Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Vladimír List - paměti (3/3)


Document Actions
Článek
...normu o hodnocení vodní energie; kde se podařilo přimět vodaře k tomu, aby hodnotili výkon vodních sil v kilowatttech a ne v koňských silách...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 20.04.2001
reklama

Odhlasovalo se tehdy, že anglický palec je 25,4mm, když se velké strojírny, zejména lodní, vyslovily, že tato přesnost stačí při výměně hřídelů nebo pánví ložisek velkých lodních strojů. Tím bylo vlastně nemetrickým mírám odzvoněno a to číslo 25,4mm do dvou let přijala zákonně jak Velká Británie, tak USA.
Jednání v mezinárodní normalizační společnosti se však vleklo proto, že stanovy musely být opatrně stylizovány, aby se nedotýkaly suverenity jednotlivých států, přece však aby byly závazné. Vcelku jsme se tam domluvili a definitivní stanovy se pak vypracovaly korespondencí. Ustavující schůze této normalizační společnosti-International Federation of National Standardizing Associations (ISA) - byly definitivné přijaty na mezinárodní konferenci v říjnu 1928 v Praze, kde došlo též konečně k formálnímu ustavení mezinárodní normalizační federace. Zástupci 16 zemí zde schválili stanovy ISA a zvolili řádný správní výbor (radu). Správní výbor ISA, v němž zůstali členové dosavadního sedmičlenného přípravného výboru, se konal 22. až 25. října v Praze svou první konferenci, které jsem měl tu čest předsedat. Sídlem společnosti byla ustanovena Bazilej a prvním předsedou byl zvolen na tříleté obdobi 1929-1931 švýcarský profesor Hoenig a já jsem b11 zvolen mistopředsedou. Tenkrát, bohužel, ještě anglosaské společnosti nepřistoupily za členy.
Organizace pražské konference i její výsledky se setkaly s plným zdarem a uznáním 60 cizích delegátů ze 16 zemí. Konference se konala v době oslav desetiletého trvání naší republiky, kdy Praha byla slavnostně vyzdobena a osvětlena. Na několika dobře připravených a organizovaných exkurzích se cizí odborníci seznámili i s vyspělostí našeho průmyslu.
ČSN pod Listovým předsednictvím dělala divy: jeji malý, ale mimořádně výkonný aparát - ještě v roce 1928 měla ČSN jen 12 zaměstnanců, kteří mimo jiné byli zainteresováni i na prodeji tištěných norem - organizuje tvorbu dalších a
dalších norem. Ne každá norma se tvoří hladce, leckdy je to velmi nesnadné a z dnešního hlediska až neuvěřitelné. Přimo pověstný se stal třeba boj o prosazení normalizovaných formátů papíru, proti němuž brojili zuřivě obchodníci papírem a šli tak daleko, že papír normálního formátu prodávali dráž, než papír kancelářského formátu. Da boje zasáhl i Karel Čapek svým fejetonem "Knihovna" udávaným později pod názvem "Čert je vem!" List s autorovým svolením tento obrázek s nesrovnatelnými knihami přetiskl ve svém díle "Normalizace" (1930), což je obsáhlá odborná kniha, kterou autor připisuje svým přátelům a místopředsedům v přípravném výboru ČSN. Dětinský spor o normální formát papíru brzy přestal, když první, kdo ho zavedl, byla kancelář prezidenta Masaryka. Je jistě zajímavé, že poslední státní institucí, v zavádění normálního formátu papíru byl Patentní úřad.
V přesvědčení, že čs. normatizace koná své velké ušlechtilé poslání pro stát a ve státě, považoval List za svou povinnost informovat o tom i nejvyššího představitele státu, takže v lednu 1930 uvital prezidenta republiky T. G.Masaryka, který v doprovodu ministra obchodu Dr. Matouška poctil ČSN svou vzácnou návštěvou. Důkladně si prohlédl výstavu uspořádanou v Domě čs. inženýrů. Pan prezident, který byl s principy normalizace už dobře obeznámen, sledoval výklad i expozice s velkým zájmem o dál se informoval o hospodářském významu jednotliivých prací doma i pro vývoz, o spolupráci ministerstev, a vlivu normalizace na zaměstnanost, o psychologické stránce normalizace atd. Pan prezident se přesvědčil o dobrých výsledcích, což při rozloučení kamenoval slovy: "Vidím, že naše normalizace spočívá na hlubokých filozofických základech."
Horší problémy byly s normalizací lahví na mléko, pro které jsme se odhodlali z výrobních důvodů převzít německou normu, dovolující výrobu těchto láhví na Owenových strojích. Jakmile se to dozvěděli sklářští dělníci, šli na ministerstvo obchodu, že tím Owenovým strojem přijdou o práci a ministr sám zakázal normu rozšiřovat! Do té doby všechno sklo bralo Rakousko od nás. Když nemohlo dostat láhve podle německé normy, tak si samo přídilo Owenův stroj a ČSR ztratilo velkou dást vývozu lahví do Rakouska. Výsledek tedy byl, že přestože naše sklárny musely posléze koupit Owenův stroj, byla část vývozu ztracena i když se láhve foukaly strojně.
Jiná potíž byla se žádostí německého průmyslu, abychom v severočeských obcích a přirozeně i jinde normalizovali chleba, protože prý tam mají velmi často špatný chléb. Slíbil jsem, že to uděláme, ale má-li se normalizovat chleba, tak se nejprve musi normalizovat to, z čeho se chleba dělá, aby se získala žádaná jakost chleba. O radu jsme se obrátili slušným dopisem na Plodinovou burzu, aby s námi normalizovala jakost obilí. Odpověď byla skoro sprostá, poněvadž v podstatě říkala, proč se pletete do věcí, kterým nerozumíte, což nebyla pravda, neboť ČSN jen dávala možnost dohody o normách, ale sama nic nepředpisovala.

Vcelku se normatizace velmi krásně vyvíjela a odvážili jsme se i na velmi složité normy, např. normy na na dřevěné a ocelové mosty, nebo na velmi zajímavou normu o hodnocení vodní energie; kde se podařilo přimět vodaře k tomu, aby hodnotili výkon vodních sil v kilowatttech a ne v koňských silách.
Další odpor proti naší normalizaci se objevil v časopise "Zítřek", kde autor psal, že normy jsou jen pro velký průmysl a ne pro menší podniky. To byl naprostý omyl, neboť velký průmysl normalizoval normalizaci všeobecnou, nikoliv normalizací pro sebe a byl to velký dar českému národu, že se náš průmysl k tomu odhodlal. Živnostníci se proto uchýlili o pomoc proti normalizaci do Masarykovy akademie práce. Poněvadž jsme museli schvalovat každou normu, viděli jsme, jak akademie pracuje např. na normě "oken". Tam byly uvedeny rozměry rámů a bylo napsáno, že mají být ze dřeva bez suků. Naši odborníci se křižovali, protože dříví bez suků je strašně drahé a šli do ohrady zjišťovat suky asi na 50 prknech a zjistili počet suků a tři druhy suků: zakořeněné, které seděly pevně, váhové, které také seděly pevně, a válcové. které se v díře pohybovaly. Proto se do normy dalo, že smějí být suky jen zarostlé nebo pevné, nikoliv volné a že jich smí být na určitou délku jen určitý počet, 1 nebo 2. To je pak norma, která neoblouzní, ale reálně mluví. Na další tříleté období 1932-1934 v ISA jsem byl předsedou zvolen já. To, žel, byla doba krize - velmi hospodářsky obtížná. Některé státy neměly peníze, takže normalizační společnosti byly "na suchu" a dokonce bylo zakázáno posílat peníze ze státu do státu. Proto ČSN, která si finančně celkem dobře stála, založila některé státní společnosti a platila za ně. Za takové doby bylo přirozené, že jsem maximálně šetřil a nesvolával jsem porady, ale jel jsem sám do Bazileje, nebo si zavolal sekretáře Dra Huberta-Rufa do Prahy a že jsme raději dělali normy. Podařilo se nám udělat a mezinárodní korespondencí i schválit 7 norem ve 3 rečích: anglicky, francouzsky a německy.
V roce 1934 byla pak valná schůze ve Stockholmu, kde moje činnost byla schválena s vděkem a plným uznáním. Na banketu jsem ji ukončil řečí, pronesenou z části německy, z časti anglicky a z části též anglicky.
V upomínku na Listovo tříleté úspěšné předsednictví věnovaly normalizační korporace sdružené v ISA Listovi čestný da, bronzovou sošku "Le Débardeur" (dokař-nosič nákladů). Od vynikajícího belgického výtvarníka C. Meuniera, jehož dílům se List obdivoval již za dob svých studií v Belgii. Listovu vyníkajicí činnost v mezinárodní normalizaci a jeho technickou i literární práci uznala i Královská akademie technických věd ve Stockholmu tím, že ho jmenovala svým dopisujícím členem.

Ani činností v ISA nejsou však zásluhy Listovy o mezinárodní normalizaci vyčerpány. Je třeba připomenout jeho účinnou i úspěšnou normalizační práci v rámci Malé dohody. Již od roku 1933 se počaly uskutečňovat snahy o užší spolupráci se státy Malé dohody, tj. Rumunskem a Jugoslávií, kde to bylo zvláště obtížné, neboť neměli ani národní normalizačni organizaci. Naproti tomu Rumunsko mělo dosti čilou národní normalizaci, která usilovala i o mezinárodní spolupráci a z jejího popudu. došlo v roce 1936 v Bukurešti k normalizační poradě malodohodové.
V roce 1946 jsem jel do Londýna, kam byla svolána mezinárodní porada o nové normalizační společnosti, která byla pokřtěna International Organization for Standardization (ISO) s týmiž stanovami, jako měla ISA. Do výboru nebylo Československo zvoleno, protože Indie dostala o jeden hlas víc. Krátce poté jsem se v ČSN vzdal, aby Juliš neměl potíže při znárodňování a tak jsem to též písemně odůvodnil. Tím skončila po 25 letech moje činnost normalizační. Prodej norem za poslední rok mé činnosti dosáhl 2,5 mil. Kčs.
Československo a List se však zapsali na první stránku dějin mezinárodní technické normalizace. Nic na tom nemění skutečnost, že ISA vlivem válečných událostí v roce 1942 zanikla. Její junkci převzala po válce ustavená ISO, která existuje dodnes v Ženevě. Na 14. zasedání její Generální rady v září 1988 v Praze vzdala ISO hold městu, na jehož půdě před 60 lety se zrodila mezinárodní technická normalizace; v oficiální části delegáti 60 členských zemí široce a důstojně vzpomněli zakladatelskou roli Vladimíra Lista.

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Pro někoho je elektroinstalační kanál prvek, který nepoužívá. Pro jiné jde o materiál běžné potřeby. Na trhu existuje mnoho různých provedení. Vybíráme podle více kritérií. Říká se, že je na prvním místě cena. Nejen z mého úhlu pohledu bývá toto tvrzení zoufalým výkřikem. Pohled montéra na stavbě je často odlišný od inkoustového kolegy z oddělení rozpočtů. Ale to možná bude pouze naše interní zvyklost. V každém případě u nás se dá na osobní zkušenost než na inzertní tvrzení ...
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete vyřešit ochranu před bleskem u dřevěného objektu? Nejste si jistí, zda-li se po hořlavém materiálu, jakým bezesporu dřevo je, dají bezpečně táhnout hromosvodní dráty? Jaká nebezpečí hrozí? Více zde ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933