Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Vypínací charakteristiky jistících prvků


Document Actions
jischar.jpg
Znáte vypínací charakteristiky? Podívejte se na některé běžně používané jistící prvky včetně jejich vypínacích charakteristik. Také zde naleznete hodnoty impedancí podle původní a nové ČSN uvedené v přehledové tabulce.
Milan Bureš, Igor Nováček, ze dne: 13.11.2002
reklama

Doba za kterou bude nadproud přerušen se zjistí z ampérsekundové vypínací charakteristiky pojistek a jističů. Ampérsekundové charakteristiky pojistek a jističů jsou součástí průvodní dokumentace výrobce a jsou uvedeny v jeho katalozích.

Vzhledem k tomu, že ČSN 33 2000-4-41 byla nově vydána pod stejným označením, tedy ČSN 33 2000-4-41 s platností od února 2000, a že převážné změny se týkají výpočtu impedanční smyčky Zsv a měření impedanční smyčky Zsm, přikládáme do této části zpracování hodnoty impedance pro jističe s charakteristikou B - C - D. Pro výpočet si vybíráme nejčastěji používaný jistič, tedy In=10 A.

Hodnoty impedancí podle původní a nové ČSN jsou uvedeny v tabulce:

Provozní napětí Uo=230 V
Použitý jistič 10 A

Charakteristika jističe
In=10A
B C D Poznámky
Násobek proudu jističe 5 10 20 Z=Uo/Ia
Zsm=0,66xUo/Ia
Zsv=0,8xUo/Ia
Zsv=0,533xUo/Ia
Vypínací proud Ia 50 100 200
Zs - podle původní ČSN 4,6 2,3 1,15
Zsm - podle nové ČSN 3,04 1,52 0,76
Zsv - podle nové ČSN 3,68 1,84 0,92
Zsv - podle nové ČSN
a dále upravené podle ČSN IEC 1200-53
2,45 1,23 0,613

V případě, že by se jednalo o seřiditelný jistič např.6,3 - 10A, pak Ia musíme ještě násobit konstantou 1,25 , přičemž pro výpočet není rozhodující na jaký proud In je jistič nastaven, ale uvažuje se hodnota jeho maximálního proudu, tedy 10A. V daném případě by Ia pro tento jistič s charakteristikou B byl 10x5x1,25= 62,5A. Z toho pak impedanční smyčka Zsm=2,43 ohmů a Zsv 1,96 ohmů.

Co musí ještě zkontrolovat projektant, je max.délka vývodu např. CYKY 1,5mm2 v metrech od místa, kde byla změřena skutečná impedance Zsm= 0,5 ohmů a to až do hodnoty 2,43 ohmů, což je vypočteno na konci vývodu. Přírůstek odporu je tedy dán rozdílem obou hodnot odporů a činí 1,93 ohmů. Výpočet je vztažen pro jistič 10A s charakteristikou -B-.

Pak:
R = ró x l/s
l = R x s x ró = 1,93 x 1,5 x 56 = 162,12 m

Pro ukázku uvádíme některé běžně používané jistící prvky včetně jejich vypínacích charakteristik:

Vnitřní odpory a ztrátové výkony
- dané hodnoty platí vždy na jeden pól a jsou to střední hodnoty
- ztrátové výkony platí pro jmenovitý proud
Jmenovitý proud
jističe (A)
Vnitřní odpor
(mOhm)
Ztrátový
výkon (W)
0,2 30500 1,2
0,4 7250 1,2
0,5 5000 1,25
0,6 3650 1,3
0,8 2200 1,4
1 1400 1,4
1,2 1000 1,45
1,6 560 1,45
2 375 1,5
4 98 1,55
6 27 1
8 19 1,2
10 12 1,2
13 12 2
16 7,8 2
20 5,3 2,1
25 4,2 2,6
32 2,7 2,75
40 1,8 2,9
50 1,3 3,25
63 1,1 4,45

 

Max. impedance poruchové smyčky
- podle ČSN 33 2000-4-41 (platí od 1.1.1996, nahrazuje ČSN 34 1010)
- uvažujeme síť TN, Uo=230V a tedy dobu odpojení 0,4s

Jmenovitý proud
jističe (A)

Maximální impedance poruch. proud. smyčky (Ohm)

Vyp.char.B Vyp.char.C Vyp.char.D
0,2 - 115,0 57,5
0,4 - 57,5 28,7
0,5 - 46,0 23,0
0,6 76,6 38,3 19,1
0,8 57,5 28,7 14,3
1 46,0 23,0 11,5
1,2 38,3 19,1 9,5
1,6 28,7 14,3 7,1
2 23,0 11,5 5,7
4 11,5 5,7 2,8
6 7,6 3,8 1,92
8 5,7 2,8 1,44
10 4,6 2,3 1,15
13 3,5 1,77 0,88
16 2,8 1,44 0,72
20 2,3 1,15 0,58
25 1,84 0,92 0,46
32 1,44 0,72 0,36
40 1,15 0,58 0,29
50 0,92 0,46 0,23
63 0,73 0,36 0,18

V případech, kde naměřená impedance překročí příslušnou výše uvedenou hodnotu, je nejčastějším řešením použití proudového chrániče, např. FI typu 268, 468, 568.

Přístroje pro domovní rozvody:

Vypínací charakteristiky
Použití: pro jištění elektrických obvodů -
B - se zařízeními, které nezpůsobují proudové rázy (jištění vedení)
C - se zařízeními, které způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, vedení s motory)
D - se zařízeními s vysokými proudovými rázy (transformátory, 2-pólové motory)

Elektromagnetická (zkratová) spoušť jističů LSN-DC vypíná pro stejnosměrná napětí o 40% výše, než u jističů LSN s vypínací charakteristikou C, tzn. min. při 7xln.

Vypínací
charakteristika
tepelná spoušť elektromagnetická spoušť
zkušební proud vypínací doba zkušební proud vypínací doba
I1 I2 t I4 I5 t
B 1,13xln   >=1hod. 3xln   >=0,1s
  1,45xxln <1hod.   5xln <0,1s
C 1,13xln   >=1hod. 5xln   >=0,1s
  1,45xln <1hod.   10xln <0,1s
D 1,13xln   >=1hod. 10xln   >=0,1s
  1,45xln <1hod.   20xln <0,1s

Pro I3=2,55xln platí pro In<=32A 1s<t<60s, pro In>32A 1s<t<120s

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
DEHN nabízí řešení i pro stísněné prostory. Malý kompaktní svodič přepětí typ 2 + typ 3, označovaný také zkráceně DCOR pomůže v případech, kdy je pro instalaci malý prostor. Chrání elektrické a elektronické spotřebiče, citlivé na přepětí v síti. Umísťuje set do podružných rozvaděčů zejména pro technologie jako jsou tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy. Oč jde přesně? To popisoval Josef Valíček na jednom ze seminářů ...
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933