Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Výraz nulování se u mladých už nechytil a my starší, možná někteří z nás, to chápou spíše jako zločin proti lidskosti, než ochranu před nebezpečným dotykem. Ano, v určité době šlo o jediný způsob jak vytvořit alespoň nějaké bezpečí. Ale dnes? V době ...
 • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...

Parametry osvětlení


Document Actions
Parametry osvětlení
Co vše ovlivňuje rozložení jasu? Jak se liší požadavky jasu? Množství světla v daném prostoru a jeho kvantitativní a kvalitativní vlastnosti, bez ohledu na spektrální vlastnosti a směr šíření, se objektivně nejpřesněji vystihuje jasem. Prostorové rozložení jasu vytváří světelnou atmosféru, která je součástí výsledného vjemu prostoru jako celku ...
Komerční sdělení, ze dne: 15.02.2011
reklama

Parametry osvětlení pro vnitřní prostory uváděné v mezinárodních normách a doporučeních jsou kompromisem vycházejícím ze současné úrovně znalostí o zákonitostech zrakového vnímání a z rozsáhlých aplikačních výzkumů v reálných situacích na straně jedné a z technických a ekonomických možností společnosti na straně druhé. Z tohoto důvodu se požadavky na kvantitativní a kvalitativní úroveň osvětlení v čase mění jednak s vývojem techniky a s novými vědeckými poznatky a jednak s globálním rozvojem lidské společnosti. Požadavky na osvětlení předepisované, resp. doporučované v národních, popř. v mezinárodních normách zaměřených na osvětlování vnitřních prostorů [1], [2], [3], [4] zahrnují v současné době následující parametry:

 • rozložení jasu;

 • osvětlenost;

 • zábrana oslnění;

 • směrové vlastnosti osvětlení;

 • barevné vlastnosti osvětlení;

 • časové změny osvětlení.

Světelně technické parametry a požadavky jsou v uvedených normách předepsány jednak formou obecných ustanovení a jednak taxativně pro charakteristické zrakové úkoly, činnosti a prostory.

Rozložení jasu
Množství světla v daném prostoru a jeho kvantitativní a kvalitativní vlastnosti, bez ohledu na spektrální vlastnosti a směr šíření, se objektivně nejpřesněji vystihuje jasem. Prostorové rozložení jasu vytváří světelnou atmosféru, která je součástí výsledného vjemu prostoru jako celku. Zatímco míra, nebo také úroveň, jasu, která je kvantitativní povahy, souvisí s pocitem dostatečnosti osvětlení, rozvrstvení jasu na jednotlivých plochách prostoru nebo také "struktura" jasů, která je kvalitativní povahy, spoluvytváří charakter prostoru tedy celkový subjektivní zážitek z daného prostoru. Například rovnoměrné rozložení jasu, které vzniká při rozptýleném osvětlení, vytváří velmi klidnou, čistou atmosféru. Naopak směrové scénické osvětlení je schopné vytvořit dramatickou až emociálně vypjatou atmosféru. Z hlediska světelné techniky je důležité, že rozložení jasu v zorném poli určuje adaptační úroveň zraku. Celková úroveň jasu v prostoru ovlivňuje základní zrakové funkce, mezi které patří:

 • ostrost vidění;

 • kontrastní citlivost oka;

 • účinnost zrakových funkcí (akomodace, oční pohyby apod.).

Rozložení jasu v rámci zorného pole má významný vliv na zrakový výkon i zrakovou pohodu. Nevhodné rozložení jasu může vést ke zvýšené námaze zraku, k jeho postupné únavě, a v jejím důsledku ke snížení zrakového výkonu a zhoršení zrakové pohody. Mezi případy nevhodného rozložení jasu patří:

 • velký jas části zorného pole (oslnění pozorovatele);

 • velké kontrasty jasu (únava zraku vlivem trvalé jasové readaptace zraku);

 • malé kontrasty jasů (celková únava vlivem monotónního prostředí).

Požadavky na prostorové rozložení jasu se liší podle typu prostoru. U pracovních prostorů, kde se zrakové úkoly provádějí po delší časové úseky a kde rozložení jasu ovlivňuje zrakový výkon i zrakovou pohodu je třeba zajistit jak dostatečnou úroveň jasů, tak i jejich vhodné rozložení. Interval přijatelných jasů je vymezen minimální a maximální úrovní jasu. Minimální úroveň jasu se obecně týká dostatečnosti světla pro konkrétní zrakový úkol. Maximální hodnota souvisí s oslněním. Při překročení této úrovně dochází k oslňování pozorovatelů, které má za následek zrakovou nepohodu a snížení zrakového výkonu. Pro vnitřní prostory se doporučuje, aby se jasy místa zrakové úkolu pohybovaly v rozsahu cca od 10 do 1000cd.m-2 a jasy pozadí v rozsahu cca od 50 do 500cd.m-2. Na obrázku 2 je uvedena závislost přijatelného rozsahu jasů stěn a stropu v závislosti na osvětlenosti srovnávací roviny.


Obr. 2 Přijatelné rozsahy jasů L stropu a stěn v závislosti na průměrné osvětlenosti srovnávací roviny Em

Vzhledem ke složitosti popisu světelných podmínek s využitím jasu jsou ve stávajících normách uvedena pouze doporučení týkající se poměru jasů dílčích částí zorného pole
L
ú : Lb : Lp = 10 : 4 : 3 (zrakový úkol : bezprostřední okolí : pozadí) a hodnot činitelů odrazu hlavních ploch prostoru [1], [2], které přímo ovlivňují velikost povrchových jasů (tab. 1).

Tab. 1 Doporučené rozsahy hodnot činitelů odrazů hlavních ploch prostoru

Plocha Činitel odrazu ρ (%)
strop 60 – 90
stěny 30 – 80
pracovní rovina 20 – 60
podlaha 10 – 50

 

 

Ing. Petr Žák, člen TNK č. 76, ČVUT – FEL, Praha

Tato přednáška je ukázkou sborníku přednášek č. 41     (Více zde ...).

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Máte představu, jak navrhnout konstrukci podlahového systému? Víte, z jakých částí se skládá? Víte, s jakými variantami lze počítat? Pokud hledáte přehledný útlý sešit, ve kterém není nic zbytečného, čtěte tento článek!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933