Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

Rozvaděče a rozvodnice na staveništích


Document Actions
Rozvaděče a rozvodnice na staveništích
Jak se podle nových předpisů definuje rozvaděč a rozvodnice? Jaké je u staveništních rozvaděčů doporučované minimální krytí IP? Pokud je ovládací čelní panel za dveřmi rozvaděče, musí mít stejné krytí jako rozvaděč, ve kterém je umístěn? Je hlavní vypínač staveniště odlišný od hlavních vypínačů jiných provozů než provizorních? Lze uzamknout pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý rozvaděč? Lze připojit do staveništního rozvaděče míchačku kabelem přes průchodku přímo na svorkovnici?
Autorský článek, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 1.09.2017
reklama


Změny technických norem v poslední době souvisejí také s požadavky na rozvaděče. Norma na PEZ na staveništi uvádí, že skříně elektroměrových a přístrojových (pojistkových) rozvodnic musí odpovídat ČSN EN 60439-4. Zde však došlo ke změně, když v srpnu 2013 byla vydána ČSN EN 61439-4 Rozvaděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče (ACS).

Reálné foto: Vít Rotrekl

Staveništní rozvaděč je definován jako kombinace jednoho nebo několika transformačních nebo spínacích přístrojů nízkého napětí s přidruženým řídicím, měřicím, signalizačním, ochranným a regulačním zařízením, kompletní se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými spoji a konstrukčními částmi, navržená a vyrobená pro použití na všech
staveništích vnitřních i venkovních.

Rozvaděč je důležitou částí elektrického zařízení staveniště a tomu by měly odpovídat jeho technické a bezpečností parametry. V novém vydání normy jsou proto upozornění na změny, které jsou podstatné proti předchozí normě. Jde zejména o požadavek sladění normy pro staveništní rozvaděče se základní normou ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvaděče
nízkého napětí – Část 1: Všeobecné požadavky. Další změnou je požadavek na umožnění srovnání se zkoušeným staveništním rozvaděčem. Rozvaděče na staveništi by měly odpovídat provedení schválenému pro uvedení na trh a neměly by na něm být prováděny změny a úpravy, které by mohly ovlivnit správnou funkci.

Norma vyžaduje pro staveništní rozvaděče označení trvanlivým štítkem nebo štítky, které budou po umístění a za provozu viditelné a čitelné. Krytí staveništních rozvaděčů musí být minimálně IP44 při uzavřených dveřích a správném umístění odnímatelných panelů.


Reálné foto: Vít Rotrekl

Ochrana krytem pro ovládací čelní panel za dveřmi rozvaděče musí být alespoň IP21 za předpokladu, že dveře mohou být zavřené za podmínek používání. Pokud není možné, aby za provozu byly dveře zavřené, je vyžadováno krytí nejméně IP44. Staveništní rozvaděče musí zahrnovat ochranná opatření na ochranu před dotykem živých částí a musí být vhodné pro instalaci v souladu s ČSN 33 2000-7-704 ed. 2. Elektrická zařízení na staveništích a demolicích musí být napájena ze staveništního rozváděče, který musí obsahovat:

–– ochranné přístroje proti nadproudům,
–– přístroje zajišťující ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí,
–– zásuvky, pokud jsou požadovány.

Staveništní rozvaděče jsou určené pro používání na vnějších a vnitřních staveništích, tedy na dočasných pracovištích, kam nemá obvykle veřejnost přístup. Za provozu mají být uzavřené; pouze zásuvky, ovládací rukojeti a řídicí tlačítka mohou být přístupná bez použití klíče nebo nástroje.

Reálné foto: Vít Rotrekl

Naproti tomu ovládání hlavního spínače musí být snadno přístupné v souladu s ČSN 33 2000-7-704 ed. 2. Všechna připojení vnějších kabelů musí být rozebíratelná nebo musí být použity zásuvky. Vidlice s různými jmenovitými proudy nebo napětím nesmí být zaměnitelné. Rozvaděče a rozvodnice, které nejsou oceloplechové, musí být montovány na nehořlavé stěny nebo musí být učiněno vhodné opatření podle ČSN 33 2312 ed. 2. Pokud jsou na staveništi instalovány elektroměry, musí být chráněny před jakýmkoliv poškozením a vlivy prostředí. Hlavní jistič musí mít vypínací spoušť ve všech pólech.

S rozvaděči na staveništi souvisí i problematika přístrojů pro odpojování, kde ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 doplňuje další požadavky v čl. 704.536.2.2. Opakuje se zde požadavek, že odpojovací přístroj silového přívodu musí mít možnost zajistit ve vypnuté poloze buď uzamčením přístroje, nebo jeho umístěním do uzamykatelného krytu.

Autor Zbyněk Urban

Více o prozatimních elektrických zařízeních naleznete v této knize.JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSTI S
UZAMYKÁNÍM HLAVNÍCH VYPÍNAČŮ
na staveništích?
Podělte se o svou zkušenost v níže otevřené diskusi také!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 10)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
ABB představilo na jaře novou designovou řadu domovních vypínačů a zásuvek. Koncový uživatel očekává nový výběr z barevných kombinací pro sladěnost se svým interiérem a elektrikář zase kompatibilitu, kvalitní konstrukci přítroje, snadnou montáž a připojení. Dnes je ovšem ve hře navíc vybavenost různými funkcemi domácí automatizace, která začíná být spíše než zbytným komfortem, v některých budovách standardem. A tak je vhodně vybraná barevná kombinace vypínačů pouze slupkou tajemství ukrytého někde v útrobách domu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pohyblivá napájecí jednotka HoverCube VH od OBO. V dílenských prostorách tam, kde se na pracovní ploše objevují různá zařízení, různých rozměrů, se pevně instalovanými zásuvkami prakticky, jejich počtem a blízkostí nikdy nezavděčíme. Jinak je tomu u pohyblivých přívodních boxů. Ty se přiblíží na potřebnou vzdálenost a stejně tak rychle uklidí do bezpečné vzdálenosti. A parametry? Krytí IP20, rozměry ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933