Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • ... společnost americká, jež využitkuje doly v jižní Africe, má vedení na sta Km dlouhé, v němž převádí energii elektrickou s napětím 40 000 Volt a to v zcela normálním pohonu. O tom, že náš slovanský vědátor v Americe dlící Tesla rodem Charvát, dělá ...

Návrh systému ochrany před bleskem u FVE


Document Actions
Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
Fotovoltaika je fenoménem současné doby a je velmi diskutovanou problematikou. Podíváme se na ni z pohledu ochrany před bleskem. Asi všichni ví, kdy je nutno ochranu před bleskem instalovat a navrhovat. Je to uvedeno v paragrafu 36 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 268 z roku 2009. Tamtéž je zakotvena povinnost zpracování analýzy rizik a v ochraně před bleskem ... Kdo to nemá v paměti, tak pro opakování ... objekty, které musí být podrobeny analýze rizika a tím jestli je potřeba systém ochrany před bleskem zřizovat nebo ne, jsou to všechny objekty, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob. Dále kdy by mohlo dojít k poruše na veřejných službách, případně ke škodám na kulturním dědictví, případně ... více sledujte v tomto záznamu přednášky!
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 9.06.2022
reklama


Eva Černochová Štihelová na konferenci SOLIDTEM ve Šternberku 2022 pozvolna objasnila ochranu fotovoltaických elektráren. Ty se vzhledem ke stávající situaci objevují na střechách domů stále častěji. Případů zničených fotovoltaických systémů bleskem nebo přepětím vzrůstá. Ve většině případů jde o zanedbání stále dokola opakovaných technických doporučení.

O čem byla řeč Evy Černochové?
Ochrana před bleskem fotovoltaických elektráren na střechách budov je v současné době často diskutovanou problematikou. Jak víme, povinnost zajistit ochranu stavby před bleskem je stanovena mimo jiné v §36 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (20/2012 Sb, 323/2017 Sb., 266/2021 Sb).

Legislativně v §36 výše uvedené vyhlášky je rovněž zakotvena povinnost zpracování analýzy rizika v ochraně před bleskem. Základní řadou norem pro návrh a realizaci systému ochrany před bleskem je ČSN EN 62 305, ed. 2 a povinnost zpracování analýzy rizika nám činí závaznou ČSN EN 62 305-2, ed.2.


Celá přednáška po kliknutí!

Vyhláška MMR č. 268 ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby.
§36 Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
  • a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
  • b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
  • c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
  • d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
  • e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
  • f) ohrožení stavby u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

Na základě výše uvedených poznatků víme, že u všech objektů uvedených v §36 vyhl. 268/2009 Sb. (v platném znění) je nutné zpracovat analýzu rizika v ochraně před bleskem. Pouze na základě kladného výsledku správně provedené analýzy lze u objektu upustit od instalace vnější ochrany před bleskem.

Instalací fotovoltaiky na střechu jakéhokoliv objektu měníme parametry tohoto objektu (připojená vedení), je tedy nutno znovu zpracovat analýzu rizika v ochraně před bleskem, pokud se s FVE v původní analýze nepočítalo. Prokáže-li analýza rizika opět možnost vnější systém ochrany před bleskem neinstalovat, měl by být v objektu instalován systém vnitřní ochrany před bleskem pro vyrovnání potenciálů a koordinovaných svodičů bleskového proudu a svodičů přepětí.


Celá přednáška po kliknutí!

Vnitřní LPS musí bránit nebezpečným jiskřením uvnitř chráněné stavby která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno:
  • ekvipotenciálním pospojováním podle 6.2, nebo
  • elektrickou izolací mezi částmi podle 6.3. (dostatečná vzdálenost).
Nejsou-li vodiče vnitřních systémů ani stíněny ani uloženy v kovových kanálech, musí být pospojovány přes SPD. V opačném případě postačí pospojování stínění a kanálů.

Dle odst. 4.5 ČSN CLC/TS 50539-12 [4] je instalace přepěťových ochran nezbytná, pokud analýza rizika neprokáže opak. Podle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 musí být přepěťové ochrany instalovány i v budovách bez vnějšího hromosvodu.

Celou přednášku poslouchejte v tomto videozáznamu ...


Více videozáznamů na téma ochrany před bleskem a přepětím DEHN naleznate zde!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Nakoukněte na krátký popis technického sešitu o kabelových nosných systémech tradičního českého výrobce. Jaké podrobnosti poskytují autoři titulu pro snažší navrhování a montáž? Jaké druhy systémů lze od výrobce použít pro kabelová vedení? Vybírat můžeme z kabelových žlabů Jupiter, kabelových žlabů Mars, drátěných kabelových žlabů, nebo kabelových lávek. V detailech nalezneme položkový popis, obrázek, kótovanou perokresbu, tabulku typů a rozměrů. Pro správný výpočet určitě pomohou ...
Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a doporučeních bylo za posledních sto let napsáno opravdu hodně. Mezitím, co se fyzikální zákony nemění a stále platí, pohled na závaznost, použitelnost, o šiřitelnosti nemluvě, není stále zcela jasný. Zajímá vás, jak se u nás normy od svého počátku vyvíjely? Jaký je význam technických norem? Jaká byla a je jejich závaznost? Podle nálezu Ústavního soudu jsou technické normy považovány za kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používání není závazné, nýbrž jen dobrovolné. Jaká je možnost „zezávaznění“ technických norem?
Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťových vodičů HVI. Více zde ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Olovo je v současnosti považováno za nebezpečnou závadnou látku. V minulosti se ale využívalo pro vytvoření vodivého spoje mezi součástmi hromosvodu. Čím tedy můžeme v dnešní době nahradit olovo? Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933