Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ve ...

SCHRACK Technik ...

... ne všichni výrobci, distributoři pořádají vzdělávací a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.02.2020 Už jste si všimli na některém vozidle SPZ začínající písmeny EL...? Aleš Neuschl ve své přednášce na INFO dnech SCHRACK Technik vysvětluje podrobnosti, výhody a mnoho veřejnosti neznámých souvislostí s výhodami při provozování elektromobilů v Česku. Poslechněte si tohoto odborníka, který se specializuje na vozidla s elektrickým ...
24.02.2020 ABB a Porsche se spojují s cílem podporovat další rozvoj e-mobility. ABB, lídr v oblasti průmyslových technologií, a výrobce automobilů Porsche s hrdostí oznamují uzavření dohody o exkluzivním partnerství, jehož hlavním úkolem bude společná podpora e-mobility. Na základě víceúrovňové dohody se ABB stává s okamžitou účinností oficiálním partnerem týmu TAG Heuer Porsche Formule E. ABB a Porsche uzavřely ...
23.02.2020 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov nejsou na trhu velkým překvapením. A to i přesto, že konvenční utahování pomocí závitové konstrukce má stále své místo v elektroinstalacích, filozofie pružných klecových alternativ se prosazuje v mnoha podobách čím dál více. Dokonce v dnes již tajemném výrobním družstvě ELEKTRO ...
22.02.2020 Mico Pro, systém pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje disponibilitu stroje. Vybírat lze přitom mezi moduly na 12V a 24V, s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. U fixních modulů jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16A) pevně ...
19.02.2020 TIP na klešťový multimetr Fluke 902 FC. Klešťový přístroj Fluke 902 FC True-rms HVAC s možností bezdrátového připojení k aplikaci Fluke Connect zvyšuje produktivitu techniků v terénu. Tento odolný měřicí přístroj umožňuje provádět základní měření v oblasti topných, ventilačních a klimatizačních aplikací – mikroampéry pro měření snímačů kontrolních hořáků, odpor až do výše 60 kiloohmů, střídavý proud, ...
17.02.2020 Odstartoval největší projekt energetických úspor, ČVUT ušetří 20 milionů Kč. V devíti areálech ČVUT v Praze začínají stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 147
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... s portfóliem do interiérů otevře snad každým kdo pracuje se svítidly často. V dnešní době volně dostupných informací nemáme problém je získat, ale spíš si v té záplavě všimnout těch správných. A které jsou ty správné? Ptá se mne kolega. Vědět na ...
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Kdo to byl Nikola Tesla?


Document Actions
Článek
Když v roce 1877 řekl jedenadvacetiletý Tesla profesoru Pöschlovi, že existuje možnost sestrojit motor na střídavý proud bez kartáčů a komutátoru,
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 10.12.1999
reklama

Narozen 10.7. 1856 (Smiljano) a zemřel 7.1. 1943 v New Yorku. Americký elektrotechnik chorvatského původu, studoval vlastnosti dvoufázových a vícefázových proudů, zkonstruoval a patentoval četné elektrické stroje a přístroje. Zabýval se též výzkumem v oboru bezdrátové telegrafie.

1887 elektrický motor na střídavý proud
1891 "Teslův" transformátor (zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu)

Životopis Nikola Tesly
Když v roce 1877 řekl jedenadvacetiletý Tesla profesoru Pöschlovi, že existuje možnost sestrojit motor na střídavý proud bez kartáčů a komutátoru, odpověděl mu tento vynikající odborník před všemi žáky: "Pan Tesla možná uskuteční velká díla, ale toto se mu nikdy nepodaří. Znamenalo by to přinutit sílu podobnou působení zemské tíže, která působí jedním směrem, k tomu aby se přetvořila v sílu otáčivou. Bylo by to perpetum mobile, tedy nemožná idea.

Tesla v první chvíli opustil pod vlivem profesorovy autority svou myšlenku, brzy však došel k přesvědčení, že měl pravdu, a pustil se znovu do práce. Po několikaletém zkoumání problému nadešel - jako v mnoha podobných případech - okamžik inspirace. Řešení ho napadlo při procházce s přítelem ve štýrskohradeckém parku. Hůlkou kreslil v písku a nadšeně vykládal: "Pohleďte na můj motor, zde, dívejte se, jak jej spustím, aby se otáčel žádaným směrem!"

To byl počátek vzniku elektromotoru na střídavý proud.

UŽ JAKO MALÝ KLUK

Tesla měl talent k vynalézání od dětství. Narodil se 10. Července 1856 v chorvatské vesnici Smiljano v Lice. Otec Nikoly, povoláním kněz, byl velmi nadaný člověk a výborný řečník. Teslova matka Djuka dovedla vymýšlet a zhotovovat různé nářadí pro domácnost a v celém okolí byla známa svými ručními pracemi.
Když se rodina přestěhovala do Gospiče, daleko většího města, než bylo Rodné Smiljano, nastala v jeho životě změna. Nemohl si zvyknout na nové prostředí, celé dny trávil v pokoji a pozoroval oknem, co se děje na ulici. Měl velmi rád ptáky, zvláště si oblíbil holuby. Však ještě mnohem později, už jako slavný vynálezce, krmil v New Yorku denně hejna holubů u městské knihovny.

V Gospiči se stal hrdinou zvláštní události. Hasičská společnost si opatřovala novou stříkačku a uspořádala při té příležitosti velkou slavnost. Při předvádění nové stříkačky se však stala nemilá věc - stříkačka trucovala, nechtěla čerpat vodu. Odborníci, kteří stroj předváděli, se marně pokoušeli objevit chybu. Teslu v nastalém zmatku napadlo, že je ucpána nasávací hadice, uchopil její konec a v tom vyrazila voda s takovou silou, že postříkala svátečně oblečené představitele města. Tesla byl oslavován jako hrdina dne.

Když skončil obecnou školu, vstoupil na nižší reálku, kde opět vynikl jako nejlepší žák. Doma se příliš učit nemusel a svůj volný čas mohl věnovat novým dobrodružstvím. Ve škole bylo několik modelů vodních turbín, a ty svedly Teslovu pozornost k technickým vynálezům. Sám několik takových modelů sestrojil ze dřeva a měl radost, jak se otáčejí. Ve škole ho zaujala fyzika a záhy dělal pokusy s leydenskou láhví a elektrostatickými přístroji.

V Karlovci, kde studoval vyšší reálku, mu přišly do rukou Faradayovy a Crooksovy práce v německém překladu, které ho přivedly k tomu, že se věnoval elektrotechnice. Po maturitě chtěl jít na techniku, ale jeho otec, který si přál, aby se věnoval kněžskému povolání, s tím nesouhlasil. V té
době vypukla v Gospiči cholera. Tesla ze strachu, zda někdo z rodiny neonemocněl, rozjel domů. Brzy onemocněl. Nemoc měla těžký průběh, ale obětavostí matky se z ní přece jen dostal. A právě když mu bylo nejhůř a když se o něho rodiče nejvíce báli, vymohl si otcův slib, aby směl studovat techniku.

ZA AKADEMICKÝM TITULEM

Pro studia na Vysoké škole technické ve Štýrském Hradci byl Tesla velmi dobře připraven. Německy se naučil ve škole, francouzsky, italsky a anglicky se naučil sám. Hned po zápisu navštívil knihovnu a od té doby tu trávil každou volnou chvíli. Denně pracoval od tří hodin ráno do jedenácti večer. Hluboký zájem, talent a neutuchající píle musely přinést úspěch. Však také už v prvním ročníku složil deset zkoušek - všechny s vyznamenáním.

Teslovi profesoři, kteří brzy poznali jeho velké nadání a píli, mu projevovali náklonnost, ba přátelství. Profesor Pöschl přednášel teoretickou a experimentální fyziku, profesor Alle integrální počet a parciální rovnice. Oba mu věnovali svou přízeň. Pöschl ho považoval za svého asistenta a
umožňoval mu, aby pomáhal při fyzikálních pokusech.

Ve druhém roce studia se Tesla poprvé setkal s Grammovým dynamem. Bylo napájeno z akumulátorové baterie a dalo se použít také jako motor. Z akumulátoru však sršely jiskry a kartáče se brzy poškodily, takže se musely často vyměňovat.

Tesla se po četných pokusech utvrdil v názoru, že motory na stejnosměrný proud nejsou pro praktické využití příliš vhodné. Obtíže působilo nejen jiskření komutátoru, ale i ztráty energie při její přenášení na větší vzdálenost. Tehdy poprvé přišel na myšlenku sestrojit motor na střídavý proud, kterou profesor Pöschl tak jednoznačně zavrhl.

Své myšlenky se nevzdal ani později při studiích v Praze, ani při práci v telegrafní ústředně v Budapešti. S tímto problémem se trápil několik let a objevil přitom vícefázový proud a točivé magnetické pole. S těmito objevy se vydal do Paříže a vstoupil do služeb Edisonovy kontinentální
společnosti s nadějí, že se mu tam podaří uskutečnit své vynálezy. Ale ani tady se nemohl věnovat svému motoru a byl nucen konstruovat různé typy strojů na stejnosměrný proud. Zasloužil se o četná jejich zlepšení, takže ho Společnost pověřovala nejobtížnějšími pracemi.

Počátkem roku 1883 odjel do Štrasburku, kde měl dát do pořádku elektrickou centrálu. Jakmile práci skončil - bylo to v létě toho roku - dal se do praktických pokusů se svým motorem na střídavý proud. Pokusy se mu vydařily a potvrdily, že ne profesor Pöschl, ale Tesla měl tenkrát pravdu.
Pokoušel se svůj vynález uplatnit v praxi, ale marně se v Paříži snažil získat potřebný kapitál. Snad se mu to podaří v Americe.

EDISONův KONKURENT

Tesla se v New Yorku setkal s Edisonem, tenkrát již slavným vynálezcem, už druhý den po svém příjezdu. Právě v té době vyvolal převrat v průmyslu Edisonův vynález žárovky s uhlíkovým vláknem a jeho systém výroby a rozvodu elektrické energie pomocí stejnosměrného proudu. Edison tehdy učinil na Teslu mimořádný dojem, ale i Edison byl překvapen Teslovým příchodem. Brzy se spřátelili a Tesla začal pracovat v Edisonových laboratořích. Dřel tam od půl jedenácté dopoledne do pěti hodin ráno. Za pouhý rok zkonstruoval čtyřiadvacet nových typů strojů, které měly vystřídat staré. Tesly konstrukce byly jednodušší, dokonalejší, levnější, lehčí a měly mnohem větší výkonnost.
Edison mu slíbil padesát tisíc dolarů, jestli práci dokončí včas, ale nakonec mu odměnu nevyplatil. To byl jeden z důvodů, proč se Tesla s Edisonem rozešel. Hlavním důvodem však bylo, že tito dva velikáni nemohli pracovat dlouho jeden vedle druhého.

Po rozchodu vytvořil Tesla v krátké době Teslovu společnost pro obloukové osvětlení, která již v roce 1886 instalovala Teslovu obloukovou lampu v různých ulicích New Yorku. Tento podnik sloužil Teslovi k tomu, aby získal finanční prostředky pro další nerušenou práci na svých objevech.
Teprve na počátku roku 1887, kdy vznikla Teslova elektrická společnost, dostal k dispozici laboratoř a dílny v jižní části Páté Avenue, blízko Edisonovy laboratoře.

Tesla pracoval velmi intenzívně, takže už v říjnu toho roku přihlásil základní vynálezy rozvodu střídavého proudu a různých typů elektromotorů a generátorů na tento proud. Kromě dvoufázového patentoval i třífázový indukční motor, který má dodnes v průmyslu největší význam. Vždyť nejméně devadesát procent všech motorů používaných v průmyslu připadá na tento druh.

O využití Teslových vynálezů projevil prakticky zájem jedině George Westinghouse. Teslovy vynálezy se pro něj zrodily v pravou chvíli. Odběratelé proudu z jeho střídavých centrál na něm totiž požadovali, aby jim také dodal motor na střídavý proud. Tesla prodal patentní práva Westinghousovu podniku za milión dolarů, a získal tím prostředky pro další práci. Rok byl sice vázán smlouvou v Pittsburghu u Westinghouse, ale jakmile se vrátil do New Yorku, okamžitě začal se stavbou několika generátorů vysoké frekvence. Práce s generátory mu umožnila objevit nový způsob elektrického osvětlení - vzduchoprázdné skleněné trubice v silném vysokofrekvenčním poli svítily. Toto osvětlení se však pro malou účinnost nevžilo. Objevil i fyziologické účinky střídavého proudu vysoké frekvence. Geniálním vynálezem byl Teslův transformátor bez železného jádra, který představoval v oboru vysokofrekvenčního elektromagnetického pole objev základního významu.

Roku 1894 postavil Tesla vysílací radiostanici a konal s ní četné pokusy. Kromě toho pracoval na problému využití oscilátoru pro vícenásobnou telegrafii a telefonii a zkoumal povahu elektřiny.

Neustal ani po zničení své laboratoře. Koncem roku 1896 byla již v provozu nová laboratoř a nová radiostanice. Tesla vyřešil problém bezdrátové telegrafie ve všech základních principech a prokázal možnost telekomunikace na velké vzdálenosti. Už tehdy bylo možné využít jeho poznatky
průmyslově, ale Tesla měl jiné cíle: šlo mu především o přenos elektrické energie bez drátů. Po dvou létech práce zkonstruoval loď, která se dala řídit na dálku. Pohon obstarávaly akumulátory. Americké námořnictvo však o ni neprojevilo zájem.

V roce 1897 zahájil Tesla přípravy ke stavbě velké radiostanice v Coloradu. Anténa stanice byla vysoká sedmdesát metrů. Podobná byla i přijímací stanice vzdálená od vysílací tisíc kilometrů. Už tehdy uveřejnil svou vizi, co všechno by mohla lidstvu poskytovat velká radiostanice: měla sloužit k
přenášení hovorů a hudebních pořadů, mohla řídit loď bez kompasu a zjišťovat její polohu, vzdálenost i rychlost, mohla přenášet texty i jiné psané doklady na dálku. Dnes už je to všechno uskutečněno, tenkrát to lidem připadalo jako nesrozumitelné fantazírování.

Tesla však šel ještě dál. Vyzkoušel princip, který ho přivedl k názoru, že lze dosáhnout spojení s jinými planetami. Uvažoval takto: máme-li vysílač o výkonu 1000 kW a využíváme tuto energii za jednu sekundu, dostáváme energii tisíc kilowattsekund. Využijeme-li však tuto energii v impulsu
trvajícím tisícinu sekundy, dostaneme impuls o výkonu miliónu kilowattů. A právě na tomto principu byly po druhé světové válce vyslány signály k Měsíci a na základě časového rozdílu vyslaných a přijatých impulsů byla zjištěna jeho přesná vzdálenost od Země.

Při svých pokusech v Coloradu používal Tesla hlavně elektromagnetické vlny větších délek, které později pomohly uskutečnit radiotelegrafické spojení přes oceán. Posléze během let 1901-1902 postavil Tesla na Long Islandu radiostanici se zvláštní anténou hřibovitého tvaru o průměru dvaceti
metrů a výšce padesáti sedmi metrů. Dokončení stanice však už bylo nad Teslovy síly, neměl další finanční prostředky. Za první světové války ji dalo zničit americké ministerstvo obrany, aby nemohla sloužit nepříteli.

Osamocen a zapomenut

Tesla nebyl jen průkopník využití střídavého elektrického proudu. Je autorem mnoha vynálezů, které reprezentují několik tisíc stran textu a za nimiž se skrývá neúnavná práce mnoha let jeho plodného života.

Dnešní mladá generace o mnoha z nich neví, neboť nachází ve svých učebnicích u Teslových vynálezů jiná jména, těch, kteří je upravili a přizpůsobili pro nové využití. Tak objev točivého magnetického pole byl přisouzen Ferrarisovi, fyziologické účinky vysokofrekvenčních proudů, které Tesla už v roce 1891, byly nazvány po ďArsonvalovi, Teslovy vysokofrekvenční generátory jsou známy jako konstrukce Fesendena, Alexandersona a Goldschmidta. Totéž platí o jeho průkopnické práci v oboru bezdrátové telefonie a telegrafie, která byla přiznána Marconimu bez ohledu na to, že Marconi použil Teslovy objevy a vynálezy.

Tesla byl neúnavný. Poslední patent mu byl přiznám 3. Ledna 1922. Jeho práce z tohoto období mu finančně zajistily život ve stáří. Na sklonku života bydlel v hotelu Newyorker, osamocen a zapomenut. Zranění po automobilové nehodě mu nedovolilo opouštět hotelový pokoj. Nestěžoval si, osamocen prožíval celý svůj život, zcela zaujat jen svými velkými myšlenkami. Tvořivou prací se zabýval až do své smrti.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Na vývoj elektromobility lze pohlížet z mnoha úhlů. Někdo řeší finanční úspory, ekologii, technologii, funkčnost, komfort. Jiní chtějí být jen IN. Techniky zajímá spíše zákulisí, jak vše funguje nebo naopak nefunguje. Pro toho, kdo chce být v nějakém přibližném obraze o stavu energetického novotvaru, je důležité sledovat co nejvíce relevantních zdrojů informací. Přednáška Romana Portužáka (Siemens) o elektromobilitě k rozšíření povědomí o rozvoji elektromobilních technologií pohledem koncernových specialistů ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
"V roce 1877 spatřil Edison Lodiginovu žárovku, přivezl ji do Ameriky ruský poručík Chotinskij. Edison začal pracovat na zdokonalení žárovky a v roce 1879 dal si patentovat žárovku s uhelným vláknem." Můžeme tedy Edisona považovat za vynálezce žárovky? Více zde ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933