Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!


Document Actions
Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
Co vše víme ze školy o uzemňování? Studium technických norem je velice důležité, ovšem takovým dávkám informací musí předcházet pochopení mnoha základních principů a souvislostí. K tomu odborník na slovo vzatý nepřichází účastí na kurzech nebo absolvováním vzdělávacího institutu, ale jeho vlastní pílí a dohledáváním nekonečného moře souvislostí. Vezmeme navíc v potaz, že učební osnovy zniňují pouze základní informace, pak zbývá získání vědomostí pouze během praxe. A takový studijní proces urychlíme dohledáním relevantních zdrojů, například tento ...
Miroslav Minařík, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 13.06.2021
reklama


Jedná se o první příručku, kterou IN-EL vydává jako e-knihu ve svém archívu. Příručka Uzemňování elektrických zařízení byla vydaná v roce 1995 ještě samostatným útvarem STRO.M, spol. s r. o.  V té tehdy Jan Lojkásek (zakladatel IN-EL) jako společník firmy od založení v roce 1990 začínal své podnikání.
Co se v příručce dozvíme?
  • uvádí základní požadavky na uzemnění,
  • podává přehled typů zemničů,
  • uvádí požadavky na uzemňovací přívody,
  • uvádí přehled opatření na ochranu před korozí,
  • poskytuje informace ke spojování různých uzemnění,
  • rozebírá otázky uzemnění v distribučních transformovnách,
  • poskytuje návody, jak provádět a vyhodnocovat měření uzemnění a dotykových napětí,
  • uvádí praktické příklady výpočtů uzemnění.

Jan Lojkásek o knize říká ...
Její předností je stručnost a tím i přehlednost. Přitom jsou poznatky uvedené v publikaci, jako jsou různé postupy (měření, výpočtů, ochran před korozí, provedení uzemnění, využití náhodných součástí pro uzemnění), prakticky využitelné.
Příručka na příkladech vysvětluje, které způsoby uzemnění jsou z hlediska kombinace technických, ekonomických a bezpečnostních požadavků pro elektrická zařízení a elektrické instalace nejvýhodnější. Například je poměrně málo známo, že zahušťování zemnicí soustavy je od určitého stupně již neúčinné. Z hlediska bezpečnosti lidí ani provozu technického zařízení již nehraje podstatnou roli.

Přitom se autorovi podařilo do publikace zařadit i výsledky měření prováděných v EGÚ Brno, a tím dokreslit vhodnost opatření pro uzemňování a pospojování aplikovaných v elektrických rozvodech a elektrických instalacích. I když od vydání publikace uplynulo již více než 25 let, neztratilo toto dílo do dneška na aktuálnosti. Přestože v současné technické praxi se uplatňují stále nové metody, jedná se o doplňování a využívání původních principů, na nichž se nadále staví. Také proto je vhodné jít k pramenům, tzn. k původním základům, které nemusí být při aplikaci moderních přístrojů a metod na první pohled zřejmé.

Tato příručka je proto dobrá k porozumění tomu novému, co je dnes ohledně uzemňování obsaženo v souboru ČSN 33 2000 pro Elektrické instalace nízkého napětí nebo i v ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1kV a v ostatních elektrotechnických předpisových a dalších normách. Dnes například považujeme společné uzemnění elektrické instalace a hromosvodu včetně přepěťových ochran za samozřejmé. I tento přístup se ovšem musel postupně zavádět do praxe. I toto příručka dokumentuje. Již v době jejího vydání se předepisovalo, že pro uzemnění hromosvodu a uzemnění silových zařízení se má vybudovat společné uzemnění. A obdobně to bylo i se spojováním a využíváním uzemnění silových zařízení pro další, např. sdělovací zařízení, která se dnes přeměnila na zařízení informačních technologií, jinak též na zařízení pro přenos a zpracování informací.Tato příručka je vhodná pro porozumění současným otázkám vyrovnání potenciálů a tím ochrany před úrazem elektrickým proudem i ochrany před rušivými a nebezpečnými vlivy poruch v elektrických sítích, rozvodech a instalacích.

Příručka je určena projektantům, montérům i revizním technikům elektrických zařízení a instalací, a to pro všechna napětí. Mohou ji využít i studenti středních a vysokých škol, doktorandi i pracovníci výzkumných ústavů.


 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933