Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
  • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

Vypínací charakteristiky jistících prvků


Document Actions
jischar.jpg
Znáte vypínací charakteristiky? Podívejte se na některé běžně používané jistící prvky včetně jejich vypínacích charakteristik. Také zde naleznete hodnoty impedancí podle původní a nové ČSN uvedené v přehledové tabulce.
Milan Bureš, Igor Nováček, ze dne: 13.11.2002
reklama

Doba za kterou bude nadproud přerušen se zjistí z ampérsekundové vypínací charakteristiky pojistek a jističů. Ampérsekundové charakteristiky pojistek a jističů jsou součástí průvodní dokumentace výrobce a jsou uvedeny v jeho katalozích.

Vzhledem k tomu, že ČSN 33 2000-4-41 byla nově vydána pod stejným označením, tedy ČSN 33 2000-4-41 s platností od února 2000, a že převážné změny se týkají výpočtu impedanční smyčky Zsv a měření impedanční smyčky Zsm, přikládáme do této části zpracování hodnoty impedance pro jističe s charakteristikou B - C - D. Pro výpočet si vybíráme nejčastěji používaný jistič, tedy In=10 A.

Hodnoty impedancí podle původní a nové ČSN jsou uvedeny v tabulce:

Provozní napětí Uo=230 V
Použitý jistič 10 A

Charakteristika jističe
In=10A
B C D Poznámky
Násobek proudu jističe 5 10 20 Z=Uo/Ia
Zsm=0,66xUo/Ia
Zsv=0,8xUo/Ia
Zsv=0,533xUo/Ia
Vypínací proud Ia 50 100 200
Zs - podle původní ČSN 4,6 2,3 1,15
Zsm - podle nové ČSN 3,04 1,52 0,76
Zsv - podle nové ČSN 3,68 1,84 0,92
Zsv - podle nové ČSN
a dále upravené podle ČSN IEC 1200-53
2,45 1,23 0,613

V případě, že by se jednalo o seřiditelný jistič např.6,3 - 10A, pak Ia musíme ještě násobit konstantou 1,25 , přičemž pro výpočet není rozhodující na jaký proud In je jistič nastaven, ale uvažuje se hodnota jeho maximálního proudu, tedy 10A. V daném případě by Ia pro tento jistič s charakteristikou B byl 10x5x1,25= 62,5A. Z toho pak impedanční smyčka Zsm=2,43 ohmů a Zsv 1,96 ohmů.

Co musí ještě zkontrolovat projektant, je max.délka vývodu např. CYKY 1,5mm2 v metrech od místa, kde byla změřena skutečná impedance Zsm= 0,5 ohmů a to až do hodnoty 2,43 ohmů, což je vypočteno na konci vývodu. Přírůstek odporu je tedy dán rozdílem obou hodnot odporů a činí 1,93 ohmů. Výpočet je vztažen pro jistič 10A s charakteristikou -B-.

Pak:
R = ró x l/s
l = R x s x ró = 1,93 x 1,5 x 56 = 162,12 m

Pro ukázku uvádíme některé běžně používané jistící prvky včetně jejich vypínacích charakteristik:

Vnitřní odpory a ztrátové výkony
- dané hodnoty platí vždy na jeden pól a jsou to střední hodnoty
- ztrátové výkony platí pro jmenovitý proud
Jmenovitý proud
jističe (A)
Vnitřní odpor
(mOhm)
Ztrátový
výkon (W)
0,2 30500 1,2
0,4 7250 1,2
0,5 5000 1,25
0,6 3650 1,3
0,8 2200 1,4
1 1400 1,4
1,2 1000 1,45
1,6 560 1,45
2 375 1,5
4 98 1,55
6 27 1
8 19 1,2
10 12 1,2
13 12 2
16 7,8 2
20 5,3 2,1
25 4,2 2,6
32 2,7 2,75
40 1,8 2,9
50 1,3 3,25
63 1,1 4,45

 

Max. impedance poruchové smyčky
- podle ČSN 33 2000-4-41 (platí od 1.1.1996, nahrazuje ČSN 34 1010)
- uvažujeme síť TN, Uo=230V a tedy dobu odpojení 0,4s

Jmenovitý proud
jističe (A)

Maximální impedance poruch. proud. smyčky (Ohm)

Vyp.char.B Vyp.char.C Vyp.char.D
0,2 - 115,0 57,5
0,4 - 57,5 28,7
0,5 - 46,0 23,0
0,6 76,6 38,3 19,1
0,8 57,5 28,7 14,3
1 46,0 23,0 11,5
1,2 38,3 19,1 9,5
1,6 28,7 14,3 7,1
2 23,0 11,5 5,7
4 11,5 5,7 2,8
6 7,6 3,8 1,92
8 5,7 2,8 1,44
10 4,6 2,3 1,15
13 3,5 1,77 0,88
16 2,8 1,44 0,72
20 2,3 1,15 0,58
25 1,84 0,92 0,46
32 1,44 0,72 0,36
40 1,15 0,58 0,29
50 0,92 0,46 0,23
63 0,73 0,36 0,18

V případech, kde naměřená impedance překročí příslušnou výše uvedenou hodnotu, je nejčastějším řešením použití proudového chrániče, např. FI typu 268, 468, 568.

Přístroje pro domovní rozvody:

Vypínací charakteristiky
Použití: pro jištění elektrických obvodů -
B - se zařízeními, které nezpůsobují proudové rázy (jištění vedení)
C - se zařízeními, které způsobují proudové rázy (žárovkové skupiny, vedení s motory)
D - se zařízeními s vysokými proudovými rázy (transformátory, 2-pólové motory)

Elektromagnetická (zkratová) spoušť jističů LSN-DC vypíná pro stejnosměrná napětí o 40% výše, než u jističů LSN s vypínací charakteristikou C, tzn. min. při 7xln.

Vypínací
charakteristika
tepelná spoušť elektromagnetická spoušť
zkušební proud vypínací doba zkušební proud vypínací doba
I1 I2 t I4 I5 t
B 1,13xln   >=1hod. 3xln   >=0,1s
  1,45xxln <1hod.   5xln <0,1s
C 1,13xln   >=1hod. 5xln   >=0,1s
  1,45xln <1hod.   10xln <0,1s
D 1,13xln   >=1hod. 10xln   >=0,1s
  1,45xln <1hod.   20xln <0,1s

Pro I3=2,55xln platí pro In<=32A 1s<t<60s, pro In>32A 1s<t<120s

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
O vedení v podlahách se psalo na portále Elektrika mnohokrát. Tento způsob ukládání vedení se sice užívá především v administrativních budovách, kde se často rozvody doplňují nebo mění. Díky dostupným trasám v podlaze není potřeba pro změnu pracovišť provádět stavební úpravy. Představa investorů, provozovatelů je taková, aby se systém rozvodů dal dle aktuální potřeby měnit a přitom aby vypadal elegantně. Nejlépe pokud by nebyl vidět vůbec. Takovým požadavkům se velice blíží následující systém podlažních rozvodů OBO BETTERMANN ...
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
ISMET je vlastně bývalá společnost ELTEK specializující se na transformátorový sortiment širokého výkonového spektra, včetně dalších souvisejících produktů a komponent. Využili jsme letošního veletrhu Amper k návštěvě prezentace Ismetu, abychom získali informace o změnách ve společnosti i nových produktech ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933