Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.10.2019 Zemnicí průchodky HEA řeší EMC! Systém HEA poskytuje spolehlivé a jednoduché řešení pro připojení uzemnění, stínění budov proti elektromagnetickému rušení a ochranu proti přepětí. Nabízí mnoho možností vytvoření plynotěsného a vodotěsného prostupu stěnou (podlahou) a je používán v oblasti domovních přípojek, trafostanic, rozvoden, telekomunikací atd. Součástí systému HEA jsou zemnicí průchodky pro ...
14.10.2019 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno. V pátek 20.9.2019 bylo v areálu C-Energy slavnostně představeno největší bateriové úložiště v České republice. Úložiště má výkon 4MW a kapacitu 2,5MWh. Energetický zdroj přináší celou řadu funkcionalit, včetně zvýšení flexibility stávajících generátorů. Významnou funkcí je schopnost úložiště poskytnout první napětí pro start ze ...
11.10.2019 Tip na ultratenké, ploché topné těleso CP061. Ploché topné těleso CP 061 zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty uvnitř rozvaděčů a skříní s elektrickými/elektronickými komponenty. Jeho ultra tenký design je obzvláště vhodný pro skříně s vysokou hustotou osazení, pro které jsou standardní topná tělesa často příliš velká. S ohledem na konkrétní aplikaci, lze těleso topné ploché použít jako konvekční nebo ...
9.10.2019 Naučte se navrhovat plošná ozvučení. Dexon chystá školení ve třech městech, napříč republikou. Seminář má za cíl seznámit účastníky s postupy plošného ozvučování interiérů, budov i exteriérů. Prakticky budou rozebrány jednotlivé případové studie ozvučení, od jednoduchých aplikací až po evakuační rozhlas. Velký důraz bude kladen na to, aby přítomní elektroprojektanti či montážní firmy byli schopni ...
8.10.2019 Nová aplikace Siemens propojí světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji s internetem věcí. Společnost Siemens vyvíjí novou cloudovou aplikaci pro světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji, která by se měla stát vzorovým modelem pro chytrá města budoucnosti. Část výstavních prostor již byla připojena k internetu věcí (IoT). Aplikace by měla během šesti měsíců trvání dubajského Expa 2020 zajistit jeho digitální optimalizaci, ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 112
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Proto se Františka Kosmáka ptám, zda §6,7,8 nedědí §9 automaticky ... Jsem v tomto oboru od roku 1981 a doposud jsem se nesetkal s revizním technikem, který by vykonával revizní činnost bez kvalifikace §6 jak je popisováno. Prostě §9 bez automatického ...
 • Pro každého, kdo se chce prosadit ať již svým názorem, produktem nebo službou platí určité obchodní zásady. Ano, píšu "obchodní". S příchodem nových digitálních způsobů se často v rámci propagace nového stylu zapomíná, někdy záměrně zamlžuje ...

Měřicí zařízení pro přímé měření


Document Actions
Měřicí zařízení pro přímé měření
Podmínky pro připojení měřicích zařízení u odběratelů jsou u různých dodavatelů různé, viz článek níže. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek a pracovní jednání byla zahájena ...
Václav Macháček, ze dne: 12.02.2009
reklama


Rozdíly mezi PDS jsou následující:
PRE – elektroměry pro přímé měření se osazují do 100A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem (změna od 1.5.2007 – do uvedeného data byla hodnota hlavního jističe pro přímé měření stanovena na 125A).
ČEZ a E.ON - elektroměry pro přímé měření se osazují pouze do 80A (včetně) jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem.

Nepřímé měření - rozdíly

 • Měřicí transformátory proudu (MTP)
  PRE – pro účely měření v obchodním styku je povoleno používat MTP s třídou přesnosti 0,5S, ext. 150%, o jmenovitém příkonu 10VA a sekundárním převodu x/5A (tyto hodnoty musí být uvedeny na štítku MTP).
  ČEZ – nutno používat MTP s převodem x/5A, jmenovitou zátěží 10VA, třídou přesnosti min. 0,5 popřípadě 0,5S.
  E.ON – MTP musí odpovídat třídě přesnosti 0,5 – jmenovitý sekundární proud musí být 5A, jmenovitá zátěž měřicích transformátorů 10VA.
 • Přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů dle podkladů PRE a ČEZ
Jmenovitá hodnota proudu hlavního jističe (A) Jmenovitý primární proud MTP (A)
PRE ČEZ
100 --- 100, 125
125 100 125, 150
160 150 150, 200
200 150 200, 250
250 200 250, 300
315 250 300, 400
400 300 400, 500
500 400 500, 600
630 500 600, 750
800 600 ---

E.ON přiřazení MTP k příslušným hodnotám hlavních jističů blíže nespecifikuje – uvádí pouze řadu jmenovitých primárních proudů MTP, ze které se MTP vybere (100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000A).

 • Propojení MTP a elektroměru
  PRE – proudové obvody 4mm² Cu do délky 20m;
           napěťové obvody 2,5mm² Cu do délky 20m.
  ČEZ a E.ON -
  proudové obvody 2,5mm² Cu do délky 5m;
  napěťové obvody 1,5mm² Cu do délky 5m;
  proudové obvody 4mm² Cu do délky 20m;
  napěťové obvody 2,5mm² Cu do délky 20m.
 • Jištění napěťových obvodů
  PRE a E.ON – jištění napěťových obvodů nepřímého měření je řešeno pouze hlavním jističem odběrného místa.
  ČEZ – napěťové obvody nepřímého měření se propojí se zkušební svorkovnicí přes plombovatelný (v zapnuté poloze) pojistkový odpínač s jištěním 2A.

Prozatímní odběrná místa – umístění rozváděče měření (ER) od místa připojení
PRE – elektroměrový rozváděč na veřejně přístupném místě – vzdálenost od místa připojení ne více než 3m.
ČEZ – ER co nejblíže k místu připojení, v kabelové síti do vzdálenosti 3m, u venkovních vedení do vzdálenosti 10m od místa připojení. V odůvodněných případech lze dle místních podmínek připustit i delší připojovací vedení.
E.ON – vzdálenost ER od místa připojení blíže nestanovuje.


Uvedené příklady rozdílů v technických podmínkách pro připojení měřicích zařízení předmětných provozovatelů distribučních soustav nelze považovat za vyčerpávající (viz např. rozdíly ve schématech zapojení) a neměnné. Možno však konstatovat, že rozdílů postupně ubývá a podmínky se v zásadních problematikách sjednocují. Dle posledních informací je ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dán podnět ke zpracování jednotných technických podmínek pro připojení měřicích zařízení a pracovní jednání byla zahájena.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Rozvaděč jako srdce elektroinstalace má svá pravidla konstrukce, provozu i údržby. Do jaké míry je možné uvažovat záměnu rozvaděčů určených do konkrétního prostředí do prostředí jiných? "Rozvaděče nejsou uměleckým dílem, neprodávají se jako obrazy!", říkával jeden z předních českých elektrotechniků. Na správnou volbu a provoz rozvodných prvků instalace se v dnešní době pohlíží zcela jinak než v minulých. Dávnou anonymitu odpovědnosti je při dnešních možnostech lepší zapomenout. Pokud dnes někdo rozhodne o použití rozvaděče pro jiný účel než bylo původně určeno, měl by znát hodně informací ...
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
ELKOV, jako oficiální zastoupení E.T.A. vydává produktový katalog rozvaděčových skříní ENUX. Modulární skříně pro nízkonapěťové rozvody, skříně pro devatenácti palcové aplikace, skříně pro pc s integrovanou výsuvnou policí pro klávesnici osloví asi hodně odborníků navrhující silové a datové rozvody. Jen pro nástěnné skříně ST nacházíme více než 40 rozměrů s plnými nebo prosklenými dveřmi. Mohou být jedno nebo dvoukřídlé. Počítat lze i s ventilátory a příslušenství. Nerezová provedení, závěsná ramena, klimatizační jednotky, seismicky odolné nebo Ex provedení, to vše zde ...
Všichni jsme zasypáni novinkami ze všech možných zdrojů. Ale pouze některých si všimneme podrobněji. Víte které? Ty, které nám projdou rukama. Ty, které si sami vyzkoušíme. A tak nakonec z toho obrovského množství nových vychytávek se k samotným praktikům dostává pouze několik z mnoha. Letos jsme na Elektrické spojce zkoušeli několik avízovaných vylepšení naživo. Formou hry, soutěže. Oč šlo a jaký byl závěr? Soutěžilo se o rychlejší zapojení vodičů do přístrojů se správným utažením spoje. Závěr si udělal ze svého výkonu každý účastník sám ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Společnost ELEKTROKOV je českým výrobcem s dlouholetou tradicí. Jejich závod ELEKTRO se zabývá výrobou transformátorů, kompenzačních i filtračních tlumivek, vinutých dílců, kostřicích svěrek a dalších produktů. Pojďme se podívat na letošní novinky ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933