Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Následky povodní (3.) měření při vysoušení


Document Actions
minpov_pr6.jpg
Jak se měřil izolační odpor během vysoušení? Podívejme se na podrobnosti následků povodní na elektrických zařízení. Docent Mindl přednáší na téma "Vliv extrémních podmínek na elektrická zařízení".
Pavel Mindl, ze dne: 26.05.2003
reklama

Měření izolačního odporu komutátorových motorů během vysoušení
Všechny měřené stroje byly zcela rozebrány, očištěny a následně sušeny při teplotách 19-21˚C
Výkon motoru : 200W, buzení permanentními magnety.
Měřeny Riz rotoru a kartáčů.

Použité označení
Riz
/Mohm/ izolační odpor měřený v megaohmech při zkušebním napětí 500 V DC
Použitý měřicí přístroj: Měřič izolace DI 2000M

Motor č.1 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 19 21 0,65
29.12. 24 215 744 10
30.12. 48 126 380 10
5.1. 192 340 790 13
7.1. 240 325 680 14
8.1. 264 426  830 15

Poznámka: 29.12. byl držák kartáčů vysoušen horkým vzduchem po dobu 5 min.

Motor č.2 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 0,3
29.12. 24 >2000 1400 0,6
30.12. 48 >2000 1800 8
5.1. 192 >2000 >2000 17
7.1. 240 >2000 >2000 17
8.1. 264 >2000 >2000 18

Motor č.3 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 2,8
29.12. 24 >2000 >2000 13
30.12. 48 >2000 >2000 17
5.1. 192 >2000 >2000 28

Motor č.4 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 35
29.12. 24 960 1200 21
30.12. 48 1200 1200 35
5.1. 192 >2000 >2000 116

Motor č.3 - po sestavení     a     Motor č.4 - po sestavení

Datum Čas sušení Kartáč A1       Datum Čas sušení Kartáč A1
Un=230V /hodiny/ Riz /Mohm/   Un=230V /hodiny/ Riz /Mohm/
5.1. 192 23   5.1. 192 23
 7.1.  240  29    7.1.  240  29
 8.1.  264  32    8.1.  264  32
     

Časový vývoj izolačních odporů rotorů 1 až 4

Čas  Rotor1 Rotor2 Rotor3 Rotor4
/hodiny/  Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
0 0,65 0,3 2,8 35
24 10 0,6 13 21
48 10 8 17 35
192 13 17 28 116
240 14 17 29 29
264 15 18 32 32

Časový vývoj izolačního odporu dílů komutátorového motoru č.1.

Časový vývoj izolačních odporů rotorů 1 až 4

Oddělovací transformátor 230/120V - 1000 VA
Izolační odpor vinutí transformátoru (měřeno proti magnetickému obvodu)

Datum Čas Primár Sekundár
  /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 80 50
29.12. 24 200 20
5.1. 192 1600 57
7.1. 240 2000 220
8.1.  264 2000 400

Časový vývoj izolačního odporu vinutí transformátoru 230/120V-1000VA

Výsledky měření izolačního odporu a odporu kontaktního styku vybraných přístrojů po zatopení a následném vysušení bez provedení očisty.

Použité označení
Riz
- izolační odpor měřený v megaohmech /Mohm/ při zkušebním napětí 500 V DC
Rk - odpor kontaktního styku měřený v miliohmech /mohm/
Použitý měřicí přístroj: Měřič izolace DI 2000M

Motorový spouštěč BE 300 010

Vysušený stav bez jakéhokoliv očištění po následcích zatopení (METRO)
Mechanismus ve vypnutém stavu, zablokovaný usazeninami

    Riz /Mohm/
Proudová L1 >2000
dráha L2 >2000
  L3 >2000

Pojistkový odpínač TYTAN II

Osazen pojistkami In = 35A

Riz /Mohm/  >2000
Rk /Mohm/ < 100

Relé RM 732 880 v patici

Riz /Mohm/ >2000

Odpory kontaktního styku, relé osazeno v patici
Přerušená ovládací cívka (U=380V)

  číslo Rk /Mohm/
Rozpínací  1 - 3 400
kontakty  4 - 6 1100
  7 - 9  500
Zapínací  1 - 2 1700
kontakty 4 - 5 600
  7 - 8  1200

Relé PT 570 220
Ovládací cívka 220V=

Riz /Mohm/ >2000

  číslo Rk /Mohm/  
Rozpínací 11 - 12 >200 000
  21 - 22 >200 000
  31 - 32 400
  41 - 42 31 000
Zapínací 11 - 14 200
kontakty 21 - 24 200
  31 - 34 300
  41 - 44 >200 000

Časové relé ZR 200 015

Kontakt Riz /Mohm/
15 - 16 >2000
15 - 18 18

Po změření izolačního odporu byla vzájemná elektrická pevnost proudových drah testována rázovou vlnou 3kV - 1,2/50 mikrosekund bez zaregistrovaného průrazu.

Závěr
Aktivace elektrických zařízení po zaplavení v důsledku povodní je v našich zeměpisných šířkách poměrně nová problematika, která souvisí s probíhajícími klimatickými změnami na celém světě. Co do rozsahu a míry škod přinesly povodně v roce 2002 nebývalé škody, které se promítly do života všeho našeho obyvatelstva. Na druhé straně však byly i zdrojem poučení pro příští realizace staveb a jejich vybavení. Je proto na místě získané poznatky sbírat, třídit a vyvozovat z nich obecné závěry, které napomohou v případě budoucího výskytu záplav jejich účinkům lépe, bezpečněji a s menšími ztrátami čelit.

Použitá literatura
/1/ Sacharov, P.,V.: Technologie výroby elektrických přístrojů SNTL Praha, 1956
/2/ Barták,A.-Mravinač,L.-Neumann,J.-Vařák,J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů SNTL Praha, 1984
/3/ Kuba,J.- Mach,P.: Technologické procesy Vydavatelství ČVUT Praha, 2001
/4/ Řehák,J.- Janouš,A.: Tepelné ztráty budov a možnosti jejich zmenšování SNTL Praha, 1985
/5/ Poláček,D. a kol.: Elektrotechnické tabulky MONTANEX, 1996
/6/ Česká norma ČSN 33 2000-6-61, únor 1994
/7/ Mindl,P.: Aktivace motorů JUGS po přechodném zatopení Technická zpráva, leden 2003

Vyzvaná přednáška pro Informační dny 2003 firmy SCHRACK Energietechnik Doc. Ing.Pavel MINDL,CSc. Praha, leden 2003

Odkazy na další díly této přednášky naleznete níže v rámečku "Další souvislosti".

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Umíte odpovědět? Vysvětlete, proč musíme elektrické stroje chladit a co by se stalo, kdybychom je nechladili. Popište rozdíly mezi chlazením vzduchem a chlazením kapalinou. Vysvětlete, jak teplo putuje elektrickým strojem a jak nám tepelný okruh pomáhá toto teplo správně odvést. Co přesně znamená ventilace v kontextu elektrických strojů? Jaký je rozdíl mezi ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933