Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL zve k ...

S potěšením oznamujeme, že česká společnost HAKEL, zabývající se výrobou ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Mnoho z nás má doma vlastní Hi-Fi. V mnohých případech elegantní černá, stříbrna nebo podobné kombinace. Ale co v okamžiku, kdy stojíte před úkolem ozvučit konferenční sál, nebo jiný veřejný prostor. Víte, že ozvučení musí být výkonné, protože se bude ...
  • Elektrotechnický svaz český pořádá Aktiv revizních techniků - ART 2023. Bude se zabývat otázkami z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení. Termín konání aktivu s programem i ...

Testování pancéřových krků určených k ochraně datových rozvodů


Document Actions
Testování pancéřových krků určených k ochraně datových rozvodů
Kde a proč se používají pancéřové krky? Z jakého důvodu se prováděl test? K testování byly vybrány dva druhy pancéřových krků, a to s větším průměrem (Ø10/7mm) a menším průměrem (Ø7/5mm). Testy byly provedeny na deseti pancéřových krcích od každého druhu a ve dvou rozdílných teplotách. Jak dopadly, se dozvíte v tomto článku.
Autorský článek, ze dne: 3.02.2014
reklama


Nejčastěji se pancéřové krky používají tam, kde hrozí riziko poškození datových rozvodů vlivem mechanického namáhání. Jejich použití se však neomezuje pouze na ochranu proti mechanickému namáhání, ale i na ochranu vodičů proti případné sabotáži. Velmi často jsou vidět u masivních, popř. přejezdových magnetických kontaktů. Pancéřové krky byly testovány z důvodu odhalení případných nedostatků takovéto ochrany.


Vzhledem k narůstající kriminalitě je testování prvků chránících rozvody přístupových systémů (ACC) i poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS) důležité. Ve chvíli, kdy by se případnému sabotérovi povedlo dostat k vodičům, byl by systém ve velkém nebezpečí. Testování pancéřových krků zkoumá, jaké má sabotér šance se dostat k rozvodům, které jsou chráněny právě pancéřovými krky (ČSN EN 50085-1 ed. 2)*}.Prostřednictvím tohoto testování lze poukázat na možná řešení jejich nedostatků. Pokusy o sabotáže přístupových systémů a elektrických zabezpečovacích systémů se v současné době stále množí. Jedinou obranou proti případným sabotérům je zjištění nedostatků používaných systémů a jejich napravení. Na základě údajů zjištěných při testech je totiž možné nalezené nedostatky odstranit nebo na ně alespoň upozornit, aby mohly být odstraněny.

*}ČSN EN 50085-1 ed. 2

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky. Tato norma stanovuje požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění a - kde je to nutné - pro ochranné oddělení izolovaných vodičů, kabelů a popř. dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů. Maximální napětí těchto instalací je 1000V AC a 1500V DC. Při testování za podchlazení bylo prokázáno, že se kabeláž poškodí. Poškozena bude, protože se za podchlazení vodiče ohnou, v důsledku čehož popraská izolace (obr. 5). Vlivem toho vzniká velká šance, že nastane zkrat ve vedení.

Metodika
Pancéřové krky se často používají při vedení vodičů v namáhaných částech vedení přístupových systémů. Zároveň jsou hojně využívány i k ochraně volné kabeláže proti případné sabotáži.

K testování byly vybrány dva druhy pancéřových krků, a to s větším průměrem (Ø10/7mm) a menším průměrem (Ø7/5mm). Testy byly provedeny na deseti pancéřových krcích od každého druhu a ve dvou rozdílných teplotách. Měřilo se jak při pokojové teplotě (asi 20°C), tak i za použití tekutého dusíku (asi -196°C). Celkem tak bylo pro toto testování použito 40 pancéřových krků. Na těchto pancéřových krcích byly provedeny testy:
  • zmáčknutí,
  • přeřezání,
  • krut,
  • páka.

Zmáčknutí (obr. 1)
má jednoduchý princip a vykonává se tak, že se pancéřový krk uchytí do kombinačních kleští, kterými se posléze zmáčkne.


Obr. 1 zmáčknutí


Přeřezání (obr. 2)
je jedním z účinných prvků napadení. Používá-li se kvalitní pilka na železo, může sabotér proříznout vodiče, které jsou pancéřovým krkem vedeny. Dalším problémem je, že krk není fixovaný a pilka může snadno sklouznout z dráhy záběru.


Obr. 2 přeřezání


Postup při krutu (obr. 3)
je obdobný jako u zmáčknutí. Jsou zapotřebí dvoje kombinační kleště, kterými se pancéřový krk uchytí tak, aby se kleště dotýkaly. Poté co je krk pevně držen, s jedněmi kleštěmi se udělá pohyb proti směru šroubovice pancéřového krku.


Obr. 3 krut


Při použití principu
páky (obr. 4)
lze vyvinout dostatečnou sílu na poškození pancéřového krku i v malém prostoru. Postup je stejný jako při použití krutu, až na závěrečný pohyb proti šroubovici krku. Pohyb, který krk poškodí je páka, která vznikne mezi kleštěmi, když bude sabotér rukojeťmi kleští pohybovat od sebe.


Obr. 4 páka


Výsledky a diskuse
Z výsledků provedených testů bylo možné vytvořit tabulku, která popisuje jednotlivou účinnost a náročnost jednotlivých napadení.

Při testování za podchlazení bylo prokázáno, že se kabeláž poškodí. Poškozena bude, protože se za podchlazení vodiče ohnou, v důsledku čehož popraská izolace (obr. 5). Vlivem toho vzniká velká šance, že nastane zkrat ve vedení.


Obr. 5 poškození izolace

Závěr:
Dobrá ochrana rozvodů je při střežení objektu naprostou nezbytností. Jde-li o zkušené sabotéry, bývá objekt narušen nejčastěji prostřednictvím poškození kabeláže u vstupu do objektu, a to ať jde o přístupové systémy nebo systémy zabezpečovací.

Praktické zkoušky provedené na pancéřových krcích poskytly náhled na jejich funkčnost a použitelnost v praxi. Jestliže se sabotér smyčkového systému dostane k vodičům, které uzavírají poplachové smyčky, sběrnici apod., je zde riziko, že je dokáže překonat. Je proto důležité vedení před případným sabotérem dobře chránit.
Při testování mechanického napadení pancéřových krků byla zjištěna jejich velká slabina. Jestliže se totiž pancéřový krk uchytí např. za použití dvou kombinačních kleští blízko u sebe, jim iž se zapáčí, povolí, a případný sabotér se tak dostane k vodičům.

Pro zlepšení bezpečnosti pancéřových krků lze doporučit zašroubovat do sebe dva krky a tím několikanásobně ztížit mechanickou sabotáž.

K výsledkům uvedeným v tomto článku autoři došli i s přispěním interního grantu České zemědělské univerzity v Praze číslo 31170/1312/3119.Pro větší náhled kliknout!
Tab. Naměřené výsledky


Recenze: Marek Juračka
Autoři: Ing. Veronika Nídlová, Ing. Jan Hart, Ph.D.,
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze


Článek vyšel také v časopise ELEKTRO
Tématický plán vydání a předplatné naleznete zde ...


Kde a proč používáte pancéřové krky vy?
Podělte se o vaši zkušenost v níže uvedené diskusi i vy!
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Na jarním brněnském veletrhu v pavilonu P kolínský výrobce prezentoval černou lištu. Za posledních třicet let jsem viděl lišt tolik, že mě černá barva nějak neoslovovala. Proč tedy černá barva? Bílý nebo nažloutlý odstín je přece zažitý a optimální do všech možných prostředí. Samozřejmě vím, že vývojová oddělení v Koposu nejsou nějakou náhodnou loterií nápadů a vše má svůj záměr. Nebylo nic snazšího než se zeptat příslušného produktového specialisty, jak to bylo s barvou a praktickým použitím zamýšleno ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Víte, co se skrývá pod označením PZS? My už ano. Pokud se zajímáte o oblast bezpečnosti a střežení objektů, nebo si jen chcete zajistit svůj pozemek, máme tu pro vás článek o zajímavém zabezpečovacím systému KeyGUARD společnosti DIAMONDS TECHNOLOGY ...
Pokud vidíme klubko ohebných husích krků, tak vězte, že nemají všechny značky stejné vlastnosti. Některé jsou více odolné, některé méně, ale to není všechno! Cenový rozdíl není pouze v použité hmotě, ale také v konstrukci. A tam bývá často "zakopaný pes" ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933