Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

Elektromagnetické interference v zařízení nn (interference.2)


Document Actions
Článek
... o elektromagnetické interferenci v zařízení nízkého napětí...z přednášky Pavla Mindla.
Pavel Mindl, ze dne: 6.03.2000
reklama

Každé elektrické zařízení, zapojené do systému rozvodu a využívání elektrické energie, určitým způsobem tento systém ovlivňuje a samo je zpětně ovlivňováno. Každý spotřebič elektrické energie by měl ze sítě odebírat pokud možno harmonický proud a pracovat s účiníkem okolo 0,95. Na druhé straně sít by měla poskytovat harmonické napájecí napětí o jmenovité hodnotě a kmitočtu. Dodržení uvedených požadavků je značně problematické vzhledem k vlastnostem všech spotřebičů, které jsou naprosto náhodně k elektrické síti připojovány a odpojovány. Průvodními jevy těchto náhodných procesů jsou deformace průběhu napájecího napětí a další vedlejší účinky elektrických zařízení jak na samotnou sít; tak i na blízké a v některých případech i vzdálené okolí. Projevy tohoto vzájemného působení jsou znázorněny na obr. t a lze je shrnout do následujících bodů:

Krátkodobá přepětí v energetické síti, vyvolaná spínacími operacemi a přírodními vlivy. Ovlivňování účiníku sítě zátěžemi reaktančního nebo nelineárního charakteru.
Deformace síťového napětí spotřebiči s odběrem neharmonického proudu. Nízkofrekvenční a vysokofrekvenční rušivá napětí, šířící se po vedení.
Vyzařovaná nízkofrekvenční a vysokofrekvenční elektromagnetická pole.

Každý z uvedených jevů může za určitých okolností způsobit selhání či trvalou poruchu některého ze zařízení, připojeného na elektrickou sít. Proto jsou stanovena kritéria odolnosti jednotlivých elektrických přístrojů a zařízení, která jsou v příslušných výrobkových normách přesně specifikována včetně postupů jejich ověřování. Uvedené nepříznivé jevy se snáze odstraňují v případech kdy působí trvale nebo si je lze dle potřeby vyvolat. Komplikovanější situace nastává v případě náhodných přechodných jevů, doprovázených přepětími v napájecí síti či uvnitř elektrických zařízení. Velikost i tvar přepěťové vlny jsou výrazně ovlivněny okamžitou konfigurací sítě, jejími impedančními poměry a připojenými zátěžemi. Proto každé elektrické zařízení musí být do určité míry vůči těmto přepětím odolné. V některých případech vzhledem k místním podmínkám a s ohledem na důležitost, musí být zařízení proti přepětí vybaveno potřebnými ochranami. Provedení ochran proti přepětí je často technicky i finančně náročné. Většinou vyžaduje předchozí analýzu stavu sítě a dlouhodobější sledování výskytu přepětí. V jednodušších případech lze vyjít ze všeobecných poznatků a použít standardizovaná řešení, doporučená výrobci přepěťových ochran či specializovaných firem. Tato doporučení se však týkají převážně ochran před účinky atmosférických výbojů. V případě aplikací ochran v průmyslových a rozsáhlých administrativních objektech je však potřebné více dbát na ochranu před spínacím přepětím. V takových případech je nezbytná pečlivá analýza místních poměrů.


Formy energie, působící na el. zař.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Schrack Technik spol. s r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933