Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO Bettermann. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná ...
 • Zakončení vodičů pro upevnění ve svorkách je velice důležitým procesem. V průmyslové, komerční sféře nabývá podstatně vyšší důležitosti a při výrobě elektrických zařízení se můsí kromě rychlosti dbát také vysokou spolehlivost vytvářených spojů. Rittal ...

Rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439


Document Actions
Článek
Hlavní změnou, kterou přináší norma ČSN EN 61439, je zavedení pojmu ověření návrhu rozvaděče. Vedle obvyklého ověření zkoušením je v řadě případů možné provést ověření výpočtem nebo porovnáním. Při porovnání se vychází z již odzkoušených typů a získané výsledky je tedy možné použít i pro typy obdobné konstrukce. Jaké jsou další rozdíly mezi těmito normami?
Josef Honzík, ze dne: 10.02.2015
reklama


Hlavní rozdíly mezi souborem norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439:
 • 1. Všechny důležité požadavky, které je možno považovat za všeobecné jsou shromážděny v části 1 souboru 61439 (ČSN EN 61439-1 z října 2011).
 • 2. Pro každý typ rozvaděče je uváděna specifická norma (norma výrobku)pro konkrétní typ rozvaděče. Část 2 je určena pro Výkonové rozvaděče, část 3 pro Rozvaděče pro laickou obsluhu, část 4 pro Staveništní rozvaděče, část 5 pro Distribuční rozvaděče a část 6 pro Přípojnicové rozvody.
 • 3. ČSN EN 61439-2 je novou normu výrobku, která nahradila druhou část původní normy ČSN 60439-1.
 • 4. Pro každý typ rozvaděče nn jsou nyní nutné použít pouze dvě hlavní normy pro stanovení všech požadavků a příslušných metod ověřování:
  • 4.1. Základní normu ČSN EN 61439-1, uváděnou ve specifických normách jako část 1.
  • 4.2. Specifickou normu pro rozvaděč uváděnou v části 2 až 6. Viz zde bod 2.
  • 4.3. Specifická norma pro rozvaděče nemusí obsahovat všeobecná ustanovení. Ta jsou v části 1. Může všeobecné požadavky doplnit, ale nemůže se od nich odchylovat, pokud není ve specifické normě na rozvaděče podrobně uvedeno náležité technické opodstatnění.
 • 5. Soubor 61439 již nepoužívá pojmy TTA (typově zkoušený rozvaděč) a PTTA (částečně typově zkoušený rozvaděč). Rozdělování na TTA a PTTA je zrušeno.
 • 6. Hlavní změnou je zavedení pojmu OVĚŘENÍ NÁVRHU ROZVADĚČE. Ověřování návrhu je určeno k ověření, zda návrh rozvaděče odpovídá požadavkům tohoto souboru norem.
 • 7. Pojem Typová zkouška je v novém souboru norem nahrazen výrazem Ověřování návrhu.
 • 8. Jsou zavedeny tři odlišné, avšak ekvivalentní způsoby ověřování:
 • 8.1. ověřování zkoušením;
 • 8.2. ověřování srovnáním (porovnáním) se zkoušeným referenčním návrhem;
 • 8.3. vyhodnocením ověřování, tj. potvrzení správné aplikace výpočtů a konstrukčních pravidel, včetně použití příslušné míry bezpečnosti.
 • 9. Je zavedena možnost do ověření návrhu zanést i požadavek uživatele rozvaděče a to tehdy, kdy uživatel požaduje, aby v náročných aplikacích byly specifikovány přísnější požadavky, než jsou uvedeny v normě.
 • 10. Pokud se na ověřeném rozvaděči provedou změny, musí být použita kapitola 10 ČSN EN 61439-1 pro kontrolu, zda tyto změny ovlivňují funkční charakteristiky rozvaděče. Je-li pravděpodobný nepříznivý vliv, musí se provést nové ověření.

Jak je zvýrazněno ve výše uvedeném přehledu, hlavní změnou je zavedení ověření návrhu rozvaděče. Vedle obvyklého ověření zkoušením je v řadě případů možné provést ověření výpočtem nebo porovnáním. Při porovnání se vychází z již odzkoušených typů a získané výsledky je tedy možné použít i pro typy obdobné konstrukce.

Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro číslo 74 (zde)
 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933