Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Téma fotovoltaických elektráren (FVE) jiným pohledem. Od projektování, instalace, přes revize až po bezpečnostní aspekty, včetně ochrany před bleskem a požární bezpečnosti. Diskutuje různé aspekty související s výrobou, instalací a udržováním FVE ...
  • Pokud narazíte na názvy svítidel HALSPOT I LED, HALSPOT II LED, TUNNEL LED nebo třeba FARMER I LED PRO, pak jde o produkty svatobořické dílny! Svatobořice nejsou zrovna průmyslovou oblastí. Ba naopak, tamní oblast proslavuje Svatobořické čevené ...

OBO: Podparapetní kanály


Document Actions
OBO: Podparapetní kanály
Podparapetní kanály jsou bezesporu vhodným úložným systémem pro silové i slaboproudé elektrické rozvody v mnoha současných administrativních a průmyslových objektech. Možnosti jejich použití však výrazně ovlivňuje množství různých skutečností.
Jiří Burant, ze dne: 23.05.2007

Podparapetní kanály jsou bezesporu vhodným úložným systémem pro silové i slaboproudé elektrické rozvody v mnoha současných administrativních a průmyslových objektech. Možnosti jejich použití však výrazně ovlivňuje množství různých skutečností.
Především nelze opomenout, že systémy podparapetních kanálů jsou přímou součástí interiéru. Při jejich výběru je proto nutné zohledňovat nejen ryze technická, ale i estetická hlediska. Z tohoto pohledu je významný především výběr vhodného profilu a barvy kanálů.
Technicky důležité jsou zejména materiálové, konstrukční a bezpečnostní požadavky. Zapomenout by se ale nemělo ani na rozsah dodávaného montážního příslušenství nebo na možnosti při přechodu elektrických rozvodů do jiných úložných systémů. Svůj význam má i zpracování mnoha dílčích detailů, jako např. řešení spojek mezi jednotlivými dolními díly kanálů nebo provedení elektrického pospojování kovových kanálů.

Řešení od OBO
Tyto všechny a ještě mnoho dalších aspektů měli technici OBO Bettermann na paměti, když připravovali letošní zásadní inovaci sortimentu podparapetních kanálů. Původně byla inovace vyvolána potřebou sloučit dva paralelní sortimenty, které vedle sebe existovaly po začlenění divize Cable Management firmy Ackermann do skupiny OBO. Jejím konečným výsledkem jsou však mnohem zásadnější změny než pouhé sjednocení produktových řad těchto dvou dříve velmi silných konkurentů.
Elektroinstalační firmy a jejich zákazníci tak dostávají k dispozici nebývale ucelené systémové řešení podparapetních rozvodů, začínající u jednoduchých plastových kanálů pro přístroje s modulem 45mm, pokračující přes kovové kanály (obr. 1) a končící možností individuálního vypracování projektu a zpracování zcela atypických integrovaných nosičů technologických rozvodů.

Rapid 45
Univerzální systém plastových kanálů GEK-K Rapid 45 je k dispozici ve dvou základních velikostech a kvalitní kabelovou trasu může zajišťovat v obytných prostorách, kancelářích i dílnách. Jeho moderní design přitom vzbuzuje dobrý dojem ve všech druzích prostředí.
Systém je určen pro přímou vestavbu přístrojů s modulem 45mm, které se do něj montují pouhým naklapnutím. Své místo zde najdou spínače a zásuvky, stejně tak jako technika zpracování dat. Prostřednictvím mnoha přístrojových nosičů lze do těchto kanálů zabudovat datové konektory od různých výrobců.


Obr. 1. Ocelové podparapetní kanóly OBO

Tvarové díly systému Rapid 45 jsou variabilní, takže umožňují snadnou úpravu nedokonalostí v napojení stavebních ploch - přesně v duchu obecné pravdy, že jen velmi málo pravých úhlů má v reálných stavbách skutečně 90°. Vnější rohy dovolují použití při úhlech napojení stěn od 80° do 103°, vnitřní rohy v rozmezí úhlů od 70° do 130°.
Kromě plastových jsou nyní k dispozici také hliníkové kanály Rapid 45 - Variant (obr. 2), které se vyznačují výrazným designem a skloněnou horní hranou. Dodávány jsou standardně s povrchem z eloxovaného hliníku nebo v čistě bílé barvě. Na vyžádání mohou být i ve všech ostatních barvách vzorníku RAL.


Obr. 2. Dvoukomorový hliníkový kanál Rapid 45 v moderní kanceláři

Určitým mezi stupněm mezi plastovými a hliníkovými kanály Rapid 45 jsou kanály vyrobené z probarveného plastu, barevně odpovídajícího eloxovanému povrchu, doplněné speciální povrchovou úpravou v témže odstínu. V cenových relacích plastového provedení je tak k dispozici vzhled odpovídající hliníkovému kanálu. Celkové probarvení základního materiálu vylučuje nepříjemné změny barvy při poškození horní ochranné vrstvy.

Plastové podparapetní kanály s víkem 80mm
Přístrojové kanály GEK-K s jednotným víkem šíře 80mm jsou optimální variantou kanálů pro uložení elektrických rozvodů v běžných kancelářích (obr. 3). Systém obsahuje kanály tří základních velikostí, do kterých se montují standardní instalační přístroje v přístrojových krabicích. Díky různým verzím vestavných přístrojových krabic lze do těchto kanálů velmi rychle umístit i přístroje šířky 45mm, které si přitom zachovávají všechny výhody uvedeného modulárního programu.


Obr. 3. Plastový kanál GEK-K s přístroji modulu 45mm v adaptéru

Tato skutečnost poskytuje velkou volnost při optimalizaci přístrojových systémů. Kvalitní výchozí materiál pro výrobu plastových dílů tohoto kanálového systému zaručuje jeho vysokou mechanickou pevnost a dlouhodobou barevnou stálost.
Realita provádění staveb také často vyžaduje montáž parapetních kanálů v určité vzdálenosti od stěny nebo okenního parapetu. Podmínkou pro možnost realizace takovéhoto řešení je ovšem zachování vysoké mechanické pevnosti celé nosné konstrukce fixující kanál v uvažované poloze. Tuto funkci spolehlivě plní stavitelné konzole OBO. Při pouhých čtyřech typech s nimi lze kontinuálně překlenout vzdálenost mezi stěnou a kanálem od 50 do 300mm.

Ocelové podparapetní kanály s víkem 80mm
Systém přístrojových kanálů GEK-S z oce­lového plechu (obr. 1) zahrnuje množství tvarů a rozměrů, stejně jako možnost výběru ze široké palety nabízených barev a provedení povrchových ochran. I tyto kanály lze montovat přímo na stěnu nebo na montážní konzoly a integrovat do jejich nosičů i konvekční vodorovné a svislé kryty.
Pracnost montáže přístrojových krabic do těchto kanálů podstatně redukuje jejich upevnění pomocí pouhé západky s aretací (obr. 4). Krabice se jen zpředu nasune do kanálu a zajistí.


Obr. 4. Naklapávací přístrojové krabice kanálů GEK-S

V závislosti na provedení lze do krabic montovat jakékoliv standardní přístroje nebo přístroje modulu 45mm, které si i zde zachovávají všechny přednosti tohoto modulárního přístrojového systému.
Použitím podélných kanálových spojek se automaticky vytvoří elektricky vodivý spoj dolních dílů úložného kanálu, takže nejsou zapotřebí žádná dodatečná opatření k zajištění jejich elektrického pospojování.

Ocelové přístrojové kanály s víkem 110mm
Do systémové nabídky přístrojových kaná­lů GEK-S patří také typové řady s víkem šíře 110 mm (obr. 5).


Obr. 5. Kanál GEK-S s víkem 110mm na konzole s horizontální žaluzií

Velké množství standardních barev, mezi které patří čistě bílá, krémová nebo světlešedá, poskytuje volnost při sladění s okolím. V rámci tohoto programu je navíc možné bez přílišného navýšení ceny splnit i mnoho individuálních požadavků, a to nejen na barvu, ale i na rozměry kanálů. Stejně jako u kanálů GEK-S s víkem 80mm,je i víko šířky 110mm prostřednictvím speciální zářezové svorky při montáži automaticky elektricky propojeno s dolním dílem kanálu.
Oceloplechové kanály s víkem 110mm s využitím vestavných jednotek IKR současně podporují decentralizaci jištění v silových elektrických rozvodech (obr. 6), čímž v mnoha případech zvyšují míru ochrany koncových zásuvkových vývodů. Jejich použití může také podstatně zmenšit délku kabelů příslušejících jednotlivým koncovým zásuvkovým okruhům.


Obr. 6. Vestavná jednotka IKR pro šest modulů

Přednosti tohoto systému vyniknou především při ochraně elektronických přístrojů nebo při zvláštních požadavcích, které vyplývají z některých specifických pracovních činností. Využití stále častěji nacházejí v místnostech bohatěji vybavených počítači, v laboratořích atd.
Jednotky IKR se dodávají v provedení pro tři nebo šest přístrojových modulů na profilovou lištu 35mm a je možné je osadit libovolnými verzemi modulárních jističů nebo jiných přístrojů. Ovládací prvky jističů lze zvenčí zakrýt průhledným krytem tak, aby bylo možné kdykoliv kontrolovat jejich stav.

Hliníkové přístrojové kanály s víkem 80mm
Přístrojové kanály GEK-A z eloxovaného hliníku se uplatňují především v kancelářském prostředí s vyššími estetickými požadavky (obr. 7).


Obr. 7. Hliníkový kanál GEK-A s přístroji AURA

Mají všechny přednosti ocelových kanálů, jako např. stínicí schopnost proti EMC, automatické propojení dolních dílů podélnými spojkami (obr. 8) a možnost vestavět standardní i prostorově úsporné přístroje s modulem 45mm.


Obr. 8. Podélné napojování hliníkových kanálů

K dispozici jsou ve dvanácti velikostech, v čistě bílé barvě nebo s povrchem v přírodní barvě eloxovaného hliníku. Eloxování chrání základní materiál před korozí a mechanickým poškozením a zaručuje tak dlouhou životnost kanálů. Všechny přístrojové kanály GEK-A jsou kryty jednotným víkem šíře 76,5mm, které je při montáži opět automaticky propojeno prostřednictvím zářezové svorky s dolním dílem kanálu.

IBIS-Integral pro individualisty
Každý projekt je do značné míry unikát a měl by tak být také pojímán. Systém IBlS­Integral je osvobozen od funkčních omezení, která s sebou přinášejí standardní podparapetní rozvody. Do jednoho celku je možné integrovat nejrůznější instalační soustavy a vytvořit z nich komplexní, individuální koncepci v zóně pod okenními parapety. Lze do něj přitom skrýt nejen silové, telekomunikační a datové rozvody, ale i technologii vytápění, rozvody stlačeného vzduchu a klimatizace. Jde tedy vlastně o univerzální úložný kanál, který skrývá nejrůznější instalační soustavy (obr. 9).


Obr. 9. Zakázkové řešení kanálů IBIS-Integral s vodorovnou žaluzií

Jen sám o sobě však podparapetní kanál není pro celkové architektonické řešení interiéru přínosem. Tato situace nastane pouze tehdy, bude-li kanál jako dekorační prvek vědomě zakomponován do celkového kontextu uvažovaného prostoru. Velkou předností programu IBIS-Integral je, že při uskutečňování tohoto záměru poskytuje téměř neomezenou volnost. Lze si vybírat mezi oblými tvary, ostrými hranami nebo šikmými linkami. Podrobně specifikovat je možné také požadavky na barvy, materiály i druh povrchové ochrany.

Funkčnost i estetika
Vnější vzhled je obzvláště důležitý v obytných prostorách a individuálně řešených kancelářích. Přístrojové kanály montované s určitým odstupem od stěny se zde proto velmi často doplňují vodorovnými a svislými žaluziemi, které kryjí např. topná tělesa. K tomuto účelu jsou u OBO k dispozici stavebnice s konvekčními mřížkami z ocelového plechu nebo hliníku. Mezi jejich standardní barvy patří čistě bílá, jasně šedá, krémově bílá, popř. přírodní eloxovaný povrch. Lze je ale dodat i ve všech ostatních barvách ze vzorníku RAL.

LFS - systémy pro ukládání vedení od OBO
Právě zmíněné podparapetní kanály jsou však jen dílčí částí komplexního výrobkového segmentu se značkou OBO. Je možné je najít pod názvem LFS - systémy ukládání vedení. Patří sem také široký sortiment vkládacích plastových a kovových instalačních lišt nebo soklových kanálů pro přípodlažní rozvody. Své pevné místo zde mají i další úložné a přístrojové systémy, jako např. neustále rozšiřovaný sortiment instalačních sloupů. Svou část v tomto výrobkovém segmentu naleznou i výrobci rozváděčů, neboť zahrnuje také úplný sortiment rozváděčových propojovacích kanálů firmy DAHL, kterou v loňském roce převzala společnost OBO Bettermann.
Podstatné přitom je, že všechny úložné systémy z výrobkového segmentu LFS jsou vzájemně kompatibilní. Díky tomu lze zaručit, že jednou instalované systémy pro ukládání vedení bude možné kdykoliv dodatečně rozšířit nebo přestavět, a to i po mnoha letech.
Extrémní šíře sortimentu LFS se značkou OBO navíc zajišťuje komplexní pokrytí požadavků praxe. Přesně v duchu hesla "vše z jedné ruky", které přináší elektrotechnikům i jejich partnerům potřebnou jistotu od zpracování projektového řešení po konečnou realizaci.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
OBO BETTERMANN s. r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Konečně technický sešit, do kterého je radost pohledět! Nezabývá se jen neustálými novinkami, ale tím základním! Jak všechny ty nové věci upevnit. A samozřejmě zase dle nějakých pravidel, norem a s pohledem na strávený čas a investované peníze. Možná to není "cool" téma pro obchodníky, ale pro nás, kteří to vše realizují na stavbách, jde o důležitý sortiment!
Podívejme se krátce na katalog rozdělený do několika kapitol systému pro zachování funkčnosti v náročných podmínkách, jako jsou například prostředí s požadavky na vysokou požární odolnost. Jak je tento informační materiál zpracovává, jaké detaily v něm nalezneme, popisuji v tomto článku ...
Příběh starého elektrikáře, parťáka Elektromontážních závodů, který měl bohaté zkušenosti z prostředí v těžkém průmyslu a na sklonku života se setkal s novodobým elektromateriálem. Honza vzpomínal na své začátky, nástroje a zařízení, s nimiž pracoval, zejména pak na příchytky SONAP. Během jedné soukromé cesty do Německa náhodou objevil třmenové příchytky, které považoval za natolik úžasné, že se místních doptával dál. Příběh naznačuje důležitost mít správné nástroje a materiály ve svém oboru. Mladým elektrikářům doporučuje hledat nejlepší nástroje a učit se od zkušených odborníků ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933