Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci


Document Actions
Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci
Kdo z nás by pozitivně nereagoval na slova zvýšení komfortu, úspor a bezpečí. Firma Teco přichází do oblasti "buildingu" s flexibilní koncepcí systému Foxtrot. Inteligentní elektroinstalace Foxtrot je postavena na kombinaci nejnovějších trendů programovatelných automatů PLC, na informačních a telekomunikačních technologiích ...
Komerční sdělení, ze dne: 25.01.2011

 

Inteligentní dům, inteligentní budova, inteligentní elektroinstalace jsou v poslední době skloňovány stále častěji. Přes nejrůznější umělé nebo na efekt vypočítané výstřelky se jedná o trend s racionálním jádrem. Kdo z nás by pozitivně nereagoval na slova zvýšení komfortu, úspor a bezpečí. Firma Teco přichází do oblasti "buildingu" s flexibilní koncepcí systému Foxtrot. Inteligentní elektroinstalace Foxtrot je postavena na kombinaci nejnovějších trendů programovatelných automatů PLC, na informačních a telekomunikačních technologiích.

Cílem systému Foxtrot je poskytnout efektivní nástroj pro realizaci inteligentního domu nebo budovy, nabídnout řídicí systém, který nemá systémová omezení, jednoduše se instaluje, jednoduše se nastaví, naprogramuje a udržuje. A to i na dálku telefonem či přes Internet. To vše za zajímavou cenu v jiných konkurenčních systémech těžko dosažitelnou. Následující řádky jsou úvodem do systému Tecomat Foxtrot.

Centralizovaný nebo decentralizovaný systém?
Dnes obvyklý požadavek dálkového přístupu přes mobilní telefon, web, vizualizaci a záznam událostí vyžaduje do decentralizovaného systému implementovat centrální monitorující a komunikující prvek. Také proto je systém Foxtrot hned od začátku koncipován jako centralizovaný. Znamená to, že veškeré funkce, algoritmy, libovolné logické a sekvenční vazby probíhají v centrálním modulu. Všechna čidla a akční členy (v budovách nazývané senzory a aktory) jsou připojeny po jednoduché dvoužilové instalační sběrnici CIB s možností libovolného větvení. Nebo je lze kombinovat s bezdrátovou instalací.

Vypínač, stmívač, žaluzie, venkovní teplota, radiátorový ventil, kotel, prostorové čidlo teploty, solární panel, okenní kontakt, tepelné čerpadlo, ventilátor, rekuperační jednotka, podlahové vytápění, čidlo pohybu, čidlo CO2, ventil zavlažovacího systému, vyhřívaný chodník, motorické ovládání oken nebo vrat, meteostanice, IP kamery – to je jen základní sortiment veličin a zařízení, které lze volně zahrnout do automatizace domu v systému Foxtrot.

Centralizovaný systém Tecomat Foxtrot umožňuje nad libovolným senzorem nebo aktorem efektivně vykonávat funkce, jako jsou nepřerušitelný záznam událostí, příjem a vysílání SMS zpráv pro jednoduché ovládání a monitorování, sofistikované ovládání přes iPhone, iPod, iPad. Vestavěné uživatelsky vytvořené webové stránky v centrálním modulu umožňují ovládání přes dotykovou obrazovku na zdi, dálkový přístup přes Internet. Po síti LAN poskytuje výměnu dat s dalšími zařízeními standardními přenosovými protokoly. To vše při velmi nízké spotřebě 3W.

A co je vlastně centrálním modul?

Tecomat Foxtrot je volně programovatelné PLC
Po řadě programovatelných automatů označovaných tradičně zkratkou a číslem přichází v řadě Tecomat označení známé spíše z hudební a taneční sféry. Kromě nového názvu přináší s sebou Foxtrot do komodity malých řídicích systémů řadu vyspělých novinek:

 • malý rozměrem – nejmenší Foxtrot má rozměr jako dva třífázové jističe vedle sebe,
 • vysoký výkon 32bitového procesoru – orientace na rychlost,
 • modularita – rozšiřitelnost I/O struktury,
 • 100Mbit/s Ethernet jako základní komunikační kanál,
 • vestavěný web server pro programovatelné uživatelské stránky s pevnou IP adresou,
 • vestavěná paměťová karta s kapacitou až 32GB dat organizovaných v souborech,
 • programovatelnost v prostředí Mosaic plně v souladu s IEC 61131-3,
 • rozsáhlá podpora knihovních funkcí, například pro komunikace přes Internet, GSM, Profibus,
 • kompatibilita SW s velkým modulárním systémem Tecomat TC700.

Modularita
Kromě rozšiřující se škály základních modulů, které se od sebe liší především počtem vstupů a výstupů, lze přes systémovou sběrnici připojit dalších až deset modulů s digitálními a analogovými vstupy a výstupy, komunikační moduly a řadu displejů – plně grafických, nebo alfanumerických. Systémová sběrnice je orientována na vysokou rychlost, nová data si centrální jednotka vymění do 5ms. Tato sběrnice využívá všech principů zabezpečení přenosů ošetřením kabelů stíněním, dodržením liniové struktury bez odboček a zakončením zakončovacím odporem tak, jak je slušností u průmyslové sběrnice. Ve zpracování systém nerozlišuje vstupy a výstupy vzdálené až 400m od těch, umístěných přímo na centrální jednotce.


Inteligentní instalace

CIB – dvoudrátová instalační sběrnice
Rozvoj řady sběrnic v posledních dvaceti letech potvrzuje jediné: neexistuje jediná, univerzální, vše řešící sběrnice. Existují sběrnice více či méně populární, více či méně rozšířené, více či méně propagované, více či méně otevřené, více či méně standardizované, více či méně proprietární. Na základě bohatých zkušeností s komunikacemi si firma Teco stanovila cíl vyvinout univerzální sběrnici pro domovní instalaci, která je:

 • připravena na přenos dvoustavových i analogových veličin běžně se vyskytujících senzorů a aktorů,
 • rychlá, aby bylo možno garantovat odezvu do 150ms,
 • minimalizována na dva vodiče, a to pro data i napájení zároveň,
 • s volnou topologií (strom); lze ji větvit tak, jak jsou elektroinstalatéři zvyklí ze silnoproudé části,
 • dostatečně odolná na souběhy se silovým vedením,
 • lze ji vést prakticky libovolným vodičem,
 • není nutné impedanční zakončení na každém konci,
 • je s ní možné obsáhn out instalaci v rozměrech stovek metrů.

CIB (Common Installation Bus) je sběrnice, která tyto vlastnosti splňuje a která se stala nedílnou součástí systému Foxtrot. Je tak možno přímo připojovat vypínače, termostaty, moduly na DIN lištu do rozváděčů nebo malé moduly pod vypínače do instalačních krabic.

Foxtrot a INELS
Foxtrot a sběrnice CIB z dílny firmy Teco a.s. se staly základem systému INELS II. Systém a základní sortiment jednotek na sběrnici CIB vznikl na základě smluvní spolupráce firem Teco a ELKO EP. Teco a.s. vyvinula a vyrábí centrální modul a mastery sběrnice CIB, vyvinula a garantuje komunikační firmware všech jednotek – aktorů a senzorů – připojitelných na sběrnici CIB. Aktory a senzory z první etapy vyrábí firma ELKO EP. Centrální modul systému INELS II vychází z hardwaru Foxtrotu. Má však odlišný firmware, který umožňuje nastavit řízení typických úloh v inteligentní budově neprogramátorsky formou dialogových oken v programu IDM, jehož vývoj rovněž garantuje firma Teco a.s.

Protože nelze předpřipravit k neprogramátorské parametrizaci všechny úlohy, vazby a algoritmy, je kompatibilita Foxtrotu s moduly na sběrnici CIB logickou cestou od parametrizovaného systému k volně programovatelnému systému.

Foxtrot a SCADA
Systém Tecomat Foxtrot je naprosto otevřený na straně komunikací po Ethernetu a po sériových linkách. Má standardně vestavěný port vyhrazený protokolu Modbus TCP. Je připojitelný do sítě BACnet apod. V oblasti řízení rozsáhlejších budov je často vyžadováno použití vizualizace na PC pomocí standardních SCADA systémů. Tecomat Foxtrot využívá systém Reliance
®, který má přímý přístup k datům uvnitř PLC. Jeho komfortní grafické, animační nebo databázové nástroje dávají v řízení inteligentní budovy, a to velké i malé, nový rozměr a možnosti.


Individuální ovládání domu přes grafické rozhraní - vizualizaci

Foxtrot a multimédia
Televize jako zobrazovací prvek, dálkový ovladač pro pohodlnou volbu, připojená klasická hifi věž jako zdroj audiosignálu, TV signál, audio a video individuálně distribuované z velkokapacitního síťového serveru (NAS) do různých místností, to může být pro řadu uživatelů silná představa komfortu. Otevřenost Foxtrotu, tedy i centrální jednotky systému Tecomat Foxtrot, otevírá možnost integrace multimediálních systémů do jednotného a vzájemně provázaného řízení inteligentního domu. Tecomat Foxtrot již dnes integruje například systémy světových dodavatelů multimediální techniky Control 4 nebo AMX.


Foxtrot lze integrovat i s multimediálními systémy

Foxtrot a souborový systém, datalogger
Další užitečnou vlastností Foxtrotu je schopnost zacházet s daty v souborech stejně, jako to dělá běžný počítač na disku nebo fotoaparát na paměťové kartě. Foxtrot má slot pro SD, SDHC nebo MMC kartu, jejich velikost si uživatel sám vybere s možností až 32GB. Na kartu lze pak uložit v souborech organizované uživatelské webové stránky s texty, obrázky, grafické objekty, soubory se záznamy dat nebo soubory s vybranými fotografiemi z IP kamer.

Tecomat Foxtrot díky své velkokapacitní vnitřní paměti DataBox umožňuje zaznamenávat data i po dobu nepřítomnosti SD karty, a tak zajistit nepřerušenou řadu měřených hodnot. Záznamy lze vždy doplnit o časovou značku z vlastní časové základny. Ta může být v případě připojení systému na Internet synchronizována s časovými servery v síti. Díky tomu je na Foxtrot možno pohlížet také jako na univerzální volně programovatelný rychlý a vysokokapacitní datalogger. Uložená data lze stáhnout libovolným webovým prohlížečem a importovat ihned např. do MS Excel.

Foxtrot a vestavěný web server, uživatelské stránky
Pod pojmem web server si někteří představí buď nějakou známou www adresu, grafiku oblíbené stránky, na kterou chodí přes Internet, vlastní webové stránky, nebo blog, který spravuje. Někteří si představí přímo počítač, na kterém jsou uložena data poskytovaná dále. Někteří servisní stránky nějakého zařízení, např. WiFi modemu, pomocí které jej nastaví.

Web server ve Foxtrotu splňuje všechny uvedené představy. Je počítačem, na kterém jsou uložena data dále poskytovaná do Internetu, je vlastní stránkou, kterou si uživatel vytvoří k obrazu svému, je známou adresou, na kterou může chodit, aby zjistil aktuální stav ve svém domě, technologii apod., je za ním volně definovatelná grafika webové stránky, je úložištěm dat, které může interpretovat v grafech nebo je nabídnout ke stažení, je servisním rozhraním, přes které lze nastavovat parametry pomocí libovolného prohlížeče v uživatelsky přívětivém provedení.


Ukázka možnosti vestavěných webových stránek

To vše bez dodatečných modulů, přímo v centrální jednotce Tecomat Foxtrot, přímo na Ethernet portu dohromady s dalšími komunikačními funkcemi. Současně poskytne Foxtrot přes http protokol data šesti klientům! Řeší totiž zároveň regulační úlohy v každé místnosti v budově, centrální vytápění, chlazení, zhasíná, rozsvěcí, ukládá měřená data, komunikuje s dalšími Foxtroty nebo s multimediálním systémem, zobrazuje data na dotykovém panelu, posílá a přijímá SMS, zapisuje data do vzdálených SQL serverů.

Co více si přát?
Výkonný nástroj pro komplexní řízení budovy je tu. Je za velmi příznivou "českou" cenu, a tedy dostupný širšímu okruhu zájemců. Architekti, projektanti, stavitelé mohou své portfolio nabídky služeb pro koncového zákazníka rozšířit i o tuto novou progresivní oblast. Inženýringové, programátorské a elektroinstalační firmy získávají ve Foxtrotu standardizovaný nástroj, se kterým mohou vytvořit opravdu inteligentní samostatný dům, který vám naslouchá a žije s vámi a pro vás dlouhá léta.

Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.

Pokud máte zájem o bližší informace, máte možnost si o ně zažádat níže uvedeným formulářem!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Teco a.s .
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933