Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Soubor příruček pro zkoušky elektrotechniků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Document Actions
Článek
Chystáte se na zkoušky z vyhlášky 50/78Sb.? Pak si všimněte extra nabídky následujících dokumentů ke studiu. V roce 2013 jsme zkompletovali soubor příruček pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978Sb. Soubor zahrnuje příručky pro přípravu ke zkouškám elektrotechniků dle §5 až 8 a §10 a 11, a to jak pro elektrická zařízení do 1000V, tak i bez omezení napětí, i pro elektrická zařízení v prostorách třídy A (bez nebezpečí výbuchu) i B (s nebezpečím výbuchu).
Jan Lojkásek, ze dne: 10.06.2014


V roce 2013 jsme zkompletovali soubor příruček pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám a přezkoušení jejich odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978Sb. Soubor zahrnuje příručky pro přípravu ke zkouškám elektrotechniků dle §5 až 8 a §10 a 11, a to jak pro elektrická zařízení do 1000V, tak i bez omezení napětí, i pro elektrická zařízení v prostorách třídy A (bez nebezpečí výbuchu) i B (s nebezpečím výbuchu).

§ 5, 6 a 11
Základním studijním materiálem je Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost (v současné době deváté vydání – svazek 91, v roce 2014 připravujeme již desáté – aktualizované vydání). Autorem této příručky je Michal Kříž. Tato příručka slouží jako studijní materiál pro elektrotechniky, kteří chtějí složit zkoušku dle §5, 6 nebo 11 vyhlášky č. 50/1978Sb., a také jako základní příručka pro vyšší stupně odborné způsobilosti.Příručka se podrobně věnuje čtyřem základním okruhům odborné způsobilosti elektrotechniků, a to:

- bezpečnosti při práci a obsluze elektrických zařízení,
- ochraně před úrazem elektrickým proudem,
- první pomoci při úrazu elektrickou energií,
- provedení elektrických zařízení,
- ochraně před bleskem a přepětím.

Ještě podrobněji jsou některé okruhy rozpracovány v samostatných publikacích. Např. problematika první pomoci v Elektrotechnických pravidlech ESČ č. EP ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií a problematika ochrany před bleskem v Dílenské příručce Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé – aktualizované vydání), kterou zpracoval David Klimša.

Témata těchto základních okruhů jsou stejná dnes jako před padesáti lety, když jsem jako elektrikář začínal. Jejich obsah je však podstatně širší. Příručka obsahuje i řadu dalších kapitol, které požadavky na základní odbornou způsobilost doplňují a měl by je znát každý elektrikář, který má ambice pracovat nejen kvalitně, ale i bezpečně a získat odbornou způsobilost nejen dle §5 nebo 6, ale i dle §7 až 11 pro jakékoliv druhy a napětí elektrických zařízení.

Na tuto základní příručku navazují další příručky pro přípravu ke zkouškám dle dalších paragrafů, pro elektrická zařízení nad 1000V a pro elektrická zařízení v prostorách třídy B.

§ 7 a 8
Ke studijním materiálům pro elektrotechniky, kteří se připravují absolvovat zkoušku dle § 7 nebo 8 vyhlášky č. 50/1978Sb., slouží výše uvedená příručka pro §5 nebo 6 (sv. 91) spolu s Příručkou pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecná část (druhé – aktualizované vydání) – sv. 90, kterou zpracovali Jiří Hemerka a Michal Kříž.
Vzhledem k tomu, že pracovníci s §7 a 8 řídí činnosti související s prováděním elektrických zařízení, případně (dle §8 odst. 2) řídí provoz elektrických zařízení, je tato příručka zaměřena zejména na legislativní oblast (např. právní odpovědnost vedoucího elektrotechnika, státní odborný dozor, ale i ekologie a ochrana životního prostředí, dokumentace elektrických zařízení, metrologie a zkušebnictví atd.) i na oblast technickou, zejména měření při údržbě a revizích elektrických zařízení.


§ 10
Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce dle §10 vyhlášky č.50/1978Sb., slouží příručka pro §5 nebo 6 (sv.91) spolu s Příručkou pro zkoušky projektantů elektrických instalací (druhé – přepracované vydání) – sv. 86, kterou napsal Karel Dvořáček.
Tato příručka obsahuje témata, která jsou důležitá pro činnosti spojené s projektováním elektrických zařízení. Jedná se o činnosti, jež upravují jednak technické normy (zejména určování vnějších vlivů, problematika navrhování umělého osvětlení atd.), jednak legislativní předpisy (zejména stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky a další).

Uvedené příručky se týkají elektrických zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (prostory třídy A).

Elektrická zařízení bez omezení napětí
Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce pro projektování nebo práci na elektrických zařízeních bez omezení napětí, slouží Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000V – sv. 88, kterou napsal Václav Macháček. K této příručce je třeba vždy použít příručku pro §5 nebo 6 (sv. 91) a dále dle toho, zda se jedná o §7, 8 nebo 10 vždy příslušnou z dalších výše uvedených příruček.

Příručka se podrobně věnuje těmto tematickým okruhům:
- ochranná pásma,
- bezpečnost při práci a obsluze elektrických zařízení nad 1000V,
- ochrana před úrazem elektrickým proudem v zařízeních nad 1000V,
- ochrana rozvodných zařízení nad 1000V před přepětím,
- uzemňování elektrických zařízení nad 1000V,
- provedení elektrických instalací a zařízení nad 1000V.

Elektrická zařízení v prostorách třídy B
Pro elektrotechniky, kteří se připravují ke zkoušce pro projektování nebo práci na elektrických zařízeních v prostorách třídy B, je určena příručka Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé – aktualizované vydání) – sv. 92 autorů Jana Pohludky a Jaromíra Hrubého. Rovněž k této příručce je třeba vždy použít příručku pro §5 nebo 6 (sv. 91) a dále dle toho, zda se jedná o §7, 8 nebo 10, případně pro elektrická zařízení bez omezení napětí, vždy příslušnou z dalších výše uvedených příruček.

Příručka obsahuje praktické rady a poznatky související se zařazováním nebezpečných prostorů, a to jak s nebezpečím výbuchu plynů a par, tak prostorů s nebezpečím výbuchu prachů.
Obecná část uvádí vlastnosti hořlavých látek, jejich vztah k zařazování prostorů a k jednotlivým typům ochrany před výbuchem. Tato část je doplněna praktickými návody pro určování typu a velikosti jednotlivých zón s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů. Obsahuje i řadu příkladů s praktickými výpočty pro konkrétní situace a zařízení. Další část je zaměřena na nové požadavky týkající se konstrukce a neustále se měnícího označování elektrických zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu včetně základních požadavků pro kombinaci strojního a elektrického zařízení v těchto prostorech.

Následují požadavky pro instalaci jednotlivých typů ochran před výbuchem včetně nových požadavků pro elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu prachů. Zmíněny jsou též zásady pro praktické provádění revizí, oprav a údržby nevýbušných elektrických zařízení.

Závěrečná část uvádí stručný přehled nejnovějších změn v certifikačních postupech pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu, a to především ve vztahu k evropské legislativě a mezinárodnímu certifikačnímu systému IECEx. Příručka je doplněna přílohami s praktickými tabulkami, v nichž jsou uvedeny základní technicko bezpečnostní parametry hořlavých plynů, par a prachů.


Na konci jednotlivých kapitol všech příruček jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.


POZOR! Pokud chcete na vše -20%
klikněte do níže uvedeného diskusního tématu a zkopírujte si kó slevového kupónu!
(Kód platí pro nákupy v IN-EL do 31.8.2014)

Soubor materiálů pro přípravu ke zkouškám revizních techniků je pro uživatele iiSEL.com uveden zde.

Všechny uvedené příručky jsou připraveny jak v tištěné, tak i v elektronické podobě (e-knihy) možné je objednat zde. 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... požadavky na základní odbornou způsobilost. Vyšlo již dvanácté vydání publikace, která je svým způsobem nostalogickou vzpomínkou toho, co nás kdysi učili ve škole. Protože na rozdíl od některých jiných předmětů, jde o informace stále potřebné, díky této knize si je můžeme znovu vyvolat. K čemu to? Samozřejmě elektrotechnikům v praxi hrozí pravidelné přezkušování podle vyhlášky 50/78Sb., nebo revizním technikům ještě hlubší testovací proces. Asi není fatálnější situace, když přezkušující nezná základní znalosti prvního ročníku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933