Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

GND#1a: Potenciál, ...

Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 175
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Chystáte se na profesní dráhu projektanta? Chystáte se na zkoušky? Následující šestý díl se zmiňuje o způsobu odborného vytvoření projektu, normách a předpisech, požadavcích na projekt všech účastněných stran, projektech elektroinstalací v objektech ...

Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!


Document Actions
Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
Co vše víme ze školy o uzemňování? Studium technických norem je velice důležité, ovšem takovým dávkám informací musí předcházet pochopení mnoha základních principů a souvislostí. K tomu odborník na slovo vzatý nepřichází účastí na kurzech nebo absolvováním vzdělávacího institutu, ale jeho vlastní pílí a dohledáváním nekonečného moře souvislostí. Vezmeme navíc v potaz, že učební osnovy zniňují pouze základní informace, pak zbývá získání vědomostí pouze během praxe. A takový studijní proces urychlíme dohledáním relevantních zdrojů, například tento ...
Miroslav Minařík, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 13.06.2021
reklama


Jedná se o první příručku, kterou IN-EL vydává jako e-knihu ve svém archívu. Příručka Uzemňování elektrických zařízení byla vydaná v roce 1995 ještě samostatným útvarem STRO.M, spol. s r. o.  V té tehdy Jan Lojkásek (zakladatel IN-EL) jako společník firmy od založení v roce 1990 začínal své podnikání.
Co se v příručce dozvíme?
  • uvádí základní požadavky na uzemnění,
  • podává přehled typů zemničů,
  • uvádí požadavky na uzemňovací přívody,
  • uvádí přehled opatření na ochranu před korozí,
  • poskytuje informace ke spojování různých uzemnění,
  • rozebírá otázky uzemnění v distribučních transformovnách,
  • poskytuje návody, jak provádět a vyhodnocovat měření uzemnění a dotykových napětí,
  • uvádí praktické příklady výpočtů uzemnění.

Jan Lojkásek o knize říká ...
Její předností je stručnost a tím i přehlednost. Přitom jsou poznatky uvedené v publikaci, jako jsou různé postupy (měření, výpočtů, ochran před korozí, provedení uzemnění, využití náhodných součástí pro uzemnění), prakticky využitelné.
Příručka na příkladech vysvětluje, které způsoby uzemnění jsou z hlediska kombinace technických, ekonomických a bezpečnostních požadavků pro elektrická zařízení a elektrické instalace nejvýhodnější. Například je poměrně málo známo, že zahušťování zemnicí soustavy je od určitého stupně již neúčinné. Z hlediska bezpečnosti lidí ani provozu technického zařízení již nehraje podstatnou roli.

Přitom se autorovi podařilo do publikace zařadit i výsledky měření prováděných v EGÚ Brno, a tím dokreslit vhodnost opatření pro uzemňování a pospojování aplikovaných v elektrických rozvodech a elektrických instalacích. I když od vydání publikace uplynulo již více než 25 let, neztratilo toto dílo do dneška na aktuálnosti. Přestože v současné technické praxi se uplatňují stále nové metody, jedná se o doplňování a využívání původních principů, na nichž se nadále staví. Také proto je vhodné jít k pramenům, tzn. k původním základům, které nemusí být při aplikaci moderních přístrojů a metod na první pohled zřejmé.

Tato příručka je proto dobrá k porozumění tomu novému, co je dnes ohledně uzemňování obsaženo v souboru ČSN 33 2000 pro Elektrické instalace nízkého napětí nebo i v ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV a v ostatních elektrotechnických předpisových a dalších normách. Dnes například považujeme společné uzemnění elektrické instalace a hromosvodu včetně přepěťových ochran za samozřejmé. I tento přístup se ovšem musel postupně zavádět do praxe. I toto příručka dokumentuje. Již v době jejího vydání se předepisovalo, že pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění. A obdobně to bylo i se spojováním a využíváním uzemnění silových zařízení pro další, např. sdělovací zařízení, která se dnes přeměnila na zařízení informačních technologií, jinak též na zařízení pro přenos a zpracování informací.Tato příručka je vhodná pro porozumění současným otázkám vyrovnání potenciálů a tím ochrany před úrazem elektrickým proudem i ochrany před rušivými a nebezpečnými vlivy poruch v elektrických sítích, rozvodech a instalacích.

Příručka je určena projektantům, montérům i revizním technikům elektrických zařízení a instalací, a to pro všechna napětí. Mohou ji využít i studenti středních a vysokých škol, doktorandi i pracovníci výzkumných ústavů.


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933