Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

SEMINÁŘ: Pracovní stroje, výjimečná akce, praktické ukázky, výlet na parníku...


Document Actions
SEMINÁŘ: Pracovní stroje, výjimečná akce, praktické ukázky, výlet na parníku...
Ptáte se, kde můžete vše výše jmenované najít? Pouze ve dnech 15. – 16. 5. v Nymburce na akci L. P. Elektro – Školení z oblasti elektrických zařízení pracovních strojů za provozu 2008. Jedná se o jedinou akci svého druhu v České republice, navíc s odbornou garancí ITI Praha.
Lenka Paryzková, ze dne: 22.04.2008
reklama

Velký důraz se klade na uplatnění nabízených poznatků v praxi – cílem je nejen podat teoretické informace o elektrických zařízení a instalacích pracovních strojů, ale také upřesnit praktické postupy při měření. Součástí budou také praktické ukázky měření s odbornými komentáři – za všechny ukázky jmenujme například nastavení a kontrolu měřících přístrojů před vlastním měřením nebo podrobný postup při vlastním měření. Samozřejmě nebude opomenuto konečné vyhodnocení naměřených veličin a jejich porovnání s technickými předpisy a návody výrobců. V neposlední řadě přednášející upozorní na časté chyby, které se v oblasti elektrických zařízení pracovních strojů vyskytují.

Celá akce se bude odehrávat na palubě parníku Jiří z Poděbrad, kde bude také první den školení ukončen společenskou večeří.

Takže shrňme si to ještě jednou.
Na školení z oblasti elektrických zařízení pracovních strojů za provozu 2008 ve dnech 15.–16.5. v Nymburce získáte:

  • Praktické ukázky měření na el. zařízení pracovních strojů, el. spotřebičů, el. nářadí různými typy měřících přístrojů
  • Postupy při provádění kontrol el. zařízení instalací pracovních strojů
  • Prezentace praktických poznatků z prováděných revizí elektrických zařízení pracovních strojů aneb jak to vypadá v terénu
  • Aplikace nových norem řešících ochranu před úrazem el. proudem ve vztahu k požadavkům ČSN EN 60 204-1 ed.2
  • Společenskou večeři na parníku

Stručný program:

Čtvrtek 15. 5.
František Kosmák
Elektrická a neelektrická bezpečnost strojních zařízení ve smyslu norem ČSN EN ISO 12100 při zkouškách a ověřování za provozu, stanovení zásad pro posouzení rizik ve smyslu ČSN EN 1050 (odborný poradce v oblasti elektrotechniky)

Ing. Josef Vozobule,
Posuzování elektrického zařízení strojů za provozu podle ČSN EN 60204 – 1 a norem souvisejících, provádění „revizí“ strojního zařízení, porovnání ČSN EN 60204 – 1 ed. 2 /2007 Pohled na revize el. přenosného nářadí a spotřebičů (ITI Praha odborný garant elektro)

Jan Hájek a Dalibor Šalanský
Ochrana zařízení před přepětím za pomoci přepěťových ochran (Dehn+Sohne; Luma Plus Chomutov) Jak se správně orientovat v problematice ochrany pokud dochází díky přepětím k výpadkům výroby a poškozování zařízení
Technická opatření před vlastním nasazením přepěťových ochran
Realizované akce s popisem příčiny a jejího řešení

Milan Dolenský
Praktické poznatky při provádění kontrol a revizí elektrických zařízení pracovních strojů včetně prezentace nejčastějších závad a nedostatků (revizní technik elektro E1/B)

Lektoři praktické části: Praktické ukázky měření různými typy měřících přístrojů dle požadavků ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610:
Ing.Jiří Sluka (inspektor EZ ITI Praha), Milan Dolenský (RT EZ E1/B), Petr Sieber (RT EZ E2/A), případně výrobci prezentovaných měřících přístrojů

- Elektrické spotřebiče přenosné, v ruce držené a pevně připojené.
- Elektrické el. ručního nářadí včetně základních měření el. instalací
- Elektrická zařízení pracovních strojů dle požadavků ČSN EN 50 110 – 1 ed.2 kap.č.18 „Ověřování“

Pátek 16.5.
Ing. Jiří Sluka
Kontrola ochran el. zařízeních pracovních strojů ve vazbě na novou řadu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007. Porovnání ČSN EN 60204-1 s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, ITI Praha

Ing. Karel Lokajíček
Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu, Odborný lektor a revizní technik Solid Team s.r.o. Olomouc

Na shledanou se těší realizační tým L. P. Elektro
L.P.Elektro s.r.o., Novoměstská 1a, 62100 Brno
Lenka Parýzková mobil: 608 983 830
Eva Doležalová mobil: 775 933 890

Více informací včetně přihlášek naleznete na
http://lpelektro.cz...

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Internetové firemní stránky jsou v dnešní době vstupní branou do podniku i přesto, že někteří digitální marketéři upřednostňují sociální sítě. Bez vlastní internetové prezentace jsme odkázáni na správu třetích stran a ta se nikdy nebude starat tak pečlivě jako sám majitel. Hakel zapracoval na modulu vyhledávání svých produktů. Hned na hlavní stránce se octnete na základním rozcestníku oblastí, pro které volíte správný typ přepěťové ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933