Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Představte si, že míjíte firmu KOPOS každý den a jednoho dne se rozhodnete prozkoumat, co se skrývá za jejími červenými zdmi. Má krátká poznámka je jedné z předních českých výrobních společností elektroinstalačního materiálu. Prohlídku provozů nových ...
 • Než se mé zápisky, knihy, normy, skripta a staré katalogy uklidí na smetiště, ještě se podělím o několik vzpomínek. Když se dnes procházím po velkých stavbách, vše funguje podstatně lépe jako kdysi za nás. Na vše je dnes více času, materiál je ...

Rozbor pracovních úrazů v druhém pololetí 2022


Document Actions
Rozbor pracovních úrazů v druhém pololetí 2022
Na 63. konferenci SOLID Team ve Šternberku přednášel Miroslav Záloha rozbor fatálních pracovních úrazů. Velice poučná přednáška a zvláště pro dlouholeté praktiky, kteří činnost provádí již rutinně a některé bezpečnostní prvky vynechávají. Možná to zní strašidelně, ovšem není lepšího varování, než se poučit z předchozích chyb a selhání svých kolegů. A víte jaká je nejvíce ohrožující pracovní pomůcka elektrikáře? I na to zde dává pracovník OIP odpověď!
Autorský článek, Přednášející, ze dne: 10.12.2022


 • Smrtelný PÚ – takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
 • Závažný PÚ – takové poškození zdraví, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů.
 • Ostatní PÚ – takové poškození zdraví, jehož následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.Pro větší náhled kliknout!
Pracovní úrazovost v ČR  
 • Při výkonu pracovní činnosti se v letech 2017 – 2021 stal v průměru téměř každý 4. den
 • 1 smrtelný PÚ.
 • V letech 2017 – 2021 se staly průměrně denně 3 závažné PÚ a 107 ostatních PÚ.
 • V letech 2017 – 2021 se tak průměrně denně v práci zranilo téměř 110 zaměstnanců.
Každoročně se nejvíce PÚ stane v prvních 3 letech v rámci délky zaměstnání zaměstnanců. Rizikové jsou zejména počáteční měsíce v rámci 1. roku, kdy se často jedná o první výkon závislé práce po ukončení studia bez praktických zkušeností, změny dlouhodobého zaměstnání/profese s přechodem do nového oboru/k novému zaměstnavateli apod.

Zpravidla se nejvíce PÚ přihodí v rámci 1. běžného pracovního dne, tj. v pondělí (mezi důvody může patřit např. nedostatečná koncentrace po dnech volna, rychlé zpracovávání nevyřízených zakázek z předchozího týdne, opětovné zahájení výroby apod.).

Největší počet PÚ vznikne v časovém rozmezí mezi 10:00 – 10:59 hod. (mezi možné příčiny lze zařadit např. urychlení práce před přestávkou/pauzou, podcenění a nedodržování pravidel BOZP zaměstnanci atd.).
 
Každoročně je největší počet PÚ evidován u věkové skupiny 41 – 55 let (mezi časté důvody vzniku PÚ lze uvést např. podcenění rizik u dlouhodobě prováděných prací zaměstnanci, nedodržování pravidel BOZP zkušenými zaměstnanci, fluktuace zaměstnanců apod.) a u věkové skupiny 21 – 30 let (důvodem vzniku PÚ může být např. nevěnování dostatečné pozornosti při práci, nedostatečné praktické zkušenosti apod.).  

V případě výskytu virového onemocnění COVID-19 na území ČR v letech
2020 – 2021 lze zvažovat jako další příčiny vzniku PÚ (mimo již uvedené) dodržování přijatých protiepidemických opatření a s ním spjaté ovlivnění koncentrace a psychické pohody zaměstnanců při práci, fyzický návrat zaměstnanců po delší době na pracoviště apod.  

Počet zaměstnanců, kteří se pravděpodobně následkem zranění nevrátili ke své původní profesi (pouze SÚIP)

Rozsah zranění závažného PÚ bylo např. ztráta zraku, nebo jeho poškození, traumatické zranění – ztráty částí těla horních a dolních končetin, závažné zranění páteře:Rozsah zranění ostatního PÚ bylo např. zranění zraku, nebo jeho poškození, traumatické zranění – ztráty částí těla horních a dolních končetin, závažné zranění páteře:Nejčastěji jsou evidovány pracovní úrazy v následujících odvětvích
 • strojírenství (např. při nedostatečných ochranných zařízení, nevhodných pracovních postupech)
 • stavebnictví (např. práci ve výškách, nedostatečných technických konstrukcí, OOPP)
 • silniční nákladní doprava včetně skladování (např. při dopravních nehodách, práci s manipulační technikou)
 • potravinářství (např. při vyřazených bezpečnostních prvků u strojů, nepoužívání OOPP, přidělených pomůcek pro práci)
 • velkoobchod a maloobchod (např. při manipulaci a skladování zboží)
 • silniční nákladní doprava, kurýrní činnosti včetně skladování (např. při práci s manipulační technikou)

PÚ a jejich vliv na společnost
Smrtelný PÚ je nevratný, pokaždé způsobí nenahraditelnou ztrátu v podobě lidského života (v průměru se jedná o 97 smrtelných PÚ ročně).

PÚ může svými následky snižovat společenské uplatnění úrazem postiženého zaměstnance (vlivem následků PÚ ovlivnění společenského života, uzavření se do sebe sama apod.).

Závažnost PÚ také ovlivňuje návratnost zaměstnance k jeho původní profesi (odchod z původní profese, komplikace při
nalezení nového zaměstnání z důvodu věku, trvalých následků zranění, neudržení si stabilního pracovního místa).

Celkový přehled


Vznik a důsledky PÚ ovlivňují činnost zaměstnavatelů (zajištění náhrady/nových zaměstnanců, časová a finanční náročnost při zaučení nových zaměstnanců, možné ovlivnění kvality služeb nezkušenými zaměstnanci, omezení a ohrožení provozu/výroby při fluktuaci zaměstnanců).

Vznik a důsledky PÚ ovlivňují finanční a rodinnou situaci zaměstnanců (snížený příjem při dlouhodobé pracovní neschopnosti, psychické problémy v souvislosti s následky PÚ případné soudní spory zaměstnance se zaměstnavatelem PÚ ohledně odškodnění, vznik nezaměstnanosti, ohrožení řádného plnění a splácení závazků např. u úvěrů/půjček/hypoték, vznik rodinných neshod).

Prevence – možný krok k předcházení vzniku PÚ
Pracoviště je místem, kde zaměstnanci vykonávají svoji práci, jeho stav a kvalita ovlivňují rizikovost pracovního prostředí a vznik PÚ.

Dostatečně vyhodnocená rizika a efektivně přijatá opatření u zaměstnavatelů snižují vznik PÚ.

Pouze správně udržovaná, kontrolovaná, nebo revidovaná zařízení snižují vznik PÚ.

Zaškolení a dostatečně seznámení zaměstnanci jsou předpokladem pro provádění bezpečných pracovních postupů a obsluhy zařízení. Každé tolerování a přehlížení nedostatků v oblasti BOZP ze strany zaměstnavatelů zvyšuje pravděpodobnost vzniku PÚ a jeho celkovou závažnost.

„Bezpečnost práce má základ v prevenci. Ta často může zachránit život a zdraví mnoha zaměstnanců.“

Prevence za SÚIP– jako krok k předcházení vzniku PÚ
 • Poskytování poradenství v oblasti bezpečnosti práce jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance
 • Mediální prezentace - podávání informací v souvislosti s příčinami vzniku PÚ, problematika bezpečnosti práce, změny v legislativě, odborné články
 • Účast inspektorů na odborných seminářích s tématy zaměřenými i na oblast prevence a předcházení vzniku PÚ
 • Program „Bezpečný podnik“, jedná se o prestižní ocenění, které se získává na základě ověření, které provádí jednotlivé OIP.  Cílem uvedeného programu je soustavné zvyšování úrovně kvality bezpečnosti práce, včetně prevence v oblasti vzniku pracovních úrazů a nežádoucích událostí u zaměstnavatelů v ČR.
(Aktuálně máme 72 „Bezpečných podniků“, což představuje 49 000 zaměstnanců.)


Nová právní úprava vyhrazených technických zařízení
 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Prováděcí právní předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení a následné nové změny pro provozovatele jednotlivých druhů vyhrazených technických zařízení:
 • NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 • NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Na www.suip.cz můžete v sekci otázky a odpovědi najít odpovědi na dotazy k nové právní úpravě.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 10)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Víte, jaký je hlavní účel a význam rozdělení pracovních činností na profesní kvalifikace (PK) a úplné profesní kvalifikace (ÚPK) v rámci NSK? Jak jsou definovány kvalifikační a hodnoticí standardy a jaký mají vliv na proces získávání PK? Jaký je proces získání osvědčení o PK a jak se liší od způsobu uznávání odborných způsobilostí podle různých legislativních předpisů? Jak je určována kvalifikační úroveň jednotlivých odborných kompetencí a ...
Tušíte co je významem Národní soustavy kvalifikací NSK? A výrazy úplná profesní kvalifikaci ÚPK a profesní kvalifikace PK? Jak NSK pomáhá lidem získat oficiální uznání svých profesních dovedností, které byly nabity mimo formální vzdělávací systém? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ÚPK a PK ve vztahu k trhu práce a jak jsou tyto kvalifikace využívány zaměstnavateli? Dle průzkumu na tyto otázky zná z pracujících málokdo odpověď ...
Co přesně znamená odborná kvalifikace a profesní kvalifikace v elektrotechnice podle pravidel v roce 2023? Jaký je hlavní rozdíl mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací? Proč byla zavedena kategorie úplné profesní kvalifikace, když dříve v elektrotechnice neexistovala? Jak může někdo dosáhnout úplné profesní kvalifikace nebo profesní kvalifikace v elektrotechnice? Proč je důležité rozlišovat mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací? Na tyto otázky odpoví krátký seriál ...
Je určitě velice pohodlné převzít elektroinstalaci včetně revizní zprávy, ovšem zkušení provozovatelé dobře ví, že nezávislé ověření je možná méně komfortní, ovšem podstatně více efektivní. Nebo myslíte, že lepší převzít dílo i se skrytými závadami a řešit je až v případě, že "vyplavou ven"? Skutečnost, že je to zvykem u majitelů rodinných domů nemusí nutně znamenat totéž u provozovatele výrobního podniku, kde výluka stojí stonásobky ceny za revizi. Poslechněte si stručnou poznámku inspektora SUIP ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933