Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ELKOV: Mobilní ...

Velkoobchod v prodeji elektroinstačního materiálů má více funkcí než pouze ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.08.2019 Soutěž skupiny ČEZ zvýšila návštěvnost Dlouhých strání. Cestovatelská soutěž Léto s krajinou Skupiny ČEZ, při níž lidé navštěvují energeticky nebo architektonicky zajímavé vodní elektrárny, zvýšila počet návštěvníků vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Jen v červnu, kdy soutěž začala, vzrostl počet návštěvníků elektrárny a horní nádrže o 9 procent na 11.400 lidí. Soutěž probíhá až do konce srpna. Její ...
22.08.2019 TIP na prostorový omezovač maximální teploty. Používá se pro zajištění před tepelným přetížením určitého prostoru. Disponuje teplotním rozsahem -40°C až 60°C, v krytí IP65. Tento legendární prvek průmyslové automatizace známe z elektroinstalací mnoha výrobních provozů. Kde jste tento omezovač viděli nasazený nejčastěji vy? Jakým jiným senzorem byste nahradili tento omezovač? Tedy by to tedy bylo technicky možné a ...
21.08.2019 Robot YuMi umožňuje nepřetržité testování bankomatů. Švýcarská společnost Abrantix AG, která dodává platební software, využila robota ABB YuMi pro testování běžných operací s bankomatem, jako je například vložení karty, zadání kódu PIN, a odebrání či vložení bankovek, tak, jak to běžně dělají lidé. Rozsah testování je tak vyčerpávající, že robot YuMi se v souladu se svým programem dokonce ...
20.08.2019 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat. Směrovače jsou navrženy pro provoz ve spojení s portálem myREX24 V2. Kompletní parametrizace a vzdálená údržba se provádí prostřednictvím portálu. Kromě vzdálené údržby mohou routery REX 250 číst také data z PLC, vizualizovat a generovat alarmy. Pro vzdálenou údržbu a přenos dat používá průmyslový směrovač šifrovaný tunel VPN založený na ...
19.08.2019 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem. Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS/1A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou ...
16.08.2019 Senzor HG-T pro vysoce přesné a stabilní měření. Jednocestný senzor řady HG-T pracuje s pásovým laserovým paprskem o výšce 10mm pro měření plochy, například pro kontrolu okraje hrany. Řada je dodávána se dvěma různými snímacími hlavicemi, které se liší pouze rozměry. Tenký typ je o 10mm užší než standardní typ a dobře zapadá do strojů s velmi omezeným prostorem. Funkce vyrovnání paprsku výrazně zjednodušuje a ...
15.08.2019 Kde nalezne uplatnění multifunkční analyzátor sítě pro nn i vn? Je navržen pro monitorování elektrických parametrů třífázových i jednofázových sítí nn a vn. Design přístroje je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, krerý zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi. Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích. Přístroj může být volitelně vybaven rozhraním RS485. Lze tak ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 105
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále se hovoří o digitalizaci, ovšem málokdo dokáže definovat všechny oblasti ve který se tyto technologické změny projevují nejvíce. Pokud hovoříme naopak o revizích, tak tam se metody ověřování v zásadě tolik neliší. To, co je stále vychytanější je ...
  • Pro někoho je půjčovna nářadí naprosto běžná služba jako například knihovna. Pro jiného jde o drahý a zbytečný servis bez kterého se určitě obejde. Žádná jediná, svatá pravda jako obvykle neexistuje. Využití půjčovny je výsledkem rozhodnutí. To ...

NP8# Dokud není finální verze zákona, nelze pracovat na finální verzi nové padesátky, ale změny opravdu budou, říká Radek Roušar


Document Actions
NP8# Dokud není finální verze zákona, nelze pracovat na finální verzi nové padesátky, ale změny opravdu budou, říká Radek Roušar
Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co vstoupila v účinnost vyhláška padesát z roku 1978. A jaký je nyní stav příprav k její změně? Chtělo by to udělat konec dohadům. Lze vůbec říci, že něco z připravovaných změn skutečně bude? Které změny budou možná pro elektrotechniky překvapující a praktickou změnou? Zde nám ho vysvětluje jediný koho lze označit za opravdu dobře informovaného, Radek Roušar, prezident ESČ.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 30.12.2018
reklama
Díl #191207
Textový přepis mluveného slova rozhovoru ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už 40 roků co vstoupila v účinnost vyhláška padesá z roku 1978. A jaký je nyní stav příprav k její změně? Zde nám ho vysvětluje jediný koho lze označit za opravdu dobře informovaného, Radek Roušar, prezident ESČ.
Radek Roušar, prezident ESČ (Elektrotechnický svaz český)
Mám-li popsat stav legislativy, musím začít zákonem, protože ten je prvopočátkem všeho. V září (2018) byla přijata ta finální verze zákona na MPSV a byla dána do mezi rezortu. Mezi rezort znamená to, že v podstatě k připomínkám bylo dáno dalším ministerstvům, ale například hospodářské komoře, například odborům nebo svazu průmyslu a dopravy a tak dále. Tento mezi rezort proběhl v říjnu, v listopadu a prosinci se vypořádávají připomínky, které byly. Začátkem ledna, února by měl jít takto vypořádaný zákon k vládě a ve chvíli, kdy projde vládou půjde do sněmovny.

V této fázi začnou být důležité nařízení vlády. Protože dokud není finální verze zákona, tak vlastně se velmi těžko dá pracovat na té finální podobě nařízení vlády. Nařízení vlády tedy přijdou na finalizaci například někdy v únoru, březnu, dubnu příštího roku. Pokud celý legislativní proces proběhne tak jak má, tak je vize toho, že by zákon i všech pět nařízení vlády mělo platit o 1.1.2020. Nic méně toto je termín velmi ambiciózní. Pokud nastane jakýkoliv legislativní problém, dá se očekávat oddálení o půl roku až o rok.

Chtělo by to udělat konec dohadům. Jaký je nyní nejpravděpodobnější stav nového předpisu?
Radek Roušar, prezident ESČ (Elektrotechnický svaz český)
Vyhláška padesát od toho roku 2014 prochází nějakým vývojem. Od stádia toho, že se co nejvíc budeme podobat současný vyhlášce padesát skrz to, že naopak uděláme nejjednodušší normu, která prostě bude říkat, že jsou tady dva základní stupně. Prostě ten vývoj hodně překotný, ale v poslední době se ustálil na tom, že v podstatě, co se týká stupňů budeme tu mít s největší pravděpodobností, pokud bude legislativní proces dokončen osobu poučenou, osobu znalou, tedy elektrotechnika a vedoucího elektrotechnika.  To znamená osobu, která nějakým způsobem řídí elektrotechniky a budeme tu mít revizního technika.

Co je velkým problémem je otázka projektantů. V rámci celého jednání o vyhlášce padesát se otázka projektantů táhne jako dlouhá nit, kdy v podstatě ze strany státu, a hlavně dozorových orgánů je vedena myšlenka, že by v novém nařízení vlády o odborné způsobilosti v elektrotechnice projektanti neměli být vůbec řešeni, protože tento legislativní pilíř se má zabývat tím, co se děje na pracovišti. A projektanti na samotném pracovišti nepracují. To znamená, oni na tom pracovišti ani nejsou kontrolováni z hlediska bezpečnosti práce, a tudíž by to měl ošetřit úplně jiný pilíř předpisu úplně někde jinde.

To znamená MPSV primárně tuto kvalifikaci nechce, ale na druhou stranu máme příslib, že pokud se MPSV nepovede zajistit, že si tuto kvalifikaci pilíře vezme buďto MPO nebo MPMR, kam by také tato kvalifikace mohla patřit, takže bude dodatečně do toho nového nařízení vlády rovněž začleněna. Ale v tuto chvíli tam není a já sám za sebe říkám, že dělám vše pro to, aby projektanti nezůstali ve vzduchu. Aby prostě byli nějakým způsobem upraveni, protože na rozdíl od jiných odvětví u nás je důležité, abychom měli i projektanty, kteří nejsou začleněni ve ČKAITu, protože máme spoustu věcí, které se netýkají jenom stavebního řízení, ale týkají se i dalších věcí a jsou pro nás nezbytný.

Lze vůbec říci, že něco z připravovaných změn skutečně bude? 
Samozřejmě to nařízení vlády a odborné způsobilosti ještě může projít řadou změn. Nicméně co je téměř jisté od osoby znalé výše budou zkoušky prováděné u komise, kterou povede revizní technik. Jediná výjimka bude pro provozovatele distribučních soustav, kteří mohou v rámci své vlastní legislativy si stanovit, že komisi může vést i někdo jiný než revizní technik.

Pro běžný sektor elektrotechniků bude platit, že osobu znalou neboli elektrotechnika i vedoucího elektrotechnika bude v komisi vždy přezkušovat revizní technik jako předseda komise, který povede zkoušku a bude za ní odpovídat. Co je dále zcela jistého nebo co se dá očekávat, že se už nezmění je, že v podstatě vznikne registr revizních techniků, který bude veřejný. Nebude to vyplývat z toho samotného nařízení. Toto je již začleněno do toho zákona a vše nasvědčuje tomu, že na stránkách pověřené organizace, tj. TIČR bude v dohledné době (až vstoupí zákon v platnost) možnost dohledat, zda konkrétní revizní technik má osvědčení, jestli ho má platné, pro jaký rozsah a do kdy ho má platné. 

Které změny budou možná pro elektrotechniky překvapující a praktickou změnou?
Změna, která s největší pravděpodobností rovněž nastane, ale není z mého pohledu změnou, nad kterou je nutno moc jásat je změna v tom, že revizní technici, kteří podnikají, ale nedělají nic jiného než revize tak kromě osvědčení ke své činnosti nebudou potřebovat oprávnění. Oprávnění pro podnikání v dané oblasti. Měl by být pro ně dostačující papír revizního technika tzn. osvědčení. Ale pozor! Bude to platit pouze pro revizní techniky kteří nezaměstnávají další zaměstnance a kteří neprovádí montáže.

Popravdě řečeno nedovedu si představit žádného revizního technika elektro který by občas něco nenamontoval nebo něco občas neopravil. Pokud něco namontuje nebo opraví bude muset stejně žádat o oprávnění na „montáž, opravy a zkoušky“. Nicméně toto je změna, která je přenesena především pro ostatní VTZ, protože tam revizní technici vykonávají pouze tu činnost revizního technika a je to pro ně úspora. V současné legislativě platí, že pokud máme návrh nového zákona nebo nařízení vlády mělo by tam být vždy vypíchnuto nějaké zmenšení byrokracie.

Tak toto je zmenšení byrokracie v naší oblasti.


Nevím proč, ale stále cítím, že se motáme ve spleti administrativních smyček našeho zákonodárství. Ale protože mám opravdu ověřeno, že se na realizaci nového nařízení podílí mnoho renomovaných osobností, věřím, že se změny dočkáme.
V příštím vstupu budeme hovořit o tom proč se vše vleče tak dlouho. Je zcela jasné, že nezasvěcený člověk si musí myslet ledacos.
  

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Německý Hannover Messe 2019 byl opět příležitostí pro LAPP odhalit své připravované novinky z oblasti spojovacích technologií. LAPP jako výrobce integrovaných spojovacích systémů se letos zaměřil na práci vývojářů ve své laboratoři, která byla součástí veletržního stánku. „S novou laboratoří Future Lab se snažíme upevnit naši pozici technologického lídra,“ řekl Guido Ege, vedoucí oddělení technologií a rozvoje společnosti LAPP. Dodal: „Čtyři hlavní směry budoucnosti jsou v různých fázích zralosti trhu. Některé z nich jsou již nyní dostupné a připravené pro trh, zatímco jiné jsou ve funkční fázi prototypu. “ A o jaké čtyři novinky se tedy jedná?
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
Tak to avízuje brněnská veletržní správa. Co si pod tím představit? Jak se může na výstavní ploše představovat virtuální projekt? Výstavnictví prožívá vlivem digitalizace také velké změny. Někteří pořadatelé jsou si souvisejících okolností vědomí a investují do netradičních forem. Letos se připravuje v pavilonu A nový formát představení filozofie nastupujících technologií, které ovlivňují dosavadní vývojové, výrobní a také obchodní zvyklosti. Hlavním důvodem, proč se o tuto nově vznikající část veletrhu zajímat je potřeba a také inspirace vlastního růstu. Ať již osobního nebo firemního ...
Z různých tiskových zpráv se můžete dozvědět o chystané novince, Digitální továrně 2.0. Samotný název v mnohých evokuje všechno možné, jen ne to, co se ve skutečnosti chystá. Protože i redakce portálu Elektrika.cz se podílí na stavbě této nové myšlenky, pokusíme se přinést něco z pod pokličky vývojové kuchyně. Jako prvního jsme u výškové budovy BVV oslovili Zdeňka Havelku, hlavního myšlenkového vůdce Digitální továrny 2.0 ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
V březnu 2010 vyšla tolik diskutovaná vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933