Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

PS250#1: Proč bylo nutné vyhlášku 50/78Sb. zrušit?


Document Actions
PS250#1: Proč bylo nutné vyhlášku 50/78Sb. zrušit?
Proč bylo nutné vyhlášku 50/78Sb. zrušit? Mnoho lidí tvrdí, že byla nadčasová a stále dostačující. Proč se mýlili? Nadčasová určitě byla, ovšem nic není věčné. Jak vysvětlit všechny důležité, veřejnosti neznámé souvislosti tohoto předpisu? Málokdo z držitelů padesátky ví, že její zřizovatel již dávno neexistuje. Proč byl zmiňovaný Zákon 250/2022Sb. tak zásadní a zlomový? Od 1.7.2022 zruší vyhlášku 50/1978Sb., ale do 30.6.2022 je vyhláška 50 nadále platná! Podrobnosti zde vysvětluje Radek Roušar v další část seriálu PS250# ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 10.03.2022
reklamaRadek Roušar, Elektrotechnický Svaz Český (ESČ)
Plně se ztotožňuji s tím co tvrdí řada elektrotechniků, že vyhláška 50 z roku 78 Sb. na to, jak dlouho platila, byla nadčasová. Sám jsem zastával názor, že by bylo dobré upravit pouze pár ustanovení jako bylo ustanovení o přítomnosti člena ROH v rámci zkušební komise nebo aktualizování studijních oborů a vyřešit ty otázky v podstatě zastaralé terminologie, která se v dnešní době v podnikatelském světě už nepoužívá.

Proto, když jsem v roce 2014 byl osloven k tomu, abych v podstatě pracoval na novém znění vyhlášky 50, tak první otázku, kterou jsem položil, byla "Proč budeme vytvářet něco nového, když tu máme něco fungujícího a v podstatě by to šlo pouze upravit, novelizovat, ale zachovat stávající stav". Bylo mi vysvětleno, že to není tak jednoduché. Že by to sice dávalo hlubokou logiku, ale že prostě se musíme na to dívat legislativním způsobem.

Z legislativního hlediska platí, že v podstatě jakýkoliv právní předpis tzn. i vyhlášku 50, může upravit, nebo novelizovat pouze ten, kdo jí vydal.  Teď se všichni společně zamysleme, zapátrejme v naší paměti, kdo vlastně vydal vyhlášku 50? Byl to (ČÚBP) Český úřad bezpečnosti práce a (ČBÚ) Český báňský úřad. Víte, že ČÚBP byl již dávno zrušen a bohužel byl zrušen tak, že nemá svojí nástupnickou organizací.

To je ten důvod, proč za posledních 20, 30 let na vyhlášce 50 nebylo nic měněno, protože nikdo neměl oprávnění ji změnit. Bylo oprávnění vyhlášku zrušit a nahradit něčím novým, ale nebyla možnost jakkoliv upravovat. Tzn. v tuto chvíli mi bylo vysvětleno a byť nerad jsem to musel akceptovat, že v podstatě nezbývá, než začít pracovat na novém právním předpise, ale samozřejmě všichni, kdo jsme na něm pracovali, tak jsme tu padesátku měli na zřeteli a když jsi na ten nový předpis podíváte, tak on se zase tak dalece se od padesátky neodchyluje.

On z těch principů v mnoha případech vychází. Takže když jsme začali na tom novém předpise pracovat, tak jsme se ale dostali do dalšího problému. Ten byl, že v podstatě (MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo zákonnou oporu v tom, aby vydalo nový předpis. Protože stávající Zákon 174/1968 Sb., který dával tuto pravomoc ČÚBP, tak tento toto ustanovení, tento paragraf toho zákona byl společně s těma dalšíma ustanovení (ČÚBP) Českého úřadu bezpečnosti práce zrušen.

My jsme začali pracovat na něčem a v rámci toho se zjistilo, že sice pracujeme na hezké věci, ale že jí nemá kdo vydat, protože k tomu nemá zákonné pověření, zákonné zmocnění. Nezbylo nic jiného, než se začít zabývat tím Zákonem 74/1968 Sb. a jak asi většina z vás víte, to byl velký robustní zákon.  V současné době jeho zůstalo platit jenom pár paragrafů, které se týkají (TIČR) Technické inspekce České republiky. V podstatě nic jiného tam nezůstalo.
Nezbylo nic jiného, než se začít zabývat tím, jak to celé předělat, přetvořit aby tady byl nový legislativní předpis, který toto celé bude zaštiťovat. Vzhledem k tomu, že z toho zákona zůstalo jenom pár paragrafů, tak novelizace se nejevila jako příliš vhodná, začalo se pracovat na novém zákoně.

To je právě ten Zákon 250/2021 Sb., který byl loňském roce v létě přijat a bude účinný od 1.7.2022. Tento zákon dává konečně zmocnění pro (MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby vydalo nové Nařízení vlády, které se bude zabývat odbornou způsobilostí v elektrotechnice. Problémem samozřejmě je, že byť pracovní skupiny na tom to Nařízení řízení vlády ukončily svoji práci rovněž v létě, zhruba v červenci loňského roku, tak od té doby zpracovává (MPSV) Ministerstvo práce a sociálních věcí legislativně technické připomínky k tomuto nařízení a zatím jsme se neposunuli dál. Dá se očekávat, že nové Nařízení vlády vyjde až někdy v květnu, v červnu. Těsně před účinností tohoto zákona.

Podotýkám, že nový zákon 250/2021Sb. od 1.7. 2022 zruší vyhlášku 50/1978Sb. ale do 30.6.2022 je vyhláška 50 nadále platná. Pozor, pokud někdo tvrdí, že podle vyhlášky 50 se už v tuto chvíli nemusíte řídit, tak to není pravda. To zrušovací ustanovení v tom zákoně je, ale jeho účinnost je až od 1.7.2022.

Na závěr bych chtěl ještě všechny elektrotechniky ujistit, že sice od 1.7.2022 by měla platit nová legislativa a zkoušky se již budou dělat podle nové legislativy. Nicméně stávající osvědčení, která byla vydaná podle vyhlášky 50/1978Sb. podle přechodného ustanovení zákona, budou platit po celou dobu, na kterou byla vydána. Tzn. pokud jste například v lednu 2021 udělali zkoušku dle vyhlášky 50/1978Sb. a máte příslušný stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice, tak od toho ledna 2021 vám to bude platit po dobu 3 let let, tak jak máte uvedeno na osvědčení podle vyhlášky 50/1978Sb. Nemusíte mít tedy strach z toho, že byste hned 1.7. 2022 museli skládat novou zkoušku.


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Po stopě zákona 250/2021Sb.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické energie? Pokud se velkoobchodní cena elektřiny na denním trhu mění každou hodinu a elektrickou energii lze nakupovat na základě spotových cen s měsíčním vyúčtováním po hodinách, pak takový odběratel potřebuje účinný nástroj. Řeč je o úrovni úplného řízení odběrného místa za fakturačním elektroměrem. Nejde pouze o komunikaci a zobrazení měřených dat, není to ani jednoduché spínání několika relé vyjadřující okamžitý dynamický tarif. Je to sofistikované řízení neustále zpracovávané lokální výpočetní kapacitou ...
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933