Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

Nový software ETS5 znamená více možností pro KNX


Document Actions
Nový software ETS5 znamená více možností pro KNX
Software ETS je nezbytný pro vytváření elektronických projektů systémových instalací KNX, do nichž jsou vkládány potřebné přístroje, parametrizovány a je nastavována vzájemná komunikace, určená pro zajištění komfortního a co nejjednoduššího ovládání, při maximální energetické efektivitě celé instalace. Všechny použité přístroje v KNX instalacích vyžadují pro své naprogramování právě tento software. Jak pracovat s nejnovější verzí ETS5?
Josef Kunc, ze dne: 16.06.2015
reklama


Software nabízí i možnost využití řady diagnostických postupů. Jeho obrovskou výhodou je platnost pro programování KNX produktů od více než 360 výrobců z celého světa, v jediné celosvětově normalizované instalaci používané k řízení všech funkcí v budovách všech typů.


Obrázek 1 Náhled na ETS5 po otevření v PC

Krátce k historii vývoje ETS

KNX systémové instalace jsou komerčně používány od roku 1993. Od té doby software ETS (vyvíjený od roku 1991) zaznamenal rozvoj, který vždy navazoval na aktuální stav techniky. Do roku 1996 se používal software ETS1, který dovoloval komunikaci mezi PC a KNX (ElB) instalací pouze při využití komunikačního rozhraní RS 232. KNX systémová instalace mohla být vytvářena jen s přístroji komunikujícími po sběrnici tvořené krouceným párem vodičů. Po instalaci ETS do PC bylo nutné vytvářet databázi, do níž se ukládaly aplikační programy těch výrobků, s nimiž projektant potřeboval pracovat. Ukládaly se tam i vytvořené projekty. Software byl z mezinárodní asociace (tehdy EIBA) distribuován na disketách.


Obrázek 2 Řízení činností na sběrnici KNX


Následoval software ETS2 (opět na disketách) s možností propojení PC s instalací také přes rozhraní RS 232 FT1.2 a později i USB a částečně i po IP síti. Kromě toho přibyla také možnost využívat přístroje komunikující po silovém vedení. Demo verze umožňovala pouze vytváření projektu v PC, bez přístupu na sběrnici KNX.

V roce 2004 přinesla zlepšení verze ETS3 s plnými možnostmi komunikace prostřednictvím IP sítí. Byl tak umožněn i vzdálený servis a programování instalací prostřednictvím internetového připojení; uživatelům byla zpřístupněna i vzdálená vizualizace. Mezinárodní asociace KNX jej distribuovala na CD ROM, bylo však možné demo verzi nahrát také z internetu. Školní verze ETS3 Trainee dovolovala vytvořit vždy jen jeden projekt, nejvýše se 20 KNX přístroji, což bylo plně postačující pro výuku studentů. Jako slepá větev se ukázala varianta ETS3 Starter, která byla určena pro elektromontéry začínající s KNX instalacemi, kteří se ani ne vyškolili v práci s ETS. Tento software obsahoval i databázi výrobků, avšak pouze od několika výrobců. Tuto databázi však nebylo možné zákaznicky aktualizovat. Software byl navíc určen jen pro vytváření malých instalací sestávajících nejvýše ze 64 KNX přístrojů. Jeho distribuce byla pro nezájem uživatelů ukončena ještě několik let před vydáním další verze ETS. Software ETS4 přinesl v roce 2011 několik novinek. V omezené míře bylo umožněno použití přístrojů s bezdrátovou komunikací. Instalace softwaru do PC byla možná výhradně po bezplatném stažení z internetu - ihned po vytvoření databáze pracovala v demo verzi dovolující dokonce i přístup na sběrnici - ovšem pouze v případě projektů s nejvýše třemi KNX přístroji. Teprve po zakoupení softwarového nebo hardwarového klíče mohla plná verze ETS4 Professional pracovat bez omezení. Školní verze ETS4 Lite byla upravena - nebyl již omezen počet projektů, které bylo možné vytvářet, zůstalo však omezení na nejvýše 20 KNX přístrojů v jednom projektu. Po instalaci do PC bylo možné zvolit i jazyk softwaru, mezi nimi i češtinu.


Obrázek 3 Práce s KNX přístroji z okna Katalogy

Při úvodní prezentaci softwaru ETS4 pracovníci asociace tvrdili, že budoucí aktualizace ETS4.1 umožní plnou RF komunikaci mezi PC a bezdrátovými přístroji v KNX instalaci. Když však počátkem roku 2014 byla tato aktualizace vydána, v oblasti komunikací se prakticky nic nezměnilo. K tomuto postupu asociace dospěla po mnohaletých zkušenostech se skutečnou nemožností ochránit zneužití ETS nelegálními softwarovými klíči, byť byla ochrana ETS tvůrci softwaru zajišťována sebedůkladněji. Například již u ETS3 bylo možné z internetu stáhnout nelegální klíč.

Dosud nejnovější verze ETS5
Koncem minulého roku byl spuštěn prodej licencí na ETS5. Tentokrát ale výhradně s hardwarovými přístupovými klíči. Software byl svými tvůrci zcela přepracován. Po jeho instalaci se již nevytváří databáze, potřebná data se ukládají do 4GB paměti, která je součástí hardwarového klíče. Bohužel to znamená, že dříve dodané hardwarové klíče k ETS4 nelze aktualizovat pro ETS5. I při aktualizaci z ETS4 na ETS5 je tedy nezbytný nový klíč. Pouze demo verze pracuje bez klíče - software je opět nutné stáhnout přes internet při využití bezplatného osobního účtu na stránkách asociace MyKNX (dříve onlineshop.KNX), který si musí každý zájemce založit. Rychle následující aktualizace přinesly již variantu ETS5.04, která v demo verzi nově dovoluje použití až pěti KNX přístrojů v jednom projektu, samozřejmě s přístupem na sběrnici. Významnou novinkou ETS5 je skutečná možnost RF komunikace s bezdrátovými KNX přístroji, ovšem při použití KNXlRF USB rozhraní pro PC nebo v rozváděči, například na KNX linii tvořené krouceným párem.


Obrázek 4 Jedno z pracovních oken v softwaru ETS5
 - nastavování parametrů v prostorovém uspořádání

Varianty ETS5 Professional a ETS5 Lite se používají shodným způsobem, jako tomu bylo u ETS4.

Nová "tvář" softwaru se ukazuje po jeho otevření - česká verze bude k dispozici pravděpodobně již při nejbližší aktualizaci.

Na horní liště lze přepínat mezi jednotlivými režimy činností. V režimu Přehled (obrázek 1) se v levé části zobrazují projekty, které je zde možné zakládat, importovat, exportovat či mazat, anebo také otevírat pro přechod do obdobného způsobu práce s nimi, jak je již známo z ETS4. Je zde však menší odlišnost. Nově lze rozváděče, dosud považované za zcela nezávislé prostorové jednotky, vkládat do místností, v nichž jsou podle grafického projektu skutečně umístěny. U předchozích verzí ETS toto nebylo možné a mnozí uživatelé to považovali za nelogické uspořádání.


Obrázek 5 Okno Nastavení v ETS5

V pravé části náhledu jsou novinky z činnosti asociace KNX, které jsou při online připojení neustále aktualizovány, stejně jako informace o nových produktech pro KNX a jejich certifikaci.

Po otevření záložky Sběrnice (obrázek 2) je možné nastavovat potřebná rozhraní pro komunikaci mezi PC a KNX instalací, nahrávat nebo mazat paměti KNX přístrojů, vyvolávat diagnostické postupy apod. S touto záložkou lze výhodně diagnostikovat také instalace, jejichž projekty nejsou obsaženy v použitém PC.


Obrázek 6 Příklad popisového štítku přístroje KNX

Další záložkou jsou Katalogy (obrázek 3) určené pro vkládání potřebných přístrojů do projektů. Je možné ukládat aplikační programy používaných přístrojů do paměti v PC anebo je do projektů vkládat z online katalogu na stránkách mezinárodní asociace KNX. V části Oblíbené je i položka Moje produkty, která je určena především pro ukládání aplikačních programů přístrojů s vysokým počtem parametrů, jejichž nastavení může být i značně časově náročné, obzvláště když pro obvyklé využití je nezbytné právě tyto parametry nastavit zcela jinak, než je tomu u standardního nastavení od výrobce - tedy ve výchozím nastavení. Jestliže projektant ve svých projektech používá takové přístroje, je výhodné toto nastavení parametrů učinit pouze u jednoho přístroje, uložit do uvedené položky a následně vkládat pro každé další použití. Může to znamenat i značnou časovou úsporu během projektování. Jen pro názornost: V rozsáhlém objektu je nutné řídit osvětlení s vysokými počty svítidel. Je logické, že bude využita spolupráce sběrnic KNX a DALI, pro niž ovšem je nezbytné správně parametrizovat i příslušná KNX/DALI rozhraní. Ke každé z několika desítek linií DALI lze připojit až 64 svítidel, což pro každý přístroj znamená nutnost nastavení nejméně 64 stran parametrů, jak je naznačeno v příkladu na obrázek 4. K využití položky Moje produkty je však nezbytné vlastnit i licenci na stejnojmennou přídavnou aplikaci. Jinak by se do Oblíbených uložil aplikační program přístroje s parametry ve standardním nastavení.


Obrázek 7 Uzamčený online katalog vyžaduje
bezplatnou licenci na přídavnou aplikaci

Poslední položkou menu na horní liště je Nastaveni (obrázek 5), které je určeno k vymezení způsobu práce s ETS, nastavení jazyka, způsobů ukládání dat apod. Ovšem také pro nastavení filtrů pro on-line katalog anebo pro šablony pro tisk štítků, jimiž jsou přístroje opatřeny. Především při značně rozšířeném programování přístrojů ještě před jejich umístěním na správné místo v objektu či rozváděči je zcela nezbytné správné označení vycházející z topologického i prostorového umístění přístroje, jak je znázorněno na příkladu - obrázek 6 - kde mohou být i údaje o typu a účelu daného přístroje. Již v době používání ETS4 byla zahájena distribuce různých doplňkových softwarů, které dále rozšiřovaly nebo zjednodušovaly některé pracovní postupy. Jsou to různé aplikace (App), jejichž použití je nutná licence. Některé aplikace jsou poskytovány bezplatně, za jiné je potřebné uhradit příslušný licenční poplatek. Společným rysem těchto aplikací je jejich činnost výhradně ve spolupráci s ETS. Ty činnosti, pro které potřebujeme zakoupit přídavnou licenci, jsou v ETS označeny zámkem, který se odblokuje použitím licenčního klíče (obrázek 7).

Rozšířené možnosti softwaru ETS5, společně s přídavnými aplikacemi, dovolují stále snadnější práci s projekty pro KNX instalace, ale také se správou a diagnostikou již provozovaných objektů s realizovanými projekty.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních hal obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody, ať datové, silové, nebo přípojky vzduchu, vody, ... přičemž v mnohých případech vedení bývá ukryto pod našima nohama. Optimální uložení vedení vyžaduje nejen znalosti před čím chránit, ale mít také možnosti výběrů z dostupných alternativ. Znáte přednosti pochozích systémů kabelových žlabů? Nebo víte například, že nebezpečí zakopnutí zmenšuje speciální ochranný plech pro opěrný výložník? Požadovanou výšku nášlapné plochy dodržíte pomocí jednoduché a rychlé varianty montáže kabelových kanálů na opěrný profil Z. Výšku nášlapné plochy zachováte také namontováním pochozích kabelových ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Bezdrátový systém xCOMFORT se těší stále větší oblibě. Instalace není podmíněna nepříjemným sekáním a je realizovaná podstatně snadněji než konkurenční, vyžadující metalickou sběrnici. A vzhledem k povaze jeho konstrukce je celkem jasné, že je prezentován i ve virtuální sféře. Osobní kontakt je bezpochyby velice důležitý, ovšem ty zásadní znalosti lze nastudovat apriori, tedy předem. Pokud se rozhodnete pro domácí samostudium, pak můžete počítat s tím, že xCOMFORT je opravdu nablízku. Zde jsme připravili přehled loňské dávky vědomostí ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Repríza KNX výroční konference k 30. výročí KNX ve světě. Událostí prováděl Josef Kunc s Vítem Pivoňkou. Z programu této události očekávejte významné novinky pro všechny partnery KNX, jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům, poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace, chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim, představení všech ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933