Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 2.01.2009
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2023 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace


Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace
Není izolace jako izolace. Co musí izolace splnit, aby bylo možno nazývat zařízení s ochranou třídy II? Jak si poradit s prvky, například závěsy, ovládací rukojeti, které procházejí izolačním krytem? Jak poznám, že dané zařízení je provedeno v třídě ochrany II?
Jiří Sluka, ze dne: 2.01.2009


Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace

Dvojitá nebo zesílená izolace je ochranné opatření, u něhož:

▪ základní ochrana je zajištěna základní izolací, ochrana při poruše přídavnou izolací, nebo

▪ základní ochrana i ochrana při poruše jsou zajištěny zesílenou izolací mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi.
Pozn.: Toto ochranné opatření je určeno k tomu, aby zabránilo výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech elektrických zařízení v důsledku poruchy základní izolace.

Jestliže se toto ochranné opatření má uplatnit jako jediné ochranné opatření (tj. tam, kde celá instalace nebo obvod je určen k tomu, aby obsahoval pouze zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací), musí se ověřit, že obvod nebo část instalace bude během normálního provozu pod účinnou kontrolou tak, aby nebyla provedena žádná změna, která by mohla narušit účinnost tohoto ochranného opatření. Toto ochranné opatření proto nesmí být uplatněno v žádném obvodě, který obsahuje zásuvku, nebo ve kterém by uživatel mohl bez oprávnění měnit jednotlivé elektrické předměty.

Elektrická zařízení musí být následujícího typu, typově zkoušené (protokol o zkoušce) a označené podle příslušných norem:

▪  EZ, která mají dvojitou nebo zesílenou izolaci, jsou zařízení třídy ochrany II.

▪  EZ třídy ochrany II. jsou sestaveny ze zařízení izolačně kryté.

Zařízení třídy II. jsou označena značkou

Elektrické zařízení připravené k provozu, jehož vodivé části jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, musí být uzavřené v izolačním krytu zajišťujícím stupeň ochrany alespoň IP XXB a nebo IP2X.

Platí následující požadavky:

▪  izolačním krytem nesmějí procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí,

▪  izolační kryt nesmí obsahovat žádné šrouby nebo jiné upevňovací prostředky, které by mohly být odstraněny, nebo u nichž je pravděpodobné, že by mohly být odstraněny během instalování a údržby a jejichž nahrazení kovovými šrouby nebo jinými upevňovacími prostředky by mohlo narušit izolaci krytu.

Jestliže izolačním krytem musí pronikat mechanické závěsy nebo připojení (např. ovládací rukojeti vestavěných přístrojů), musí být upraveny tak, aby v případě poruchy nebyla narušena ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Vodivé části uzavřené v izolačním krytu nesmí být spojeny s ochranným vodičem. Mohou se však provést opatření k propojení ochranných vodičů, které krytem musejí procházet proto, aby sloužily dalším elektrickým zařízením, jejichž napájecí obvod také prochází krytem. Všechny takové vodiče a jejich svorky uvnitř krytu musejí být izolovány, jako by se jednalo o živé části, a jejich svorky musí být označeny jako ochranné PE svorky.

Neživé části a mezilehlé části nesmí být spojeny s ochranným vodičem, pokud v příslušných specifikacích pro zařízení pro to nejsou předepsána příslušná opatření.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o. - Nad Přehradou 2, Brno - -

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.