Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.11.2019 TIP na produkty průmyslového značení v nebezpečných oblastech. Embosovací systém z nerezové oceli M-BOSS Lite. Tiskový systém M-BOSS. Štítky z nerezové oceli Hellermark. Ochranné laminování proti agresivním chemikáliím, vysokým teplotám nebo UV záření. U průmyslového značení se dnes v pracovních procesech stávají kriticky důležitými parametry trvanlivost a snadná manipulace. Vývoj produktů obvykle ...
18.11.2019 Česká automobilka chystá útok v podobě několika elektromobilů. ŠKODA AUTO se účastní 2.ročníku specializovaného odborného veletrhu, konaného v Praze v Letňanech, kde vystaví své aktuální iV modely. Veřejnost si může prohlédnout model Citigoe iV, Superb iV a také ikonický Vision iV. Na své expozici také představí projekty BeRider, Citimove a elektrická kola společně s projektem We Love Cycling. Domácí...
15.11.2019 Máme pro vás dálniční známku na rok 2020. K nákupu balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect nyní získáte i dálniční známku na rok 2020. Stačí u partnerského velkoobchodu zakoupit akční balení bezšroubových přístrojů, ve kterém je ukryt voucher s unikátním číselným kódem. Dálniční známku si následně objednáte na webových stránkách hager.cz. Zjistěte, ...
14.11.2019 Kompaktní jističe Ex9M6 s elektronickým monitorováním chráněného obvodu. Novinkou v nabídce NOARK je řada kompaktních jističů Ex9M6, určená zejména pro aplikace v distribuční síti. Chrání elektrická zařízení před přetížením a zkratem. Hlavní výhodou těchto jističů je použití polovodičových obvodů pro monitorování proudu, na rozdíl od termomagnetického principu používaného mnoha ostatními výrobci. Tato technologie přináší ...
13.11.2019 ABB navrhla "chytrý" stadion. ABB byla oslovena, aby proměnila Generali Arenu, postavenou v roce 1925, na "chytrý" stadion s využitím nejmodernějších prvků a také efektivním využitím distribuce energie. Cílem je zvýšit intuitivní ovládání celé sítě a přizpůsobit se potřebám současných návštěvníků. Řešení vzájemně datově propojených a ovladatelných zařízení je součástí standardní nabídky ABB napříč odvětvími ...
12.11.2019 TIP na hmoždinku DUOPOWER. Kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a únosnost v plných a děrovaných materiálech. Samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace. Hmoždinka dává montérovi pocit dobře odvedené práce. Při montáži cítíte, jak hmoždinka "dobře táhne" a že ve stěně bezvadně drží. Díky zubatým pojistkám proti ...
11.11.2019 Řešení instalace a automatizace osvětlení pomocí systému WAGO. Dům sportu L&T v německém Osnabrücku nabízí surfařský simulátor pro indoor surfing, fitness studio, pravidelné sportovní akce a související komplexní služby pro zákazníky. Ústřední roli v tomto centru sehrává koncepce osvětlení. Atmosféru dokonale přizpůsobenou potřebám L&T vytváří přibližně 4,5 tisíce LED svítidel ovládaných procesorovými moduly WAGO. Jádro ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 117
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Každý silnoproudař je tak nějak změřený na svou hladinu napětí a slaboproudým spektrem často opovrhuje. Ovšem stejně jako v minulosti, i dnes v době digitalizace a internetu věcí je nutné senzory ovlivňující chod různých zařízení chránit. Které ...
 • Konečně první důvod, proč mít k §9 ještě autonomní §6. Petr prozrazuje, na časový rozdíl mezi pravidelným pětiletým přezkoušením na TIČR a tříletým přezkoušením podle vyhl.50. Ovšem pětileté přezkušování na TIČR je přece otázkou poslední doby. A jak ...

Měřicí zařízení pro přímé měření


Document Actions
Měřicí zařízení pro přímé měření
Podmínky pro připojení měřicích zařízení u odběratelů jsou u různých dodavatelů různé, viz článek níže. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek a pracovní jednání byla zahájena ...
Václav Macháček, ze dne: 12.02.2009
reklama


Rozdíly mezi PDS jsou následující:
PRE – elektroměry pro přímé měření se osazují do 100A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem (změna od 1.5.2007 – do uvedeného data byla hodnota hlavního jističe pro přímé měření stanovena na 125A).
ČEZ a E.ON - elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem.

Nepřímé měření - rozdíly

 • Měřicí transformátory proudu (MTP)
  PRE – pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat MTP s třídou přesnosti 0,5S, ext. 150%, o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu x/5A (tyto hodnoty musí být uvedeny na štítku MTP).
  ČEZ – nutno používat MTP s převodem x/5A, jmenovitou zátěží 10VA, třídou přesnosti min. 0,5 popřípadě 0,5S.
  E.ON – MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5 – jmenovitý sekundární proud musí být 5A, jmenovitá zátěž měřicích transformátorů 10VA.
 • Přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů dle podkladů PRE a ČEZ
Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A)
PRE ČEZ
100 --- 100, 125
125 100 125, 150
160 150 150, 200
200 150 200, 250
250 200 250, 300
315 250 300, 400
400 300 400, 500
500 400 500, 600
630 500 600, 750
800 600 ---

E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů blíže nespecifikuje – uvádí pouze řadu jmenovitých primárních proudů MTP, ze které se MTP vybere (100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000A).

 • Propojení MTP a elektroměru
  PRE – proudové obvody 4mm² Cu do délky 20m;
           napěťové obvody 2,5mm² Cu do délky 20m.
  ČEZ a E.ON -
  proudové obvody 2,5mm² Cu do délky 5m;
  napěťové obvody 1,5mm² Cu do délky 5m;
  proudové obvody 4mm² Cu do délky 20m;
  napěťové obvody 2,5mm² Cu do délky 20m.
 • Jištění napěťových obvodů
  PRE a E.ON – jištění napěťových obvodů nepřímého měření je řešeno pouze hlavním jističem odběrného místa.
  ČEZ – napěťové obvody nepřímého měření se propojí se zkušební svorkovnicí přes plombovatelný (v zapnuté poloze) pojistkový odpínač s jištěním 2A.

Prozatímní odběrná místa – umístění rozváděče měření (ER) od místa připojení
PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném místě – vzdálenost od místa připojení ne více než 3m.
ČEZ – ER co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti do vzdálenosti 3m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10m od místa připojení. V odůvodněných případech lze dle místních podmínek připustit i delší připojovací vedení.
E.ON – vzdálenost ER od místa připojení blíže nestanovuje.


Uvedené příklady rozdílů v technických podmínkách pro připojení měřicích zařízení předmětných provozovatelů distribučních soustav nelze považovat za vyčerpávající (viz např. rozdíly ve schématech zapojení) a neměnné. Možno však konstatovat, že rozdílů postupně ubývá a podmínky se v zásadních problematikách sjednocují. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek pro připojení měřicích zařízení a pracovní jednání byla zahájena.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Rozvaděč jako srdce elektroinstalace má svá pravidla konstrukce, provozu i údržby. Do jaké míry je možné uvažovat záměnu rozvaděčů určených do konkrétního prostředí do prostředí jiných? "Rozvaděče nejsou uměleckým dílem, neprodávají se jako obrazy!", říkával jeden z předních českých elektrotechniků. Na správnou volbu a provoz rozvodných prvků instalace se v dnešní době pohlíží zcela jinak než v minulých. Dávnou anonymitu odpovědnosti je při dnešních možnostech lepší zapomenout. Pokud dnes někdo rozhodne o použití rozvaděče pro jiný účel než bylo původně určeno, měl by znát hodně informací ...
Všichni jsme zasypáni novinkami ze všech možných zdrojů. Ale pouze některých si všimneme podrobněji. Víte které? Ty, které nám projdou rukama. Ty, které si sami vyzkoušíme. A tak nakonec z toho obrovského množství nových vychytávek se k samotným praktikům dostává pouze několik z mnoha. Letos jsme na Elektrické spojce zkoušeli několik avízovaných vylepšení naživo. Formou hry, soutěže. Oč šlo a jaký byl závěr? Soutěžilo se o rychlejší zapojení vodičů do přístrojů se správným utažením spoje. Závěr si udělal ze svého výkonu každý účastník sám ...
S přicházejícími digitálními technologiemi se mění i související technika. Dnešní jističe stále plní svou původní službu, ale navíc dostávají i nové funkce. Se stoupajícími nároky na kvalitu dodávek energií stoupají i požadavky uživatelů a provozovatelů energetických sítí na kvalitu a funkcionalitu nízkonapěťových jistících prvků. Tento trend je zvláště patrný u výkonových jističů. V této oblasti je v první řadě kladen důraz nejen na výkonnost a spolehlivost těchto prvků, ale i na jejich přímé systémové zařazení do řídících a monitorovacích energetických systémů.
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Pokud vaše pracovní náplň spadá do oblasti energetiky, nebo se jen zajímáte o přístroje či služby pro vn/vvn, mohl by vás zaujmout sortiment české společnosti IVEP, obzvláště pak nové kompaktní odpojovače určené právě pro vysoké a velmi vysoké napětí ...
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933