Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Měřicí zařízení pro přímé měření (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 12.02.2009
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2020 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Měřicí zařízení pro přímé měření


Měřicí zařízení pro přímé měření
Podmínky pro připojení měřicích zařízení u odběratelů jsou u různých dodavatelů různé, viz článek níže. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek a pracovní jednání byla zahájena ...
Václav Macháček, ze dne: 12.02.2009


Rozdíly mezi PDS jsou následující:
PRE – elektroměry pro přímé měření se osazují do 100A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem (změna od 1.5.2007 – do uvedeného data byla hodnota hlavního jističe pro přímé měření stanovena na 125A).
ČEZ a E.ON - elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem.

Nepřímé měření - rozdíly

Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A)
PRE ČEZ
100 --- 100, 125
125 100 125, 150
160 150 150, 200
200 150 200, 250
250 200 250, 300
315 250 300, 400
400 300 400, 500
500 400 500, 600
630 500 600, 750
800 600 ---

E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů blíže nespecifikuje – uvádí pouze řadu jmenovitých primárních proudů MTP, ze které se MTP vybere (100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000A).

Prozatímní odběrná místa – umístění rozváděče měření (ER) od místa připojení
PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném místě – vzdálenost od místa připojení ne více než 3m.
ČEZ – ER co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti do vzdálenosti 3m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10m od místa připojení. V odůvodněných případech lze dle místních podmínek připustit i delší připojovací vedení.
E.ON – vzdálenost ER od místa připojení blíže nestanovuje.


Uvedené příklady rozdílů v technických podmínkách pro připojení měřicích zařízení předmětných provozovatelů distribučních soustav nelze považovat za vyčerpávající (viz např. rozdíly ve schématech zapojení) a neměnné. Možno však konstatovat, že rozdílů postupně ubývá a podmínky se v zásadních problematikách sjednocují. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek pro připojení měřicích zařízení a pracovní jednání byla zahájena.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o. - Nad Přehradou 2, Brno - 515 535 900 - seminare@lpe.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.