Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Aplikace elektrických přístrojů (1.)


Document Actions
min04_per.jpg
Aplikace elektrických přístrojů z hlediska jejich správné funkce a bezpečnosti. Základní rozdělení elektrických přístrojů z hlediska jejich použití. Skupiny elektrických přístrojů a zařízení dle jejich funkce.
Pavel Mindl, ze dne: 16.03.2004
reklama

Správné použití elektrických přístrojů v elektrických obvodech je komplexní problém, svázaný s řešením mnoha provozních a bezpečnostních požadavků, které musí elektrické obvody splňovat I když v následujícím příspěvku bude pozornost věnována pouze elektrickým obvodům nízkého napětí, existuje i v této oblasti řada problémů, které musí jak projektant, tak i realizátor elektrických zařízení respektovat a řešit. Mimo zajištění základního požadavku na správnou funkci elektrických přístrojů v normálním provozním stavu musí být ošetřeny i stavy, spojené s mimořádnými událostmi jak na straně napájení (energetické sítě), tak i na straně zátěže. Protože mimořádné provozní stavy mohou nastat jak v obvodech zajišťujících přenos velkých výkonů a energií, tak i obvodech jejich řízení, lze uvedenou problematiku rozdělit na oblast ochrany elektrických přístrojů a zařízení z hlediska zajištění jejich provozuschopnosti po odeznění mimořádného stavu a na oblast ochrany lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu a elektrických zařízení při výskytu poruchy a mimořádného stavu. Uvedenými problémy se obecně zabývá rozsáhlý soubor technických normativů a doporučení, které obecně problémy definují a naznačují, jakým způsobem je řešit.
Nicméně nemohou poskytnout detailní řešení každého vzniklého problému, ani nemohou dát detailnější doporučení pro správnou aplikaci velmi široké škály elek­trických přístrojů, které se v obvodech nízkého napětí používají. Z tohoto důvodu je jistě na místě každá výměna informací a zkušeností o aplikacích různých druhů elektrických přístrojů s cílem dosáhnout co nejvyšší bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozování.

Základní rozdělení elektrických přístrojů z hlediska jejich použití
Základní rozdělení elektrických přístrojů nn je provedeno dle velikosti proudu, respektive výkonu, který přístroje přenášejí a dle dalších funkcí, které vykonávají. Jedná se zejména o funkce ovládací a řídicí, které jsou vykonávány s relativně malými výkony a energiemi. Grafické znázornění místa a funkce jednotlivých skupin elektrických přístrojů je uvedeno na obr. 2.1.


2.1 grafické znázornění místa a funkce jednotlivých skupin elektrických přístrojů

Skupiny elektrických přístrojů a zařízení dle jejich funkce
Elektrické přístroje dle jejich funkce a zařazení do energetického řetězce lze rozdělit do následujících skupin:

 • Spínací
 • Jisticí
 • Měniče elektrické energie
 • Ochranné
 • Měřicí a monitorovací
 • Řídicí

Každý z přístrojů z výše uvedených skupin je charakterizován svými jmenovitými parametry pro které je garantována funkce s definovanou životností a mezními parametry, při jejichž dosažení přístroj zvládá svoji funkci s přípustnou mírou poškození případně s nutností výměny. To se týká zejména přístrojů spínacích a jisticích, které často spínají velké proudy a ovládají velké toky energie. Jak spínací, tak jisticí přístroje jsou mimo jmenovitého proudu a napětí dále charakterizovány kategorií užití a mezní zkratovou vypínací schopností, která významně ovlivňuje jejich použitelnost v jednotlivých místech energetické sítě.

Do této kategorie lze zahrnout:

 • Výkonové vypínače
 • Jističe
 • Stykače

Silně se rozvíjející skupinou elektrických přístrojů jsou přístroje ochranné. Jedná se zejména o přístroje určené pro opakovatelnou ochranu proti přetížení nad proudy jak v klasickém tak elektronickém provedení

 • nad proudová relé
 • jističe

a pro ochranu před nežádoucím dotykovým napětím neživých a živých částí elektrických zařízení. Do této skupiny patří zejména proudové chrániče. Měřicí a monitorovací přístroje tvoří velmi rozsáhlou a dyna­micky se rozvíjející skupinu elektrických přístrojů. Do této skupiny lze zařadit:

 • panelové a lištové přístroje pro měření elektrického napětí
 • panelové a lištové přístroje pro měření elektrického proudu
 • měřicí elektronická relé (napětí, proudy,odpory,hladiny kapalin,,atd.)

Velmi početnou a funkčně velmi pestrou skupinou jsou řídící přístroje.
Zahrnují široký sortiment přístrojů od časových relé přes inteligentní programovatelná relé až po rozsáhlé programovatelné logické automaty (PLC). Z uvedeného souboru elektrických přístrojů bude dále věnována pozornost vybraným aplikačním problémům:

 • miniaturních jističů
 • elektromagnetických stykačů
 • elektromagnetických relé
 • elektronických spínačů
 • proudových chráničů
 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
Bezdrátový systém xCOMFORT se těší stále větší oblibě. Instalace není podmíněna nepříjemným sekáním a je realizovaná podstatně snadněji než konkurenční, vyžadující metalickou sběrnici. A vzhledem k povaze jeho konstrukce je celkem jasné, že je prezentován i ve virtuální sféře. Osobní kontakt je bezpochyby velice důležitý, ovšem ty zásadní znalosti lze nastudovat apriori, tedy předem. Pokud se rozhodnete pro domácí samostudium, pak můžete počítat s tím, že xCOMFORT je opravdu nablízku. Zde jsme připravili přehled loňské dávky vědomostí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
KOPOS Kolín dodává unikátní výrobek na trhu - praktické elektroinstalační lišty ELEGANT, které na trhu nabízí jako jediný výrobce. Vaše kabely vedené na stěnách s nimi budou v přehledném, bezpečném a především elegantním kabátě ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933