Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.09.2019 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech? Pokud se někdo ptá starého elektromontéra, zpravidla dostane kladnou odpověď. V minulých dobách byly domovy vybaveny ovládacími tlačítky a signálkami snad u každého elektrikáře. Dnes si lze povšimnout velice podobných záměrů architektů. V obývacím pokoji lampa v nevýbušném provedení z šachty, stavební reflektory v kuchyni nebo dokonce ...
18.09.2019 Mico Pro – nyní s vlastním napájením. V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví, pomáhají identifikovat vzniklé poruchy. Všechny verze inteligentních modulů MICO až dosud vyžadovaly přivedení 24VDC z napájecího zdroje až na vstupní svorky. Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu přírůstku ...
17.09.2019 Propojovací kanály VK od OBO. Značku OBO vidíme často na parapetních kanálech nebo velkých nosných systémech. Dnes se zaměříme na daleko menší výrobek a to na kanál VK. Propojovací kanály zajišťují čisté uložení kabelů ve skříňovém rozvaděči a všechny varianty jsou vyrobeny z bezolovnatého materiálu. Pro profesionální instalaci zapojení máte na výběr z propojovacích kanálů VK o rozměrech ...
16.09.2019 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována. Budování sítě pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončeno. Síť momentálně pokrývá 96% české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která ...
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Přiřítit se do Hradce Králové s šestnácti koňmi je asi pro mnohé nepochopitelné. Ovšem uvnitř otevřené karoserie svět kolem vypadá jinak. Co mají elektrikáři se starými veterány? Asi tolik, co s elektromobilitou. Ovšem být odborníkem ať již čehokoliv ...

Proč chalupář zemřel zásahem blesku?


Document Actions
Proč chalupář zemřel zásahem blesku?
Loňského dubna se mohla veřejnost dozvědět z televizního zpravodajství informaci, že po zásahu blesku byl usmrcen muž uvnitř objektu vybaveného funkčním hromosvodem. Některá média to dávala za vinu kulovému blesku. Jak to ve skutečnosti mohlo být? Pokus o seriózní vysvětlení čtěte zde ...
Vladimír Brok, ze dne: 12.05.2009
reklama

Pokus o seriozní vysvětlení tragické nehody v osadě Jizerka v dubnu 2008.

O této tragické události jsme se dozvěděli 15. dubna 2008 z televizní reportáže publikované hned druhý den ve večerních zprávách TV Nova. Protože jsme firma, která se zabývá výrobou a prodejem přepěťových ochran, které jsou součástí systému ochrany před bleskem a přepětím (viz EN ČSN 62305), tak nás přirozeně zajímalo nějaké rozumné vysvětlení této na první pohled zcela absurdní události. Jak je možné, že v objektu s plechovou střechou a vybavené funkčním hromosvodem k něčemu takovému mohlo dojít? Při naší analýze jsme vycházeli z několika předpokladů:

  • 1) hromosvod byl pravděpodobně v době události v technicky dobrém stavu a funkční
  • 2) plechová střecha objektu byla vodivě pospojena s hromosvodem dle platné normy
  • 3) událost zřejmě nezpůsobil účinek kulového blesku, protože i podle neúplných informací uveřejněných v reportáži se to zdálo nepravděpodobné

Na základě obecných informací získaných pouze z TV reportáže a našich odborných zkušeností jsme sestavili první pravděpodobnostní model (viz. obr. 1), který popisuje podobnou situaci při přímém úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu. V tom případě bleskový proud IB , který může dle situace nabývat špičkových hodnot v rozmezí desítek až stovek kiloampér poteče po svodovém vodiči k uzemňovací soustavě (uzemnění) hromosvodu a vyvolá na tzv. přechodovém zemním odporu Rpzo B úbytek napětí, jehož hodnotu při zanedbání indukčních parametrů vodičů lze přibližně vypočítat pomocí Ohmova zákona. Pro zjednodušení výpočtu zvolíme špičkovou hodnotu bleskového proudu např. IB = 100kA a hodnotu přechodového zemního odporu Rpzo B = 10Ω. Pak prostým vynásobením

U = I x R= 100 000A x 10Ω = 1MV,

neboli to znamená, že v okamžiku úderu blesku do jímací soustavy hromosvodu se v místě připojení svodu hromosvodu na vývod uzemnění (označeno jako „revizní svorka“) objeví impulzní napětí o hodnotě 1MV!

V případě, že v okolí této svorky není dodržena tzv. dostatečná přeskoková vzdálenost, pak může dojít k náhodnému přeskoku na blízké vodivé a nebo částečně vodivé předměty a část bleskového proudu Ib2 pak poteče takto vytvořenou vodivou cestou např. ke vzdálené zemi.

Náš pravděpodobnostní model dle obr. 1 však přestal platit v okamžiku, když jsme získali (26.3.2009) věrohodné informace a precizní fotodokumentaci pořízenou na místě druhý den po nešťastné události:

  • 1) postižená osoba v okamžiku úderu blesku neseděla u stěny, za kterou je z venkovní strany nainstalován svod hromosvodu, nýbrž u protilehlé stěny místnosti
  • 2) za touto stěnou byl ve vzdálenosti cca 1m od budovy zaparkován skříňový automobil Ford Tranzit. Tento důležitý detail v TV reportáži uveden nebyl
  • 3) z nám poskytnuté precizní fotodokumentace je jasně patrná v trávě vypálená stopa po bleskovém proudu, která začíná ve vzdálenosti cca 20cm od vnější stěny budovy a pokračuje průrazem ve spáře kamenné podezdívky a přeskokem na železné hřebíky zatlučené v prknech dřevené podlahy uvnitř místnosti
  • 4) bleskový proud pak pokračoval průchodem přes tělo postižené osoby a přeskokem na kovovou část lustru zavěšeného nad stolem a po vodičích světelného okruhu přes vypínač, instalační krabici a jistič v rozvaděči a dále po vodičích kabelového přívodu nn do budovy ke vzdálené zemi u distribučního trafa vzdáleného cca 50m od chaty
  • 5) jako pravděpodobný zdroj bleskového proudu se jeví buď přímý úder slabého blesku do karoserie automobilu zaparkovaného vedle budovy, anebo přeskok části bleskového proudu z hlavního bleskového kanálu při blízkém úderu blesku do terénu tak, jak je naznačeno na našem druhém pravděpodobnostním modelu dle obr. 2 a jeho pokračování přeskokem z karoserie na povrch terénu

Tuto naší téměř neuvěřitelnou hypotézu podporuje poskytnutá fotodokumentace. Z ní nepochybně a jasně vyplývá, že popsanou trasou „projel“ nepříliš intenzivní bleskový proud (nebo jeho část), který nezanechal viditelnou stopu na karoserii automobilu a který nezpůsobil téměř žádné vážnější škody ani na zařízení místnosti a ani na vodičích zasažené části elektroinstalace, ale který bohužel  stačil k usmrcení zasažené osoby.

Izolace vodičů zasažené elektroinstalace mezi závěsným lustrem a rozvaděčem nn byla viditelně „načatá“, ale nebyla zuhelnatělá a ani spečená. Vypínač lustru, instalační krabice a i příslušný jistič v rozvaděči byly průchodem bleskového proudu viditelně poškozeny, ale nebyly totálně zničeny. Zbývající část elektroinstalace v objektu chaty mimo trasu průchodu bleskového proudu nebyla poškozena vůbec. Tyto prokazatelné indicie naši hypotézu podporují.

Fotodokumentaci z místa můžete stahovat zde ...

Diskuzi na toto konkrétní téma můžete sledovat zde ...

Za firmu BrOK, přepěťové ochrany
ing. Vladimír Brok, majitel.
 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Ing. Vladimír Brok
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Obrovské množství elektroinstalačního sortimentu OBO BETTERMANN je pro efektivní použití vhodné rozdělit do logických celků, abychom se lépe zorientovali. Pokud se v tomto ohledu spoléháme na objemné katalogy, které společnost vydává, pak vězte, že to bude zdlouhavé listování. Pro takový případ je nejlepší navštívit veletrh. Dozvíte se hrubé produktové obrysy sortimentu, přičemž se obvykle produktoví specialisté zmíní o aktuálních novinkách. Pojďme se podívat, jak jsme takové veletržní, stručné představení zachytili naší reportážní kamerou ...
Podívejme se na katalog pojednávající o produktech ochrany před bleskem a přepětím předního evropského výrobce. Ovšem výrobce, který svým produktům poskytuje velice dobrou technickou podporu. Nejen hromosvodáři, ale všichni, co navrhují ochranu před přepětím se vybavují informacemi, které umožňují správná rozhodnutí. Kromě toho jde snad o jediného výrobce modulových přístrojů, který si dává záležet i na designu provedení! Co vše tento technický sešit obsahuje?
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Jsou to přibližně dva roky, co se v KOPOSu vyjádřili, že čtyřnásobné krabice do dutých stěn nebudou. A na letošním jarním brněnském veletrhu, v expozici této značky právě tyto krabice září novotou! Co se stalo? Kdo změnil původní záměr? Jsou instalační krabice stále stejné konstrukce, respektive co dnes musí splňovat? Čtyři otvory vedle sebe? Není montáž krabice o čtvrtou díru pracnější? Skončí KOPOS u krabice čtyřnásobné nebo další veletrh ukáže zase o jednu šířku navíc? Kolik může vůbec taková krabice na šířku měřit, aby se to konstrukčně zvládlo? Nyní jsou čtyřnásobné krabice dvě, stará a nová, jaký je mezi nimi rozhodovací vzorec?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933