Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

LIVE ABB: O ...

O stykačích řady AF, které jsou standardně vybaveny technologií AF, stanovují ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
1.07.2020 Společnost vybavující laboratoře vyvinula generátor ozonu VirBuster. Generátor ozonu VirBuster 10000A je vybaven analogovým časováním se zobrazením zbývajícího času. Díky velkému výkonu a silnému oxidačnímu účinku O3 ničí viry, bakterie, kvasinky, plísně a jejich spóry. Při delším působení likvidují také hmyz a další parazity. Výhodou je i dokonalé odstranění pachů, jako je například zápach kouře z cigaret, hniloba nebo ...
30.06.2020 TIP na elektrikářskou pásku Scotch Super 33+. Jde o profesionální izolační PVC pásku. Je odolná vůči odírání, vlhkosti, zásadám, kyselinám, měděnce a lze ji použít za různých povětrnostních podmínek. Páska je určena jako primární elektroizolace pro všechny vodiče a kabelové spoje až do napětí 600V a teploty 105°C. Tento profesionální produkt kombinací elastického podkladu a velmi účinného lepidla ...
29.06.2020 Největší solární projekt vznikne v USA. Trumpova kancelář schválila největší projekt solární energie v historii USA. Rozhodnutí je pro mnohé překvapením, vzhledem k dřívějším prohlášením o množství dodané energie a ceně fotovoltaických technologií. Solární park Gemini za miliardu dolarů od společnosti Solar Partners, bude umístěn v poušti severně od Las Vegas v Nevadě. Park zabere ...
28.06.2020 Podcast IP007# DT#2 O digitalizaci AUTO ŠKODA s Lukášem Kousalem. O digitalizaci bylo popsáno mnoho stránek. Zkusme se podívat na tento nekonečný novodobý proces trošku jinak. Nejznámějším vzorem je výroba škodovek v Mladé Boleslavi. Legendární, národní výrobce vozidel je motivační rozlehlou výrobní ...
27.06.2020 Pandemie ovlivnila provoz přenosové soustavy. Pandemie a s ní související opatření proti šíření nemoci s sebou přinesly změny provozních ukazatelů elektrizační soustavy ČR. Mimo jiné došlo ke snížení spotřeby, výroby a salda, poklesla také cena silové elektřiny. Od konce května 2020 se většina uvedených parametrů vrací k běžným hodnotám. Nízká spotřeba elektřiny se odrazila také v poklesu její ...
24.06.2020 K Dlouhým stráním vyrazily elektromobily. V Jeseníkách byla k vidění dlouhá kolona elektro vozidel. Automobily se zásobníkem energie v baterii se vydaly na cestu z Ostravy k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně, jejíž horní nádrž je největší baterií na uchovávání elektřiny v Česku. Trasu byla symbolicky zakončena ve sportovním areálu Kouty v Loučné nad Desnou pod ...
23.06.2020 Principy KNX v kostce. Tak nějak lze charakterizovat šestnácti stránkvý e-book vydaný českou národní skupinou členů a partnerů KNX. Popisuje klasický, konvenční systém elektroinstalace. Následně se zmiňuje o sběrnicovém systému. Zmiňuje se o výhodách a specificích. Jde o dokument, který technicky smýšlejícím ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1041
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím


Document Actions
Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
Nárůst elektroniky s pohledem na Moorův zákon není předvídatelný, ale naprosto logický. Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby, anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?
Jan Hájek, ze dne: 18.09.2019


Logickým řešením je maximalizovat pracovní čas jednotlivých výrobních prostředků a zajistit, aby žádný stroj neměl zbytečné přestávky. Takovéto plány nelze realizovat pouze s pomocí tužky a papíru, vše je třeba nejenom virtuálně vyladit, ale také on-line provozovat. Veškerá komunikace a řízení, které se odehrává po vodičích, jsou ze své podstaty ohroženy přepětím způsobeným nejen bleskem, ale i různými spínacími jevy, zkraty a poruchami v systému. Zaměřme se nyní na to, jak by měla vypadat ochrana výrobní linky před přepětím, které může přijít jak z distribuční soustavy, tak se může vytvořit v těchto zařízeních a ohrozit funkci celého systému.

Normativní požadavky
V České republice by jedním z prvních kroků mělo být posouzení rizik postupem popsaným v ČSN N 62 305-21.

Jestliže by z nějakého důvodu riziko nebylo analyzováno, je třeba při vypracovávání návrhu ochrany před přepětím respektovat požadavky ČSN 33 2000-4-4432 a následně, ať už je ochrana realizována podle souboru norem ČSN 62 305, nebo podle ČSN 33 2004-4-443, splnit požadavky na instalaci svodičů přepětí, které dopodrobna popisuje ČSN 33 2000-5-5343).

Postup ochrany
Jako první je vždy potřeba vyrovnat potenciál bleskového proudu, a to ihned na vstupu v hlavním rozvaděči objektu nebo na primáru a sekundáru napájecího transformátoru. S ohledem na větší zkratové proudy, které se v průmyslových aplikacích zcela běžně vyskytují, je ideálním řešením v tomto místě instalovat svodiče bleskových proudů DEHNvenCI. Tento svodič má kromě jiskřiště v sobě integrovanou i pojistku, a tak je možné ho jednoduše instalovat, bez toho, že by bylo nutné řešit, které pojistky vybrat a zda se do rozvaděče vůbec vejdou.


Schéma ACI

DEHNven CI, obj. č. 961 200, je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jde o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0 A až 2.

Jádrem svodiče DEHNven CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést bleskový proud až 25kA (10/350μs). Tento kombinonávaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5kV.

Pro zajištění co největší spolehlivosti jsou funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM, obj. č. 961 205, se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači třípólovou svorkovnicí. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodů nn.

Podružné rozvaděče, které se nacházejí dále v instalaci, je také třeba vybavit svodiči přepětí a i na tomto místě lze využít jedinečnou konstrukci DEHNguard ACI.

Jádrem svodiče je kromě klasického varistoru i nové, speciální jiskřiště, které plní funkci spínače. Díky této kombinaci získává svodič přepětí oproti klasickému řešení jak se svodičem ryze varistorovým, tak se svodičem s integrovanou pojistkou dále popsané, velmi zajímavé výhody.

Jistota při dimenzování
Není třeba se starat o to, zda jsou svodiči předřazeny pojistky, jaká je jejich hodnota a charakteristika. Bezproblémově je splněn požadavek ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, nejsou použity pojistky a tak i připojovací vodiče jsou kratší.

Úspora při instalaci
Výhodou nové konstrukce je i to, že na připojení fázových vodičů stačí připojovací průřez 6mm2.


Úspory při instalaci


Velká odolnost vůči TOV a nulové unikající proudy
Jestliže se v síti vlivem něčí chyby objeví sdružené napětí, svodič je dokáže svádět tak dlouho, než vybaví předřazené jištění, a tudíž svodič zůstane nepoškozen. Integrované jiskřiště se postará i o zabránění toku unikajících proudů, které v instalacích s hlídači izolačního stavu způsobují při použití klasické konstrukce svodiče provozní poruchy.

Úspora místa:
– Více místa v rozvaděči – asi 60% úspory místa v rozvaděči, protože nejsou třeba dodatečné pojistky.
– Úspora nákladů – méně materiálu a kratší montážní čas.


Úspora díky technologii ACI může být až 60%

Další výhody této konstrukce
Svodiče díky galvanickému oddělení varistoru pomaleji stárnou, a tak ani nevznikají unikající proudy. Při častých výkyvech napětí v síti není varistor zbytečně přetěžován, čímž se opět prodlouží jeho životnost. Svodič s technologií ACI nezpůsobuje útlum přenosu signálu při komunikaci PLC na síti nn – řídicích signálů, Ethernet přes PLC atd. Svodiče jsou k dispozici pro všechny druhy sítí 230V i ve variantě pro napěťovou úroveň 385V.

Svodiče DEHN s technologií ACI poskytují elektrotechnikům a jejich zákazníkům velký komfort nejenom při instalaci, ale i při navrhování řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i existujícího zařízení.Modulární DEHNguard s technologií ACI

Ochrana řídicích systémů
Pro bezproblémové řízení a komunikaci je stejně jako v případě napájení potřeba nasadit svodiče bleskových proudů a přepětí i na telekomunikační a signalizační sítě. Pro datové rozvody po RS-485 je vhodné použít univerzální svodič přepětí BLITZDUCTOR XTU, který se díky své vnitřní konstrukci přizpůsobí provozním napětím na signálních vodičích až do 180V, mezi jeho zajímavé schopnosti patří i možnost, že v jeho variantě pro čtyři vodiče může mít každý pár jiné napětí. Svodič BLITZDUCTOR XTU je možné použít jako svodič bleskových proudů na vstupu linek ADSL/ISDN do objektu. Svodiče s parametry pro jednotlivé komunikační a signalizační systémy jsou pak z řady BLITZDUCTOR XT.

Tyto svodiče jsou k dispozici jak pro symetrické, tak pro nesymetrické linky a poskytují ochranu pro dva páry či jeden pár vodičů v jednom modulu. Svodiče obou řad mají funkci LifeCheck, která kromě včasného predikování konce doby života konkrétního svodiče dokáže o tomto stavu on-line informovat pomocí RFID. Tuto funkci je možné hladce integrovat do kontroly stavu celého zařízení, a vše lze tedy vyřešit dříve, než problém nastane, a navíc technik zná předem i konkrétní svodič v rozvaděči předtím, než k němu vyrazí.Svodiče pro ochranu datových vodičů BLITZDUCTOR s on-line kontrolou LifeCheck
Ruční test svodiče s kontrolou LifeCheck

Pro datové rozvody využívající konektory RJ-45 je určen svodič přepětí DEHNpatch, který je tzv. patch kabelem pro Cat.6 a poskytuje ochranu všem běžně používaným počítačovým sítím. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistek a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Ideální je pro ochranu pracovních stanic nebo v provedení se zásuvkami pro instalaci do datových rozvaděčů. Další zajímavou variantou je svodič DEHNpatch IP s krytím IP66 pro ochranu před vniknutím prachu a vody. Díky kovovému krytu je plně stíněnou ochranou před přepětím s konektory RJ-45. Univerzální úchytka dovoluje montáž na stožár nebo na stěnu. Chytře provedené těsnění kabelů umožňuje instalovat vodiče vybavené konektory z výroby, a není proto třeba je složitě osazovat při instalaci třeba na stožár.
Ochrana DEHNpatch
DEHNpatch IP na stožáruSvodiče přepětí se značkou DEHN drží krok se změnami v elektrotechnice nejenom tak, aby jejich instalace byla co nejjednodušší pro daný systém a montážní firmu, a aby jejich použití rovněž přineslo uživateli ekonomický zisk a konkurenční výhodu.


POKUD PRACUJETE V OBORU,
můžete si o aktuální papírový katalog
produktů DEHN+SÖHNE zažádat

NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
S příchodem nečekané pandemie Covid-19 byla značka DEHN mezi prvními, které svou technickou osvětu, chcete-li podporu dokázala v celém svém obsáhlém portfóliu přiblížit svým protějškům prostřednictvím webcastů. V tomto článku uvádíme první rozsáhlou sérii v březnu a dubnu 2020. Samozřejmě to webcasty nekončí. Český tým pořádá také specializované webináře ušité na míru konkrétním specialistům.
Vnější ochrana před bleskem se realizovala příliš strojeně a celá desetiletí se prostě dělala, aniž by její strůjce přemýšlel o její podstatě. Zopakujeme si základní principy, které jsou v ochraně před bleskem dány od konce 18. století a které neustále precizujeme díky množství měření a poznatků o fyzikální podstatě blesku. Je překvapivé, že základní principy ochrany před bleskem jdou velmi jednoduše vysvětlit i laikům, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a naopak lidé s těmito znalostmi v nich tápou.
Má smysl chránit jímač před úderem blesku? Je to chyba nadpisu nebo záměr? Má vůbec smysl něco, co je jímačem před bleskem chránit? To jsou otázky, na které si budeme dnes odpovídat s Janem Hájkem v živém interaktivním vysílání.
Podívejte se na celou přednášku Daniela Anděla, ve které se zaměřuje na určení ochranných prostor. Zmíní časté chyby projektantů při návrzích projektové dokumentace. Prozrazuje, jak přistupovat k ochrannému prostoru a posunu valící se koule. Dozvíte se také o datových ochranách, svodičích přepětí pro datové sítě, kde nalézt montážní návody, nebo výkresy v dvg formátu. Proč navrhovat ochranu před bleskem v 3D? Co vše souvisí s nasazením ochrany přepětí na datových vedeních?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933