Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 33
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Koho v každodenní praxi oslovují spojky, víka žlabu, trapézové úchyty, konzoly, stojiny, stropní držáky závitových tyčí, závitové tyče, závěsy, L-nosníky, zemnící spojky a třeba C-nosníky, pak může vytušit, že tento informační materiál se může hodit ...

Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají


Document Actions
Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají
Zhoršením kvality veřejného osvětlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121 procent. To je jeden ze závěrů analýz zpracovaných pracovní skupinou "Osvětlení, bezpečnost, kriminalita". Analýzy jednoznačně potvrdily významnou úlohu kvalitního veřejného osvětlení při zajištění bezpečné noční dopravy ve městech a obcích. Například využitím bílé barvy světla u osvětlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52 procent.
Komerční sdělení, ze dne: 22.06.2015
reklama


Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a Ministerstvem dopravy ČR, oddělením BESIP pokračuje v prověřování výsledků studie vlivu veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy v jednotlivých krajích. Prověřovány budou následky dopravních nehod na průtahových komunikacích měst a obcích.

Zřejmě se někdo z vás pozastavil nad přinejmenším neobvyklým názvem tohoto článku. O následcích dopravních nehod slýcháváme stále. V souhrnu se jedná o počet usmrcených, těžce i lehce zraněných osob, ale i souhrn škod napáchaných při dopravních nehodách na majetcích účastníků dopravních nehod i třetích osob. Co však znamená ve světle světel? Mnozí z řidičů již zažili, jak silné reflektory protijedoucích vozidel dokáží "vymazat" v zorném poli řidiče většinu vizuálních informací a na několik krátkých okamžiků podlehnou mnohdy úplné slepotě. Že by to tedy byly reflektory vozidel? Nikoli! Přívlastek "ve světle světel" směřuje k tématice vlivu kvality veřejného osvětlení na průtahových komunikacích měst a obcí na dopravní nehodovost a jejich následky. Nicméně oba aspekty mají hodně společného - ve správně osvětleném dopravním prostoru průtahových komunikací vás protijedoucí vozidlo neoslní a vaše oko vidí vše tak, jak má být. V nedostatečně osvětleném nočním prostředí měst a obcí však v důsledku možného oslnění protijedoucím vozidlem dopravní nehodovost narůstá.

Světlo jako součást života
I když je světlo pouze prostředkem umožňujícím získávat zrakové informace mezi zrakovým systémem člověka a pozorovanými předměty či sledovanými jevy, označují odborníci osvětlení při veškeré lidské činnosti za nesmírně důležitou podmínku existence člověka. Člověk prostřednictvím svého zraku získává asi 80 až 90 procent všech informací o prostředí, které ho obklopuje. Platí přímá úměra, že se zvyšující se osvětleností stoupá také informační výkon.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je důležitou a nedílnou součástí technické infrastruktury obcí a měst, která slouží nejenom uživatelům pozemních komunikací uvnitř intravilánu, ale také obyvatelům těchto obcí a měst. Jedná se o veřejnou a bezplatnou službu obyvatelstvu, která je upravena legislativními a technickými předpisy.

Rok 2014 nastartoval diskusi o vlivu kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost. Výsledky všech třech analýz zpracovaných pracovní skupinou "Osvětlení, bezpečnost, kriminalita" jednoznačně potvrdily významnou úlohu kvalitního veřejného osvětlení při zajištění bezpečného dopravního prostoru průtahových komunikací měst a obcí v nočním prostředí.

  • Zhoršením kvality veřejného osvětlení se zvyšuje dopravní nehodovost až o 121 procent.
  • Zvýšení kvality veřejného osvětlení se snižuje dopravní nehodovost až o 83 procent.
  • Využitím bílé barvy světla u kvalitního osvětlení se snižuje dopravní nehodovost až o 52 procent.

Všeobecně známým pravidlem při srovnávání je porovnávat porovnatelné a tento cíl si vytyčili i členové pracovní skupiny. Možností jak porovnat dopravní nehodovost mezi jednotlivými kraji je zajisté mnoho. Porovnat dopravní nehodovost lze například podle:
  • a)    počtu dopravních nehod,
  • b)    následků dopravních nehod,
  • c)    délky komunikací,
  • d)    celkové intenzity dopravy za 24 hodin,
  • e)    intenzity dopravy v průběhu dne,
  • f)    velikosti měst a obcí, kterými průjezdní komunikace procházejí.

Jak je vidět z výše uvedeného výčtu, metod pro porovnání lze vytvořit více, a to i vzájemnými kombinacemi. Porovnání by však mělo být jednoduše prezentovatelné a s použitím logického úsudku i pochopitelné a reprodukovatelné. Při jednání se zástupci ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR byla zvolena varianta vyhodnocení celkových následků dopravních nehod za rok 2014 na 1 kilometru průtahových komunikací měst a obcí.

Následky dopravních nehod
Ředitelství služby dopravní policie poskytlo statistiku dopravní nehodovosti a škod za rok 2014 na průtahových komunikacích měst a obcí v denním i nočním prostředí.

V roce 2014 se na průtahových komunikacích měst a obcí stalo 28.041 dopravní nehoda při nichž zahynulo 146 osob, 985 osob bylo zraněno těžce a 9.199 osob bylo zraněno lehce. Škoda na dopravních prostředních i na majetku třetích osob se vyšplhala téměř do výše 1,8 miliard Kč.

Pro výpočet celkových nákladů dopravních nehod byly využity ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti 2012 zpracované Centrem dopravního výzkumu v.v.i.


Pro větší náhled klikněte!

Pro zajištění možnosti vzájemného porovnání bylo nutné přepočítat celkové následky dopravních nehod na 1 kilometr délky průtahových komunikací měst a obcí. Délky komunikací k výslednému vyhodnocení poskytlo Ředitelství silnic a dálnic. Pro hlavní město Praha nebylo toto přepočítání provedeno. Důvodem je odlišný systém evidence dopravních nehod, který se na území hlavního města Prahy používá. Následky dopravních nehod na jednom kilometru průtahových komunikací měst a obcí dosahuje v noci třetinových následků (167 tisíc Kč/km) v porovnání s dopravními nehodami ve dne. Nejhorší situace je v Jihomoravském kraji, kde je tento poměr ve výši 42 procent (361 tisíc Kč/km). Alarmující jsou také rozdíly celkových poměrných následků na 1 kilometru komunikace. Celkové poměrné následky dopravních nehod v krajích se šplhají do výše 654 tisíc Kč/km. Největších hodnot dosahuje jihomoravský kraj, a to konkrétně 1,2 milionů Kč/km - rozdíl mezi kraji je až téměř čtyřnásobný.

Z poskytnutých dat o dopravních nehodách zpracovala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení statistiku nejnehodovějších úseků v jednotlivých krajích. V případě, že jsou závěry o vlivu kvality veřejného osvětlení z roku 2014 správné, jsou tyto nehodové úseky nedostatečně osvětlené. Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím služby dopravní policie Policejního prezidia ČR a oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR zařadilo téma prověření nehodových míst do třetího ročníku Dopravních snídaní s BESIPem.

Pro vyhodnocení každé nehodové lokality v nočním prostředí bude nejdříve nutné, řečeno odbornou terminologií, zatřídit nehodový úsek komunikace do třídy osvětlení a vyhodnotit úroveň hladiny osvětlení. Laicky řečeno - určit podle normy, kolik světla má na komunikaci být a zjistit, kolik světla na komunikaci ve skutečnosti je. Ruční zpracování by bylo velmi zdlouhavé, a tak pro tento záměr bude využito speciálního vozidla, které průjezdem osvětlené komunikace nejenže definuje množství světla, které by mělo na dané komunikaci být (tzv. zatřídění příslušného úseku komunikace do třídy osvětlení podle ČSN EN 13 201), ale také určí úroveň splnění této normy. Jednoduše řečeno, speciální vozidlo odhalí místa, která mají nedostatek světla, ale také místa, která jsou přesvětlena.

Výsledné vyhodnocení nehodového úseku bude obsahovat kromě mapy nehodové lokality, zatřídění do třídy osvětlení a změření úrovně hladiny osvětlení také vyhodnocení následků dopravní nehodovosti nehodových úseků na průtahových komunikacích měst a obcí v denním i nočním prostředí. Výsledky budou porovnány s průměrnými hodnotami příslušného kraje i celé ČR. Prezentace výsledků prověření bude provedeno na Dopravní snídani s BESIPem, jejichž již třetí ročník začal 2. dubna 2015 v Ostravě.

Tento článek vyšel také v časopise Elektroinstalatér 3/2015.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
SRVO Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, o. s.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Zkušený technik dnes ví, že datová sběrnice není pouze doménou systémových elektroinstalací nebo řízení osvětlení. Po sběrnici posíláme také hlas a obraz. Na dobu koaxiálních rozvodů v domovním komunikování lze pomalu zapomenout. Domovní telefony ABB-Welcome Midi nabízejí řešení především pro rodinné domy i rozsáhlejší instalace, například v bytových domech nebo rekonstrukce v panelové výstavbě. O dostupných designech, technických možnostech vypovídají veletrhy, výstavy, prezentace a bezpočet publikovaných článků. O praktické stránce věci se člověk dozví po zvýšeném úsilí. Nahlédněme krátce do technického manuálu, který pomáhá při pochopení a návrhu tohoto systému ...
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933