Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... společnost americká, jež využitkuje doly v jižní Africe, má vedení na sta Km dlouhé, v němž převádí energii elektrickou s napětím 40 000 Volt a to v zcela normálním pohonu. O tom, že náš slovanský vědátor v Americe dlící Tesla rodem Charvát, dělá ...

Detektory PIR - 2. díl, jak je správně zapojit


Document Actions
Článek
Které informace musíme přenést od čidla k ústředně a jaké základní varianty zapojení výstupních obvodů čidel můžeme použít? Odpověď nalezneme v dnešním příspěvku.
Radek Kaisler, ze dne: 25.02.2003
reklama

Dnešní článek je volné pokračování tohoto příspěvku, ve kterém byla přiblížena správná instalace čidla PIR.

 

Výstupní obvod čidla (poplachovou smyčku) je nutné zapojit tak, aby bylo možné sledovat tyto stavy:

 

Klidový režim

Poplach

Sabotáž (neoprávněný destrukční zásah do systému)

 

Výstupní signál předáváme k ústředně elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS), případně koncentrátoru k dalšímu zpracování.

 

 

 

 

Obrázek 1

 

Na 1. obrázku vidíme detekční obvod čidla s výstupním poplachovým kontaktem S1 zakončeným svorkami Sv1a a Sv1b. Dále je detekční obvod napájen napětím U na svorkách Sv2a a Sv2b. Je zřejmé, že k tomuto zapojení je nutné vést nejméně čtyřžilový kabel.

 

Tato nejjednodušší detekční smyčka může být:

 

A) otevřená (NO kontakt)

R=nekonečno - klidový stav

R=Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

 

B) uzavřená (NC kontakt)

R=nekonečno - signalizace poplachu

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

 

Obě varianty nepočítají se zapojením ochranného kontaktu (tamperu), ani s ochranou vedení proti sabotážnímu zásahu. Proto se toto zapojení v praxi nepoužívá.

 

 

 

Obrázek 2

 

Na 2. obrázku přibyl odpor R1, včleněný mezi svorky Sv1a a Sv1b. Informaci od čidla tedy přebíráme ze svorek Sv3a a Sv3b.

V tomto případě by musí být S1 v provedení NC (uzavřená smyčka).

 

Impedance smyčky v různých případech vypadá takto:

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení (sabotážní zásah)

 

 

 

Obrázek 3

Včleníme-li na 3. obrázku před svorku Sv3a ještě ochranný (tamper) kontakt S2, varianty na smyčce pak vypadají následovně:

 

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení nebo otevření čidla (sabotážní zásah)

Zapojení na obrázcích 2. a 3. nazýváme jednoduše vyvážená smyčka.

V případě, že je sabotáž provedena zkratováním přívodního vedení k čidlu, systém na tento destrukční zásah nezareaguje.

 

 

 

 

Obrázek 4

Abychom byli schopni rozpoznat i sabotáž provedenou zkratováním přívodního vedení k čidlu, musíme použít tzv. dvojitě vyváženou smyčku, která je znázorněna na obrázku 4.

 

Do série s ochranným (tamper) kontaktem S2 zapojíme odpor R2.

V tomto případě musí být S1 v provedení NC (uzavřená smyčka).

 

Impedanční varianty na smyčce vypadají následovně:

R=R2+Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+R2+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení nebo otevření čidla (sabotážní zásah)

R=0 - zkratování vedení (sabotážní zásah)

Velikosti odporů R1 a R2 jsou pro systémy od různých výrobců různé, zpravidla se pohybují mezi 1k - 12k. Nejčastější jsou 1k, nebo 2k2.  Tyto odpory zpravidla dodává výrobce spolu s ústřednou EZS.

 

Ústředny EZS na svých vstupních obvodech pracují s "rozvážením" +/-30% až +/- 1%. Do tohoto rozmezí se musí vejít hodnota odporu vedení smyčky (Rv). Vzhledem k tomu, je záměrně volena relativně vyšší hodnota odporů R1 a R2, aby poměr mezi nimi a odporem vedení byl co největší.

Standardně jsou pro připojení čidel používány kabely s průřezem žil 0.4 až 0.5mm. V případě extrémně dlouhých vedení smyček je nutné zvýšit průřez žil přívodního kabelu a tím zmenšit odpor vedení, abychom dodrželi toleranci rozvážení smyčky.

 

V tomto příspěvku uvádíme pouze vybraná základní zapojení.  

ČSN EN 50 131 určuje tzv. kategorie rizik. Mimo jiné je požadavky normy definován i typ zapojení poplachové smyčky pro danou kategorii. Tímto tématem (rozdělení systémů EZS do kategorií a požadavky na jednotlivé kategorie) se bude zabývat samostatný příspěvek. 

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Pokud se vrátíme o půl století zpět, jaké typy kabelů se používaly pro vedení v budovách? Jak a čím se upevňovaly? Pokud se kabel kladl do výkopu a odmotával se z bubnu postaveného na panenkách, muselo se myslet na vytvoření provizorní brzdy roztočeného kabelového bubnu! Pokud byla trasa vedení souběžná s železnicí nebo silnicí, mohl se buben odvíjet z vagónu, či auta. To si dnes představit lze opravdu těžko. Ale už tehdy byly stanoveny teplotní podmínky za kterých se dalo vedení ukládat ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Víte, co se skrývá pod označením PZS? My už ano. Pokud se zajímáte o oblast bezpečnosti a střežení objektů, nebo si jen chcete zajistit svůj pozemek, máme tu pro vás článek o zajímavém zabezpečovacím systému KeyGUARD společnosti DIAMONDS TECHNOLOGY ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
#EH: Jak jsme podrobili svorky WAGO a IDEAL totálnímu zkratu. Před deseti lety proběhlo na učilišti v Sokolnicích neobvyklé testování krabicových svorek. Sešlo se třicet kvalifikovaných specialistů z různých elektrotechnických podoborů, aby prověřili bezšroubové německé svorky WAGO a americké stáčecí konektory IDEAL těžké zkoušce pětinásobkem udávaného jmenovitého proudu. Kdo si pamatuje jak testování dopadlo? Málokdo ví, že tento spontánní pokus vstoupil do historie jako zásadní argument! Připomeňme si videozáznam sami zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933