Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
6.12.2019 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce. Systém SC 18.24 easy od společnosti Hugo Müller bdí 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Nabízí přitom dva bezpotenciálové přepínací kanály s nezávislým řízením, které s odporovou zátěží pokaždé zvládají až 16A / 250VAC. Jádro časového spínače je sice napájeno přímo ze sítě, ale díky vlastní baterii s výdrží 10 let se může obsluha s jednotlivými funkcemi důkladně ...
5.12.2019 Pro ty, co navrhují vzduchotechniku jsou nyní k dispozici ventilátory JETLINE. Jde o potrubní ventilátory se shodnou charakteristikou s radiálními ventilátory RM-N, ale s výhodou využívající několik technických detailů z řady TD-Mixvent / TD-Silent. Ventilátory JETLINE se mohou pochlubit velkým dispozičním tlakem, vysokou kompaktností a nízkým emitovaným hlukem. Ventilátory jsou v tuto chvíli dostupné ve ...
4.12.2019 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6. Zařízení analyzuje vysokofrekvenční šum. Integrovaný mikroprocesor okamžitě rozpozná nežádoucí poruchové oblouky. Neškodné zdroje rušení, jako je například provoz vrtaček nebo vysavačů, dokáže spínač od nebezpečného poruchového oblouku odlišit. Funkce samočinného testu průběžně kontroluje jeho funkčnost. V kombinaci s proudovými chrániči a ...
3.12.2019 Sada šroubováků v držáku s magnetizérem. NAREX Bystřice vyrábí sadu šroubováků určených pro montáž a opravy v náročných podmínkách. V balení naleznete zakončení ploché, Phillips a pozidriv. Součástí je doutnavková zkoušečka napětí 150-250V. Dřík ze zušlechtěné vysoce legované oceli, povrch chromován, pracovní část černěna. Rukojeť ergonomická s kruhovým průřezem, tvrdé jádro z PP, měkčí část z ...
2.12.2019 Trh zaplavují produkty pro IoT. Na dnešním trhu lze zakoupit různá "chytrá" zařízení pro nejrůznější potřebu. Posledním výdobytkem doby je chytrý květináč. Využívá speciálně vyvinutou půdu Smart Soil, která dodává rostlinám vše potřebné: vodu, kyslík, živiny. Půda neobsahuje žádné růstové hormony, herbicidy, pesticidy ani jiné škodlivé látky. Sada obsahuje LED světlo, kazety se semínky rostlin a ...
29.11.2019 Jak vybrat vhodnou UPS pro konkrétní aplikaci? Každý z nás má doma zařízení, u kterých je potřeba zajistit pravidelný přísun dodávek elektrického proudu. Stejně tak každá společnost disponuje informacemi a funkcemi, jejichž chod by neměl být nijak narušen, což se ale v případě ztráty napájení může snadno stát. Na specializovaných webových stránkách se můžete podívat na UPS zařízení společnosti Eaton, jak pro domácí použití, tak pro servery a další ...
28.11.2019 Znáte snadné, bezpečné a spolehlivé připojování rozvaděčových přístrojů pomocí CRITO 185Power? Systém přípojnic s roztečí 185mm se dále rozšiřuje o připojovací komponenty CRITO 185Power. V oblasti přívodů, respektive vývodů elektrické energie se vydává zcela novým směrem značka Wöhner. Obojí lze provést volitelně pomocí připojovacích terminálů nebo modulů CRITO 185Power. Tato řešení umožňují připojení vodičů o ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 126
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Zdeněk Havelka popisuje Digitální továrnu 1.0. Co je to kyberfyzikální model a k čemu je? Co to je nebo kdo to je digitální agent? Dá se pojem blockchaim dát do nějaké lidsky uchopitelné podoby? Třeba jestli to souvisí třeba i s ochranou autorských ...
  • Asi je dobré dopředu upřesnit pojem cloud. Mezi lidmi je obecně zažitá především představa datového úložiště. Ve skutečnosti jde služby poskytované prostřednictvím internetu. Tudíž to může být i zmiňovaný datový prostor. Za starý model lze považovat ...

Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím


Document Actions
Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
Nárůst elektroniky s pohledem na Moorův zákon není předvídatelný, ale naprosto logický. Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby, anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?
Jan Hájek, ze dne: 18.09.2019


Logickým řešením je maximalizovat pracovní čas jednotlivých výrobních prostředků a zajistit, aby žádný stroj neměl zbytečné přestávky. Takovéto plány nelze realizovat pouze s pomocí tužky a papíru, vše je třeba nejenom virtuálně vyladit, ale také on-line provozovat. Veškerá komunikace a řízení, které se odehrává po vodičích, jsou ze své podstaty ohroženy přepětím způsobeným nejen bleskem, ale i různými spínacími jevy, zkraty a poruchami v systému. Zaměřme se nyní na to, jak by měla vypadat ochrana výrobní linky před přepětím, které může přijít jak z distribuční soustavy, tak se může vytvořit v těchto zařízeních a ohrozit funkci celého systému.

Normativní požadavky
V České republice by jedním z prvních kroků mělo být posouzení rizik postupem popsaným v ČSN N 62 305-21.

Jestliže by z nějakého důvodu riziko nebylo analyzováno, je třeba při vypracovávání návrhu ochrany před přepětím respektovat požadavky ČSN 33 2000-4-4432 a následně, ať už je ochrana realizována podle souboru norem ČSN 62 305, nebo podle ČSN 33 2004-4-443, splnit požadavky na instalaci svodičů přepětí, které dopodrobna popisuje ČSN 33 2000-5-5343).

Postup ochrany
Jako první je vždy potřeba vyrovnat potenciál bleskového proudu, a to ihned na vstupu v hlavním rozvaděči objektu nebo na primáru a sekundáru napájecího transformátoru. S ohledem na větší zkratové proudy, které se v průmyslových aplikacích zcela běžně vyskytují, je ideálním řešením v tomto místě instalovat svodiče bleskových proudů DEHNvenCI. Tento svodič má kromě jiskřiště v sobě integrovanou i pojistku, a tak je možné ho jednoduše instalovat, bez toho, že by bylo nutné řešit, které pojistky vybrat a zda se do rozvaděče vůbec vejdou.


Schéma ACI

DEHNven CI, obj. č. 961 200, je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jde o kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0 A až 2.

Jádrem svodiče DEHNven CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést bleskový proud až 25kA (10/350μs). Tento kombinonávaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5kV.

Pro zajištění co největší spolehlivosti jsou funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM, obj. č. 961 205, se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači třípólovou svorkovnicí. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodů nn.

Podružné rozvaděče, které se nacházejí dále v instalaci, je také třeba vybavit svodiči přepětí a i na tomto místě lze využít jedinečnou konstrukci DEHNguard ACI.

Jádrem svodiče je kromě klasického varistoru i nové, speciální jiskřiště, které plní funkci spínače. Díky této kombinaci získává svodič přepětí oproti klasickému řešení jak se svodičem ryze varistorovým, tak se svodičem s integrovanou pojistkou dále popsané, velmi zajímavé výhody.

Jistota při dimenzování
Není třeba se starat o to, zda jsou svodiči předřazeny pojistky, jaká je jejich hodnota a charakteristika. Bezproblémově je splněn požadavek ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, nejsou použity pojistky a tak i připojovací vodiče jsou kratší.

Úspora při instalaci
Výhodou nové konstrukce je i to, že na připojení fázových vodičů stačí připojovací průřez 6mm2.


Úspory při instalaci


Velká odolnost vůči TOV a nulové unikající proudy
Jestliže se v síti vlivem něčí chyby objeví sdružené napětí, svodič je dokáže svádět tak dlouho, než vybaví předřazené jištění, a tudíž svodič zůstane nepoškozen. Integrované jiskřiště se postará i o zabránění toku unikajících proudů, které v instalacích s hlídači izolačního stavu způsobují při použití klasické konstrukce svodiče provozní poruchy.

Úspora místa:
– Více místa v rozvaděči – asi 60% úspory místa v rozvaděči, protože nejsou třeba dodatečné pojistky.
– Úspora nákladů – méně materiálu a kratší montážní čas.


Úspora díky technologii ACI může být až 60%

Další výhody této konstrukce
Svodiče díky galvanickému oddělení varistoru pomaleji stárnou, a tak ani nevznikají unikající proudy. Při častých výkyvech napětí v síti není varistor zbytečně přetěžován, čímž se opět prodlouží jeho životnost. Svodič s technologií ACI nezpůsobuje útlum přenosu signálu při komunikaci PLC na síti nn – řídicích signálů, Ethernet přes PLC atd. Svodiče jsou k dispozici pro všechny druhy sítí 230V i ve variantě pro napěťovou úroveň 385V.

Svodiče DEHN s technologií ACI poskytují elektrotechnikům a jejich zákazníkům velký komfort nejenom při instalaci, ale i při navrhování řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i existujícího zařízení.Modulární DEHNguard s technologií ACI

Ochrana řídicích systémů
Pro bezproblémové řízení a komunikaci je stejně jako v případě napájení potřeba nasadit svodiče bleskových proudů a přepětí i na telekomunikační a signalizační sítě. Pro datové rozvody po RS-485 je vhodné použít univerzální svodič přepětí BLITZDUCTOR XTU, který se díky své vnitřní konstrukci přizpůsobí provozním napětím na signálních vodičích až do 180V, mezi jeho zajímavé schopnosti patří i možnost, že v jeho variantě pro čtyři vodiče může mít každý pár jiné napětí. Svodič BLITZDUCTOR XTU je možné použít jako svodič bleskových proudů na vstupu linek ADSL/ISDN do objektu. Svodiče s parametry pro jednotlivé komunikační a signalizační systémy jsou pak z řady BLITZDUCTOR XT.

Tyto svodiče jsou k dispozici jak pro symetrické, tak pro nesymetrické linky a poskytují ochranu pro dva páry či jeden pár vodičů v jednom modulu. Svodiče obou řad mají funkci LifeCheck, která kromě včasného predikování konce doby života konkrétního svodiče dokáže o tomto stavu on-line informovat pomocí RFID. Tuto funkci je možné hladce integrovat do kontroly stavu celého zařízení, a vše lze tedy vyřešit dříve, než problém nastane, a navíc technik zná předem i konkrétní svodič v rozvaděči předtím, než k němu vyrazí.Svodiče pro ochranu datových vodičů BLITZDUCTOR s on-line kontrolou LifeCheck
Ruční test svodiče s kontrolou LifeCheck

Pro datové rozvody využívající konektory RJ-45 je určen svodič přepětí DEHNpatch, který je tzv. patch kabelem pro Cat.6 a poskytuje ochranu všem běžně používaným počítačovým sítím. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistek a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Ideální je pro ochranu pracovních stanic nebo v provedení se zásuvkami pro instalaci do datových rozvaděčů. Další zajímavou variantou je svodič DEHNpatch IP s krytím IP66 pro ochranu před vniknutím prachu a vody. Díky kovovému krytu je plně stíněnou ochranou před přepětím s konektory RJ-45. Univerzální úchytka dovoluje montáž na stožár nebo na stěnu. Chytře provedené těsnění kabelů umožňuje instalovat vodiče vybavené konektory z výroby, a není proto třeba je složitě osazovat při instalaci třeba na stožár.
Ochrana DEHNpatch
DEHNpatch IP na stožáruSvodiče přepětí se značkou DEHN drží krok se změnami v elektrotechnice nejenom tak, aby jejich instalace byla co nejjednodušší pro daný systém a montážní firmu, a aby jejich použití rovněž přineslo uživateli ekonomický zisk a konkurenční výhodu.


POKUD PRACUJETE V OBORU,
můžete si o aktuální papírový katalog
produktů DEHN+SÖHNE zažádat

NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Ten, kdo cestuje po oblastech, kde platila ČSN 34 1390, tak ví, že výpočet dostatečných vzdáleností zůstávalo především jako přání této normy. Dodnes se ještě můžeme setkávat s živými legendami hlásající vzdálenosti dle osobních algoritmů. Ale skutečnost, že se tato znalost prosazovala, zůstává v archívu TIČR. Opravdu u zkoušek na revizního technika musel správný postup výpočtu zaznít z úst přezkušovaného. Ale i přes tuto skutečnost vidíme na mnohých praktických realizacích často neuvěřitelné kombinace ...
Každý silnoproudař je tak nějak změřený na svou hladinu napětí a slaboproudým spektrem často opovrhuje. Ovšem stejně jako v minulosti, i dnes v době digitalizace a internetu věcí je nutné senzory ovlivňující chod různých zařízení chránit. Které typické slaboproudé rozvody mohou způsobit přepětím nežádoucí výpadek technologické linky, serveru, dohledového systému, či podobného stěžejního zařízení? Toto téma se otvírá proto, že se velice často vyskytuje zpochybňování ochrany souvisejících slaboproudých vedení před přepětím. Jak názorně demonstrovat důležitost zajištění funkčnosti ovládacích vedení?
Jaká je konstrukce kompaktního svodiče DEHNshield, když se často používá v místech, kde není mnoho prostoru a je nutné zajistit všechny prvky ochrany před přepětím? Jde o tzv. funkci vlnolamu pro bleskové proudy WBF. Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší provozní spolehlivost a stálost parametrů, než jakou lze očekávat u varistorů. V normálním provozu se technologie ACI chová jako svodič s předřazeným jiskřištěm. Při vzniku poruchového/zkratového proudu dojde ke svedení proudu do zhášecí komory, kde je oblouk uhašen. Proto může vzniknout jen velmi malý proud, který nezpůsobí žádné negativní účinky v zařízení nebo instalaci ...
Co u vás vyvolává název prezentace "Jak sestřelit staříka"? Já tedy četl o stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel, ovšem v tomto případě si představuji spíše stoletého staříka, drápajícího se po starém hromosvodu někam k výšinám a někdo ho chce dostat dolů. Jak to tedy autor s názvem myslel? Bezpochyby je Hájek více v souladu s Komenským než většina českých technických odborníků, kteří přednáší o sofistikované problematice. A víte, že právě toto je důvod, proč na Hájkových přednáškách nikomu nepadá obličej na stůl?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933