Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Tiché spínání ...

Zásadní otázka: Jak doma spínat velký výkon potichu? Málokdo chce ve svém ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 977
Bazar
Osobní nástroje

Rozdělení televizních a rozhlasových kmitočtových pásem


Document Actions
Článek
Historický vývoj a konkurenční boj pořádně zamíchal karty při rozvoji rozhlasového a televizního vysílání. Politická situace v době, kdy se vytvářely pravidla pro vysílání věc ještě zkomplikovala. Jednotlivé korálky používaných standardů se nyní jen těžko navlékají na jednu nitku.
Radek Kaisler, ze dne: 15.10.2002
reklama

 V naší republice problematiku řeší norma 367211 1. část. "Společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů" , která byla schválená 10.5. 1991 a nabyla účinnosti o rok později.

Ve svém znění pravidel pro příjem a využití kmitočtových pásem v systémech rozvodu televizního signálu přejímá doporučené mezinárodní standardy CCIR-D, CCIR-B, CCIR-K, CCIR-G.

 

Pro tuto problematiku je dále zavedena norma ČN 345353 "Kmitočtová pásma pro šíření televizních a rozhlasových signálů". V této normě jsou zapracovány údaje souhlasné s IEC 244 5A - příloha B. Rovněž respektuje mezinárodní doporučení CCIR.  

 

Dalo by se říci, že v ČN 367211 1.část, je rozdělení řešeno podrobněji a úplněji, proto z ní vyjdeme jako ze základního podkladu.

 

Rozdělení kmitočtů pro televizní vysílání by se podle doporučení CCIR dalo rozdělit:

CCIR-D pro I,II a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem R.

CCIR B pro I a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem E.

CCIR-K,G pro IV-VI tel. pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem K.

 

Nejčastěji se setkáváme s variantami tzv "DK" a "BG" pro příjem I - VI. televizního pásma.

Zatímco CCIR-K a CCIR-G (normy pro IV.-VI. pásmo) má shodné rozdělené kmitočtových pásem, u CCIR-D a CCIR-B (normy pro I. až III. pásmo) se setkáváme s rozdíly již v základním rozdělení.

 

Odlišnosti jsou patrné i v odstupu jednotlivých kanálů:

Norma CCIR-D, kanály s označením R, odstup kanálů 8 MHz

Norma CCIR-B, kanály s označením E, odstup kanálů 7MHz

Norma CCIR-K,G, kanály s označením K, odstup kanálů 8MHz

 

Varianty "DK" a "BG" se rovněž liší odstupem nosné obrazu od nosné zvuku (u DK 6.5MHz, u BG 5.5MHz).

 

V naší republice je pro pozemní televizní vysílání v současné době využívána norma CCIR-DK. 

 

Zjednodušeně by se dalo říci, že varianta norem CCIR-D + CCIR-K ("DK") je (co se kmitočtového rozdělení kanálů týče) shodná s původním standardem OIRT, který byl platný pro naše krajiny do roku 1992.

 

 

 

Normalizovaná kmitočtová pásma používané pro příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů

dle normy ČN 367211-1

 

Rozhlasové vysílání

Tabulka 1

Název frekvenčního pásma

Označení

Frekvenční pásmo v MHz

Dlouhé vlny

DV +

0.1485-0.2835

Střední vlny

SV +

0.5265-1.6065

Velmi krátké vlny 

VKV I ++

66-73

 

VKV II +

87.5-108

 

Poznámky autora:

+) = V zahraniční literatuře dlouhé vlny jsou označovány LW s frekvenčím rozsahem 0.15-0.285MHz, střední vlny jsou označovány MW s frekvenčním rozsahem 0.52-1.605MHz a VKVII jsou označovány jako UKW s frekvenčním rozsahem shodným, jako uvadí ČN 367211-1

++) = V zemích, kde je rozšířena televizní norma CCIR-B,G není definováno pásmo VKVI. Je však definováno pásmo krátkých vln KW s frekvenčním rozsahem 3.95-26,1MHz. Od vysílání rozhlasových signálů v pásmu VKV I se v našich krajinách upouští.

 

Norma ČN 345353 zohledňuje i pásmo krátkých vln (KV) s frekvenčním rozsahem 5.9-19.02 MHZ pro modulaci SSB a 3.59-26.1 pro modulaci AM.

 

Televizní vysílání

Tabulka 2

Název frekvenčního pásma

Označení

TV norma

Frekvenční pásmo v MHz

Číslo kanálu

Rozsah kanálu v MHz

I. televizní pásmo

TV I

CCIR-D

48,5-66

R1

48,5-56,5

R2

58-66

CCIR-B

47-68

E2

47-66

E3

54-61

E4

61-68

II. televizní pásmo

****

TV II

CCIR-D

76-100

R3

76-84

R4

84-92

R5

92-100

III. televizní pásmo

TV III

CCIR-D

174-230

R6

174-182

R7

182-190

R8

190-198

R9

198-206

R10

206-214

R11

214-222

R12

222-230

CCIR-B

174-230

E5

174-181

E6

181-188

E7

188-195

E8

195-202

E9

202-209

E10

209-216

E11

216-223

E12

223-230

IV televizní pásmo

TV IV

CCIR-K, CCIR-G

470-582

K21-K34

viz. 1)

V. televizní pásmo

TV V

CCIR-K, CCIR-G

582-790

K35-K60

viz. 1)

VI. televizní pásmo

TV VI

1170-12500

1-40

viz. 2)

Pásmo telekomunikačních družic *

Ku

10950-11700

I. mezifrekvence satelitního příjmu **

I. MF

950-1750  ***

1 = Odstup kanálů po 8MHz

2 = Odstup kanálů 19.18MHz, se šířkou TV kanálu 27MHz

 

 

Poznámky autora:

*) = Jde o tzv. uplink, tedy cestu signálu z družice na zemi. Pásmo Ku má ve skutečnosti větší frekvenční rozsah než uvádí tato norma a je dále rozděleno. Tato problematika je rozebrána v tabulce 4 tohoto článku.

**) = Distribuce signálu od satelitní antény (konvertoru) k přijímači signálů (satelitnímu přijímači), viz. tabulka 4 tohoto článku.

***) = Pásmo I. satelitní mezifrekvence má horní hranici v současné době vyšší, viz. tabulka 4 tohoto článku.

****) = II. televizní pásmo se pro účely televizního vysílání na našem území opouští a je vyhrazeno pro jiné druhy služeb (viz. ČN 345353)

 

Další poznámky autora:

I-III. televizní pásmo bývá nazýváno jako VHF, IV.-VI. jako UHF.

V. televizní pásmo je v normě ČN 345353 uvedeno po kanál K81 (ne jen po K60 jako v ČN 367211), tedy do frekvence 958MHz. Toto je dáno tím, že kanály K61-K81 bývají využívány pouze pro vysílání, nikoliv v rozvodech televizního signálu. V praxi je poslední využívaný kanál K69 (frekvenční rozsah 854-862MHz).

 

 

Speciální kmitočtová pásma 

Pásma využívané v rozvodu pro přenos přijímaných nebo vnitnřích signálů k jednotlivým účastníkům, nebo pásma pro přenos od účastníka zpětnými kanály.

Pozn. autora: Těchto pásem se v drtivé většině využívá u systému kabelového televizního rozvodu (TKR), případně u větších rozvodů společné televizní antény (STA), kdy je přenášen velký počet programů.

dle normy ČN 367211-1

 

Tabulka 3

Název frekvenčního pásma

Označení

TV norma

Frekveční pásmo v MHz

Číslo kanálu

Rozsah MHz

1. speciální televizní pásmo #

STV I

CCIR-D

110-174

SR1

110-118

SR2

118-126

SR3

126-134

SR4

134-142

SR5

142-150

SR6

150-158

SR7

158-166

SR8

166-174

CCIR-B

111-174

SE2

111-118

SE3

118-125

SE4

125-132

SE5

132-139

SE6

139-146

SE7

146-153

SE8

153-160

SE9

160-167

SE10

167-174

2. speciální televizní pásmo #

STV II

CCIR-D

230-294

SR11

230-238

SR12

238-246

SR13

246-254

SR14

254-262

SR15

262-270

SR16

270-278

SR17

278-286

SR18

286-294

CCIR-B

230-300

SE11

230-237

SE12

237-244

SE13

244-251

SE14

251-258

SE15

258-265

SE16

265-272

SE17

272-279

SE18

279-286

SE19

286-293

SE20

293-300

3. speciální televizní pásmo #

STV III

CCIR-D

300-446viz.3)

S21-S39

 

CCIR-B

300-446viz.3)

S21-S39

 

zpětné kanály ##

 

 

5-21viz.3)

 

 

3) = pouze informativní hodnota

 

Poznámky autora:

#) = Tyto pásma bývají označovány jako "superband" a "hyperband".

##) = v rozvodech kabelové televize v České republice je často pro zpětný přenos využíváno frekvenční pásmo 5-36MHz. V odborné literatuře se často hovoří o 4-30MHz.

 

 

Přenos signálů v satelitním příjmu

(doplnění autora k tabulce č. 2, posledních dvou řádků dle ČN 367211-1)

 

Tabulka 4

Pásmo

Název

Frekvenční rozsah při distribuci signálu z družice na zemi

(tzv. uplink) *

v GHz

Směšovací frekvence konvertoru u parabolické antény *

v GHz

Distribuce signálu od konvertoru u parabolické antény k satelitnímu přijímači

(I. satelitní mezifrekvence) *

v MHz

C

C-Band

3,7-4,2

5,150

950-1450

Ku-1

Low-Band

10,7-10,95

9,75

950-1950

Ku-2

10,95-11,7

9,75

950-1950

DBS

High-Band

11,7-12,45

10,6

1100-2150

Ku3

12,45-12,75

10,6

1100-2150

 

 

Obrázek pro lepší pochopení tabulky 4

 

 

Poznámky autora:

*) = Všechny parametry jsou uvedeny pro vertikálně i horizontálně orientovaný směr vysílání a příjmu. Změnu orientace přijmu (horizontální/vertikální)  volíme na satelitním přijímači změnou napájecího napětí pro konvertor antény.

 

Příjem v pásmu C je v našich končinách velmi vzácný. 

Pro příjem celého pásma Ku je postačující pouze jeden konvertor.

Rozsah pásma (Low-Band/High-Band, horní/dolní pásmo), tedy směšovací frekvenci konvertoru volíme na satelitním přijímači absencí, či přítomností signálu 22kHz vysílaného směrem ke konvertoru u parabolické antény.

V některé naší literatuře je ne zcela přesně Low-Band prezentován jako analogové pásmo a High-band jako digitální pásmo. Analogové i digitální vysílání je praktikováno v obou pásmech.

 

 

 

Tolik základní přehled rozdělení kmitočtových pásem pro šíření rozhlasových a televizních signálů. Vybraná kmitočtová pásma si v dalších příspěvcích rozebereme podrobněji, zejména z hlediska charakteru přijímacích podmínek.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod našima nohama. Optimální uložení vedení vyžaduje nejen znalosti před čím chránit, ale mít také možnosti výběrů z dostupných alternativ. Znáte přednosti pochozích systémů kabelových žlabů? Nebo víte například, že nebezpečí zakopnutí zmenšuje speciální ochranný plech pro opěrný výložník? Požadovanou výšku nášlapné plochy dodržíte pomocí jednoduché a rychlé varianty montáže kabelových kanálů na opěrný profil Z. Výšku nášlapné plochy zachováte také namontováním pochozích kabelových ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933