Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 41
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Pro nastavování systémových instalací KNX potřebujeme aplikaci ETS. Proč je tento software tak drahý? U některých jiných domovních automatizací je ovládací software dodáván jako příslušenství celé dodávky. V případě KNX je to přesně obráceně, patří ...
  • Krátký elektrikářský exkurs do dávného upevňování lan v různých výškách, různých sloupech a konzolách na izolátory. Byla to doba zručných řemeslníků kteří nemuseli být zatěžování takovou záplavou předpisů jako je tomu dnes. A navíc, nejen, že jsem ...

LPE: Sborník přednášek č. 49


Document Actions
LPE: Sborník přednášek č. 49
Další sborník přednášek L.P. Elektro na 2. pololetí, tentokrát s pořadovým číslem 49, můžete aktuálně objednávat. Kompletní přehled přednášek naleznete zde ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 31.10.2011
reklama


Obsah sborníku č. 49

Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2011 – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Praha

Využití proudových chráničů v souladu s oddíly částí 7 ČSN 33 2000 a vybrané příklady možnosti využití
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

Prozatímní elektrická zařízení
Jiří Hemerka dipl.tech., SOLID ELEKTRO TEAM Olomouc

FEL-BUGGY – elektromobil
Ing. Vít Hlinovský, CSc., ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra el. pohonů a trakce

Nová elektrická zařízení – uvedení do provozu
Elektrická zařízení – ověřování bezpečnosti během provozu
JUDr. Zbyněk Urban, Člen představenstva Unie elektrotechniků ČR

Provádění revize v objektech vybavených převážně strojním zařízením
Ing. Miloslav Valena, Elektro služby Kladno, soudní znalec v oboru elektrotechnika

Prevence rizik u elektrických zařízení a zásady pro vypracování místních provozních a bezpečnostních předpisů
František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno

Nová ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Výběr a stavba elektrických vedení
Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha

Posouzení elektrického zařízení strojů z pohledu bezpečnosti
Základní požadavky pro vytvoření "Protokolu o vstupní prohlídce elektrického zařízení pracovního stroje" dle požadavků ČSN EN 60204-1 ed. 2
Kontrola ochran elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, ve vazbě na ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR – pobočka Ústí n.L.
Ing. Vladimír Macháček, inspektor ZZ, EZ, TIČR – pobočka Ústí n.L.

Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh
Ing. Josef Loos, obchodně-technický zástupce, TRATEC-CS s.r.o.

Kompatibilita elektrických zařízení v návaznosti na požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb.
ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí
ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444 Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha

Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
Ing. Karel Kuchta, CSc., Phoenix-Zeppelin, spol.s r.o., divize Energetické systémy

Historie vzniku prvního průmyslově vyráběného flexibilního ovládacího kabelu na světě
Ing. Marek Hrubý, projektový manažer LAPP KABEL s.r.o.

Osvětlení vnitřních pracovních prostorů a jeho energetická náročnost z pohledu norem
Ing. Petr Žák, člen TNK 76, ČVUT FEL, Praha

Požadavky na automatické odpojení od zdroje, výpočet impedance smyčky poruchového proudu a posouzení zkratových poměrů v sítích nn
Ing. František Štěpán, odborný pracovník společnosti Eaton Elektrotechnika, s.r.o., člen TNK č. 22

Interakce rozvodů nn a rozvodů informačních technologií z pohledu návrhu rozvodů nn
Ing. Jiří Horák, autorizovaný inženýr – projekce elektro

Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a požadavky na kabelové rozvody v chráněných únikových cestách a ve vybraných druzích staveb podle vyhlášky 23/2008 Sb.
Josef Honzík, INSTALACE PRAHA s.r.o.

Elektrická zařízení a působení vody
Nová ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality – výňatek
Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

Cedar Plus – elektroinstalační přístroje ve zvýšeném krytí IP 44
Jana Kaňovská, Schneider Electric CZ, s.r.o.

Univerzální rozvodnice Kaedra
Jarmila Kafková, Schneider Electric CZ, s.r.o.

Praktické poznatky při provádění revizí v jednoúčelových a ve zvláštních objektech, nejčastěji zjišťované závady v prostorech s vlhkostí a vodou – prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné, technologické provozy a objekty pro bydlení
Milan Dolenský, revizní technik EZ v rozsahu E1/B, Liberec

Požární ochrana v elektrotechnice 2011
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Požárně odolné skříně
Ing. Ondřej Vosyka, Rittal Czech, s.r.o.

HFFR kabely z produkce nkt cables
Jan Šenfeld, Specialista zákaznického centra nkt cables s.r.o.

Požadavky na hromosvodní součásti
Norbert Pfister, Dipl.-Ing.(FH), Claudia Rother, Dipl. Ing.(FH)
Siegfried Seger, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., Neumarkt

Blesková válka č. 7 – Hromosvody bez hlavy
Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha

Je možná unifikace ochrany před bleskem?
Je možné jednoduše zařazovat objekty do tříd LPS podle jejich druhu, dělat typové hromosvody a určit tak optimální cenu na každý druh objektu?
Ing. Milan Kaucký, Autor jediného SW zdarma pro analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2

Ochrana rodinného domu s výrobky DEHN + SÖHNE
Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha

 
 

 FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933