Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO Bettermann. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná ...
 • Zakončení vodičů pro upevnění ve svorkách je velice důležitým procesem. V průmyslové, komerční sféře nabývá podstatně vyšší důležitosti a při výrobě elektrických zařízení se můsí kromě rychlosti dbát také vysokou spolehlivost vytvářených spojů. Rittal ...

Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn


Document Actions
Standardní článek
Norma ČSN EN 62208 ed.2 s účinností od 23. září 2014 nahradila ČSN EN 62208 ČSN EN 62208 (35 7040) z prosince 2004. Učená je pro prázdné skříně před smontováním. Prázdná skříň je podle normy definována jako skříň, určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi. Jaké požadavky na prázdné skříně norma klade?
Josef Honzík, ze dne: 11.03.2015
reklama

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 62208:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

S účinností od 23. září 2014 nahrazuje ČSN EN 62208 (35 7040) z prosince 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 • Rozsah platnosti
  Tato norma je určena pro prázdné skříně před smontováním součástí rozvaděčů uživatelem. Jsou určeny pro rozvaděče do 1000V AC nebo 1500 DC, které jsou vhodné pro všeobecné použití pro vnitřní i venkovní aplikace.
 • Termíny a definice
  V normě je uvedeno 8 definic, jako například:
  Prázdná skříň – skříň, určená pro podepření a instalaci elektrického zařízení, jejíž vnitřní prostor poskytuje vhodnou ochranu před vnějšími vlivy a specifikovaný stupeň ochrany přístupem k živým částem nebo kontaktem s nimi a před kontaktem s pohyblivými částmi;
  Poznámka 1: V této normě je slovo skříň používáno pro prázdnou skříň.
  Poznámka 2: Alternativní termíny pro skříně jsou krabice, pole, pulty nebo kryty.
 • Třídění
  Skříně jsou tříděny dle:
  • typu materiálu – izolační, kovové a kombinace izolační/kovové;
  • způsobu upevnění – stojící na podlaze, namontované na stěně, zapuštěné, namontované na stožáru;
  • místa použití – venkovní, vnitřní;
  • stupně ochrany – IP kód dle normy ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód), IK kód dle normy ČSN EN 62262 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód).
 • Informace týkající se skříně, které je třeba uvést
  • Značení
   Skříň musí být možno identifikovat a umožnit tak výrobci rozvaděče, aby získal od výrobce skříně příslušné informace. Tato identifikace musí obsahovat:
   • jméno/obchodní značku nebo identifikační výrobce skříní;
   • typové onačení nebo identifikační číslo skříně,
   Toto označení musí být trvanlivé a snadno čitelné a může být uvnitř skříně.
  • Dokumentace
   V dokumentaci od výrobce skříně musí být uvedeny příslušné konstrukční a mechanické charakteristiky, stupeň ochrany, jmenovité izolační napětí, třídění skříně a veškeré pokyny, které jsou nutné pro správnou manipulaci, montáž, montážní a provozní podmínky skříně a odkaz na tuto normu.
 • Typové zkoušky
  Zkoušené skříně se musí namontovat a nainstalovat tak, jako pro obvyklé používání podle pokynů výrobce skříní. Zkoušky se provádí na těchto vzorcích:
  Vzorek 1: statické zatížení, zvedání, axiální zatížení kovových vložek, stupeň ochrany před vnějšími mechanickými nárazy (IK kód), stupeň ochrany před přístupem k nebezpečným částem a vniknutím pevných předmětů nebo vody (IP kód), dielektrická pevnost, kontrola ochranného obvodu, značení;
  Vzorek 2: tepelná stabilita, odolnost proti teplu, odolnost proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene;
  Vzorek 3: schopnost rozptylu tepla, odolnost proti korozi, kontinuita ochranného obvodu.
JH – Jak vidíme, je prázdná skříň označena logem výrobce, typovým označením nebo jiným identifikačním číslem nebo označením. To však neznamená, že toto označení nahrazuje výrobní štítek rozvaděče ve smyslu souboru norem 60439 nebo 61439! Výrobce prázdné skříně přece není výrobcem rozvaděče jako takového! Můžeme však využít typově zkoušené prázdné skříně k legálnímu zkoušení celého rozvaděče. Protože typové zkoušky prázdné skříně jsou velmi náročné, v normální firmě byť s vlastní legální výrobnou rozvaděčů, vlastně nerealizovatelné. Proto je vhodné tyto zkoušky u prázdných skříní využít a vlastními silami udělat ostatní zkoušky, které jsou podle souboru norem 61439 pro zkoušení (nyní ověření) rozvaděčů nutné. Jedním z mála problémů je vlastně zkoušení (nyní ověření) zkratové odolnosti a u staveništních rozvaděčů určených do silně znečištěného prostředí zkouška odolnosti proti korozi. U rozvaděčů instalovaných v místě se zkratovým proudem Icw nebo Icc do 10kA není nutno zkratovou odolnost zkoušet nebo ověřovat. V ostatních případech je možno místo zkoušky použít k ověření srovnání s referenčním návrhem buď pomocí seznamu, nebo výpočtu. Ostatní zbývající zkoušky, nebo chcete-li ověření návrhu je možno provést i u středního nebo i malého, normálně vybaveného výrobce rozvaděčů.

Zkoušky prováděné na prázdných skříních podle ČSN EN 62 208 ed.2 a související zkoušky podle ČSN EN 61 439-1 ed.2 jsou tyto:


Jako výsledek ověření prázdné skříně vydává většinou EZU (Elektrotechnický zkušební ústav), nebo jiná zkušebna vybavená na provádění těchto zkoušek, objednateli PROTOKOL O ZKOUŠCE rozvaděčové skříně a na základě této zkoušky CERTIFIKÁT. Tato zkouška podle ČSN EN 62208 ed.2 se nazývá TYPOVÁ ZKOUŠKA. Na základě těchto dokumentů potom objednatel a výrobce prázdného rozvaděče vydá ES prohlášení o shodě.

Toto je ukázka sborníku L.P.Elektro číslo 74 (zde)
 Pro členy BENEFIT clubu LPE je k dispozici celé znění sborníku (zde)!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativních budov, nebo takové prostory, jako studia, jsou obměňovány podstatně častěji než většina elektroinstalací. Bezpečnostní požadavky jsou normativní, ovšem požadavky na možnost změny podstatně vyšší. Právě pro tyto případy je jeden z vhodných prvků označován právě svazkový držák GRIP. Jde o jednoduchou, ale funkční konstrukci, která je označována za vychytávku ...
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933