Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Projektanti budou muset zahrnout nové požadavky na požární zabezpečení již ve fázi návrhu. Budou potřeba detailnější plány a dokumentace, aby bylo zajištěno splnění všech požárních norem. Montážní práce budou časově náročnější a nákladnější. Budou ...
 • ... nabízí k přípravě k přezkoušení testové otázky. Velice dobrý materiál pro přípravu všech, kteří nenechávají nic náhodě a berou vážně rčení "těžko na cvičišti, lehko na bojišti". Samozřejmě tento způsob přípravy nemusí být někomu blízký, ale je ...

Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací


Document Actions
Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
Jste si jistí, zda provádíte opravu nebo už rekonstrukci elektroinstalace? Na takové zjištění se rádo, často zapomíná. Především při opravách starých domů se nahrazují některé části rozvodů a dochází k přerušení tolik důležitých PEN vodičů. U rekonstrukcí starých budov se víc než doporučuje zvážit trasy nových vedení. Zda je vést pod omítkou nebo v určitých případech na povrchu. Zcela jiná je situace při rekonstrukcích v panelových domech. V panelových konstrukcích není podomítková varianta tak snadná a názor statika je nezřídka zásadní ...
Autorský článek, Vilém Gracias, ze dne: 18.08.2021
reklama


Při rekonstrukcích elektrických rozvodů v bytových objektech je nutno mít na paměti především roz­díl mezi opravou elektrického zařízení (tj. zajištěním bezpečnosti a funkčnosti elektrických rozvodů bez vlivu na jejich věcné a technické zastarávání) a rekonstrukcí (tj. zhodnocením elektrického zařízení ob­jektu na současně platná kritéria tohoto zařízení). Z tohoto pohledu je nutno vycházet při aplikaci poža­davků elektrotechnických předpisů. To znamená, že při rekonstrukcích je bezpodmínečně nutné vy­cházet ze současně platných předpisů, které jsou obvykle podstatně přísnější v oblasti bezpečnosti (na­příklad v ochraně před vznikem a následky požáru) a které též akceptují nová zařízení určená pro by­tovou výstavbu (např. vířivé vany s elektrickým pohonem a ovládáním). Při konzervaci starého stavu pouhou opravou nelze tato nová elektrická zařízení připojovat bez rizika úrazu elektrickým proudem.


Foto před rekonstrukcí: Jan Franěk
Pro větší náhled kliknout!


Poznámka:
Klasickým nepochopením základních bezpečnostních kritérii je například odstraněni části doplňujícího pospojování v koupelně (spojujícího např. rám dveří s ostatním pospojováním) při opravě, bez užití prou­dového chrániče pro vybrané obvody s odůvodněním, že ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 toto připojení již ne­vyžaduje.

Rekonstrukce elektrických rozvodů ve zděných bytových domech
Při provádění rekonstrukcí ve zděných objektech je nutno před započetím prací (včetně projek­tových) rozhodnout, zda bude možno použít základní způsob ukládání vedení, tj. pod omítku, nebo bude třeba z jakýchkoliv důvodů použít v tomto případě náhradní technologii, tj.komplexně či částečně povrchové rozvody (v lištách). Při rozhodování o volbě způsobu provedení je nutno brát v úvahu kri­téria dle tabulky.Foto před rekonstrukcí: Jan Franěk
Pro větší náhled kliknout!


Postup přípravy oprav a rekonstrukcí elektrických rozvodu v panelových bytových domech
Pro zajištění oprav a rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových bytových domech je třeba:
 • provést revize elektrických rozvodů v bytových objektech (rozvodů na společných komunikacích i v bytech) pro stanovení naléhavosti a rozsahu nutných zásahů do elektrických rozvodů,
 • vyhodnotit poznatky získané výsledkem revize z hlediska bezpečnostního i technického a rozhod­nout o rozsahu zásahu (údržba, částečná rekonstrukce, celková rekonstrukce),
 • provést určený zásah - s ohledem na skutečnosti uvedené ve zprávě o revizi (např. v části „Popis stavu“ nebo „Závady“) bude nutno provést celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů v bytových objektech (i s ohledem na další předpokládanou životnost elektrických rozvodů).

Poznámka:
Za údržbu je v tomto případě nutné považovat:
 • prověřeni spojů (s případným dotažením) vodičů Al ve svorkách přístrojů, rozvodnic, odbočných kra­bic a svorkovnic,
 • upevnění stávajících uvolněných rozvodů,
 • výměnu zásuvek s vyhřátými a nepružícími kontakty,
 • doplnění chybějících a náhrada poškozených vík odbočných krabic a krytů přístrojů,
 • zajištění dveří rozvodnic proti otevírání bez nástroje,
 • doplnění krytů na svítidlech
 • upevnění povrchových elektrických vedení uvolněných časem či při neodborných zásazích,
 • náhrada nefunkčních či nevhodných světelných zdrojů,
 • vyčištění rozvodnic,
 • kontrolu jistících prvků,
 • výměnu vodičů kterékoliv části HDV za nové (s jádry z Cu) při zachování jeho hodnoty jištění,
 • oprava hromosvodu (například též jeho částečná demontáž a zpětná montáž při opravě střechy a dalších pracích).


Foto před rekonstrukcí: Jan Franěk
Pro větší náhled kliknout!


Za celkovou rekonstrukci elektroinstalace se považuje celková náhrada nevyhovujících prvků elektrických rozvodů a její přizpůsobení všem požadavkům současně platných elektrotechnických předpisů.

Při přípravě rekonstrukce elektrických rozvodů v bytovém domě vybaveném plynovými sporáky je rovněž nutno zvážit, zda se nenahradí elektrickými, což je přínosem z hlediska bezpečnosti osob, hygienického i uživatelského. Toto řešení je vhodné především v objektech s dožívajícími rozvody plynu.

Knihu na toto téma naleznete například zde!

 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V přednášce na konferenci SOLID Team se Miroslav Záloha ze SUIP zmínil také o nutnosti a významu technické dokumentace při revizích. Přestože jsou běžné argumenty o ztrátě nebo zastarání dokumentace, zdůraznil, že legislativa, vládní nařízení a provozní bezpečnostní předpisy, jasně stanovují povinnost udržování a aktualizace technické dokumentace. Připomněl význam dokumentace pro správné provedení revize. Hlavním bodem bylo, že revizní technik musí nejen ... Více sledujte zde!
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Sortiment energeticky úsporných světelných zdrojů zažil po "pádu" klasických žárovek nebývalý rozvoj a neustále je rozšiřován. Velkých změn doznaly jak variabilita tvarů, tak i účinnost a délka životnosti. Pojďme se podívat, co na to přední výrobce světelných zdrojů, společnost OSRAM ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933