Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jaké známe druhy ...

Pokud člověk není zrovna sám revizním technikem, může si pod pojmem revize ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 106
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Nezřídka slyšíme, že to nemůže “kopat” když je to zem … a někteří víme, že jde o jakousi polopravdu. Skutečnost, že je vodič označen značkou uzemnění pro zkušeného elektrotechnika ještě nic neznamená, pokud nemá jistotu zapojení opačného konce vodiče ...

Českomoravská elektrotechnická asociace ELA


Document Actions
elalogo2.gif
Podnikatelský a zaměstnavatelský svaz navazující na činnost našich předních elektrotechnických odborníků. S tímto logem se můžete setkat na různých významných akcích. Podívejme se tedy blíže o koho se jedná.
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 16.01.2002
reklama

Ing. František HÝBNER - ředitel asociace
Sdružování elektrotechnických podniků v naší republice má již dlouholetou tradici. Podnikatelé, mezi něž patřili i Ing. Křižík a Ing. Kolben, se začali na přelomu 19. a 20. století sdružovat zpočátku do Spolku českých elektrotechniků a po vzniku Československa do Elektrotechnického svazu. V 50. letech byla tato svazová činnost zrušena a byla obnovena až v roce 1990, kdy organizace elektrotechnického průmyslu založily nejdříve elektrotechnickou sekci Svazu průmyslu ČR a v lednu 1992 dnešní ekonomicky i právně samostatnou Českomoravskou elektrotechnickou asociaci.

Ing. František HÝBNER - ředitel asociace

Naše asociace je podnikatelský a zaměstnavatelský svaz. Sdružujeme právnické i fyzické osoby z elektronického a elektrotechnického průmyslu, zdravotnické techniky, informačních služeb a další firmy s příbuznou výrobní orientací či obchodními zájmy. Členové ELA tím vytvářejí lobby pro prosazování svých požadavků na úrovni státních orgánů i v oblasti zaměstnavatelských vztahů. Udržujeme proto přímé kontakty s představiteli MPO ČR, MF ČR, MH ČR, FNM ČR a pod.

V souladu se svými stanovami a usnesením valné hromady asociace z 25. května 2001 poskytuje asociace členským organizacím v roce 2000 zejména následující činnosti a služby:

 • hájí společné zájmy podnikatelů a zaměstnavatelů se sídlem v České republice, kteří podnikají v odvětví elektrotechnického průmyslu a v příbuzných odvětvích
 • prosazuje zájmy členů v dialogu s představiteli vlády, parlamentu a politických stran, jako kolektivní člen Svazu průmyslu a dopravy ČR k tomu využívá i jeho orgány a zástupce
 • zpracovává vyjádření a připomínky k návrhům zákonů, materiálům MPO ČR a dalších resortů resp. institucí apod.

 • spolupracuje s národními i společenskými institucemi (CzechTrade, Czechinvest, ÚNMZ, HK ČR apod.) při vytváření lepších podmínek pro podnikání
 • uplatňuje požadavky svých členů ve vedení i v pracovních komisích SP ČR, ve statutárních a poradních orgánech ÚNMZ, ČIA, apod.;
 • při kolektivním vyjednávání s OS KOVO o vyšší kolektivní smlouvě zastupuje členské organizace, u nichž tento odborový svaz působí a které k tomu dají souhlas
 • zastupuje členské organizace při jednáních s orgány EU a s mezinárodními evropskými federacemi působícími v oblasti elektrotechnického a elektronického průmyslu, od roku 2000 je přidruženým členem nadnárodního evropského svazu ORGALIME, který sdružuje strojírenské a elektrotechnické asociace
 • spolupracuje s představiteli zahraničních institucí a podnikatelských svazů s cílem prezentovat své členy v zahraničí a rozšiřovat přímé kontakty členů se zahraničními firmami
 • vytváří oborové pracoviště pro přípravu projektů výzkumných programů, které budou financovány z prostředků EU v rámci 5. rámcového programu
 • ve spolupráci s významnými zahraničními i tuzemskými subjekty organizuje pro své členy subdodavatelská setkání
 • jako základní prezentační dokument má svoji webovou stránku www.electroindustry.cz v českém a anglickém jazyce, kterou průběžně aktualizuje. Dále vydává každoročně členský katalog asociace v anglickém jazyce, který je distribuován především do zahraničí
 • prostřednictvím článků v tisku, účastí na tiskových konferencích, na diskusních setkáních apod. informuje veřejnost o situaci v elektrotechnickém odvětví a o aktivitách asociace a jejích členů
 • vydává měsíční informační bulletin pro své členy
 • dvakrát ročně pořádá dvoudenní valnou hromadu asociace, na níž se členové setkávají s význačnými hosty - představiteli státní správy a dalších institucí, vzájemně si vyměňují zkušenosti, hodnotí práci asociace a domlouvají společná stanoviska a požadavky, které asociace následně prosazuje při své činnosti.

Pokud vás zajímají členové Českomoravské elektrotechnické asociace, klikněte zde!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933