Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

HAKEL příchází ...

Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1001
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Všichni to dobře známe. Přicházíme do nového prostoru a dřív či později hodnotíme provedenou elektroinstalaci. Práce, nepráce, dovolená, svatební obřad, pohřeb ... naše oči stejně alespoň na chviličku zkontroluji, zda je "svět správně". Odhaduji, že ...
  • xEnergy Light je univerzální a lze ho využít k výrobě hlavních rozvaděčů. Jde o typově zkoušený rozvaděčový systém, který nabízí jednoduché a spolehlivé řešení pro výrobu výkonových rozvaděčů do 1600A. Při jeho návrhu je vhodné používat program ...

Návrh systému ochrany před bleskem u FVE


Document Actions
Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
Fotovoltaika je fenoménem současné doby a je velmi diskutovanou problematikou. Podíváme se na ni z pohledu ochrany před bleskem. Asi všichni ví, kdy je nutno ochranu před bleskem instalovat a navrhovat. Je to uvedeno v paragrafu 36 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 268 z roku 2009. Tamtéž je zakotvena povinnost zpracování analýzy rizik a v ochraně před bleskem ... Kdo to nemá v paměti, tak pro opakování ... objekty, které musí být podrobeny analýze rizika a tím jestli je potřeba systém ochrany před bleskem zřizovat nebo ne, jsou to všechny objekty, kde by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví osob. Dále kdy by mohlo dojít k poruše na veřejných službách, případně ke škodám na kulturním dědictví, případně ... více sledujte v tomto záznamu přednášky!
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 9.06.2022
reklama


Eva Černochová Štihelová na konferenci SOLIDTEM ve Šternberku 2022 pozvolna objasnila ochranu fotovoltaických elektráren. Ty se vzhledem ke stávající situaci objevují na střechách domů stále častěji. Případů zničených fotovoltaických systémů bleskem nebo přepětím vzrůstá. Ve většině případů jde o zanedbání stále dokola opakovaných technických doporučení.

O čem byla řeč Evy Černochové?
Ochrana před bleskem fotovoltaických elektráren na střechách budov je v současné době často diskutovanou problematikou. Jak víme, povinnost zajistit ochranu stavby před bleskem je stanovena mimo jiné v §36 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (20/2012 Sb, 323/2017 Sb., 266/2021 Sb).

Legislativně v §36 výše uvedené vyhlášky je rovněž zakotvena povinnost zpracování analýzy rizika v ochraně před bleskem. Základní řadou norem pro návrh a realizaci systému ochrany před bleskem je ČSN EN 62 305, ed. 2 a povinnost zpracování analýzy rizika nám činí závaznou ČSN EN 62 305-2, ed.2.


Celá přednáška po kliknutí!

Vyhláška MMR č. 268 ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby.
§36 Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
  • a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,
  • b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,
  • c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,
  • d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
  • e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,
  • f) ohrožení stavby u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

Na základě výše uvedených poznatků víme, že u všech objektů uvedených v §36 vyhl. 268/2009 Sb. (v platném znění) je nutné zpracovat analýzu rizika v ochraně před bleskem. Pouze na základě kladného výsledku správně provedené analýzy lze u objektu upustit od instalace vnější ochrany před bleskem.

Instalací fotovoltaiky na střechu jakéhokoliv objektu měníme parametry tohoto objektu (připojená vedení), je tedy nutno znovu zpracovat analýzu rizika v ochraně před bleskem, pokud se s FVE v původní analýze nepočítalo. Prokáže-li analýza rizika opět možnost vnější systém ochrany před bleskem neinstalovat, měl by být v objektu instalován systém vnitřní ochrany před bleskem pro vyrovnání potenciálů a koordinovaných svodičů bleskového proudu a svodičů přepětí.


Celá přednáška po kliknutí!

Vnitřní LPS musí bránit nebezpečným jiskřením uvnitř chráněné stavby která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu nejen ve vnějším LPS, ale také v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečným jiskřením mezi rozdílnými částmi může být zabráněno:
  • ekvipotenciálním pospojováním podle 6.2, nebo
  • elektrickou izolací mezi částmi podle 6.3. (dostatečná vzdálenost).
Nejsou-li vodiče vnitřních systémů ani stíněny ani uloženy v kovových kanálech, musí být pospojovány přes SPD. V opačném případě postačí pospojování stínění a kanálů.

Dle odst. 4.5 ČSN CLC/TS 50539-12 [4] je instalace přepěťových ochran nezbytná, pokud analýza rizika neprokáže opak. Podle ČSN 33 2000-4-443 ed.3 musí být přepěťové ochrany instalovány i v budovách bez vnějšího hromosvodu.

Celou přednášku poslouchejte v tomto videozáznamu ...


Více videozáznamů na téma ochrany před bleskem a přepětím DEHN naleznate zde!
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Solid Team s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Izolovaný svod hromosvodu zcela zásadně změnil, usnadnil ochranu před bleskem. Zejména u modernizovaných budov často nelze z architektonických důvodů dosáhnout potřebné oddělovací vzdálenosti svodů. Velké uplatnění nachází také v průmyslových objektech, kde je situace stížená velkým množstvím sousedících technologií. IsCon nabízí ekvivalentní oddělovací vzdálenost 0,75m na vzduchu a 1,5m v pevných materiálech. Co myslíte, je vodič isCon od OBO ekvivalentem izolovaného hromosvodu?
Elektroinstalační trubka OBO Quick - Pipe je stále sice minoritní, ale stále jedinečnou alternativou, jak dostat již existující vedení v provozu, do ochranné pancéřové trubky. Quick - Pipe znají především pracovníci na údržbách, kteří řeší dodatečné požadavky, změny provozů, nebo částečné rekonstrukce výrobních kapacit. V elektroinstalacích, prováděných dle obvyklých postupů, místo pro Quick - Pipe prakticky neexistuje, ovšem znát tuto možnost je bezpochyby dobrou znalostní výhodou. Už jste tuto atypickou trubku ve své praxi použili?
Rychlý pohled na technický sešit s pohledem na zásadní sortiment OBO. Mnozí již víme, že OBO BETTERMANN nabízí obrovské množství položek elektroinstalačních prvků. Některé nacházíme v regálech velkoobchodů, mnohé jsou na objednávku a o dalších specialitkách v Česku možná nemáme ani ponětí. Katalog KOMPAKT je jadrný základ, který nachází uplatnění napříč elektroinstalačním spektrem. Co vše tento informační materiál přináší? Jaké podrobnosti objevíme?
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Reklama textem
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933