Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak rekonstruovat ...

Rekonstrukce v různých historických objektech není vůbec ojedinělá situace, ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Veletrh 2022
Na které 2 veletržní události bych se rád osobně dostavil
Regionální výstava PLZEŇ
Veletrh FOR ARCH PRAHA
Regionální výstava LIBEREC
Veletrh AMPER BRNO
Regionální výstava OLOMOUC
Strojírenský veletrh BRNO
Regionální výstava OSTRAVA
Veletrh AQUAtherm PRAHA

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 159
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Myslíte, že někdy v minulosti byla tvorba norem bezhlavá a nerozmyšlená? Nalistujme dobovou literaturu a zjistíme, že již na startu této disciplíny byly připraveny smysluplné postupy. Na jaké zahraniční způsoby normalizace bylo tehdy pro inspiraci ...

OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021


Document Actions
OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
Igor Nováček, ze dne: 19.03.2021


OBO BETTERMANN vyvíjí a vyrábí hromosvodní součásti přes sto let a letos vydala aktualizovanou Příručku ochrany před bleskem 2021. I v Česku má své zaměstnance zastoupené v normalizačních komisích a pořádá své odborné semináře. Publikace slouží nejen jako technická příručka, ale i podklad pro zmiňovaná školení.Co v tomto sešitu nalezneme?
Vzhledem k rozmanitosti informací se to těžko popisuje stručně. Uvedu alespoň zkrácený přehled obsahu ...
 • Úvodem trocha základní teorie o různých druzích přepětí
  vznik blesků, druhy bouřek, oddělení nábojů, rozložení nábojů, nebezpečí, hrozící v důsledku bleskových výbojů, ohrožení osob, ohrožení budov a zařízení, transientní přepětí, blesková přepětí, důsledky přepětí, normativní přiřazení příčin a typů škod, zkušební proud a simulované přepětí, právní otázky a nezbytnost, normy v oblasti ochrany před bleskem a přepětím, hierarchie norem: mezinárodní/evropské/národní, stav národních německých norem v oblasti ochrany před bleskem, stavební právo, cíle ochrany právními předpisy ve stavebnictví, třídy budov, speciální stavby, čtyři pilíře protipožární ochrany, doporučené třídy ochrany, odpovědnost zřizovatele, odpovědnost provozovatele, ekonomické následky škod způsobených bleskem a přepětím, analýza rizik v ochraně před bleskem a zařazení do tříd ochrany před bleskem, četnost úderů blesku podle regionů, ekvivalentní sběrná plocha, hodnocení rizika škod, empirické přiřazení tříd ochrany před bleskem, výpočet hospodárnosti zařízení ochrany před bleskem, náklady bez zařízení ochrany před bleskem, náklady se zařízením ochrany před bleskem, srovnání nákladů na škody způsobené bleskem se zařízením ochrany před bleskem a bez něj, součásti ochrany před bleskem a přepětím ve zkušební laboratoři, zkoušky podle norem, certifikace, prvky ochrany před bleskem a přepětím, přepěťová ochrana jako součást vyrovnání potenciálů ... • Vnější systém ochrany před bleskem, kontrola
  Vnější systém ochrany před bleskem, jímací zařízení, metody projektování jímacích zařízení, metoda bleskové koule, metoda ochranného úhlu, metoda mřížové soustavy, ochrana proti bočnímu úderu blesku, změna délky podmíněná teplotou, vnější ochrana před bleskem pro střešní nástavby, využití přirozených součástí, oddělovací vzdálenost, zatížení větrem, provedení jímacích zařízení, izolovaná jímací zařízení odolná proti vysokému napětí, izolované jímací stožáry s vnějším vedením isCon, izolované jímací stožáry s vnitřním vedením isCon, oddělená jímací zařízení, jímací stožáry z hliníku, systémy teleskopických jímacích stožárů, sklolaminátové tyče, princip instalace – budova s plochou střechou, princip instalace – budova se sedlovou/šikmou střechou, svody, metody projektování, počet a uspořádání, principy upevnění, podklady pro upevnění, beton, zdivo, vzdálenosti a dosedací hloubka, kritéria selhání, druhy kotev, upevnění na ocelové konstrukce, upevnění na dřevěné stavební díly, využití přirozených součástí, ekvipotenciální plochy jako vztažná rovina, izolovaný svod odolný proti vysokému napětí, neoddělený systém ochrany před bleskem, oddělený systém ochrany před bleskem, svod isCon odolný proti vysokému napětí, nová technická specifikace IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), izolovaný vnější systém ochrany před bleskem s izolátory, oddělený vnější systém ochrany před bleskem s izolovanými svody odolnými proti vysokému napětí, řízení potenciálů, technické řešení izolovaného svodu odolného proti vysokému napětí, typové zkoušky pro izolované svody, ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu, klasifikace zón s nebezpečím výbuchu, řešení, uzemňovací systémy ...


Pro více informací kliknout!

 • Údržba a dokumentace
  Vnitřní systém ochrany před bleskem, systémy vyrovnání potenciálů, metody projektování, průmyslové aplikace, aplikace v obytných domech a kancelářích, prostředí s nebezpečím výbuchu, systémy přepěťové ochrany pro silnoproudé systémy, bleskové výboje, spínací operace, statické výboje, druhy přepětí, transientní přepětí, dočasné a trvalé přepětí, metody projektování, koncepce zón ochrany před bleskem, typové třídy zařízení přepěťové ochrany, ochranná zařízení v různých síťových systémech, kritéria pro výběr, předpisy pro instalaci, systémy přepěťové ochrany pro datovou a informační techniku, metody projektování, topologie, rušivé vlivy na IT systémy, stínění budovy a místností ...
 • publikace končí krátkým slovníčkem použitých výrazůZa posledních pár let odborné publikace tohoto typu v nabídkách výrobců, nebo jejich českých zastoupení, prakticky vymizela. Pokud k tomu přičteme neexistující učebnice, pak zbývají technické normy, ale ty vyžadují předešlé teoretické informace. Pro zkušeného, projekty již protřelého odborníka, takové chybějící podklady zřejmě již nejsou důležité. Ovšem mladý, začínající odborný adept pátrá odkud by informace získal. Proto se tento sešit hodí i pro odborná učiliště, průmyslové, nebo vysoké školy ...

Více technických materiálů lze nalézt zde v redakční knihovně.
Více videozáznamů OBO naleznete zde!

POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si požádat o bezplatné zaslání
papírové verze této příručky
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

OBO BETTERMANN s. r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Informační materiál popisuje prvky k ochraně proti blesku a přepětí. Téma komentuje Jiří Burant, produktový specialista českého OBO. V nabídce této značky nacházíme komplexní sortiment výrobků pro vnější a vnitřní ochranu. SPD pro svod bleskových proudů i dalších druhů impulsních přepětí. Svorkovnice a další výrobky pro vyrovnání potenciálů ve vnitřním i venkovním prostředí. Prvky pro klasická i izolovaná jímací zařízení a svody. Vysokonapěťové izolované svodové vodiče isCon. Materiál pro uzemňovací systémy. A nechybí ani potřebná podpora projektování ...
Dalším produktovým segmentem OBO jsou protipožární systémy. Schopnost vytvořit návrh a následně jej realizovat na stavbě vyžaduje mnoho informací a souvislostí. Jaká je funkce protipožárních stěn? K čemu jsou systémy přepážek, maltové přepážky, měkké přepážky, pěnové materiály, obalové trubky a poduškové přepážky? Co je úniková a záchranná cesta? Jak se provádí instalace do únikových cest? Co je to montáž nad podhledem? Jaké jsou k dispozici protipožární kanály, kabelové bandáže? Kde je zapotřebí zachování funkčnosti? Základní informace a další zdroje odkud lze čerpat se dozvíte v tomto článku ...
Rozvody v budovách, ať již administrativních nebo průmyslových, lze provádět různými způsoby. Jednou z možností je podlaha. Na podlaze je zpravidla umístěno mnoho připojovaných zařízení a pro přívodní vedení jde o nejkratší cestu. Následující katalog ukazuje možnosti, z kterých při návrhu trasy lze vycházet. Hned v úvodu nalezneme základní body pro správný návrh a montáž. Jaký z dostupných podlažních systémů zvolit? Otevřené kanály, zalité mazaninou, tenkovrstvou mazaninou, nebo podlažní systém umístěný na podlaze? Podle čeho se rozhodujete vy?
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933