Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

GND#1a: Potenciál, ...

Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 175
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech ...

Detektory PIR - 2. díl, jak je správně zapojit


Document Actions
Článek
Které informace musíme přenést od čidla k ústředně a jaké základní varianty zapojení výstupních obvodů čidel můžeme použít? Odpověď nalezneme v dnešním příspěvku.
Radek Kaisler, ze dne: 25.02.2003
reklama

Dnešní článek je volné pokračování tohoto příspěvku, ve kterém byla přiblížena správná instalace čidla PIR.

 

Výstupní obvod čidla (poplachovou smyčku) je nutné zapojit tak, aby bylo možné sledovat tyto stavy:

 

Klidový režim

Poplach

Sabotáž (neoprávněný destrukční zásah do systému)

 

Výstupní signál předáváme k ústředně elektrické zabezpečovací signalizace (dále jen EZS), případně koncentrátoru k dalšímu zpracování.

 

 

 

 

Obrázek 1

 

Na 1. obrázku vidíme detekční obvod čidla s výstupním poplachovým kontaktem S1 zakončeným svorkami Sv1a a Sv1b. Dále je detekční obvod napájen napětím U na svorkách Sv2a a Sv2b. Je zřejmé, že k tomuto zapojení je nutné vést nejméně čtyřžilový kabel.

 

Tato nejjednodušší detekční smyčka může být:

 

A) otevřená (NO kontakt)

R=nekonečno - klidový stav

R=Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

 

B) uzavřená (NC kontakt)

R=nekonečno - signalizace poplachu

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

 

Obě varianty nepočítají se zapojením ochranného kontaktu (tamperu), ani s ochranou vedení proti sabotážnímu zásahu. Proto se toto zapojení v praxi nepoužívá.

 

 

 

Obrázek 2

 

Na 2. obrázku přibyl odpor R1, včleněný mezi svorky Sv1a a Sv1b. Informaci od čidla tedy přebíráme ze svorek Sv3a a Sv3b.

V tomto případě by musí být S1 v provedení NC (uzavřená smyčka).

 

Impedance smyčky v různých případech vypadá takto:

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení (sabotážní zásah)

 

 

 

Obrázek 3

Včleníme-li na 3. obrázku před svorku Sv3a ještě ochranný (tamper) kontakt S2, varianty na smyčce pak vypadají následovně:

 

R=Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení nebo otevření čidla (sabotážní zásah)

Zapojení na obrázcích 2. a 3. nazýváme jednoduše vyvážená smyčka.

V případě, že je sabotáž provedena zkratováním přívodního vedení k čidlu, systém na tento destrukční zásah nezareaguje.

 

 

 

 

Obrázek 4

Abychom byli schopni rozpoznat i sabotáž provedenou zkratováním přívodního vedení k čidlu, musíme použít tzv. dvojitě vyváženou smyčku, která je znázorněna na obrázku 4.

 

Do série s ochranným (tamper) kontaktem S2 zapojíme odpor R2.

V tomto případě musí být S1 v provedení NC (uzavřená smyčka).

 

Impedanční varianty na smyčce vypadají následovně:

R=R2+Rv - klidový stav (Rv= impedance přívodního vedení)

R=R1+R2+Rv - signalizace poplachu (Rv= impedance přívodního vedení)

R=nekonečno - přerušení vedení nebo otevření čidla (sabotážní zásah)

R=0 - zkratování vedení (sabotážní zásah)

Velikosti odporů R1 a R2 jsou pro systémy od různých výrobců různé, zpravidla se pohybují mezi 1k - 12k. Nejčastější jsou 1k, nebo 2k2.  Tyto odpory zpravidla dodává výrobce spolu s ústřednou EZS.

 

Ústředny EZS na svých vstupních obvodech pracují s "rozvážením" +/-30% až +/- 1%. Do tohoto rozmezí se musí vejít hodnota odporu vedení smyčky (Rv). Vzhledem k tomu, je záměrně volena relativně vyšší hodnota odporů R1 a R2, aby poměr mezi nimi a odporem vedení byl co největší.

Standardně jsou pro připojení čidel používány kabely s průřezem žil 0.4 až 0.5mm. V případě extrémně dlouhých vedení smyček je nutné zvýšit průřez žil přívodního kabelu a tím zmenšit odpor vedení, abychom dodrželi toleranci rozvážení smyčky.

 

V tomto příspěvku uvádíme pouze vybraná základní zapojení.  

ČSN EN 50 131 určuje tzv. kategorie rizik. Mimo jiné je požadavky normy definován i typ zapojení poplachové smyčky pro danou kategorii. Tímto tématem (rozdělení systémů EZS do kategorií a požadavky na jednotlivé kategorie) se bude zabývat samostatný příspěvek. 

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod našima nohama. Optimální uložení vedení vyžaduje nejen znalosti před čím chránit, ale mít také možnosti výběrů z dostupných alternativ. Znáte přednosti pochozích systémů kabelových žlabů? Nebo víte například, že nebezpečí zakopnutí zmenšuje speciální ochranný plech pro opěrný výložník? Požadovanou výšku nášlapné plochy dodržíte pomocí jednoduché a rychlé varianty montáže kabelových kanálů na opěrný profil Z. Výšku nášlapné plochy zachováte také namontováním pochozích kabelových ...
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Víte, co se skrývá pod označením PZS? My už ano. Pokud se zajímáte o oblast bezpečnosti a střežení objektů, nebo si jen chcete zajistit svůj pozemek, máme tu pro vás článek o zajímavém zabezpečovacím systému KeyGUARD společnosti DIAMONDS TECHNOLOGY ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933