Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

Rozdělení televizních a rozhlasových kmitočtových pásem


Document Actions
Článek
Historický vývoj a konkurenční boj pořádně zamíchal karty při rozvoji rozhlasového a televizního vysílání. Politická situace v době, kdy se vytvářely pravidla pro vysílání věc ještě zkomplikovala. Jednotlivé korálky používaných standardů se nyní jen těžko navlékají na jednu nitku.
Radek Kaisler, ze dne: 15.10.2002
reklama

 V naší republice problematiku řeší norma 367211 1. část. "Společný příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů" , která byla schválená 10.5. 1991 a nabyla účinnosti o rok později.

Ve svém znění pravidel pro příjem a využití kmitočtových pásem v systémech rozvodu televizního signálu přejímá doporučené mezinárodní standardy CCIR-D, CCIR-B, CCIR-K, CCIR-G.

 

Pro tuto problematiku je dále zavedena norma ČN 345353 "Kmitočtová pásma pro šíření televizních a rozhlasových signálů". V této normě jsou zapracovány údaje souhlasné s IEC 244 5A - příloha B. Rovněž respektuje mezinárodní doporučení CCIR.  

 

Dalo by se říci, že v ČN 367211 1.část, je rozdělení řešeno podrobněji a úplněji, proto z ní vyjdeme jako ze základního podkladu.

 

Rozdělení kmitočtů pro televizní vysílání by se podle doporučení CCIR dalo rozdělit:

CCIR-D pro I,II a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem R.

CCIR B pro I a III pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem E.

CCIR-K,G pro IV-VI tel. pásmo, označení jednotlivých kanálů s písmenem K.

 

Nejčastěji se setkáváme s variantami tzv "DK" a "BG" pro příjem I - VI. televizního pásma.

Zatímco CCIR-K a CCIR-G (normy pro IV.-VI. pásmo) má shodné rozdělené kmitočtových pásem, u CCIR-D a CCIR-B (normy pro I. až III. pásmo) se setkáváme s rozdíly již v základním rozdělení.

 

Odlišnosti jsou patrné i v odstupu jednotlivých kanálů:

Norma CCIR-D, kanály s označením R, odstup kanálů 8 MHz

Norma CCIR-B, kanály s označením E, odstup kanálů 7MHz

Norma CCIR-K,G, kanály s označením K, odstup kanálů 8MHz

 

Varianty "DK" a "BG" se rovněž liší odstupem nosné obrazu od nosné zvuku (u DK 6.5MHz, u BG 5.5MHz).

 

V naší republice je pro pozemní televizní vysílání v současné době využívána norma CCIR-DK. 

 

Zjednodušeně by se dalo říci, že varianta norem CCIR-D + CCIR-K ("DK") je (co se kmitočtového rozdělení kanálů týče) shodná s původním standardem OIRT, který byl platný pro naše krajiny do roku 1992.

 

 

 

Normalizovaná kmitočtová pásma používané pro příjem a rozvod televizních a rozhlasových signálů

dle normy ČN 367211-1

 

Rozhlasové vysílání

Tabulka 1

Název frekvenčního pásma

Označení

Frekvenční pásmo v MHz

Dlouhé vlny

DV +

0.1485-0.2835

Střední vlny

SV +

0.5265-1.6065

Velmi krátké vlny 

VKV I ++

66-73

 

VKV II +

87.5-108

 

Poznámky autora:

+) = V zahraniční literatuře dlouhé vlny jsou označovány LW s frekvenčím rozsahem 0.15-0.285MHz, střední vlny jsou označovány MW s frekvenčním rozsahem 0.52-1.605MHz a VKVII jsou označovány jako UKW s frekvenčním rozsahem shodným, jako uvadí ČN 367211-1

++) = V zemích, kde je rozšířena televizní norma CCIR-B,G není definováno pásmo VKVI. Je však definováno pásmo krátkých vln KW s frekvenčním rozsahem 3.95-26,1MHz. Od vysílání rozhlasových signálů v pásmu VKV I se v našich krajinách upouští.

 

Norma ČN 345353 zohledňuje i pásmo krátkých vln (KV) s frekvenčním rozsahem 5.9-19.02 MHZ pro modulaci SSB a 3.59-26.1 pro modulaci AM.

 

Televizní vysílání

Tabulka 2

Název frekvenčního pásma

Označení

TV norma

Frekvenční pásmo v MHz

Číslo kanálu

Rozsah kanálu v MHz

I. televizní pásmo

TV I

CCIR-D

48,5-66

R1

48,5-56,5

R2

58-66

CCIR-B

47-68

E2

47-66

E3

54-61

E4

61-68

II. televizní pásmo

****

TV II

CCIR-D

76-100

R3

76-84

R4

84-92

R5

92-100

III. televizní pásmo

TV III

CCIR-D

174-230

R6

174-182

R7

182-190

R8

190-198

R9

198-206

R10

206-214

R11

214-222

R12

222-230

CCIR-B

174-230

E5

174-181

E6

181-188

E7

188-195

E8

195-202

E9

202-209

E10

209-216

E11

216-223

E12

223-230

IV televizní pásmo

TV IV

CCIR-K, CCIR-G

470-582

K21-K34

viz. 1)

V. televizní pásmo

TV V

CCIR-K, CCIR-G

582-790

K35-K60

viz. 1)

VI. televizní pásmo

TV VI

1170-12500

1-40

viz. 2)

Pásmo telekomunikačních družic *

Ku

10950-11700

I. mezifrekvence satelitního příjmu **

I. MF

950-1750  ***

1 = Odstup kanálů po 8MHz

2 = Odstup kanálů 19.18MHz, se šířkou TV kanálu 27MHz

 

 

Poznámky autora:

*) = Jde o tzv. uplink, tedy cestu signálu z družice na zemi. Pásmo Ku má ve skutečnosti větší frekvenční rozsah než uvádí tato norma a je dále rozděleno. Tato problematika je rozebrána v tabulce 4 tohoto článku.

**) = Distribuce signálu od satelitní antény (konvertoru) k přijímači signálů (satelitnímu přijímači), viz. tabulka 4 tohoto článku.

***) = Pásmo I. satelitní mezifrekvence má horní hranici v současné době vyšší, viz. tabulka 4 tohoto článku.

****) = II. televizní pásmo se pro účely televizního vysílání na našem území opouští a je vyhrazeno pro jiné druhy služeb (viz. ČN 345353)

 

Další poznámky autora:

I-III. televizní pásmo bývá nazýváno jako VHF, IV.-VI. jako UHF.

V. televizní pásmo je v normě ČN 345353 uvedeno po kanál K81 (ne jen po K60 jako v ČN 367211), tedy do frekvence 958MHz. Toto je dáno tím, že kanály K61-K81 bývají využívány pouze pro vysílání, nikoliv v rozvodech televizního signálu. V praxi je poslední využívaný kanál K69 (frekvenční rozsah 854-862MHz).

 

 

Speciální kmitočtová pásma 

Pásma využívané v rozvodu pro přenos přijímaných nebo vnitnřích signálů k jednotlivým účastníkům, nebo pásma pro přenos od účastníka zpětnými kanály.

Pozn. autora: Těchto pásem se v drtivé většině využívá u systému kabelového televizního rozvodu (TKR), případně u větších rozvodů společné televizní antény (STA), kdy je přenášen velký počet programů.

dle normy ČN 367211-1

 

Tabulka 3

Název frekvenčního pásma

Označení

TV norma

Frekveční pásmo v MHz

Číslo kanálu

Rozsah MHz

1. speciální televizní pásmo #

STV I

CCIR-D

110-174

SR1

110-118

SR2

118-126

SR3

126-134

SR4

134-142

SR5

142-150

SR6

150-158

SR7

158-166

SR8

166-174

CCIR-B

111-174

SE2

111-118

SE3

118-125

SE4

125-132

SE5

132-139

SE6

139-146

SE7

146-153

SE8

153-160

SE9

160-167

SE10

167-174

2. speciální televizní pásmo #

STV II

CCIR-D

230-294

SR11

230-238

SR12

238-246

SR13

246-254

SR14

254-262

SR15

262-270

SR16

270-278

SR17

278-286

SR18

286-294

CCIR-B

230-300

SE11

230-237

SE12

237-244

SE13

244-251

SE14

251-258

SE15

258-265

SE16

265-272

SE17

272-279

SE18

279-286

SE19

286-293

SE20

293-300

3. speciální televizní pásmo #

STV III

CCIR-D

300-446viz.3)

S21-S39

 

CCIR-B

300-446viz.3)

S21-S39

 

zpětné kanály ##

 

 

5-21viz.3)

 

 

3) = pouze informativní hodnota

 

Poznámky autora:

#) = Tyto pásma bývají označovány jako "superband" a "hyperband".

##) = v rozvodech kabelové televize v České republice je často pro zpětný přenos využíváno frekvenční pásmo 5-36MHz. V odborné literatuře se často hovoří o 4-30MHz.

 

 

Přenos signálů v satelitním příjmu

(doplnění autora k tabulce č. 2, posledních dvou řádků dle ČN 367211-1)

 

Tabulka 4

Pásmo

Název

Frekvenční rozsah při distribuci signálu z družice na zemi

(tzv. uplink) *

v GHz

Směšovací frekvence konvertoru u parabolické antény *

v GHz

Distribuce signálu od konvertoru u parabolické antény k satelitnímu přijímači

(I. satelitní mezifrekvence) *

v MHz

C

C-Band

3,7-4,2

5,150

950-1450

Ku-1

Low-Band

10,7-10,95

9,75

950-1950

Ku-2

10,95-11,7

9,75

950-1950

DBS

High-Band

11,7-12,45

10,6

1100-2150

Ku3

12,45-12,75

10,6

1100-2150

 

 

Obrázek pro lepší pochopení tabulky 4

 

 

Poznámky autora:

*) = Všechny parametry jsou uvedeny pro vertikálně i horizontálně orientovaný směr vysílání a příjmu. Změnu orientace přijmu (horizontální/vertikální)  volíme na satelitním přijímači změnou napájecího napětí pro konvertor antény.

 

Příjem v pásmu C je v našich končinách velmi vzácný. 

Pro příjem celého pásma Ku je postačující pouze jeden konvertor.

Rozsah pásma (Low-Band/High-Band, horní/dolní pásmo), tedy směšovací frekvenci konvertoru volíme na satelitním přijímači absencí, či přítomností signálu 22kHz vysílaného směrem ke konvertoru u parabolické antény.

V některé naší literatuře je ne zcela přesně Low-Band prezentován jako analogové pásmo a High-band jako digitální pásmo. Analogové i digitální vysílání je praktikováno v obou pásmech.

 

 

 

Tolik základní přehled rozdělení kmitočtových pásem pro šíření rozhlasových a televizních signálů. Vybraná kmitočtová pásma si v dalších příspěvcích rozebereme podrobněji, zejména z hlediska charakteru přijímacích podmínek.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Víte, co skrývá obsah třech písmen KTS? Každý, kdo ve své praxi řeší ukládání například ve výrobních provozech nebo prostředí se zvýšenou potřebou ochrany uložených vedení, pak je právě tento typ sortimentu vhodný. Objevíte upevňovací systémy, systémy kabelových žlabů, mřížových žlabů, systémy kabelových žebříků, stoupacích žebříků, systémy pro velká rozpětí, systémy nosníků svítidel ... Jedinečný rozbor technického materiálu předkládá živě jeho dlouholetý produktový specialista ...
Katalog, ve kterém se poprvé objevuje více produktů než by byl český trh schopen nakupovat! Je zaměřen na rozvaděče a rozvaděčové přístroje. Objevíme přes dva tisíce nových prvků na více než tisíci stránkách vážící přes dva kilogramy. Z produktů nové kompaktní jističe, obloukové ochrany AFDD, spínací hodiny s možností nastavování pomocí smartphone a software v češtině, bezšroubové přístroje a patřičné příslušenství. Na krátký pohled se podívejte v recenzi ...
Reportážní pohled na nosné systémy kamerou a mikrofonem! Ptali jsme se ... Mezi jakými konstrukcemi kabelových nosných systémů KOPOS si lze vybrat? Jaký je konstrukční rozdíl mezi kanály Jupiter a Mars? Kdy zvolit do projektu kanály Mars a kdy Jupiter? Kdy je vhodnější zvolit raději drátěný žlab před plným? K čemu je typické využití kabelových lávek a proč? Je u drátěného žlabu, z hlediska EMC, kovová přepážka dostatečná? Který ze systémů lze instalovat na největší délku bez výložníků? Lze po instalovaných trasách Jupiter nebo Mars chodit?
V tomto díle jsme pokládali Šimonu Šťastnému tyto dotazy: Jak se dá popsat šířka výrobního portfólia KOPOS lišt a kanálů? Podle čeho se u lišt a kanálů orientuje projektant? Proč se DIN liště stále říká DIN lišta? Jaký doporučuje KOPOS přechod z lišty, parapetního kanálu pod omítku? Jak uvažovat zaplněnost lišty, kanálu vzhledem k prostorovým rezervám? Jaké tvarovky lišt a kanálů KOPOS se užívá velmi často a zapomíná se na ně? Kdy používáme v lištách, kanálech přepážky a jaké KOPOS nabízí možnosti? V čem je parapetní kanál 110x65 jiný, než jeho předchůdce?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933