroniky
  Spínače přístrojů spotřební elektroniky
  Sdělovací přístroje

Kde a jak je pořídit?
elektronický obchod vydavatele SOLID Team Olomouc (zde) s možností zaslání, nebo osobní odběr v Olomouci. Je možné využít rychlé objednávky níže. S tím, že objednáte díl a jste informováni o aktuální ceně.OBJEDNAT ELEKTRO V PRAXI
#2. DÍL
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jaké mohou být u rozvaděče v soustavě TN-C jeho vývody? Co musí splňovat odnímatelné části elektroměrového rozvaděče? Co lze v elektroměrovém rozvaděči, části pro elektroměr, vše umístit za zařízení? S jakým prostorem je nutno pro montáž elektroměrů a spínacích prvků uvažovat? Jaké typy vodičů použitých v zapojení elektroměrových rozvaděčů lze použít? Jak se označují návlačky vodičů na kontaktech instalovaných přístrojů? Jistič před elektroměrem je jistící zařízení odběratele, které jej omezuje ve výši rezervovaného příkonu. Ampérická velikost jističe před elektroměrem musí být odsouhlasena ... odpovědi čtěte zde!
Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním montáží, údržbou a opravami určeného technického zařízení. Komu tedy v uších zní v souvislosti s UTZ výrazy ... elektrická zařízení do 1000V, bez omezení napětí, elektrická pevná trakční zařízení, zařízení hnacích vozidel, železničních vozů, zabezpečovací, lanových drah ... pak bude tato učebnice olomouckého vzdělávacího střediska ta, z které se můžete ke zkouškám učit. Krátké zastavení nad čtvrtým díle komentuje i Petr Létal. Co v něm objevíte tentokrát?
Provozní činnost, provozní informace a znalosti ... nějak takto by se dala stručně popsat učebnice zaměřená na prostory s výbuchem a vysoké napětí. Víte jaká jsou pravidla při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu? Jak vypadá příkaz "V"? Jaké jsou proměnné při určování vnějších vlivů v prostorách s nebezpečím výbuchu? V čem je důležitá teplotní třída plynů? Co si připomenout v případě oprav a renovací nevýbušných zařízení? A vysoké napětí? Začněme třeba otázkou, která norma je základem pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933