Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Odbočka elektroměru uložená v liště na průchozí krabici?


Document Actions
Odbočka elektroměru uložená v liště na průchozí krabici?
Už dobře víme, že kromě jiného má být odbočka k elektroměru provedena tak, aby byl černý odběr nikoliv znemožněn, ale ztížen. Inu, snad proto, že znemožnit je nemožné. Vzpomínáte si, za jakých okolností lze zřizovat jednofázové přípojky? Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, pokud možno bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se bez nich obejít, musí být upraveny tak, aby je bylo možno spolehlivě zaplombovat jednou plombou a umístit jen na místech veřejně přístupných. A pokud jsou již krabice použity, jak mají být uloženy?
Autorský článek, Tým portálu Elektrika, ze dne: 24.05.2021
reklama


Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z hlavního domovního vedení pro připojení elektro­měrů nebo elektroměmých rozvodnic. Jsou-li elektroměry umístěny v bytech nebo u vchodu do bytů, musí se pro každý byt (každého odbě­ratele) zřídit samostatná odbočka (přívod) z hlavního domovního vedení nebo od přípojkové skříně. Na společný přívod lze připojit dva nebo více elektroměrů téhož odběratele. Odbočky k elektroměrům se dělají jednofázové nebo trojfázové, přičemž se průřezy vodičů volí v hodnotách alespoň dle


Odbočky k elektroměrům

Jednofázové odbočky k elektroměrům lze zřizovat u zařízení do maximálního soudobého příkonu 5,5kW. Dříve byly zřizovány i u bytů se stupněm elektrizace A (tj. u bytů s maximálním soudobým příkonem 5,5kW). V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové se všemi vo­diči proudové soustavy. Jednofázové odbočky k elektroměrům musí být rovnoměrně rozděleny, aby byly všechny fáze, pokud to bude možné, zatěžovány stejně. K rozdělení zatížení a rozlišení jed­notlivých fází se doporučuje, aby vodiče byly barevně označeny.

Odbočky hlavního domovního vedení k elektroměrům u vchodů do bytů musí být provedeny a ulo­ženy tak, aby byl ztížen nedovolený odběr a aby bylo možné poškozené vodiče vyměnit. Odbočka k elektroměrům musí být jištěna u hlavního domovního vedení v témže podlaží, kde je elektroměr. Pouze odbočky kratší než 3m lze jistit jističem až před elektroměrem namontovaným na elektroměrové rozvodnici. Odbočky k elektroměrům mohou být provedeny kabely nebo jednožilovými vodiči uloženými v elektro­ instalačních trubkách, v elektroinstalačních lištách nebo v dutinách stavebních konstrukcí. Odbočky k elektroměrům v elektroinstalačních trubkách procházející půdou musí být uloženy v trub­kách pancéřových nebo ocelových s utěsněnými spoji bez krabic.

Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, pokud možno bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se bez nich obejít, musí být upraveny tak, aby je bylo možno spolehlivě zaplombovat jednou plombou a umístit jen na místech veřejně přístupných. Není dovoleno tyto krabice zakrýt omítkou apod.Je-li třeba se zřetelem k místním poměrům vést vedení prostory jiných odběratelů, musí se volit takové provedení a uložení vedení, aby byl ztížen nedovolený odběr. Poslední částí přívodního vedení v budově jsou přívody od elektroměrů k podružným rozvodnicím. V bytovém domě jsou to přívody k bytovým rozvodnicím a přívody k rozvodnicím tzv. společné spotřeby, jako jsou např. rozvodnice pro prádelnu, výtah, osvětlení schodiště a sklepů nebo i zesilovač pro společnou anténu apod.

Jsou-li elektroměry pro několik odběrů soustředěny do elektroměrových rozvaděčů (jader), musí se od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozváděči (rozvodnici). Tyto odbočky jsou jednofázové nebo trojfázové, přičemž pro zřizování jednofázových odboček platí ste­jné podmínky, jako pro odbočky k elektroměrům. Mohou být provedeny z téhož typu vodičů a ulo­žené jako přívody k elektroměrům; navíc je povoleno použít i můstkové nebo jednožilové vodiče uložené v omítce.
O připojování objektů k distribuční síti psal Karel Dvořáček.
Například v této knize nebo tomto článku ...
Co ještě nevíte o připojování elektroměrů?
Sledujte níže uvedené souvislosti nebo otevřené diskusní téma!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Docela často můžeme řešit případ ozvučení škol. To se děje buďto celkově - plošně po celé škole anebo jen v podobě lokálního ozvučovacího systému pro tělocvičny či specializované učebny. Proto se podívejme, jak se dá takové ozvučení v dnešních podmínkách řešit.
V dalším díle seriálu, který seznamuje čtenáře se současnými moderními možnostmi v oblasti plošného ozvučování, navštívíme exteriér, konkrétně sportovní areál, tedy kombinaci hřiště - tribuna, ale také např. lyžařskou sjezdovku nebo tenisové kurty. V tomto článku se podíváme na to, jak je to s dimenzováním takového systému a jeho komfortem.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Podívejme se nyní na ozvučení prodejen, které můžeme řešit dvojím způsobem, podle toho, zda ozvučení má být hlasité, nebo spíše jen jako zvuková kulisa. Toto má vliv na výběr nejenom buzení, ale i samotných reproduktorů a jejich umístění ...
Definice průmyslových svítidel. Průmyslové svítidlo je speciálně navržené a vyrobené pro použití v průmyslových prostředích, kde může být vystaveno náročnějším podmínkám, jako jsou vyšší nebo nižší teploty, vlhkost, prach, chemikálie, mechanické nárazy a vibrace. Je konstruováno tak, aby odolávalo těmto extrémním podmínkám, a často splňuje specifické bezpečnostní a výkonové normy relevantní pro daný ...
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Rodinný dům patří k velmi nápaditým ozvučovacím záležitostem. My se nyní budeme věnovat ozvučení venkovnímu, pokojovému, koupelnovému a ozvučení technických prostor. Do jisté míry lze tento návod také použít pro ozvučení bytu.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933