Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Ještě jednou. Jaká je nová padesátka po 1.7. 2022?


Document Actions
Ještě jednou. Jaká je nová padesátka po 1.7. 2022?
Přestože si myslíme, že už bylo o opuštění staré vyhlášky 50/78Sb. vše řečeno, napsáno, tisíckrát vysvětleno, ještě vůbec neznamená, že je to pochopeno. Všemi pochopeno! Vydavatelství IN-EL vydalo na toto téma knihu Radka Roušara a úvodní komentář vytvořil Jan Lojkásek již dávno před tím. Stručně zde shrnuje to, čeho bychom si při přechodu z padesátky vstříc k zákonu 250/21Sb. měli všimnout a v dalších svých úvahách používat. Pokud se bude někdo ptát, co nového s padesátkou, bude nejlepší mu ukázat toto shrnutí ...
Autorský článek, Miroslav Minařík, ze dne: 2.06.2023


Několik měsíců před vydáním knihy o nové legislativě nahrazující starou padesátku napsal Jan Lojkásek tuto stať. Červeně zvýrazněné texty jsou záměr!

Odborná způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022
Dnem 1.7. 2022 nabyl účinnost zákon č.250/2021Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a příslušná prováděcí nařízení vlády, která mimo jiné nahrazují vyhlášku č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (nyní nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a vyhlášku č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) (nyní nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti).Odbornou způsobilost v elektrotechnice od 1. 7. 2022 upravuje nařízení vlády č.194/2022Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Je třeba zdůraznit, že podstata, tedy princip odborné způsobilosti v elektrotechnice, zůstává i po 1. 7. 2022 stejný. Samotnou podstatou odborné způsobilosti vždy bylo, je a lze předpokládat, že i v budoucnu bez ohledu na to, který právní předpis tuto oblast upravoval, upravuje nebo upravovat bude, ověřit objektivně a nezávisle, zda elektrotechnik je schopen provádět svoji odbornou činnost na elektrických zařízeních tak, aby tato zařízení byla, zjednodušeně řečeno, bezpečná.

Dále to lze rozvinout tak, že odborně způsobilý elektrotechnik na základě svých teoretických znalostí, praktických zkušenosti a znalostí příslušných legislativních předpisů a technických norem musí být schopen zajistit aby:
 • dodržoval při své činnosti zásady bezpečné práce, kterou neohrozí sám sebe ani další osoby,
 • zajistil ochranu zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje před bleskem a přepětím,
 • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu elektrickou energií,
 • zajistil, aby zařízení, která zřizuje, rekonstruuje, opravuje a udržuje byla provedena tak, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem, a to jak u zařízení v bezporuchovém stavu, tak v případě, kdy na zařízení došlo k poruše.

Tím chci říct, že v technické oblasti odborné způsobilosti se od 1. 7. 2022 nic nemění.

Co se však mění, je rozdělení odborné způsobilosti elektrotechniků
(ve vyhlášce č.50/1978Sb. to bylo 7 stupňů – § 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, na rozdíl od nařízení vlády č.194/2022Sb., kde jsou 3 stupně – §6, 7 a 8, přičemž:
 • §11 vyhlášky č.50/1978Sb. je „schován“ pod §6, odst. 8 (pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím) a §7, odst. 8 (absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky) nařízení vlády č.194/2022Sb., a
 • §10 vyhlášky č.50/1978Sb. je „schován“ pod §7, odst. 1 nařízení vlády č.194/2022Sb.Mění se také administrativní část získávání a obnovování odborné způsobilosti.

Odbornou způsobilost dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., a odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. lze pak porovnat takto:
 • stávající §3 – pracovníci seznámení jsou nově definováni jako osoby seznámené (školené) a nejsou již zařazeni do nové legislativy, ale podléhají „jiným právním předpisům“ (např. Zákoníku práce),
 • stávající §4 – pracovníci poučení jsou nově definováni stejně,
 • stávající §5 a 6 – pracovníci znalí a pracovníci pro samostatnou činnost jsou nově definováni jako osoby znalé pro samostatnou činnost (elektrotechnik – § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
 • stávající §7 a 8 – pracovníci pro řízení činnosti, pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu jsou nově definováni jako osoby znalé pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik – § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
 • stávající §9 – pracovníci pro provádění revizí jsou nově definováni jako revizní technici (§ 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.),
 • stávající §10 – pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování nejsou v nové legislativě výslovně uvedeni, ale dle § 7, odst. 1 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. mohou vedoucí elektrotechnici projektovat vyhrazená elektrická zařízení, která nejsou předmětem autorizace dle jiného právního předpisu (zákon č.360/1992 Sb. v platném znění),
 • stávající §11 – kvalifikace ve zvláštních případech – §6, odst. 8 a §7, odst. 8 nařízení vlády č.194/2022Sb.

Rozsah odborné způsobilosti se stanovuje podle:

 • a) rozsahu napětí:
  - do 1kV napětí AC a 1,5kV napětí DC,
  - bez omezení napětí, přičemž tato kategorie se dále člení na:
        - elektrická zařízení do 35kV,
        - elektrická zařízení do 230kV,
        - elektrická zařízení bez omezení napětí,
 • b) druhu zařízení:
      - v objektech bez nebezpečí výbuchu,
      - v objektech s nebezpečím výbuchu.Jen na okraj: dle nařízení vlády č.190/2022 Sb. se za vyhrazená elektrická zařízení nepovažují:
 • ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti,
 • prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody,
 • zdravotnické elektrické přístroje,
 • elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu),
 • elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.Tolik z avíza Jana Lojkáska. Pro studium problematiky přikládáme užitečné odkazy na související zdroje:
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 6)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Od té doby, co jsem se rozhodl pro obor instalační elektrotechniky v určitých periodách stále slýchávám, že "elektrikáři jsou šlechtou mezi řemesly". Jde o bezdůvodné vychloubání? Nebo co může být příčinou takového tvrzení? Asi bych nepoužil pro označení nutných znalostí, přezkoušení a řemeslnou dovednost výraz "šlechta", ovšem patrně tuším co dávného autora k tomu označení vedlo. Určitě nešlo o podobné ostravské výroky "já jsem horník, kdo je víc?". Pro vysvětlení, nebylo nic snazšího než se zeptat starších ...
První publikace o nové legislativě nahrazující na legendární vyhlášku 50/78Sb. Snahou autora bylo objasnit vše zásadní tak, aby se čtenář v nové legislativní podobě orientoval. Celý profesní život oscilujeme mezi odbornými znalostmi a znalostmi bezpečné práce. Jde o obsahové sourozence, kdy jeden bez druhého nemůže v elektrotechnice být. Jak se tato parafráze od 1.7. 2022 objevuje na papíře, popisuje právě tato publikace. Jako u každého nového nařízení dochází ke špatným výkladům, nepochopení a zmatkům, proto doporučuji si ujasnit to, co nás bude provázet po zbytek elektrotechnické kariéry včas. Malou recenzi sledujte zde!
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933