Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2


Document Actions
Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
V části 6 této normy je řešeno stanovení nutného odstupu rozvodů napájení nn a metalických rozvodů informačních technologií. Přitom se předpokládá, že napětí v rozvodu napájení obsahuje vyšší harmonické, ale není deformované nad rámec uvedený v souboru ČSN EN 61000-6. Pokud je kabeláž instalována v prostředí překračujícím úrovně rušení (EMI) uvedené v některé z norem souboru ČSN EN 61000-6 je nutno provést další ...
Jiří Horák, ze dne: 1.08.2013
reklama

V části 6 této normy je řešeno stanovení nutného odstupu rozvodů napájení nn a metalických rozvodů informačních technologií.
Přitom se předpokládá, že napětí v rozvodu napájení obsahuje vyšší harmonické, ale není deformované nad rámec uvedený v souboru ČSN EN 61000-6. Pokud je kabeláž instalována v prostředí překračujícím úrovně rušení (EMI) uvedené v některé z norem souboru ČSN EN 61000-6 je nutno provést další opatření. Také ve specifických prostředích je nutno volit odstup větší. Například zdravotnictví, datové centra atd.Pokud bude dále uvedena kabeláž informačních technologií, tak je myšlena metalická kabeláž. Přenos po optických kabelech není rušen EMI.

Pro stanovení minimální vzdálenosti mezi vedeními je důležité znát vlastnosti vedení informačních technologií a parametry datového toku, který je po vedení přenášen. Pokud tyto informace nemáme je nutno uvažovat nejnepříznivější případ. Rozdíl mezi nejnepříznivější hodnotou minimální vzdálenosti a hodnotou pro nejpříznivější konfiguraci je až 30násobek. 
Minimální vzdáleností A se myslí odstup mezi kabely nn a kabely informačních technologií, který je na kterémkoli místě dovolen jejich upevňovacími body nebo přepážkami. Není to tedy vzdálenost kabelů volně položených v kabelovém žlabu, které může kdokoli posunout.

Hodnotou minimálního vzdálenosti A určíme:

A = S x P /mm/

Kde:
  • S je minimální odstup dle tabulky 1 (tab 3 a 4 ČSN EN 51174-2 ed. 2)
  • P je koeficient kabeláže napájení dle tab. 2 (tab 5 ČSN EN 51174-2 ed. 2)

V této části se rozlišuje termín "minimální odstup S" jako hodnota z tabulky 1 a termín "minimální vzdálenost A" jako  hodnota minimálního odstupu S, upravená dle tab. 2. Ta je skutečnou požadovanou minimální vzdáleností vedení!

Tabulka 1:  Minimální odstup S v /mm/


Kde klasifikace odstupu je určena typem vedení dle ČSN EN 50173-1 ed. 2:
A    nespecifikované kabely nebo je dáno neomezené sdílení aplikací nebo  neomezený typ instalované kabeláže
B    kabely kat.5 (do 100MHz)  a kat.6  (do 250MHz)  nestíněné (U/UTP), resp. obecně pro kabely dle souboru ČSN EN 50173
C    kabely kat.5 (do 100MHz)  a kat.6  (do 250MHz)  stíněné (S/FTP, F/UTP apod., S – opletení, F-fólie)
D    kabely kat.7 (do 600MHz)  a BCT-B do 1GHz

Drátěný žlab je úložný systém s rozměrem ok max. 50 x 100mm nebo perforovaný žlab s více jak 20% perforace a/nebo tloušťkou stěny menší než 1mm.

Perforovaný žlab nesmí mít více jak 20% perforované plochy a tloušťku stěny je min. 1mm. Jinak je hodnocen jako drátěný žlab. Tato hodnota se použije také pro stíněné kabely napájení, které nemají určenou hodnotu stínění.

Plný žlab musí mít stěny min. 1,5mm. Tato hodnota se použije i pro stíněné kabely napájení, které mají zaručenou hodnotu stínění shodnou s plným žlabem. Plnění žlabu je max. 10mm pod horní okraj.

Tato tabulka je sestavena na základě požadavků normy ČSN EN 50174-2 ed. 2 a normy ČSN EN 50174-1 tak aby při jejím používání nebylo nutné hledat v obou normách.

Tabulka 2: Koeficient kabeláže P


Kde:
  • obvodem je okruh 230V do 20A
  • Třífázový okruh jsou 3 obvody
  • Každý násobek 20A je dalším obvodem. To platí i pro jiná napětí, vždy se počítá s proudovou hodnotou
    Např. 3fázový okruh 40A je 3x2 = 6 obvodů (i při napětí 24V)

 

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 55
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.

 

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Víte, co skrývá obsah třech písmen KTS? Každý, kdo ve své praxi řeší ukládání například ve výrobních provozech nebo prostředí se zvýšenou potřebou ochrany uložených vedení, pak je právě tento typ sortimentu vhodný. Objevíte upevňovací systémy, systémy kabelových žlabů, mřížových žlabů, systémy kabelových žebříků, stoupacích žebříků, systémy pro velká rozpětí, systémy nosníků svítidel ... Jedinečný rozbor technického materiálu předkládá živě jeho dlouholetý produktový specialista ...
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Otázky, které přežijí odchod staré vyhlášky padesát do technického muzea! Nové Nařízení vlády k zákonu 250/2021Sb. Sice změní administrativní okolnosti při přezkušování z bezpečnosti práce na elektrických zařízeních, ovšem potřebné znalosti budou stále stejné. Stejně jako nový prezident neovlivní počasí, stejně tak i otázky k prověření znalostí budou stejného základu. Je pravdou, že pokud se do otázek začteme, zjistíme, že nám je pokládali už před třiceti lety. Stále stejná fyzika, jen vždy jinak "zabalená" ...
Reportážní pohled na nosné systémy kamerou a mikrofonem! Ptali jsme se ... Mezi jakými konstrukcemi kabelových nosných systémů KOPOS si lze vybrat? Jaký je konstrukční rozdíl mezi kanály Jupiter a Mars? Kdy zvolit do projektu kanály Mars a kdy Jupiter? Kdy je vhodnější zvolit raději drátěný žlab před plným? K čemu je typické využití kabelových lávek a proč? Je u drátěného žlabu, z hlediska EMC, kovová přepážka dostatečná? Který ze systémů lze instalovat na největší délku bez výložníků? Lze po instalovaných trasách Jupiter nebo Mars chodit?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Podívejme se zblízka na detail spojení letošní novinky českého výrobce KOPOS Kolín. Jak se v detailu spojují kanálové žlaby Jupiter? Minutový videospot vám dá jasnou představu o jednoduchosti spojení ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Zde naleznete zkrácenou multirecenzi dvou hlavních katalogů kolínského výrobce Kopos. Naleznete v nich produkty pro tento a příští rok se všemi podrobnostmi, které bychom očekávali pro snadný výběr, návrh, či následnou instalaci. Jste již majitelem těchto technických informačních materiálů?
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933