Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Následky povodní (3.) měření při vysoušení


Document Actions
minpov_pr6.jpg
Jak se měřil izolační odpor během vysoušení? Podívejme se na podrobnosti následků povodní na elektrických zařízení. Docent Mindl přednáší na téma "Vliv extrémních podmínek na elektrická zařízení".
Pavel Mindl, ze dne: 26.05.2003
reklama

Měření izolačního odporu komutátorových motorů během vysoušení
Všechny měřené stroje byly zcela rozebrány, očištěny a následně sušeny při teplotách 19-21˚C
Výkon motoru : 200W, buzení permanentními magnety.
Měřeny Riz rotoru a kartáčů.

Použité označení
Riz
/Mohm/ izolační odpor měřený v megaohmech při zkušebním napětí 500 V DC
Použitý měřicí přístroj: Měřič izolace DI 2000M

Motor č.1 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 19 21 0,65
29.12. 24 215 744 10
30.12. 48 126 380 10
5.1. 192 340 790 13
7.1. 240 325 680 14
8.1. 264 426  830 15

Poznámka: 29.12. byl držák kartáčů vysoušen horkým vzduchem po dobu 5 min.

Motor č.2 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 0,3
29.12. 24 >2000 1400 0,6
30.12. 48 >2000 1800 8
5.1. 192 >2000 >2000 17
7.1. 240 >2000 >2000 17
8.1. 264 >2000 >2000 18

Motor č.3 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 2,8
29.12. 24 >2000 >2000 13
30.12. 48 >2000 >2000 17
5.1. 192 >2000 >2000 28

Motor č.4 - rozebraný stav

Un = 120V Čas sušení Kartáč A1 Kartáč A2 Rotor
Datum /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 >2000 >2000 35
29.12. 24 960 1200 21
30.12. 48 1200 1200 35
5.1. 192 >2000 >2000 116

Motor č.3 - po sestavení     a     Motor č.4 - po sestavení

Datum Čas sušení Kartáč A1       Datum Čas sušení Kartáč A1
Un=230V /hodiny/ Riz /Mohm/   Un=230V /hodiny/ Riz /Mohm/
5.1. 192 23   5.1. 192 23
 7.1.  240  29    7.1.  240  29
 8.1.  264  32    8.1.  264  32
     

Časový vývoj izolačních odporů rotorů 1 až 4

Čas  Rotor1 Rotor2 Rotor3 Rotor4
/hodiny/  Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
0 0,65 0,3 2,8 35
24 10 0,6 13 21
48 10 8 17 35
192 13 17 28 116
240 14 17 29 29
264 15 18 32 32

Časový vývoj izolačního odporu dílů komutátorového motoru č.1.

Časový vývoj izolačních odporů rotorů 1 až 4

Oddělovací transformátor 230/120V - 1000 VA
Izolační odpor vinutí transformátoru (měřeno proti magnetickému obvodu)

Datum Čas Primár Sekundár
  /hodiny/ Riz /Mohm/ Riz /Mohm/
28.12. 0 80 50
29.12. 24 200 20
5.1. 192 1600 57
7.1. 240 2000 220
8.1.  264 2000 400

Časový vývoj izolačního odporu vinutí transformátoru 230/120V-1000VA

Výsledky měření izolačního odporu a odporu kontaktního styku vybraných přístrojů po zatopení a následném vysušení bez provedení očisty.

Použité označení
Riz
- izolační odpor měřený v megaohmech /Mohm/ při zkušebním napětí 500 V DC
Rk - odpor kontaktního styku měřený v miliohmech /mohm/
Použitý měřicí přístroj: Měřič izolace DI 2000M

Motorový spouštěč BE 300 010

Vysušený stav bez jakéhokoliv očištění po následcích zatopení (METRO)
Mechanismus ve vypnutém stavu, zablokovaný usazeninami

    Riz /Mohm/
Proudová L1 >2000
dráha L2 >2000
  L3 >2000

Pojistkový odpínač TYTAN II

Osazen pojistkami In = 35A

Riz /Mohm/  >2000
Rk /Mohm/ < 100

Relé RM 732 880 v patici

Riz /Mohm/ >2000

Odpory kontaktního styku, relé osazeno v patici
Přerušená ovládací cívka (U=380V)

  číslo Rk /Mohm/
Rozpínací  1 - 3 400
kontakty  4 - 6 1100
  7 - 9  500
Zapínací  1 - 2 1700
kontakty 4 - 5 600
  7 - 8  1200

Relé PT 570 220
Ovládací cívka 220V=

Riz /Mohm/ >2000

  číslo Rk /Mohm/  
Rozpínací 11 - 12 >200 000
  21 - 22 >200 000
  31 - 32 400
  41 - 42 31 000
Zapínací 11 - 14 200
kontakty 21 - 24 200
  31 - 34 300
  41 - 44 >200 000

Časové relé ZR 200 015

Kontakt Riz /Mohm/
15 - 16 >2000
15 - 18 18

Po změření izolačního odporu byla vzájemná elektrická pevnost proudových drah testována rázovou vlnou 3kV - 1,2/50 mikrosekund bez zaregistrovaného průrazu.

Závěr
Aktivace elektrických zařízení po zaplavení v důsledku povodní je v našich zeměpisných šířkách poměrně nová problematika, která souvisí s probíhajícími klimatickými změnami na celém světě. Co do rozsahu a míry škod přinesly povodně v roce 2002 nebývalé škody, které se promítly do života všeho našeho obyvatelstva. Na druhé straně však byly i zdrojem poučení pro příští realizace staveb a jejich vybavení. Je proto na místě získané poznatky sbírat, třídit a vyvozovat z nich obecné závěry, které napomohou v případě budoucího výskytu záplav jejich účinkům lépe, bezpečněji a s menšími ztrátami čelit.

Použitá literatura
/1/ Sacharov, P.,V.: Technologie výroby elektrických přístrojů SNTL Praha, 1956
/2/ Barták,A.-Mravinač,L.-Neumann,J.-Vařák,J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů SNTL Praha, 1984
/3/ Kuba,J.- Mach,P.: Technologické procesy Vydavatelství ČVUT Praha, 2001
/4/ Řehák,J.- Janouš,A.: Tepelné ztráty budov a možnosti jejich zmenšování SNTL Praha, 1985
/5/ Poláček,D. a kol.: Elektrotechnické tabulky MONTANEX, 1996
/6/ Česká norma ČSN 33 2000-6-61, únor 1994
/7/ Mindl,P.: Aktivace motorů JUGS po přechodném zatopení Technická zpráva, leden 2003

Vyzvaná přednáška pro Informační dny 2003 firmy SCHRACK Energietechnik Doc. Ing.Pavel MINDL,CSc. Praha, leden 2003

Odkazy na další díly této přednášky naleznete níže v rámečku "Další souvislosti".

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativních budov, nebo takové prostory, jako studia, jsou obměňovány podstatně častěji než většina elektroinstalací. Bezpečnostní požadavky jsou normativní, ovšem požadavky na možnost změny podstatně vyšší. Právě pro tyto případy je jeden z vhodných prvků označován právě svazkový držák GRIP. Jde o jednoduchou, ale funkční konstrukci, která je označována za vychytávku ...
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Přestože je servis OEZ prakticky nonstop službou, která reaguje na vnější podněty, existují určité pravidelné činnosti. Tým servisních mechaniků je plánovaně vytěžován tak, aby se daly zvládnou veškeré požadavky na divizi kladené. Samozřejmě servisní zásahy se plánovat nedají, ale počítat se s nimi musí. Pokud by servisní vozidlo muselo zasahovat s "majákem" v nočních hodinách, jaké jsou šance na odstranění závad? Jaké poruchy servis řeší nejčastěji? Jak vypadá typický pracovní den? K jakým přístrojům je nejvíce výjezdů? Sledujte v tomto reportážním dílu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933