Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

LIVE ABB: O ...

O stykačích řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
13.07.2020 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů. Řada Chainflex M byla představena po čtyřech letech výzkumu specialistou na pohybové kabely, společností igus. Nové řídicí kabely CF880, CF881 a CF890, CF891 mají o 20 procent tenší strukturu, která zajišťuje nižší poloměry ohybu. To šetří instalační prostor, prostor uvnitř energetického řetězu i náklady. Řada Chainflex M má testovanou životnost ...
12.07.2020 R4M: Je nepodmíněný příjem každého občana nezadržitelný? Pokud inteligentní stroje opravdu nahradí běžnou hrubou práci, pak vznikne obrovská masa nezaměstnaných. Je právě toto důvod zdanění práce robotů, strojů? Podpora nezaměstnaných se tak může teoreticky proměnit v základní ...
11.07.2020 Mohelnický závod na výrobu elektromotorů nasadil řešení systému MindSphere. Jako jeden z prvních v Evropě nasadil mohelnický závod Siemens na výrobu elektromotorů pokročilé řešení systému MindSphere: Connect & Monitor. Výrobní a provozní data ze 36 strojů a několika pracovišť díky zavedení systému MindSphere poskytují kompletní přehled o výrobě i jednotlivých strojích. Nasazením systému ...
10.07.2020 ZEISS: Měřicí systémy s extrémní produktivitou. Témata rozhovoru z Digitální továrny 2.0 jsou například „extrémní produktivita“, automatizace, digitalizace či správa dat. Součástí povídání bylo i představení divize Metrologické, která oslavila 100 let od založení. Bavili jsme se o tom, kde nacházejí takové systémy uplatnění. V rámci ...
9.07.2020 Volné místo ve SCHRACK Technik. Renomovaná obchodní společnost hledá na hlavní pracovní poměr obchodně technického konzultanta se všemi benefity. Pracovní náplň: poskytování informací o produktech, konzultace a poradenství při technických potížích, údržba a tvorba firemní databáze zákazníků, telefonická a elektronická komunikace. Zajímají vás další ...
8.07.2020 Universální LED svítidla Surface Circular. Jedná se o poslední přírůstek v řadě výrobků Ledvance dodávaných společností Conrad Electronics, nabízí vysoce účinné vnitřní osvětlení průmyslové úrovně. Surface Circular jsou založeny na vysoce pokročilé zabudované senzorové technologii, která dovoluje ještě složitější nastavení s ohledem na detekci pohybu, snímání denního světla, světla za soumraku a ...
6.07.2020 V Galerii Vaňkovka Brno byly instalovány nové nabíjecí stanice. Jedná se o první instalace sloupků SICHARGE v České republice. SICHARGE, který disponuje dvěma výstupy 22kW, je ideálním řešením pro dobíjení elektromobilů na městských veřejných parkovištích a v nákupních centrech. Dobíjecí sloupek disponuje dvěma zásuvkami evropského dobíjecího standardu Type2. Ovládání sloupku je intuitivní a ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • První seznámení s bezdrátovou systémovou elektroinstalací která poskytuje služby a komfort jako systémy drátové. Co vše poskytuje? Nač ji připojíme? To jsou asi bežné otázky. Ale pokud o tomto systému nevíme tolik, nepředbíhejme zbytečně rychle. Než ...

Technické požadavky na umístění a zapojení obchodního měření PRE


Document Actions
Technické požadavky na umístění a zapojení obchodního měření PRE
Kromě všeobecných technických norem si může distributor určit či upřesnit další požadavky. Jedná se o podnikové předpisy, v tomto případě STE. Upřesňují se tam požadavky na přijímače HDO, proudové transformátory, zámky, na vodič PEN, jistič před elektroměrem a podobně ...
Josef Honzík, ze dne: 9.02.2009
reklama
Technické požadavky jsou v podstatě shodné jako požadavky PRE. Připomínám, že elektroměrové rozvodnice musí vyhovovat ČSN EN 60439-3 a musí tedy být vyrobené jako typově zkoušené (TTA). Mimoto mají být typově odsouhlaseny i od STE.

Protože požadavky jsou podobné, uvedu ve zkratce jen změny mezi požadavky PRE a STE, popřípadě některé věci zdůrazním.

Elektroměrové rozvaděče musí být zapojeny stejně jako u PRE čtyřvodičově – tj. v soustavě TN-C. (3+PEN).

Jako přímé měření se v oblasti STE provádějí odběry do jmenovitého proudu jističe před elektroměrem 80A včetně. (V oblasti PRE do 100A včetně.)

Jističe před elektroměry musí mít charakteristiku B.

Přijímače HDO.
Na rozdíl od PRE, kde se používá HDO na kryt, je HDO v oblasti působnosti STE zatím zásadně prováděno osazením samostatného přijímače HDO. Jistič pro jeho jištění musí být zaplombovatelný v zapnuté poloze a musí mít s charakteristikou B s proudovou hodnotou maximálně 2A.

Umístění elektroměrových rozvaděčů a desek Premix.
Umisťují se stejně jako u PRE. STE pouze umožňuje u elektroměrových rozvaděčů osazených v pilíři v oplocení, kde je z architektonického hlediska vhodné volit jiné výškové umístění, je nutné předchozí projednání s místně příslušným útvarem obchodu STE.

(JH - Čili připouštějí i nižší umístění RE).

Mimoto STE uvádí i způsob umístění RE ve společném pilíři s plynoměrem:
V odběrných místech, kde bude elektroměrový rozvaděč umístěn horizontálně ve společném pilíři , nebo na stěně objektu v těsné blízkosti s plynovým zařízení (regulátor tlaku plynu, plynoměr a hlavní uzávěr plynu), musí být prostory obou těchto zařízení plynotěsně odděleny nehořlavou příčkou a každý prostor musí být opatřen samostatnými dvířky. Provedení s vertikálním uspořádáním bude výjimečně povolováno za podmínky, že elektroměrový rozvaděč bude umístěn vždy pod plynovým zařízením. (JH pokud to není propan-butan, potom by to bylo asi opačně.)

Provedení elektroměrových rozvaděčů.
Je v podstatě shodné s PRE. Neměřené a měřené části rozvodů musí být odděleny přepážkou (pevnou). Mimoto musí být živé části neměřeného rozvodu odděleny od prostoru pro elektroměry, přijímače HDO. Měřící zařízení umístěné na panelu nebo roštu musí být po otevření dveří volně přístupné. STE připouští i provedení rozvaděčů s okénky – ta musí být dobře průhledná, musí být ze skla nebo plexiskla tloušťky minimálně 3mm (nikoliv celuloid).

Zámky dveří elektroměrového rozvaděče musí být se čtvercovým uzávěrem na trnový klíč 6x6mm do hloubky alespoň 15mm pro zasunutí klíče. (PRE požaduje hloubku jen 10mm).

Plomby
Krycí panel elektroměrů musí být připraven pro spolehlivé zaplombování ke dvěma pevným bodům. K zaplombování musí být připraven i hlavní jistič před elektroměrem a svorkovnice PEN (JH - „nulový můstek“).

Velikost prostoru pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO je shodný s PRE.

Vodiče
Všechny vodiče sloužící k propojení měřících a ovládacích zařízení mají být přednostně z vodičů s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič). STE však připouští použití slaněných vodičů.

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 nesmí mít silové vodiče odbočující k elektroměru a vodiče od elektroměru k bytové rozvodnici průřez menší než 10mm2 Cu. Největší průřez vodiče je 16mm2 (JH - PRE maximální průřez neuvádí, ale je to totéž).

JH - Jak vidíte, tato energetika požaduje nadále průřez 10mm2. Neakceptuje změnu Z1 normy ČSN 33 2000-5-54.. Nižší průřez je nutno dohodnout s místní služebnou, zda budou respektovat změnu Z1 ČSN 33 2000-5-54.)

Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 je možno provést výhradně v měřené části instalace (rozvod za elektroměrem), a to mimo elektroměrovou rozvodnici, respektive mimo její neměřené části.

Zapojení vodiče PEN
Vodič PEN neprochází elektroměrem! To znamená, že například na desce PREMIX bude osazen nulový můstek upravený k zaplombování! Pracovní – střední vodič pro propojení elektroměru s nulovým můstkem musí mít minimální průřez 2,5mm2 Cu. Ochranný vodič pro připojení kovových částí elektroměru (pokud mají ochrannou svorku) a ochrannou svorkovnici (nulovým můstkem) musí mít průřez minimálně 4mm2 Cu.

JH - PRE má jiné zapojení – tam musí PEN procházet elektroměrem a na desce PREMIX není nulová svorkovnice.

Jistič před elektroměrem
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu (L1, L2, L3) od levé strany.

V podstatě stejné jakou u PRE. STE ale neuvádí maximální hodnotu jističe u jednofázového odběru – PRE ji omezuje do 25A včetně.

Ovládání spotřebičů
U vícetarifního měření elektřiny se pro každé odběrné místo (elektroměr) používá samostatný přijímač HDO nebo vestavěný modul.

Elektrické vytápění musí být řešeno jako jeden společně vypínatelný obvod tak, aby bylo zajištěno jednoznačné odpojení obvodů silových i ovládacích. (To požaduje PRE, ale je to v podstatě stejný požadavek, jaký vyplývá z požadavků STE.)

Nepřímé měření
Měřicí transformátory proudu určí zaměstnanci STE tak, aby se pohybovala v rozmezí 80-125% hodnoty hlavního jističe.

Pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat měřicích transformátorů proudu s třídou přesnosti 0,5 o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu 5A.

Informativní hodnoty převodů MTP (měřících traf proudu)

Hlavní jistič (A) Převod MTP Max. povolení převod MTP
100 100/5 100/5
125 100/5 150/5
160 150/5 200/5
200 200/5 250/5
315 300/5 300/5
400 400/5 400/5
630 600/5 600/5

Pozor – U statických elektroměrů musí být v napěťovém obvodu před zkratovací (manipulační) svorkovnicí namontován pojistkový odpínač s válcovými pojistkami o In=2A. Kryt odpínače musí být přizpůsoben k zaplombování pouzdra pojistkových vložek v zapnuté poloze. Tento požadavek PRE nemá.

Měřicí transformátory se úředně ověřují před každou montáží nebo opětovným uvedením do provozu spojeným s montáží elektroměru. Toto úřední ověření nesmí být v době montáž starší než 1 rok.

Trochu jiné než u PRE jsou průřezy vodičů mezi manipulační svorkovnicí a měřicím zařízením:
Do délky 2m:

  • pro proudové obvody minimálně 2,5mm2 (vše Cu)
  • pro napěťové obvody minimální průřez 1,5mm2

Propojení od délky 2m do 20m:

  • pro proudové obvody minimálně 4mm2
  • pro napěťové obvody minimální průřez 2,5mm2

(JH – jak vidíte, STE vzdálenost nad 20m vůbec neuvažuje – PRE ano)

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Malá, sympatická publikace v kroužkové vazbě se vleze i do pracovní vesty. Dobře poslouží jako malé opakování, nebo třeba i ukázka, co by měl dnešní elektrotechnik alespoň tušit. HAGER znovu vydal příručku, která obsahuje produktovou a osvětovou část. Dobrý způsob, jak mít stručný přehled a přitom se neutápět v objemných katalozích. Samozřejmě ten, kdo pracuje v kanceláři, nebo kdo má nyní home office, tak si vše prohlédne online, ovšem jsou i ti, kteří jsou v terénu i dnes ...
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933