Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO Bettermann. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná ...
  • Zakončení vodičů pro upevnění ve svorkách je velice důležitým procesem. V průmyslové, komerční sféře nabývá podstatně vyšší důležitosti a při výrobě elektrických zařízení se můsí kromě rychlosti dbát také vysokou spolehlivost vytvářených spojů. Rittal ...

Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)


Document Actions
Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
Zálohovat zařízení, jako jsou požární ventilátory, výtahy, čerpadla, rolety, sprinklery, apod., je technicky i finančně náročné. Tato zařízení i mnohá další jsou poháněna el. motory a rozběhové proudy způsobují, že je nutné běžné UPS nebo dieselagregáty předimenzovat. Více o záložních zdrojích se dočtete zde ...
Komerční sdělení, ze dne: 16.09.2011
reklamaZálohovat zařízení, jako jsou požární ventilátory, výtahy, čerpadla, rolety, sprinklery, apod., je technicky i finančně náročné. Tato zařízení i mnohá další jsou poháněna el. motory a rozběhové proudy způsobují, že je nutné běžné UPS nebo dieselagregáty předimenzovat. Dalším problémem je, že tato zařízení jsou často využívána jako elektrické protipožární zařízení (zabezpečení). Na návrhy jsou pak kladeny další požadavky z hlediska bezpečného propojení.

Pro tyto případy firma Astip vyvinula a uvedla na trh záložní zdroje řady Astip PS, které splňují tři hlavní kritéria:

  • Zdroje Astip PS zvládají rozběhové proudy elektrických motorů.
  • Ceny zdrojů ASTIP jsou ve srovnání s klasickými ONLINE zdroji nižší, což je dáno architekturou a specializací zdrojů ASTIP pro napájení motorických zátěží. Ceny dieselagregátů jsou nesrovnatelně vyšší(do 2 hodin zálohy).
  • Zdroje jsou navrhovány v souladu se zněním norem o požárním zabezpečení staveb.

Při realizacích stavebních zakázek se pravidelně setkáváme s nevhodným nasazováním zdrojů nebo s jejich špatným propojením s el. protipožárními zabezpečeními. Rozhodli jsme se proto tuto problematiku objasnit, nastínit nové možnosti řešení zapojení a vysvětlit sporné výklady norem. Činíme tak na základě vlastních zkušeností, konzultací s projektanty, odborníky přes požární bezpečnost staveb a revizními techniky.

Dosavadní řešení
Častý způsob zálohování spočívá v použití špičkového záložního zdroje – UPS ONLINE nebo dieselagregátu, který zálohuje všechna potřebná zařízení. Problém ale nastává, pokud je některé ze zálohovaných zařízení poháněné el. motorem. Protože ani běžné UPS ONLINE ani dieselagregáty nezvládají rozběhy elektrických motorů, je nutné buď celý zdroj v závislosti na příkonu motorické zátěže a velikosti rozběhového proudu předimenzovat nebo za zdroj zapojit frekvenční měnič a motorickou zátěž plynule rozbíhat. To ale nelze u každého typu pohonu a ne každá stavba povolí FM. Předimenzování zdroje je drahé, s použitím FM se snižuje bezpečnost tím, že jsou propojena dvě zařízení za sebou, …

Obě řešení pak naráží na problém, jak vyhovět požadavkům např. normy ČSN 73 0804 na dva nezávislé zdroje, na správné propojení s protipožárním zařízením a na ovládání signály EPS.

Zálohování pomocí zdrojů ASTIP PS
Optimálním řešením je nasazení přetížitelných zdrojů.
Firma Astip nabízí tři typové řady. Abyste se v nich dokázali orientovat, představíme vám každou z nich. Rozdělení souvisí s vhodností použití pro určité typy zařízení a tím pádem i s cenou zdrojů. Podotýkám, že technici firmy Astip vám pomohou nejen s výběrem zdroje, ale jsou připraveni provést analýzu ekonomicky nejvýhodnějšího řešení konkrétního projektu včetně doporučeného zapojení, signálů EPS, …

Na základě znalosti hodnoty motorické zátěže, jejího podílu na celkovém zálohovaném výkonu a době zálohování vybereme optimální zdroj. V některých případech tak lze úplně nahradit dieselagregát, jindy je výhodná vzájemná kombinace zdroje ASTIP PS a dieselagregátu.

Řada ASTIP PS STRONG
Tato řada, umožňuje tvrdým způsobem rozbíhat asynchronní i synchronní motory. Na výstupu zdroje lze libovolně připínat motorické zátěže. Zdroje při rozběhu zaručují, že řídící technologie budou při rozběhu připínaného motoru nepřetržitě napájeny. Zdroje jsou dodávány v řadě ONLINE i OFFLINE.

Finanční úspora spočívá v tom, že zdroje mají předimenzovány jen ty moduly, které jsou namáhané přetížením, ale není předimenzován celý zdroj.

U OFFLine zdrojů je navíc jednodušší architektura

  • výstupní napětí 3 x 400, 230V
  • výkonová řada 350VA - 50kVA.

Typickým příkladem zálohování jsou rolovací vrata, výtahy a další zařízení, u kterých není možné oddělit napájení pro motor od napájení pro řídící systémy zařízení.


Napájení rolovacích vrat o příkonu 1.100VA pomocí záložního zdroje ASTIP PS 1200/3f-7min.

Řada ASTIP PS/3f
Řada třífázových záložních zdrojů pro 3-fázové motory, které lze plynule rozbíhat.

Po výpadku proudu, nebo po příchodu signálu EPS plynule rozběhnou motor zařízení. Žádné z modulů zdroje tak nemusí být předimenzovány. V případě potřeby napájet řídící systémy jsou zdroje vybaveny ONLine zdrojem. Finanční úspora 30-50% oproti nasazení stand. UPS a 30-70% oproti dieselagregátu (při době zálohování do 2 hodin).

Typickým příkladem využití tohoto typu zdroje je napájení požárních ventilátorů. Každý zdroj této řady je schopen měnit otáčky ventilátorů pro potřeby denního odvětrání i pro odvětrání únikových cest v případě požáru.


Zdroj ASTIP PS 20kVA 3f-30min, akce OBI Modřany Praha

  • Pro 20 ventilátorů, čtyři ventilátory v sekci, celkem pět sekcí.
  • Zdroj zajišťuje napájení ventilátoru pro denní odvětrávání i v případě požáru.
  • Denní odvětrávání-Na svém výstupním střídači (bez FM) řídí otáčky na základě požadavku regulace denního odvětrávání dvou ventilátorů v každé sekci.

Řada ASTIP PS/ Rectifier
Zdroje ASTIP Rectifier jsou určené pro ta zařízení, která už mají zabudován frekvenční měnič pro řízení svého motoru. Typickým příkladem je zálohování výtahů (evakuační i pojezdy), ATS, ventilátory,…

Rectifier v překladu do češtiny znamená usměrňovač, a to proto, že na svém výstupu má DC napětí a využívá schopnosti frekvenčního měniče zpracovat střídavé napětí ze sítě i stejnosměrné napětí ze zdroje Rectifier.

Tím, že frekvenční měnič zálohovaného zařízení nahrazuje střídač záložního zdroje, vzniká nejbezpečnější třída záložních zdrojů a dochází k významné úspoře finančních nákladů na zálohování (40-70%). Pro napájení řídících technologií jsou zdroje vybaveny 230V zdroji ONLINE (OFFLINE).


Rectifier 20kVA pro napájení výtahu. Domu s pečovatelskou službou Nový Jičín.

Sdružené záložní zdroje ASTIP
Sdružené zdroje nabízíme v případech kdy je potřeba zálohovat více zařízení, přičemž je efektivní napájet tato zařízení různou hodnotou a tvarem napětí. Zdroje sdružené v jednom pak mají zpravidla společné akumulátory, společný nabíječ a kryt. Tím dochází k další úspoře finančních nákladů. Tyto zdroje navrhujeme ve spolupráci s projektanty.


Sdružený záložní zdroj ASTIP
Zajišťuje napájení evakuačního výtahu 600V DC, 8kVA
Požárního ventilátoru 3x400V AC, 3kVA
Invalidní plošiny 230V AC, 750VA

Řízení záložních zdrojů řady Astip PS
Všechny zdroje řady ASTIP PS v provedení OFFLINE lze řídit výpadkem sítě nebo pomocí externích signálů z MaR, EPS a tlačítka TOTAL STOP. Lze kombinovat např. denní odvětrání s požárním odvětráním únikových cest. V případě poruchy zdroje "odpadnou" na stávající síť.

Kdy je výhodný zdroj ASTIP PS a kdy dieselagregát?
Pro dlouhé doby zálohování platí: Činí-li podíl motorické zátěže byť jen 10% z celkového objemu zálohovaného výkonu, je výhodné napájet zařízení s motory záložními zdroji ASTIP PS a zbytek zařízení dieselagregátem. Tato definice je ještě výhodnější, jsou-li zařízení s motorem zároveň požárním zabezpečením. Důsledně oddělené zálohování pomocí zdrojů ASTIP PS od ostatních spotřebičů, bude plně vyhovovat požadavkům normy ČSN 73 0804 "Požární ochrana staveb". Zjednoduší se propojení zálohovaných protipožárních el. zabezpečení se zdrojem, zjednoduší se propojení pultu EPS se zdrojem pro aktivaci a zejména deaktivaci zdroje TOTAL STOPem.

Navíc zařízení protipožárního zabezpečení jsou v provozu nejčastěji do 45 minut, je drahé je zálohovat dieselagregátem.

Příklad: Při 100kVA celkového objemu zálohy, činí motorická zátěž 10kVA. Dieselagregát je nutné vůči zátěži 10kVA předimenzovat 5x a celkový výkon agregátu pak činí 150kVA. Navýšení výkonu agregátu je rozhodně nákladnější než rozdělené napájení.

Dieselagregáty mají nespornou výhodu pro dlouhé doby zálohování. Pokud ale doba zálohování nepřekročí 2 hodiny a podíl motorické zátěže zvýší na 30% je pravděpodobné, že nebude vůbec nutné použít dieselagregát. U malých výkonů záloh to platí dvojnásob. Vše samozřejmě záleží na projektu, ceně za montáž, důležitá je i kalkulace údržby, …

Na stavbách se setkáváme s případy, kdy byl původně zamýšlen dieselagregát, který měl zálohovat pouze motorické zátěže, vesměs protipožární zabezpečení – výtah, ventilátory, plošinu pro invalidy. Nasazením sdruženého zdroje ASTIP došlo k úspoře cca 70% z původních nákladů.

Záložní zdroj ASTIP PS kontra UPS ONLINE
Pro napájení motorických zátěží do 10kVA platí, že finanční úspory při nasazení zdrojů ASTIP činí 30-60% oproti klasickým ONLINE UPS. U vysokých výkonů a smíšených zátěží např. servrovna a požární ventilátory je stejně jako u dieselagregátů výhodné kombinovat přetížitelné zdroje ASTIP s klasickými ONLINE zdroji.

Michal Tipek

 

Tato ukázka je součástí sborníku přednášek č.45

Cena sborníku je 350,-Kč, pro členy Clusteru 300,-Kč. K ceně sborníku bude připočten expediční poplatek 130,-Kč (zahrnuje poštovné i balné!)

Pokud máte o sborník zájem, můžete si ho objednat níže uvedeným formulářem!

 

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Přestože je servis OEZ prakticky nonstop službou, která reaguje na vnější podněty, existují určité pravidelné činnosti. Tým servisních mechaniků je plánovaně vytěžován tak, aby se daly zvládnou veškeré požadavky na divizi kladené. Samozřejmě servisní zásahy se plánovat nedají, ale počítat se s nimi musí. Pokud by servisní vozidlo muselo zasahovat s "majákem" v nočních hodinách, jaké jsou šance na odstranění závad? Jaké poruchy servis řeší nejčastěji? Jak vypadá typický pracovní den? K jakým přístrojům je nejvíce výjezdů? Sledujte v tomto reportážním dílu ...
... jde o druhou generaci profesionálních, průmyslových napájecích zdrojů, které se pyšní největší účinností a funkcemi, které u běžných zdrojů nižší třídy nenalezneme. Zde se zabýváme tím, co tyto přístroje nesou navíc. Mají například široký rozsah vstupního napájení, proudový výstup je při 24V, je k dispozici 5A, 10A, 20A a 40A ... účinnost třífázového napájecího zdroje se pohybuje k hranici 96,3%. Co signalizuje na zdroji ledkový bargraf? Filip Cenefels ukazuje možnosti parametrizace vstupů a výstupů, možnosti nastavení zátěže, funkce při přetížení ... Více sledujte zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Víte, jaké jsou požadavky a předpisy na požární bezpečnost staveb? O čem hovoří vyhláška č.246/2001Sb.? Seznamte se s protipožárními kabelovými přepážkami, deskovými přepážkami, zděnými přepážkami, polštářovými přepážkami, revizními dvířky a nezbytnými souvislostmi zde, v tomto článku ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933