Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

JSS: O seriálu Jak ...

Není snad událost, na které by si někdo nestěžoval, že stará ČSN 34 1390 ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.04.2019 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela? Kontaktní jednotky řady EROUND byly doplněny o provedení s připojením vodičů technologií „push-in“. Obecně postačuje jednoduché zasunutí vodiče s krimpovací koncovkou do klecové pružiny a následné vyjmutí po stisknutí uvolňovacího prvku na těle jednotky. Horní (na panel) nebo spodní (na základnu) montáž kontaktních jednotek. Současná nabídka kombinací ...
17.04.2019 Bezdrátová regulace vytápění budov. Pro stávající budovy je ideálním řešením bezdrátový systém IQRC, jenž umožňuje snadnou, rychlou a cenově dostupnou instalaci i na klasické radiátory bez nutnosti stavebních úprav. Díky zónové regulaci se ušetří desítky procent na topných nákladech. Bezdrátový systém dokáže ovládat i více než 1.000 koncových zařízení. Díky ...
16.04.2019 TIP na nový model vestavného svítidla MODUS E. Výrobce uvádí: Nadstandardně vysoká účinnost až 163 lm/W. Nízké UGR pro zrakovou pohodu i při dlouhodobé expozici. Minimální váha pro maximální montážní komfort. Zároveň je výroba díky nízké spotřebě materiálu velmi šetrná k životnímu prostředí. Možnost výroby senzorem osazeného svítidla levnější než běžný LED panel. Možnost rozličných ...
15.04.2019 Zveme Vás na technické školení, připravené ve spolupráci se vzdělávací agenturou L.P. Elektro. Přednášky se zaměří na výběr vhodného řešení, praktické příklady řešení, výběr přístrojů. Kontrolu po dokončení, měření izolačního stavu. Bezšroubové spoje quickconnect. Praktické sestavení rozváděčů s použitím bezšroubových přístrojů quickconnect a bezšroubových PE/N svorkovnic quickconnect a měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností ...
12.04.2019 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu? Existují optoelektronické snímače W16. Jde o úspěšný produkt pro detekci objektů. Snadná a jednotná obsluha pomocí optického zobrazení kvality na pouzdru nebo komfortně prostřednictvím systému IO-Link. Usnadnění při nastavení světelného paprsku na odrazku, na přijímač nebo na objekt díky dobře viditelnému světelnému bodu PinPoint LED v ...
11.04.2019 Multifunkční montážní sada RITTAL. Nemáte nářadí? Žádný problém: Kluzné lišty pro montážní desku mohou být namontovány bez použití nářadí. Není k dispozici nikdo, kdo by pomohl? Žádný problém: Příchytka pod horním rámem montážní desky zajišťuje montážní desku během montáže jednou osobou až do finálního upevnění šroubem. Chcete namontovat montážní desku o 20mm hlouběji? Žádný problém: stačí ...
10.04.2019 UV stabilní ovládací stíněný kabel s PVC izolací. Kabel společnosti allkabel je určen pro venkovní použití, kde je požadavek na UV stabilitu. Jde především o propojení venkovních a vnitřních zařízení, jako čidla nebo řídící a regulační jednotky. Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům elektromagnetického pole. Tento typ kabelu je možné použít jako alternativu kabelu JQTQ. Kabel je navrhnut ....
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 31
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále více lidí, kteří přemýšlí o rekonstrukci či stavbě domu nebo bytu, uvažuje o přípravě nebo přímo realizaci takzvaného chytrého domu. Mezi mnoha možnostmi, jak vybavit svůj dům tak, aby snesl název „chytrý“ a který by reflektoval moderní ...

Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení PRE a STE


Document Actions
Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení PRE a STE
Jaké jsou podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických v oblasti distribuční soustavy provozované Západočeskou energetikou a.s.? Požadavky jsou podobné jako u PRE a STE, takže uvádíme ve zkratce jen změny mezi požadavky PRE, STE a ZČE ...
Josef Honzík, ze dne: 17.02.2009
reklama


Podmínky pro připojení a provoz odběrných elektrických zařízení (připojovací podmínky) v oblasti distribuční soustavy provozované Západočeskou energetikou a.s.

Technické požadavky jsou v podstatě shodné jako požadavky PRE a STE. Připomínám, že i v tomto případě elektroměrové rozvodnice musí vyhovovat ČSN EN 60439-3 a musí tedy být vyrobené jako typově zkoušené (TTA). Mimoto mají být typově odsouhlaseny i od ZČE.

Protože požadavky jsou podobné, uvedu ve zkratce jen změny mezi požadavky PRE, STE a ZČE, popřípadě některé věci zdůrazním.

Elektroměrové rozvaděče musí být zapojeny stejně jako jinde čtyřvodičově – tj. v soustavě TN-C. (3+PEN).

Jako přímé měření se v oblasti ZČE provádějí odběry do jmenovitého proudu jističe před elektroměrem 80A včetně. (V oblasti PRE do 100A včetně, v oblasti STE také do 80A včetně.)

Jističe před elektroměry musí do hodnoty 100A mít charakteristiku B nebo C, nad 100A musí mít charakteristiku vedení.

(JH - zde je poměrně velký rozdíl – PRE a STE užívání jističů s charakteristikou C v podstatě připouští velmi sporadicky. Charakteristiku vedení u jističů nad 100A PRE ani STE vůbec neuvádí.)

Přijímače HDO
Na rozdíl od PRE, kde se používá HDO na kryt, je HDO v oblasti působnosti ZČE zatím zásadně prováděno osazení samostatného přijímače HDO. Jistič pro jeho jištění musí být zaplombovatelný v zapnuté poloze a doporučuje se o velikosti 2A (maximálně do 6A). (JH - na rozdíl od PRE i STE zde není striktně stanovena hodnota 2A. Mimoto není určena vypínací charakteristika – u PRE i STE je to charakteristika B.)

Umístění elektroměrových rozvaděčů a desek Premix
Umisťují se stejně jako u PRE. ZČE mimoto omezuje použití desek PREMIX hodnotou do 25A (u 1f i 3f) včetně. Elektroměry s vyšší hodnotou jističe musí být umístěny do rozvodnic.

Provedení elektroměrových rozvaděčů
Je v podstatě shodné s PRE. Neměřené a měřené části rozvodů musí být odděleny přepážkou (pevnou). Mimoto musí být živé části neměřeného rozvodu odděleny od prostoru pro elektroměry, přijímače HDO. Měřicí zařízení umístěné na panelu nebo roštu musí být po otevření dveří volně přístupné. ZČE doporučuje přednostně rozvaděče bez krycího plechu.

Zámky dveří elektroměrového rozvaděče musí být se čtvercovým uzávěrem na trnový klíč 6x6 mm (JH - stejně jako ostatní energetiky, na rozdíl od STE a PRE ale neurčuje hloubku.)

Plomby
Všechny neměřené části musí být připraveny ke spolehlivému zaplombování (JH - jinak formulováno, ale v podstatě shodné).

Velikost prostoru pro montáž elektroměrů a přijímačů HDO je shodný s PRE i s STE.

Vodiče
Všechny vodiče sloužící k propojení měřicích a ovládacích zařízení mají být přednostně z vodičů s jednožilovým pevným jádrem (tuhý vodič). Stejně jako STE však připouští použití slaněných vodičů. V tom případě je nutno je opatřit „trvanlivým zakončením“.

ZČE pro vodiče do přímého elektroměru určuje průřezy minimálně od 6mm2 do max. 16mm2 Cu. (JH - STE ani PRE vodiče s menším průřezem než 10mm2 Cu nepřipouští. Zdá se, že ZČE reagovala na změnu Z1 ČSN 33 2000-5-54, která platí od listopadu 2002.)

Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 je možno provést výhradně v měřené části instalace (rozvod za elektroměrem), a to mimo elektroměrovou rozvodnici, respektive mimo její neměřené části.

Zapojení vodiče PEN.
Vodič PEN neprochází elektroměrem! To znamená, že například na desce PREMIX bude osazen nulový můstek! Pracovní – střední vodič pro propojení elektroměru s nulovým můstkem musí mít minimální průřez 2,5mm2 Cu. Ochranný vodič pro připojení kovových částí elektroměru (pokud mají ochrannou svorku) a ochrannou svorkovnici (nulovým můstkem) musí mít průřez minimálně 4mm2 Cu.

(JH - je to podobné jako u STE, PRE má jiné zapojení – tam musí PEN procházet elektroměrem a na desce PREMIX není nulová svorkovnice.)

Jistič před elektroměrem
Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází. Fáze musí být na přívodu do elektroměru seřazeny ve správném sledu (L1, L2, L3) od levé strany.

V podstatě stejné jakou u PRE. ZČE ani STE ale neuvádí maximální hodnotu jističe u jednofázového odběru – PRE ji omezuje do 25A včetně.

Ovládání spotřebičů
Pro přímotopné nebo akumulační elektrické vytápění a vytápění pomocí tepleného čerpadla musí být zásadně sazba u každého elektroměru řízena samostatným přijímačem HDO. Pokud není ve společném rozvaděči místo pro osazení samostatného přijímače HDO pro ovládání sazby každého elektroměru, je pro ostatní odběry (ohřev TUV apod.) dovoleno použít jeden společný přijímač HDO pro řízení dvou, maximálně však tří dvousazbových  elektroměrů umístěných ve společném rozvaděči. Jednotlivá relé uvnitř přijímače HDO pak samostatně ovládají tarifové cívky příslušných elektroměrů a stykače příslušných blokovaných spotřebičů.

Ovládání sazby elektroměru přijímačem HDO, který je v jiném rozvaděči než elektroměr, je nepřípustné. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech lze použít i vícepovelové přijímače HDO. Způsob zapojení elektroměrového rozvaděče musí být v těchto případech předem předložen ke schválení ZČE.

(JH - v oblasti PRE je nekompromisně požadován samostatný přijímač HDO pro každý odběr – byť jen pro TUV, tj. pro boiler. Je to tím, že v oblasti PRE jsou dnes zásadně používané přijímače „na kryt“, nebo elektroměry, které mají modul HDO již integrovaný v sobě, nezabírají místo v elektroměrovém rozvaděči a mimo není nutno u nich osazovat pomocný jednofázový jistič 2A.)

Nepřímé měření
Měřicí transformátory proudu určí zaměstnanci STE tak, aby se pohybovala v rozmezí 80-125% hodnoty hlavního jističe.

Pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat měřicích transformátorů proudu s třídou přesnosti 0,5 o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu 5A.

ZČE má požadavek na osazení pojistkových odpojovačů 3x2A s vypínací schopností 100kA (OPV10) pro napěťové vývody do zkratovací svorkovnice při použití statických elektroměrů.

Závěrečná ustanovení.
Celkové rekonstrukce objektu je nutné předem projednat s dodavatelem.

Poznámka JH - Připojovací podmínky ZČE jsou podle mého názoru zpracovány nejlépe. Poskytují informace i ostatních odběratelích (typu A nebo B), o požadavku na kompenzaci, o malých zdrojích energie apod.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Navrhujeme a servisujeme systém přípojnic Ri4Power už nějakou dobu. Zeptal jsem se svých kolegů na jejich pohled při rozhodování a výběru. Skutečnost, že je RITTAL jedničkou v tomto typu průmyslových skříni, nebyl ten hlavní rozhodovací argument, ale ten, který pouze závěrečné rozhodnutí umocnil. Pro naše dodávky systémů pro klienty platí stejné tržní podmínky jako v jakékoliv jiné oblasti. A za jakoukoliv chybu se nemilosrdně platí. Proto emotivní spotřebitelské rozhodování sem opravdu nepatří.
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
I řadové svorky mohou mít nějaké příslušenství. Inu, budou to popisovací moduly. A nejen to. Phoenix Contact v prodeji u Schracku? To také není nic překvapujícího. Spíš vedeme diskusi o samotném popisování řadových svorek. Tedy především diskuse o tom, jak je takové značení dražší, nebo časově méně náročné než popisování jiným způsobem. Ale nakonec převládá názor, že označení, které nabízí katalogový sešit, je jednou z hodně používaných variant. Možná také proto se tomu věnuje samostatný informační materiál ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933