Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Stanovení třídy ochrany u spotřebiče


Document Actions
Článek
Způsob zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem u spotřebiče můžeme rozdělit na základní ochranu, která se uplatňuje, když zařízení pracuje v bezporuchovém stavu a ochranu při poruše, která zasáhne v okamžiku, kdy na zařízení došlo k porušení základní ochrany. Podle toho, jakým způsobem jsou tyto ochrany u spotřebiče realizovány, rozdělují se spotřebiče do tříd ochrany 0, I, II, III. Jaké jsou základní charakteristiky spotřebičů jednotlivých tříd ochrany?
Leoš Koupý, ze dne: 11.09.2015
reklama


Způsob zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem nejen spotřebiče, ale jakéhokoliv elektrického zařízení, lze rozdělit na základní ochranu, která se uplatňuje, když zařízení pracuje v bezporuchovém stavu a ochranu při poruše, která zasáhne v okamžiku, kdy na zařízení došlo k porušení základní ochrany. Podle toho, jakým způsobem jsou tyto ochrany u spotřebiče realizovány, rozdělují se spotřebiče do tříd ochrany 0, I, II, III. Účelem revize nebo kontroly spotřebiče je posouzení, zda tyto ochrany mají takové vlastnosti, aby správně plnily svoji ochranou funkci jednak při bezchybného provozu spotřebiče a samozřejmě v případě poruchy jeho základní ochrany.

Uveďme si základní charakteristiky spotřebičů jednotlivých tříd ochrany, neboť správné určení třídy ochrany spotřebiče je základem pro stanovení postupu jeho revize. Tyto charakteristiky platí pro jednofázové spotřebiče s pohyblivým přívodem. Trojfázové spotřebiče jsou vesměs konstruovány ve třídě I a revize pevně připojených spotřebičů smí provádět pouze revizní technik s patřičným oprávněním, který by si s určením třídy ochrany spotřebiče měl snadno poradit.

Třída ochrany 0:
 • Základní ochrana: základní izolací
 • Ochrana při poruše: není
 • Označení druhu ochrany: bez označení
 • Napájecí vedení: dvoužilové

Provozování spotřebičů třídy ochrany 0 není v ČR povolené. Pokud se někde vyskytnou, pocházejí nejspíše ze zahraničí ze zemí s jiným systémem ochrany a nesmí se v ČR používat. Pokud tedy narazíte na spotřebič s dvoužilovým přívodem bez označení třídy ochrany, je nutno k němu obstarat od prodejce nebo dovozce dokumentaci potvrzující jeho způsobilost pro provoz v ČR (ta by měla obsahovat i stanovení třídy ochrany) nebo je lépe jej vyřadit z provozu.

Třída ochrany I:
 • Základní ochrana: základní izolací
 • Ochrana při poruše: ochranné spojení s PE obvodem
 • Konstrukční prvky ochrany: má prostředky k připojení ochranného vodiče (PE vodiče)
 • Označení druhu ochrany: značka uzemnění v místě připojení PE vodiče (viz obrázek 1)
 • Napájecí vedení: trojžilové s žílou PE vodiče barvy zelenožluté
 • Připojovací zástrčka: trojpólová s ochranným kontaktem

Spotřebič třídy I lze obvykle snadno poznat podle toho, že má přívodní napájecí šňůru s ochranným kontaktem a jeho kryt, který je přístupný dotyku nebo alespoň části krytu jsou kovové. Pozor ale, ne všechny spotřebiče se síťovou šňůrou s ochranným kontaktem mají třídu ochrany I. Proto je třeba pozorně prostudovat typový štítek, zda neobsahuje značku dvojité izolace.

Třída ochrany II:
 • Základní ochrana: základní izolací
 • Ochrana při poruše: přídavnou nebo zesílenou izolací
 • Konstrukční prvky ochrany: přídavná nebo zesílená izolace 
 • Označení druhu ochrany: označení dvojité izolace na typovém štítku (viz obrázek 1)
 • Napájecí vedení: obvykle dvoužilové, výjimečně trojžilové
 • Připojovací zástrčka: dvoupólová, neoddělitelně spojena s přívodem, výjimečně i trojpólová s ochranným kontaktem

Jestliže má spotřebič dvoupólovou síťovou zástrčku bez ochranného kontaktu, jedná se pravděpodobně o třídu II. I v tomto případě však platí, že je nutno prostudovat typový štítek. Pokud neobsahuje označení dvojité izolace, může se jednat o třídu 0 nebo někdo neodborně opravil síťový přívod spotřebiče jiné třídy ochrany.

Třída ochrany III:
 • Základní ochrana: omezení napětí
 • Ochrana při poruše: oddělení od jiných obvodů
 • Konstrukční prvky ochrany: napájení ze zdroje malého napětí ze zdroje SELV nebo PELV, oddělujícího spotřebič od sítě
 • Označení druhu ochrany: značka na typovém štítku (viz obrázek 1)
 • Napájecí vedení: dvoužilové
 • Připojovací zástrčka: dvoupólová, konstrukčně řešena tak, aby ji nebylo možné připojit do sítě 230V/50Hz

Spotřebič třídy III je obvykle rozeznatelný podle netypické připojovací vidlice síťového přívodu. Hlavní charakteristikou je ovšem jeho napájení ze zdroje malého napětí.

Obrázek 1 - Označení třídy ochrany spotřebičePozorný čtenář jistě namítne: co ale dělat v případě, že je typový štítek poškozen, nečitelný nebo úplně chybí? Potom nezbývá, než spotřebič důkladně prohlédnout, případně i rozebrat a na základě této prohlídky stanovit, pokud je to možné, třídu ochrany.

Poznámka: Pokud u zahraničních výrobků není jednoznačně zřejmé, do které třídy ochrany spotřebič patří (například údajem na typovém štítku nebo v návodu k použití), je na technikovi provádějícím kontrolu, aby situaci posoudil a v případě pochybností o bezpečnosti výrobku si vyžádal příslušnou dokumentaci přímo u prodejce nebo dovozce.

Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro číslo 75 (zde)
 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a nainstalovat vše potřebné v jakémkoliv vozidle. Přečtěte si nebo sledujte v instruktážním videu, jak může tato novinka může zjednodušit práci na střechách ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933