Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 997
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • vCo myslíte? Jakou má průměrný kopáč představu o tom, co vykope? Zcela určitě bývá proškolen, ovšem o tom, co říkají nebo říkaly technické normy moc obvykle neví. Oni to ve skutečnosti neví ani někteří elektrikáři. Ale ti si své znalosti zpravidla ...
 • O novinkách této společnosti se dozvíte také na Elektrice. Tradičně jsme navštívili expozici na brněnském AMPERu i s kamerou. Co vše se se v našich dalších chystaných reportáží dozvíte, stručně shrnuje Vladimír Janypka a o funkčních detailech hovořil ...

OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021


Document Actions
OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
Igor Nováček, ze dne: 19.03.2021


OBO BETTERMANN vyvíjí a vyrábí hromosvodní součásti přes sto let a letos vydala aktualizovanou Příručku ochrany před bleskem 2021. I v Česku má své zaměstnance zastoupené v normalizačních komisích a pořádá své odborné semináře. Publikace slouží nejen jako technická příručka, ale i podklad pro zmiňovaná školení.Co v tomto sešitu nalezneme?
Vzhledem k rozmanitosti informací se to těžko popisuje stručně. Uvedu alespoň zkrácený přehled obsahu ...
 • Úvodem trocha základní teorie o různých druzích přepětí
  vznik blesků, druhy bouřek, oddělení nábojů, rozložení nábojů, nebezpečí, hrozící v důsledku bleskových výbojů, ohrožení osob, ohrožení budov a zařízení, transientní přepětí, blesková přepětí, důsledky přepětí, normativní přiřazení příčin a typů škod, zkušební proud a simulované přepětí, právní otázky a nezbytnost, normy v oblasti ochrany před bleskem a přepětím, hierarchie norem: mezinárodní/evropské/národní, stav národních německých norem v oblasti ochrany před bleskem, stavební právo, cíle ochrany právními předpisy ve stavebnictví, třídy budov, speciální stavby, čtyři pilíře protipožární ochrany, doporučené třídy ochrany, odpovědnost zřizovatele, odpovědnost provozovatele, ekonomické následky škod způsobených bleskem a přepětím, analýza rizik v ochraně před bleskem a zařazení do tříd ochrany před bleskem, četnost úderů blesku podle regionů, ekvivalentní sběrná plocha, hodnocení rizika škod, empirické přiřazení tříd ochrany před bleskem, výpočet hospodárnosti zařízení ochrany před bleskem, náklady bez zařízení ochrany před bleskem, náklady se zařízením ochrany před bleskem, srovnání nákladů na škody způsobené bleskem se zařízením ochrany před bleskem a bez něj, součásti ochrany před bleskem a přepětím ve zkušební laboratoři, zkoušky podle norem, certifikace, prvky ochrany před bleskem a přepětím, přepěťová ochrana jako součást vyrovnání potenciálů ... • Vnější systém ochrany před bleskem, kontrola
  Vnější systém ochrany před bleskem, jímací zařízení, metody projektování jímacích zařízení, metoda bleskové koule, metoda ochranného úhlu, metoda mřížové soustavy, ochrana proti bočnímu úderu blesku, změna délky podmíněná teplotou, vnější ochrana před bleskem pro střešní nástavby, využití přirozených součástí, oddělovací vzdálenost, zatížení větrem, provedení jímacích zařízení, izolovaná jímací zařízení odolná proti vysokému napětí, izolované jímací stožáry s vnějším vedením isCon, izolované jímací stožáry s vnitřním vedením isCon, oddělená jímací zařízení, jímací stožáry z hliníku, systémy teleskopických jímacích stožárů, sklolaminátové tyče, princip instalace – budova s plochou střechou, princip instalace – budova se sedlovou/šikmou střechou, svody, metody projektování, počet a uspořádání, principy upevnění, podklady pro upevnění, beton, zdivo, vzdálenosti a dosedací hloubka, kritéria selhání, druhy kotev, upevnění na ocelové konstrukce, upevnění na dřevěné stavební díly, využití přirozených součástí, ekvipotenciální plochy jako vztažná rovina, izolovaný svod odolný proti vysokému napětí, neoddělený systém ochrany před bleskem, oddělený systém ochrany před bleskem, svod isCon odolný proti vysokému napětí, nová technická specifikace IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), izolovaný vnější systém ochrany před bleskem s izolátory, oddělený vnější systém ochrany před bleskem s izolovanými svody odolnými proti vysokému napětí, řízení potenciálů, technické řešení izolovaného svodu odolného proti vysokému napětí, typové zkoušky pro izolované svody, ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu, klasifikace zón s nebezpečím výbuchu, řešení, uzemňovací systémy ...


Pro více informací kliknout!

 • Údržba a dokumentace
  Vnitřní systém ochrany před bleskem, systémy vyrovnání potenciálů, metody projektování, průmyslové aplikace, aplikace v obytných domech a kancelářích, prostředí s nebezpečím výbuchu, systémy přepěťové ochrany pro silnoproudé systémy, bleskové výboje, spínací operace, statické výboje, druhy přepětí, transientní přepětí, dočasné a trvalé přepětí, metody projektování, koncepce zón ochrany před bleskem, typové třídy zařízení přepěťové ochrany, ochranná zařízení v různých síťových systémech, kritéria pro výběr, předpisy pro instalaci, systémy přepěťové ochrany pro datovou a informační techniku, metody projektování, topologie, rušivé vlivy na IT systémy, stínění budovy a místností ...
 • publikace končí krátkým slovníčkem použitých výrazůZa posledních pár let odborné publikace tohoto typu v nabídkách výrobců, nebo jejich českých zastoupení, prakticky vymizela. Pokud k tomu přičteme neexistující učebnice, pak zbývají technické normy, ale ty vyžadují předešlé teoretické informace. Pro zkušeného, projekty již protřelého odborníka, takové chybějící podklady zřejmě již nejsou důležité. Ovšem mladý, začínající odborný adept pátrá odkud by informace získal. Proto se tento sešit hodí i pro odborná učiliště, průmyslové, nebo vysoké školy ...

Více technických materiálů lze nalézt zde v redakční knihovně.
Více videozáznamů OBO naleznete zde!

POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si požádat o bezplatné zaslání
papírové verze této příručky
NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

OBO BETTERMANN s. r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Rozvody k finálnímu místu použití elektrických spotřebičů by měly být předmětem dobré rozvahy. Pokud se to zanedbá ve stádiu projektu, následně v praxi, jsou problémem viditelné kabely, které je minimálně dobré ochránit před poškozením. Sice velmi sporadicky, ale přece se objevuje dotaz na možnost jiných přívodů než elektrické energie. Například v univerzálních prostorách dílny, kde není rozmístění strojů známé nebo se technická zařízení často mění, bývají dotazy na přívody stlačeného vzduchu a v některých případech i vody. Je taková alternativa u OBO možná?
Poměrně často lze vidět podpodlažní krabice, polootevřené a z nich vedoucí spleť napájecího vedení. K tomu jsou krabice určeny. Problém nastává buď při údržbě, kdy úklidová četa podlahu čistí mokrým hadrem a nebo také pokud částečně otevřená krabice je v pochůzném koridoru. V produktovém katalogu se zcela určitě dozvíme více, ovšem pracovník, koncový uživatel se k takovým informacím možná dostane při místním školení BOZP. Pokud ovšem někoho nenapadne takovou položku na přednášku přidat. Jak na použití tohoto instalačního prvku pohlíží jeho výrobce?
OBO letos představilo nové krabice do dutých stěn. Nové detaily usnadňují práci při instalaci a řeší mnohé drobnosti, kterým málokdo přisuzoval důležitost. Kdo, kdy s krabicí pracoval, ví, že prostupy, kterými prochází mezi krabicemi vedení, bývají často velkým problémem. Dalším zásadním konstrukčním prvkem je počet otvorů pro šrouby pro upevnění přístrojů do krabic. A třeba dalším prvkem je kvalita dvoustřiku v případě membrán. Podobně jako není u hromosvodu pozink jako pozink, tak i použitý plast u membránového vývodu nemusí být automaticky kvalitní termoplastický elastomer. OBO ale sází právě na tyto jistoty ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933