Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Projektantské minimum


Document Actions
Projektantské minimum
Jaké jsou základní informace, které by měl znát každý projektant? V tomto stručném článku se dočtete, jaké jsou typy kabelů z pohledu požární bezpečnosti, o zdrojích napájení protipožárních zařízení, CENTRAL STOPu a TOTAL STOPu, ale i o zdravotnických zařízeních a normě ČSN 33 2000-7-710.
Autorský článek, ze dne: 5.10.2015
reklama


Rád bych zmínil minimum z minima, které by měl dnes vědět každý. Pokud někomu několik málo následujících věcí bude připadat jako samozřejmost, nebo dokonce nuda, pak je to jen dobře. Jen jsem byl překvapen, že to mnozí nevědí.

1. Typy kabelů z pohledu požární bezpečnosti
Mimo obyčejných CYKYn jsou kabely „nekouřící – neplynující“ (odborněji dle ČSN EN 50267 a 68), budu používat výraz „oranžové“ (i když není nikde napsáno, že to tak musí být). Prostě kabely, které neohrožují vývinem plynu a kouře, pokud se ocitnou v požáru. Další kabely mají navíc schopnost zůstat při požáru po určitou dobu funkční (dle ČSN IEC 60331). Nezkratují se, ani se nepřeruší. Budu používat výraz „hnědé“ a opět, ta barva je bez záruky.

ČSN 73 0848 z roku 2009 předepisuje, kde tyto oranžové a hnědé musí nahradit levnější CYKYny.Pro zobrazení celé tabulky klikněte!
Tabulka 1 - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů
 
Je to logické, pokud mají někudy lidé prchat před požárem, pak to nesmí být v kouři s plynem v plících. Pokud jim do toho má pomáhat nějaké zařízení, pak nemůže být napojeno kabelem, který se při požáru „rozsype.“

Pokud chcete ušetřit a i v těchto prostorách použít „obyčejné“ CYKYny, pak musí být buď pod omítkou (alespoň 10 milimetrů), nebo musí být zakufrované, předpokládám, že sádrošem. Které řešení bude pro vás lepší, je na vás.

2. Napájení protipožárních zařízení & CENTRAL STOP a TOTAL STOP
Jde o to, že protipožární zařízení (EPS, protipožární klapky, mezistěnové uzávěry, požární dveře, okna, otvory, posilovací čerpadla SHZ, zařízení pro odvětrání tepla a kouře, nouzové osvětlení, PO rozhlas, evakuační výtahy, větrání CHÚC, atd.), musí mít dva nezávislé zdroje napájení a to i po aktivaci CENTRAL STOPU.

To, že po vypnutí běžné sítě CENTRAL STOPem zůstane nouzové osvětlení svítit na svoji baterii, je málo, je to chyba. I když má EPS svoji baterii, nesmí zůstat jako jediný zdroj po aktivaci CENTRAL STOPu. A tak dále. Správné připojení protipožárních zařízení je následující:
  • nezálohovaný přívod napájí HR a následně nezálohované obvody – odpojován CENTRAL STOPem;
  • přívod z DA (ATS) napájí RP a z něj protipožární zařízení – odpojován TOTAL STOPem;
  • z RP je připojen RDA a z něj obvody zálohovány dieselem (10 procent světel, CCTV, EZS (PZTS)) – odpojován  CENTRAL STOPem;
  • z RDA je napojen R-UPS a z něj obvody zálohované UPS (PC zásuvky) – odpojován CENTRAL STOPem;
Jak je to s protipožárními zařízeními, které musí mít nepřetržité napájení? Např. EPS, dveře, rozhlas, přenos na PCO, NO? Tyto PBZ mají svoji baterii.


Pro větší náhled klikněte!

Navíc rozvaděč pro protipožární zařízení musí být oddělen od běžných rozvaděčů a je umístěn do samostatného požárního úseku.

V normách řady 73 08... a hlavně v ČSN 73 0848 je toho mnohem více a doporučuji mít je při projektování na dosah.

3. Zdravotnická zařízení
Od 1. září 2015 už neplatí ČSN 33 2140 pro zdravotnické prostory. Od roku 2013 platila spolu s novou ČSN 33 2000-7-710.

V normě ČSN 33 2140 byly používány pro obvody výstižné termíny:
  • MDO: méně důležité obvody – bez zálohy
  • DO: důležité obvody (zálohované do 15 s (většinou dieselagregátem))
  • VDO: velmi důležité obvody (zálohované bez přerušení (UPS))

A samozřejmě existovaly prostory napájené zdravotnickou izolovanou sítí „ZIS“ a ty se také dělily na DO a VDO. Musím zmínit, že zřízení ZIS má jen jeden smysl a to ten, že obvod funguje i po první poruše (porucha izolace obvodu). ZIS se nezřizuje z důvodu „zvlášť citlivých“ přístrojů apod. Je to nesmysl.

Šlo tedy o dvě věci:
  • zálohování a rychlost jeho naběhnutí
  • odolnost vůči 1. poruše
Přesně o to jde i v normě ČSN 33 2000-7-710 a v principu se toho moc nezměnilo (podrobnosti a změny vyčtěte přímo z normy). Jen výrazy MDO, DO, VDO již v nové normě nejsou. Jsou nahrazeny třídami > 15, 15 a 0,5 (prakticky třídou 0 bez výpadku).

Jde o to, že kdysi se obvod jmenoval Myx a hned jste věděli, že tento obvod je nezálohovaný. Obvod Dxy byl na první pohled zálohovaný dieselem. Vxy byl obvod z UPS. DZxy byla izolovaná zdravotnická síť zálohovaná dieselem a VZxy byla ZISka napájená z UPS.

Bylo by chybou i nadále používat výrazy MDO, DO, VDO? Podle mne ne, pokud se v projektu uvede, že se výrazem MDO myslí třída>15 dle ČSN 33 2000-7-710 a výrazem DO se myslí třída 15 a výrazem VDO se myslí třída 0,5 - prakticky třída 0 (z UPS bez výpadku).

Co je velmi důležité, aby byly určeny skupiny a třídy pro jednotlivé prostory před tím, než se začne kreslit projekt. U určení těchto skupin a tříd musí být zodpovědný zástupce daného zařízení, který má medicínské vzdělání a ponese zodpovědnost za rozhodnutí zařazení jednotlivých prostorů. Osobně jsem to řešil tak, že jsem dané osobě vysvětlil pojmy z normy (skupiny  0 až 2 a třídy 0 až>15), dal jim do ruky tabulku z normy, společně jsme to probrali a sepsali, podklady jim zůstaly a podepsaný protokol jsem si vyzvedl za pár dní, ať mají čas si věci znovu v klidu probrat.

Od té chvíle je jasné, jaké požadavky jsou kladeny na instalaci v jednotlivých částech objektu, a zodpovědnost za to nese výše zmíněný člověk. Byl jsem překvapen, jak se někdy rozhodli, ale je to s konečnou platností na nich a je to tak dobře. Pak už je to jednoduché. Při projektování se splní jednotlivé požadavky pro prostory zařazené do skupin 0, 1 a 2. Obvody se napájí více či méně zálohovány dle určených tříd a v prostorech skupiny 2 navíc ze ZIS. Jak jsem psal výše, není chybou obvody dále označovat Mxy, Dxy, Vxy, DZxy, VZxy. Jak chcete.

Norma ČSN 33 2000-7-710 není krátká, ale vyjmenovaná pravidla jsou jasná, nematoucí - kdo bude projektovat nebo revidovat, neměl by tápat.

Pro přehled:
 
Pro větší náhled klikněte!

Mám to štěstí, že nemusím pracovat s pistolí u hlavy tím, že bych za každou cenu v jakémkoliv čase vyprodukoval, co se mi zadá. Nemusím se dívat na přeškolené skladníky, kteří za 15.000 hrubého imitují projektanty. Doufám, že mě při požáru nepřijde zachraňovat maminka, která si hasičinou přivydělává k mateřské. Doufám, že až si jednou zavolám doktora, nebude to ve skutečnosti bezdomovec podílející se na nějakém ušlechtilém programu. Nedivil bych se, kdyby nějaký chytrák s podobnými nápady přišel.

Autor: David Klimša
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

El soft - Klimša David
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Aleš Šilhavý popisuje software, který pomáhá navrhovat svorkovnice WAGO v rozvaděčích. Jde o konfiguraci svorek pro upevnění na DIN lištu a svorek do plošných spojů. Vybereme typ lišty, její délku, přidáme na lištu koncovou svěrku, následuje konkrétní sestava řadových svorek výběrem z databáze. Ty vybíráme dle typu, velikosti, průřezu, nebo barvy. Uděláme zkušební návrh, zkusíme zkompilovat projekt. Systém odhalí chybějící prvky. Díky aplikací máme představu o veškerém dostupném příslušenství. Pokud bude kompilace bezchybná, můžeme přikročit k popisu svorek. Tak se krok po kroku naučíte rychlému sestavení ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Docela často můžeme řešit případ ozvučení škol. To se děje buďto celkově - plošně po celé škole anebo jen v podobě lokálního ozvučovacího systému pro tělocvičny či specializované učebny. Proto se podívejme, jak se dá takové ozvučení v dnešních podmínkách řešit.
V dalším díle seriálu, který seznamuje čtenáře se současnými moderními možnostmi v oblasti plošného ozvučování, navštívíme exteriér, konkrétně sportovní areál, tedy kombinaci hřiště - tribuna, ale také např. lyžařskou sjezdovku nebo tenisové kurty. V tomto článku se podíváme na to, jak je to s dimenzováním takového systému a jeho komfortem.
Podívejme se nyní na ozvučení prodejen, které můžeme řešit dvojím způsobem, podle toho, zda ozvučení má být hlasité, nebo spíše jen jako zvuková kulisa. Toto má vliv na výběr nejenom buzení, ale i samotných reproduktorů a jejich umístění ...
Víte, co se skrývá pod označením PZS? My už ano. Pokud se zajímáte o oblast bezpečnosti a střežení objektů, nebo si jen chcete zajistit svůj pozemek, máme tu pro vás článek o zajímavém zabezpečovacím systému KeyGUARD společnosti DIAMONDS TECHNOLOGY ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933