Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

LIVE ABB: O ...

O stykačích řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
13.07.2020 Slim řídicí kabely s garancí 5 milionů cyklů. Řada Chainflex M byla představena po čtyřech letech výzkumu specialistou na pohybové kabely, společností igus. Nové řídicí kabely CF880, CF881 a CF890, CF891 mají o 20 procent tenší strukturu, která zajišťuje nižší poloměry ohybu. To šetří instalační prostor, prostor uvnitř energetického řetězu i náklady. Řada Chainflex M má testovanou životnost ...
12.07.2020 R4M: Je nepodmíněný příjem každého občana nezadržitelný? Pokud inteligentní stroje opravdu nahradí běžnou hrubou práci, pak vznikne obrovská masa nezaměstnaných. Je právě toto důvod zdanění práce robotů, strojů? Podpora nezaměstnaných se tak může teoreticky proměnit v základní ...
11.07.2020 Mohelnický závod na výrobu elektromotorů nasadil řešení systému MindSphere. Jako jeden z prvních v Evropě nasadil mohelnický závod Siemens na výrobu elektromotorů pokročilé řešení systému MindSphere: Connect & Monitor. Výrobní a provozní data ze 36 strojů a několika pracovišť díky zavedení systému MindSphere poskytují kompletní přehled o výrobě i jednotlivých strojích. Nasazením systému ...
10.07.2020 ZEISS: Měřicí systémy s extrémní produktivitou. Témata rozhovoru z Digitální továrny 2.0 jsou například „extrémní produktivita“, automatizace, digitalizace či správa dat. Součástí povídání bylo i představení divize Metrologické, která oslavila 100 let od založení. Bavili jsme se o tom, kde nacházejí takové systémy uplatnění. V rámci ...
9.07.2020 Volné místo ve SCHRACK Technik. Renomovaná obchodní společnost hledá na hlavní pracovní poměr obchodně technického konzultanta se všemi benefity. Pracovní náplň: poskytování informací o produktech, konzultace a poradenství při technických potížích, údržba a tvorba firemní databáze zákazníků, telefonická a elektronická komunikace. Zajímají vás další ...
8.07.2020 Universální LED svítidla Surface Circular. Jedná se o poslední přírůstek v řadě výrobků Ledvance dodávaných společností Conrad Electronics, nabízí vysoce účinné vnitřní osvětlení průmyslové úrovně. Surface Circular jsou založeny na vysoce pokročilé zabudované senzorové technologii, která dovoluje ještě složitější nastavení s ohledem na detekci pohybu, snímání denního světla, světla za soumraku a ...
6.07.2020 V Galerii Vaňkovka Brno byly instalovány nové nabíjecí stanice. Jedná se o první instalace sloupků SICHARGE v České republice. SICHARGE, který disponuje dvěma výstupy 22kW, je ideálním řešením pro dobíjení elektromobilů na městských veřejných parkovištích a v nákupních centrech. Dobíjecí sloupek disponuje dvěma zásuvkami evropského dobíjecího standardu Type2. Ovládání sloupku je intuitivní a ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • První seznámení s bezdrátovou systémovou elektroinstalací která poskytuje služby a komfort jako systémy drátové. Co vše poskytuje? Nač ji připojíme? To jsou asi bežné otázky. Ale pokud o tomto systému nevíme tolik, nepředbíhejme zbytečně rychle. Než ...

Přípojky a podniková norma PRE


Document Actions
Přípojky a podniková norma PRE
Kromě všeobecných technických norem si může distributor určit či upřesnit další požadavky. Jedná se o podnikové předpisy, v tomto případě PRE. Upřesňují se tam požadavky na přijímače HDO, proudové transformátory, zámky, na vodič PEN, jistič před elektroměrem a podobně ...
Josef Honzík, ze dne: 2.02.2009
reklama

V této podnikové normě Pražské energetiky a.s. jsou stanoveny požadavky na elektroměrové rozvaděče, rozvodnice přístrojové desky a na jejich umístění v objektu. Připomínám, že elektroměrové rozvodnice musí vyhovovat ČSN EN 60439-3 a musí tedy být vyrobené jako typově zkoušené (TTA). Mimoto mají být typově odsouhlaseny i od PRE. Typové elektroměrové rozvodnice standardně používané v distribuční síti PRE posuzuje (na požádání výrobce) odbor obchodu elektřiny s maloodběrateli. (čl. 7.25 MM 501)

Mimoto distributor požaduje provedení odběrného zařízení podle platných norem - "Kromě níže uvedených obecných zásad musí měřicí zařízení a elektroinstalace odpovídat ustanovením technických předpisů a norem (ČSN) a dalším právním předpisům v platném znění." - jinak neosadí měřicí zařízení.

Elektroměrové rozvaděče musí být zapojeny čtyřvodičově – tj. v soustavě TN-C. (3+PEN).

Jako přímé měření se v oblasti PRE provádějí odběry do jmenovitého proudu jističe před elektroměrem 100A včetně. (Ještě nedávno to bylo 125A, nyní 100A.)

Jističe před elektroměry musí mít charakteristiku B.

Přijímače HDO
V oblasti PRE je HDO zásadně prováděno u přímého měření v provedení „na kryt“. To znamená, že není nutno osazovat jistič pro HDO – plombovatelný v zapnuté poloze. Spínač HDO se montuje místo krytu elektroměru. V poslední době se osazují i digitální elektroměry, které mají již přijímače HDO integrované do základní konstrukce a je možno provádět odečty i pomocí optočlenu.

Na elektroměrovou desku se nemontují ani PEN svorkovnice.

V případě dvojtarifového nepřímého měření (s měřícími transformátory proudu) u odběrů nad 100A se osazuje normální, klasický přijímač HDO. Velikost MTP v souvislosti s velikostí hlavního jistič je tato:

Hlavní jistič (A) *) 125 130-180 185-240 245-300 305-360 365-480 485-600 605-720 725-900 905-1200
MTP **) 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5   500/5 600/5 750/5 1000/5

*) Jedná se o aritmetickou řadu, nikoli o v současné době vyráběné jističe.
**) Řada dle ČSN 35 1360

Umístění elektroměrových rozvaděčů a desek Premix.
Umisťují se na místech veřejně přístupných pro osoby oprávněné k montáži, kontrole a jejich odečtům, a to i v době nepřítomnosti majitele. Středy číselníků elektroměrů musí být ve výšce 1500–1700mm od podlahy. V případě více elektroměrů nad sebou mohou být středy číselníků ve výši 700 až 1700mm od podlahy.

Před elektroměrovou rozvodnicí nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor ve svislé vzdálenosti minimálně 800mm s rovnou plochou.

V případě jednotlivých objektů (rodinné domky, rekreační chaty, garáže apod.) se elektroměrové rozvodnice umisťují na vnější stranu objektu. V případě, kdy součástí objektu je pozemek, elektroměrové rozvodnice se umisťují do pilířů v oplocení, respektive na hranici pozemku na veřejně přístupném místě.

Hlavní domovní vedení se zřizuje v objektech, kde jsou čtyři a více elektroměrů. V těchto případech se elektroměrové rozvodnice umísťují na vnitřní veřejný prostor objektu. Doporučuje se (zvláště při menším počtu elektroměrů) soustředit elektroměry na jedno místo, nejlépe v přízemí objektu.

Pokud jsou pro objekt tři a méně elektroměry, umístí se do společné rozvodnice na místo veřejně přístupné (v oplocení, uliční fasádě v těsné blízkosti přípojkové skříně)

(JH - poslední dva odstavce nejsou z MM501, ale jsou převzaty ze „Zpravodaje pro dodavatele elektroinstalačních prací“ z 1/1999, kterého vydává PRE.)

Provedení elektroměrových rozvaděčů
Neměřené a měřené části rozvodů musí být odděleny přepážkou (pevnou). Mimoto musí být živé části neměřeného rozvodu odděleny od prostoru pro elektroměry, přijímače HDO. Měřicí zařízení umístěné na panelu nebo roštu musí být po otevření dveří volně přístupné.

Zámky dveří
elektroměrového rozvaděče musí být se čtvercovým uzávěrem na trnový klíč 6x6mm do hloubky alespoň 10mm.

Plomby
Krycí panel elektroměrů musí být připraven pro spolehlivé zaplombování ke dvěma pevným bodům. K zaplombování musí být připraven i hlavní jistič před elektroměrem a svorkovnice PEN, je-li použita.

Velikost prostoru pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO:

Přístroj

Rozměry v mm

Šířka *

Výška *

Hloubka

Elektroměr jednofázový (i vícetarifový) 180 300 160
Elektroměr třífázový (i vícetarifový) 200 400 160
Přijímač HDO 200 300 160

*) V případě, že bude v elektroměrovém rozvaděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné rozměry (šířku i výšku) z uvedené tabulky zvětšit o 50mm.

Vodiče
Všechny vodiče sloužící k propojení měřicích a ovládacích zařízení musí být z vodičů s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič).

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 nesmí mít silové vodiče odbočující k elektroměru a vodiče od elektroměru k bytové rozvodnici průřez menší než 10mm2 Cu.

Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 je možno provést výhradně v měřené části instalace (rozvod za elektroměrem), a to mimo elektroměrovou rozvodnici, respektive mimo její neměřené části.

JH - V listopadu 2002 vyšla změna Z1 normy ČSN 33 2000-5-54. Tato změna říká, že u odboček k elektroměru a od elektroměru v pevných neměřených instalacích je možno použít vodiče PEN o průřezu 6mm2 Cu nebo 10mm2. Tato změna ale zatím nebyla v Technických podmínkách STE ani v MM501 PRE uvedena, a proto doporučuji používat nadále průřezy uvedené v těchto podmínkách, tj. 10mm2 Cu a 16mm2 Al. Jinak je nutno průřez dohodnout s místní služebnou, zda budou respektovat změnu Z1 ČSN 33 2000-5-54 .(Nezapomeňme, že normy jsou nezávazné a jejich dodržování není povinné a závisí na rozvodných závodech.)

Zapojení vodiče PEN.
Vodič PEN prochází elektroměrem. To znamená, že například na desce PREMIX nebude osazen nulový můstek.

Jistič před elektroměrem
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu (L1, L2, L3) od levé strany.

Předřazený hlavní jistič musí mít okamžitý vypínací proud typu B s rozsahem okamžitého vypínání (v čase 0,1s) nad 3In do 5In včetně (nad třínásobek do pětinásobku jmenovitého proudu včetně). Každý jistič musí být označen trvanlivým způsobem (tj. výrobcem) hodnotou jmenovitého proudu bez symbolu „A“, kterému předchází symbol okamžitého vypínání, např. B 16. Hodnota normalizované řady dle ČSN EN 60898 je 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A. Ve výjimečných, zvlášť odůvodněných případech odběrů s jedním velkým spotřebičem se záběrovým proudem, je možno na základě individuálního posouzení dodavatele použít i jistič s rozsahem okamžitého vypínání typu C. Pro jističe s jmenovitou hodnotou větší než 100A se požaduje provedení dle technické normy ČSN EN 60947-2, za podmínky srovnatelných charakteristik, tj. rozsah okamžitého vypnutí v čase 0,1s bude nad 3In do 5In včetně (nad třínásobek do pětinásobku jmenovitého proudu včetně).

Pro jednofázové odběry je maximální přípustná hodnota jističe před elektroměrem 25A.

Stykače obvodů v bytové rozvodnici musí být napájeny ze stejné fáze, ze které bude provedeno napájení přijímače HDO (tj. u trojfázového odběru fáze L1).

Hlavní jistič před elektroměrem a návazné jisticí zařízení v měřené části se dimenzuje tak, aby jmenovitý proud hlavního jističe před elektroměrem byl alespoň o stupeň vyšší, než je nejvyšší jmenovitý proud jisticího zařízení v měřené části odběrného zařízení.

Ovládání spotřebičů
U vícetarifního měření elektřiny se pro každé odběrné místo (elektroměr) používá samostatný přijímač HDO nebo vestavěný modul.

Elektrické vytápění musí být řešeno jako jeden společně vypínatelný obvod tak, aby bylo zajištěno jednoznačné odpojení obvodů silových i ovládacích.

Nepřímé měření
Měřicí transformátory proudu se dimenzují tak, aby trvalá zatížitelnost byla 120% jmenovité hodnoty primárního proudu transformátoru.

Pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat měřicích transformátorů proudu s třídou přesnosti 0,5S o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu 5A.

Jmenovitý primární proud měřicích transformátorů proudu musí být z řady 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750A.

Sekundární svorky měřicích transformátorů proudu v provozu nesmějí být niky rozpojeny z důvodu možného poškození měřicího transformátoru.

K montáži nepřímého měření se používá zkušební a zkratovací svorkovnice. Svorkovnice slouží ke zlepšení manipulace s měřicí soupravou (umožňuje demontáž bez přerušení dodávky elektřiny) a zajištění bezpečnosti osob provádějících montáž (viz schémata v příloze č. 3 originální normy MM 501). V provozním stavu jsou šrouby propojující proudové svorky 3 a 4, 7 a 8, 11 a 12 zkušební a zkratovací svorkovnice dotaženy a tyto svorky jsou v provozním stavu propojeny. Při provozním stavu nesmí být propojeny svorky 2, 6 a 10, proto šrouby na těchto svorkách musí být povoleny. U napěťových svorek 1, 5, 9, 13 musí dojít k propojení všech šroubů pohyblivým propojovacím páskem, aby bylo zajištěno napětí na svorkách elektroměru.

Zkušební a zkratovací svorkovnice musí být namontována tak, aby delší strana svorkovnice byla ve vodorovné poloze a napěťové propojky po uvolnění šroubů vlastní vahou rozpojily napěťové obvody.

Měřicí transformátory se úředně ověřují před každou montáží nebo opětovným uvedením do provozu spojeným s montáží elektroměru.

Propojení měřicích transformátorů a elektroměru se provádí tuhým vodičem Cu o průřezu 2,5mm2 u napěťových obvodů a 4mm2 u proudových obvodů do délky 20 metrů, 6mm2 do max. délky 40 metrů. Propojovací vodiče musí být bez jištění a bez přerušení (s výjimkou vyvedení na zkušební a zkratovací svorkovnici), s ochranou proti mechanickému porušení (uložen v pancéřové trubce, hadici Kopex apod.). Napěťové i proudové vodiče musí mít barvu černou nebo hnědou a musí mít popsány začátky i konce. Ochranný vodič PEN musí mít barvu zeleno/žlutou a průřez nejméně 4mm2 Cu.

Závěrečná ustanovení.
Celkové rekonstrukce objektu je nutné předem projednat s dodavatelem.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Malá, sympatická publikace v kroužkové vazbě se vleze i do pracovní vesty. Dobře poslouží jako malé opakování, nebo třeba i ukázka, co by měl dnešní elektrotechnik alespoň tušit. HAGER znovu vydal příručku, která obsahuje produktovou a osvětovou část. Dobrý způsob, jak mít stručný přehled a přitom se neutápět v objemných katalozích. Samozřejmě ten, kdo pracuje v kanceláři, nebo kdo má nyní home office, tak si vše prohlédne online, ovšem jsou i ti, kteří jsou v terénu i dnes ...
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
Podívejte se na první webcast DT#, který se zaměřil na představení konceptu Digitální továrny 2.0. O tom, co se již několik měsíců připravuje diskutovali Zdeněk Havelka, jednatel společnosti 33A+ a vizionář v oblasti digitalizace, Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu a Lukáš Kousal ze společnosti Škoda Auto. Představují nové procesy ve firmách opravdu digitalizaci, která přináší ekonomicky přidanou hodnotu? V mnohých případech se digitalizuje, ovšem ...
Mezitím, co vláda rozdává plošně koronavirovou podporu, existují subjekty, které na pomoc z našich daní nedosáhnou. Takovým typickým subjektem jsou výstaviště. Ta na sebe vážou další dodavatele, kteří jsou na pořádaných událostech závislí. Samozřejmě jsou to i elektrikáři, ale s nimi mnoho dalších profesí. O ubytovacích, pohostinských nebo dopravních službách ani nemluvě. Dá se s tím něco dělat? Nebo jednoduše navýšíme státní dluhy a časem se to spraví?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933