Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

K čemu ohnutá ...

Částečně toto provedení krabice souvisí s vývojem elektroniky. Opakovaně ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Portfolio krabic FireBox společnosti OBO BETTERMANN zajišťuje spojení instalovaného vedení v souladu s předmětnými technickými doporučeními. Program FireBox splňuje podmínky pro zachování elektrické funkce dle DIN 4102 část 12. Uvnitř krabice jsou ...

EH# Magnetické pole, prostor ve kterém se jeví působení magnetu ...


Document Actions
EH# Magnetické pole, prostor ve kterém se jeví působení magnetu ...
Pokud za mnou přijde vnuk s prosbou o vysvětlení nějakého fyzikálního jevu, automaticky sahám do starších knih než jsem sám. Proč? Zřejmě to, že pochopit jedno století starý sloh není až tak jenoduché a musíme zapnout větší představivost. Pokud se do textu vysvětlení začteme, zjistíme, že obdobné pokusy o prokázání fyzikálních pravidel se děje v menších obměnách i dnes. Viz magnetka a piliny. Například: Čáry ty zoveme magnetickými siločarami. Kdybychom na kterékoliv místo těchto čar položili malou deklinační magnetku, postaví se všude ve směru tečny ...
Fran.Tuček, ze dne: 12.03.2022
reklama


Magnetická indukce. K pólu silného magnetu přibližme tyč z měk­kého železa a vložme ji do železných pilin. Tyč piliny přichytí, stává se tedy magnetem, ale jen potud, pokud je v blízkosti trvalého ma­gnetu; odstraníme-li jej, skoro veškeré piliny odpadnou. Je tedy měkké železo magnetem pouze dočasným čili temporárním, jenž na bližším konci má pól nestejnojmenný a na vzdálenějším stejnojmenný s pólem daného trvalého magnetu. Jelikož na železné tyči i po odstra­nění indukujícího magnetu zůstane trochu pilin přichyceno, je patrno, že v této tyči přece zbyl magnetismus, ovšem slabý, který zoveme magnetismem remanentním. — Opakujenie-li popsaný pokus s nemagne­tickou tyčí ocelovou, stane se též magnetickou, zejména poklepáváme-li na ni, pokud je v blízkosti indukujícího magnetu. Schopnost, podržeti indukovaný magnetismus, slove „silou“ koercitivní (donucovací, nátlakový; stlačující, zabraňující); v oceli je tato schopnost veliká, v měkkém železe malá.

Magnetické pole. Prostor ve kterém se jeví působení magnetu, slove jeho magnetickým polem. Jak se toto pole rozkládá do prostoru, lze pozorovati buď malou magnetkou nebo železnými pilinami. Malou magnetku, zavěšenou na nezkrouceném vlákně, vkládejme na různá místa pole buzeného silným trvalým magnetem. Magnetka v každém místě zaujme určitou polohu, stanovíc tak, jakým směrem tu působí daný magnet. Tak např. přiblížíme-li magnetku k jednomu pólu dlouhého svisle postaveného magnetu, staví se všude směrem k tomuto pólu, jsouc svým nesouhlasným pólem k němu přitahována.


Obrázek 1. Siločáry pólu magnetického

Pole magnetické snáze lze přehlédnouti aspoň ve .vodorovné rovině pomocí železných pilin. Na jeden pól tyčovitého magnetu svisle postaveného položme vodorovně papírovou nebo skleněnou desku a posypme ji železnými pilinami. Poklepneme-li na ni, piliny se seskupí tak, jak je viděti na obr. 1.), vycházejí totiž od středu paprskovitě na všechny polostrany. Položíme-li magnetickou tyč pod desku vodorovně, seřadí se železné piliny v různých čarách, mířících od jedné strany tyče ke druhé (obr. 2.).


Čáry ty zoveme magnetickými siločarami. Kdybychom na kterékoliv místo těchto čar položili malou deklinační magnetku, postaví se všude ve směru tečny.

Seskupení pilin v siločáry lze vysvětliti indukcí magnetickou. Každá jednotlivá pilina železná stane se totiž v magnetickém poli magnetem, takže jsouc snadno pohyblivá chová se stejně jako malá magnetka. Jsou tedy siločáry magnetické čarami, ve kterých se šíří magnetická indukce.

Magnetické pole nejčastěji bývá buzeno aspoň dvěma póly, nikoli pólem jediným. Každý z těchto pólů tvoří své vlastní pole magnetické a jich složením vznikne teprv pole výsledné, které je přístupné přímému pozorování a je znázorněno
v určité rovině pilinovými obrazci (např. obr. 2.).


 


Volný magnetický pól pohybuje se ve směru siločar. Do nádoby s vodou vloží se korek, do něhož je svisle zabodnu ta delší zmagnetovaná jehla tak, aby jedním pólem (např. severním) plovala na hladině. Přiloží-li se k hladině vodní silný tyčovitý magnet směrem vodorovným tak, že jeho severní pól je proti severnímu pólu jehly, pohybuje se tento pól po hladině vodní k jižnímu pólu tyče po siločáře. Podobné se pohybuje severní pól magnetované jehlice, zavěšené jako kyvadlo na dlouhé niti nad magnetem.


Na základě uvedených pokusů připisujeme siločarám určitý směr, považujíce za směr kladný ten, v němž se pohybuje volný severní pól magnetický. Představujeme si tedy, že vně magnetu siločáry vycházejí ze severního pólu a končí na jeho jižním pólu; místo, odkud siločáry vycházejí, označujeme jako sídlo volného magnetismu kladného a místo, kam vstupují, jako sídlo volného magnetismu záporného. Na venek jeví se jenom působení volného magnetismu.

Jak lépe vysvětlit princip magnetického pole?
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933