Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Zkouška trvanlivosti Zn0 varistorů (interference.8)


Document Actions
Článek
Zkouška trvanlivosti Zn0 varistorů z přednášky Pavla Mindla.
Pavel Mindl, ze dne: 6.03.2000
reklama

Na reprezentativní skupině varistorů, používaných pro ochranu napájecích obvodů elektrických přístrojů (časová relé, spínací hodiny, měřicí přístroje a pod./,byla provedena zkouška elektrické trvanlivosti. Při zkoušce byly jednotlivé zkušební vzorky namáhány řadou proudových rázových vln 8/20 p,s o vrcholové hodnotě 600 a 1500 A . Interval mezi jednotlivými rázy byl 30 sekund. Časové průběhy napětí a proudu varistoru byly během proudového rázu oscilografovány. Při jejich dalším matematickém zpracováním byla vypočtena pohlcená energie

 a náboj, prošlý varistorem

Meze t, a t2 obou integrálů odpovídají časovému intervalu průchodu proudového impulsu varistorem. Časový odstup jednotlivých rázů byl volen s ohledem na energetickou pohltivost varistorů tak, aby nedocházelo k jejich zvýšenému ohřevu. Během měření byla sledována povrchová teplota varistorů. Schéma zkušebního obvodu je na obr. 6. Oscilogramy křivek napětí a proudu varistoru pro vlnu 600 A , 8/20 ps jsou na obr. 7, pro vlnu 1500 A na obrázku


Blokové schéma měřícího pracoviště


Časový průběh rázové proudové vlny 8/20 a napětí na varistoru při prvotním namáhání. Měřítka napětí 200V/d, proud 100 A/d.
Oscilogram napětí a proudu varistoru při namáhání rázovou vlnou 8/20-600A. Pohlcená energie 9,9J, náboj 13,3mC.


Časový průběh rázové proudové vlny 8/20 a napětí na varistoru při prvotním namáhání. Měřítka napětí 200V/d, proud 100 A/d.
Oscilogram napětí a proudu varistoru při namáhání rázovou vlnou 8/20-1500A. Pohlcená energie 27,2J, náboj 32,5mC.

Po provedení stanoveného počtu rázů bylo měřeno napětí na varistoru Uv, vyvolané průchodem stejnosměrného proudu 1 mA. Měření bylo prováděno pro obě polarity napájecího napětí. V grafickém vyjádření se sledují změny poměrného napětí dUv = Uv/Uvo s počtem provedených zkušebních cyklů. Napětí Uvo je napětí varistoru na začátku zkoušky nového vzorku (měřeno proudem 1 mA).
Závislost poměrného napětí dUv na počtu aplikovaných proudových rázů umožňuje určit mez trvanlivosti zkoušeného varistoru. Obecně používaným kritériem pro stanovení meze trvanlivosti je pokles dUv o 10% pod úroveň změřenou na začátku zkoušky nového vzorku. Výsledky měření pro namáhání proudovou vlnou 600 A jsou na obr. 9. Dosažená mez trvanlivosti 200 rázů. Pro extrémní proudové namáhání vlnou 1500 A klesá trvanlivost téměř desetkrát, jak je patrné z obr. 10. Obě závislosti, zachycené v jednom grafu jsou na obrázku 1.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? ... právní předpisy, technické požadavky na výrobky, elektroenergetika ... stanoviska ČEZ, EON ... základní hlediska na elelektrická zařízení, rozdělení a písmenové značení elektrických zařízení, bezpečnostní předpisy pro práci na elektrickém zařízení, obsluha a práce na elektrických zařízení, předpisy pro elektrická zařízení užívaná laiky. A také uslyšíte, co o tomto díle říká stručně Petr Létal ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Druhý díl učebnice olomouckého SOLID Teamu míří na ochranu před bleskem, přepětím a na slaboproudou problematiku. Vzhledem k počtu stran dílu je zřejmé, že se autoři zaměřili především na oblasti, které jsou předmětem zkoušek. A tak publikace poskytuje přehled nejen těm, které čeká zkušební komise, ale i všem, kteří si chtějí ověřit platnost svých domněnek o tématice, která jim není tolik blízká. V článku kromě popisu dílu se ptáme Petra Létala, proč jsou obsahem dvě tak rozsáhlé oblasti ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933