Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 408
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

LPE: Sborník přednášek č. 41


Document Actions
LPE: Sborník přednášek č. 41
V září se v Brně opět konalo Celostátní setkání elektrotechniků. Pokud jste na akci nebyli přítomni, ale nechcete přijít o zde uvedené přednášky, máte možnost si objednat nejnovější sborník přednášek ze setkání, tentokrát s pořadovým číslem 41 ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 2.11.2010
reklama

Obsah sborníku č. 41

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její dopad na projekt a provedení elektroinstalace a autorizované osoby a projektování
Zákon 458/2000 – Energetický zákon (ve znění zákona 314/2009 Sb. úplné znění energetického zákona) a jeho základní požadavky na projektování elektroinstalací
Časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
Vnější vlivy a vzory listů protokolu o jejich určení
Ing. Karel Dvořáček, člen TNK č. 22 a 76 a autorizační komise ČKAIT

Návrh osvětlení a jeho energetická náročnost z pohledu norem
Ing. Petr Žák, člen TNK č. 76, ČVUT – FEL, Praha

Typy nejběžnějších jističů a chráničů s ohledem na bytovou a občanskou výstavbu
Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Praktické rady při návrhu a výpočtu světelných soustav dle platných ČSN EN
Energetictké úspory a světelné zdroje
Praktické rady při návrhu Nouzového únikového osvětlení dle platných ČSN EN

Martin Marek, LUXART s.r.o. Blučina

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční
Ing. Bebčák Petr PhD., K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava

Kabelové nosné systémy pro kabelové trasy s funkční integritou
Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann Praha s.r.o.

Jističe Compact NSX: sci-fi se stala realitou
Schneider Electric CZ, s.r.o.

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Ing. Oldřich Küchler, Technická inspekce České republiky

Posuzování strojních zařízení za provozu podle platných předpisů
Ing. Josef Vozobule, Technická inspekce České republiky

Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2010/2011 – Přehled norem pro rozváděče nn –
Přehled TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku

Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Praha

Nová ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení – Ostatní zařízení Článek 551 – Nízkonapěťová zdrojová zařízení
Novelizace ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

Ing. Karel Dvořáček, člen TNK č. 22 a 76 a autorizační komise ČKAIT

Divadla dle ČSN 33 2420 ed. 2:2009, praktické zkušenosti z provozu
Praktické zkušenosti z dodavatelské činnosti zhotovitelů elektroinstalace ve vazbě a stavební zákon,vyhlášku o dokumentaci staveb a ČSN 33 1310 ed. 2 210

František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno

Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky

Provádění revizí ve zvláštních případech aneb Jak si neublížit při provádění současných revizí
Ing. Miloslav Valena, Soudní znalec v oboru elektrotechnika, Elektro služby Kladno - Rozdělov

Projektování sítí a distribučních rozvodů v návaznosti na vnitřní rozvody z hlediska současných předpisů ve vazbě na PNE – Podmínky oprávnění projektování pro distribuční společnosti
Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.

Vnitřní elektrické rozvody
Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle ČSN EN 60079-3 se zaměřením na změny a obsah revizní zprávy, vzorová revize

Ing. Jiří Sluka, Inspektor elektrických zařízení TIČR – pobočka Ústí n. L.

Oceloplechové rozváděče Schneider Electric
Ing. Jarmila Kafková, Schneider Electric CZ, s.r.o.

Principy přejišťování přepěťových ochran
Martin Dostál, Schneider Electric CZ, s.r.o.

Stupačková svorkovnice HVS
Stáčecí korektory IDEAL

ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

EMC problematika ve vztahu k projekci a kontrukci zařízení
Ing. Jaroslav Marek, Ing. Zdeněk Šťastný, ABEGU

EMC komponenty RITTAL
Rittal Czech s.r.o.

Prevence rizik omezení provozu elektrických instalací
Edmund Pantůček, znalec v oboru elektrotechnika PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Komponenty ICOTEK GmbH pro práci s kabeláží, tedy systémy pro zavádění, stínění a organizaci kabeláže
Ing. Roman Fillette, OS-KOM spol. s r.o.

Krátká odpověď na jednoduchou otázku
Dalibor Šalanský, Luma Plus spol. s r.o.

Oddálený hromosvod pro fotovoltaický stojan aneb ochrana před přímým úderem blesku fotovoltaické aplikace na volném prostranství
Umísťování svodičů přepětí v rozváděčích

Dalibor Šalanský, Luma Plus spol. s r.o.
Jan Hájek, organizační složka Praha, Dehn + Söhne

DEHNrail M - Svodič přepětí typ 3 na DIN lištu
Modulární DEHNventil
DEHNguard® M .. CI
Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
Jímací tyče – Novinky v hromosvodním materiálu firmy DEHN + SÖHNE

Jan Hájek, organizační složka Praha, Dehn + Söhne

Cena sborníku je 380,-Kč, pro členy Clusteru 280,-Kč. K ceně sborníku bude připočten expediční poplatek 130,-Kč (zahrnuje poštovné i balné!).

Pokud máte o sborník zájem, můžete si ho objednat níže uvedeným formulářem!

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativních budov, nebo takové prostory, jako studia, jsou obměňovány podstatně častěji než většina elektroinstalací. Bezpečnostní požadavky jsou normativní, ovšem požadavky na možnost změny podstatně vyšší. Právě pro tyto případy je jeden z vhodných prvků označován právě svazkový držák GRIP. Jde o jednoduchou, ale funkční konstrukci, která je označována za vychytávku ...
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Tým specialistů dceřinné společnosti RITTAL v Česku ve Zdibech u Prahy, připravil na první pololetí roku 2021 sérii odborných přednášek. Ty budete moci sledovat prostřednictvím veřejného webcastu vysílaného ze studia RITTAL prostřednictvím portálu Elektrika. Z témat můžete očekávat například: obráběcí centra BC a LC, praktická ukázka návrhu vhodné technologie chlazení rozvaděčů s programem Therm, venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace, monitorivání nejen IT systémů - systém CMC III, konfekcionování vodičů - poloautomaty a automat WT, chlazení okolním vzduchem (ventilátory, výměníky vzduch/vzduch, regulace) ... Plánovaná data pořadů sledujte v přehledu!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933