Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

KOPOS: ...

Jsou to přibližně dva roky, co se v KOPOSu vyjádřili, že čtyřnásobné ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.06.2019 Dlouhé vysokorychlostní pohyblivé energetické řetězy. Plane-chain, bočně uložený řetěz ve speciálně navrženém žlabu zajišťuje bezpečnou a prostorově úspornou dodávku energií a dat. Výhodou tohoto řešení je nízká instalační výška, která šetří prostor. Speciální eliptický tvar dna žlabu pak umožňuje řetězu série E6 bezpečný pohyb v prohlubních po stranách žlabu. Nerezový žlab s nízkým třením zajišťuje ...
18.06.2019 Revoluce v požárně bezpečnostních kabelech. Zavedená značka bezhalogenových kabelů PRAFla z produkce pražské kabelovny PRAKAB získala nyní jedno malé plus, které však nabízí velká řešení při potížích s instalací kabelových tras v nevyhovujících podmínkách. Kabely s označením PRAFla+ jsou díky nové plášťové směsi chráněny před vlhkostí i UV zářením. Po několika letech náročného vývoje přichází PRAKAB na trh s ...
17.06.2019 Šroubovací nástroje pro každodenní práci. Wiha ElectricVario Family je široká linie nářadí, které montér využije každý den, pro mnoho různých šroubových spojů. Nová, 31 dílná brašna, skládací brašny nebo 6 a 12 dílné boxy slimBit s uchem na opasek zaručují snadnou přepravu. Samozřejmostí je, že každý izolovaný nástroj proběhl testovací zkouškou na 10kV. Nářadí...
13.06.2019 TIP na katalog Systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Pracujete na obsáhlé elektroinstalaci? Stojíte před rozhodnutím, zda zvolit normovou nebo nenormovou konstrukci tras? Máte v plánu žlaby nebo lávky v dost členitém terénu? Znáte požadavky na stavební konstrukce? Kabelové nosné systémy je nutné instalovat na stavební konstrukce jejichž požární odolnost je minimálně ...
12.06.2019 Kapesní termokamera PTi120. Čím je problém větší, tím rychleji ho potřebujete vyřešit. Nová kapesní termokamera Fluke dává všem do rukou možnost minimalizovat prostoje. Přístroj disponuje 3,5 palcovým dotykovým LCD displejem s technologií IR-Fusion, která umožňuje prolínání snímku ve viditelném světle se snímkem v infračerveném spektru. Pomocí funkce označování zařízení v softwaru ...
11.06.2019 Státní úřad inspekce práce poukazuje na nebezpečí práce ve výškách. Jako příklad si představme výrobní halu s výškou stropu 15m a v ní rozmístěné stroje, jejichž výška výrazně převyšuje zákonného 1,5metru. Na horních stranách strojů se běžně nachází nejrůznější zařízení, která je nutno čas od času kontrolovat nebo opravovat. Nezodpovědný provozovatel pověří techniky, ať už vlastní nebo externí, aby to ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 70
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Výstava, veletrh, seminář? Ano, i tam RITTAL nalezneme. Ovšem kromě toho procestoval produktový kamion tohoto výrobce celou Českou republiku. Plzeň, Praha, Pardubice, Třinec, Ostrava, Brno. Tato města byla příležitostí jak navštívit mobilní expozici ...
  • Znáte princip AFDD? Víte, jak funguje? Je tomu 10 roků, co jsem se účastnil první přednášky o obloukových ochranách. Při znalostech fyziky a reálných následcích jiskření není pro odborníka problém pochopit důvod nasazení AFDD. Ale proč by měl chtít ...

NP8# Dokud není finální verze zákona, nelze pracovat na finální verzi nové padesátky, ale změny opravdu budou, říká Radek Roušar


Document Actions
NP8# Dokud není finální verze zákona, nelze pracovat na finální verzi nové padesátky, ale změny opravdu budou, říká Radek Roušar
Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co vstoupila v účinnost vyhláška padesát z roku 1978. A jaký je nyní stav příprav k její změně? Chtělo by to udělat konec dohadům. Lze vůbec říci, že něco z připravovaných změn skutečně bude? Které změny budou možná pro elektrotechniky překvapující a praktickou změnou? Zde nám ho vysvětluje jediný koho lze označit za opravdu dobře informovaného, Radek Roušar, prezident ESČ.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 30.12.2018
reklama
Díl #191207
Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co vstoupila v účinnost vyhláška padesá z roku 1978. A jaký je nyní stav příprav k její změně? Zde nám ho vysvětluje jediný koho lze označit za opravdu dobře informovaného, Radek Roušar, prezident ESČ.
Radek Roušar, prezident ESČ (Elektrotechnický svaz český)
Mám-li popsat stav legislativy, musím začít zákonem, protože ten je prvopočátkem všeho. V září (2018) byla přijata ta finální verze zákona na MPSV a byla dána do mezi rezortu. Mezi rezort znamená to, že v podstatě k připomínkám bylo dáno dalším ministerstvům, ale například hospodářské komoře, například odborům nebo svazu průmyslu a dopravy a tak dále. Tento mezi rezort proběhl v říjnu, v listopadu a prosinci se vypořádávají připomínky, které byly. Začátkem ledna, února by měl jít takto vypořádaný zákon k vládě a ve chvíli, kdy projde vládou půjde do sněmovny.

V této fázi začnou být důležité nařízení vlády. Protože dokud není finální verze zákona, tak vlastně se velmi těžko dá pracovat na té finální podobě nařízení vlády. Nařízení vlády tedy přijdou na finalizaci například někdy v únoru, březnu, dubnu příštího roku. Pokud celý legislativní proces proběhne tak jak má, tak je vize toho, že by zákon i všech pět nařízení vlády mělo platit o 1.1.2020. Nic méně toto je termín velmi ambiciózní. Pokud nastane jakýkoliv legislativní problém, dá se očekávat oddálení o půl roku až o rok.

Chtělo by to udělat konec dohadům. Jaký je nyní nejpravděpodobnější stav nového předpisu?
Radek Roušar, prezident ESČ (Elektrotechnický svaz český)
Vyhláška padesát od toho roku 2014 prochází nějakým vývojem. Od stádia toho, že se co nejvíc budeme podobat současný vyhlášce padesát skrz to, že naopak uděláme nejjednodušší normu, která prostě bude říkat, že jsou tady dva základní stupně. Prostě ten vývoj hodně překotný, ale v poslední době se ustálil na tom, že v podstatě, co se týká stupňů budeme tu mít s největší pravděpodobností, pokud bude legislativní proces dokončen osobu poučenou, osobu znalou, tedy elektrotechnika a vedoucího elektrotechnika.  To znamená osobu, která nějakým způsobem řídí elektrotechniky a budeme tu mít revizního technika.

Co je velkým problémem je otázka projektantů. V rámci celého jednání o vyhlášce padesát se otázka projektantů táhne jako dlouhá nit, kdy v podstatě ze strany státu, a hlavně dozorových orgánů je vedena myšlenka, že by v novém nařízení vlády o odborné způsobilosti v elektrotechnice projektanti neměli být vůbec řešeni, protože tento legislativní pilíř se má zabývat tím, co se děje na pracovišti. A projektanti na samotném pracovišti nepracují. To znamená, oni na tom pracovišti ani nejsou kontrolováni z hlediska bezpečnosti práce, a tudíž by to měl ošetřit úplně jiný pilíř předpisu úplně někde jinde.

To znamená MPSV primárně tuto kvalifikaci nechce, ale na druhou stranu máme příslib, že pokud se MPSV nepovede zajistit, že si tuto kvalifikaci pilíře vezme buďto MPO nebo MPMR, kam by také tato kvalifikace mohla patřit, takže bude dodatečně do toho nového nařízení vlády rovněž začleněna. Ale v tuto chvíli tam není a já sám za sebe říkám, že dělám vše pro to, aby projektanti nezůstali ve vzduchu. Aby prostě byli nějakým způsobem upraveni, protože na rozdíl od jiných odvětví u nás je důležité, abychom měli i projektanty, kteří nejsou začleněni ve ČKAITu, protože máme spoustu věcí, které se netýkají jenom stavebního řízení, ale týkají se i dalších věcí a jsou pro nás nezbytný.

Lze vůbec říci, že něco z připravovaných změn skutečně bude? 
Samozřejmě to nařízení vlády a odborné způsobilosti ještě může projít řadou změn. Nicméně co je téměř jisté od osoby znalé výše budou zkoušky prováděné u komise, kterou povede revizní technik. Jediná výjimka bude pro provozovatele distribučních soustav, kteří mohou v rámci své vlastní legislativy si stanovit, že komisi může vést i někdo jiný než revizní technik.

Pro běžný sektor elektrotechniků bude platit, že osobu znalou neboli elektrotechnika i vedoucího elektrotechnika bude v komisi vždy přezkušovat revizní technik jako předseda komise, který povede zkoušku a bude za ní odpovídat. Co je dále zcela jistého nebo co se dá očekávat, že se už nezmění je, že v podstatě vznikne registr revizních techniků, který bude veřejný. Nebude to vyplývat z toho samotného nařízení. Toto je již začleněno do toho zákona a vše nasvědčuje tomu, že na stránkách pověřené organizace, tj. TIČR bude v dohledné době (až vstoupí zákon v platnost) možnost dohledat, zda konkrétní revizní technik má osvědčení, jestli ho má platné, pro jaký rozsah a do kdy ho má platné. 

Které změny budou možná pro elektrotechniky překvapující a praktickou změnou?
Změna, která s největší pravděpodobností rovněž nastane, ale není z mého pohledu změnou, nad kterou je nutno moc jásat je změna v tom, že revizní technici, kteří podnikají, ale nedělají nic jiného než revize tak kromě osvědčení ke své činnosti nebudou potřebovat oprávnění. Oprávnění pro podnikání v dané oblasti. Měl by být pro ně dostačující papír revizního technika tzn. osvědčení. Ale pozor! Bude to platit pouze pro revizní techniky kteří nezaměstnávají další zaměstnance a kteří neprovádí montáže.

Popravdě řečeno nedovedu si představit žádného revizního technika elektro který by občas něco nenamontoval nebo něco občas neopravil. Pokud něco namontuje nebo opraví bude muset stejně žádat o oprávnění na „montáž, opravy a zkoušky“. Nicméně toto je změna, která je přenesena především pro ostatní VTZ, protože tam revizní technici vykonávají pouze tu činnost revizního technika a je to pro ně úspora. V současné legislativě platí, že pokud máme návrh nového zákona nebo nařízení vlády mělo by tam být vždy vypíchnuto nějaké zmenšení byrokracie.

Tak toto je zmenšení byrokracie v naší oblasti.


Nevím proč, ale stále cítím, že se motáme ve spleti administrativních smyček našeho zákonodárství. Ale protože mám opravdu ověřeno, že se na realizaci nového nařízení podílí mnoho renomovaných osobností, věřím, že se změny dočkáme.
V příštím vstupu budeme hovořit o tom proč se vše vleče tak dlouho. Je zcela jasné, že nezasvěcený člověk si musí myslet ledacos.
  

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Průmyslový ethernet je zcela jiná liga než ethernet v adminstrativních prostorách. Spolehlivost musí být stejná, ovšem díky prostředí musí být konstrukce průmyslového provedení zcela jiná. Nejen při instalaci, ale při následných změnách či údržbě se oceňuje provedení kabeláže, která spolu se zakončením, konektory, usnadní rychlou změnu a následnou spolehlivou funkci. Kam tedy sáhnout pro vhodný sortiment? Pokud je v nabídce například datový konektor v krytí IP20 v kovovém pouzdře v provedení v přímém i úhlovém, navíc s přenosovou rychlostí až do 10Gbps, pak stojí za pozornost ...
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
Semináře výrobce rozvaděčových přístrojů z Orlických hor se každoročně objevují v deseti městech České republiky a ve čtyřech městech na Slovensku. Letos byly stavebními základy přednášek čtyři informační bloky. Ovšem jak mnozí víme, proč přicházíme osobně, není to, co se dá přenést po internetu. Jde o setkání tváři v tvář s produktovými specialisty, obchodníky, ale také přáteli a kamarády, kteří se seminářů také účastní. Elektrika.cz se seminářů účastní téměř pravidelně již několik let a letos s novinkou!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
V březnu 2010 vyšla tolik diskutovaná vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933