Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Záblesk průchozí ...

WAGO, značka nesoucí symbol rychlého a spolehlivého spojení, přichází s ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2


Document Actions
eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2
Na samotném začátku zpracování projektové dokumentace jímací soustavy je nutné vypracování analýzy rizika dle ČSN EN 62 305 - 2 ed.2 pro zařazení objektu do hladiny LPS a LPL. LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); LPL (Lightning Protection Level, hladina ochrany před bleskem). Podle vyhlášky MMR o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v §36 „Ochrana před bleskem“ v platném znění by se měla analýza rizik provést pro každý objekt ... V této přednášce budou podrobně popsány jednotlivé kroky při vypracování analýzy rizik.
Tým portálu Elektrika, ze dne: 19.11.2020


eDEHN 35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2
Problematiku objasní Daniel Anděl

Na samotném začátku zpracování projektové dokumentace jímací soustavy je nutné vypracování analýzy rizika dle ČSN EN 62 305 - 2 ed.2 pro zařazení objektu do hladiny LPS a LPL. LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); LPL (Lightning Protection Level, hladina ochrany před bleskem). Podle vyhlášky MMR o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v §36 „Ochrana před bleskem“ v platném znění by se měla analýza rizik provést pro každý objekt ve kterém se vyskytují lidé a stavby ve kterých hrozí vznik požáru, nebo přeskok požáru ze stavby na stavbu.
Výsledkem tohoto výpočtu, který je v souladu s normou ČSN EN 62305-2 ed.2 „Řízení rizika“ je stanovení na jaké technické úrovni (LPS I, II, III, IV) má být jímací soustava zpracována. Hromosvod je v dnešním pojetí především protipožární ochrana budov a staveb. Tato argumentace je podrobně rozebrána ve společném stanovisku Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Odboru technické normalizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ze dne 8. 11. 2012, které vyšlo ve věstníku ÚNMZ č. 01/2013 o platnosti norem při navrhování, povolováni a zřizování ochrany před bleskem na stavbách.
Až po zpracování analýzy rizik a tedy zatřídění objektu do hladiny LPS a LPL vč. doplňujících ochranných opatření přichází na řadu návrh jímací soustavy.
V této přednášce budou podrobně popsány jednotlivé kroky při vypracování analýzy rizik.


Položené dotazy:
  • Měl by investor vědět o tom, co je to výpočet míry rizika?
  • Ako môžem počítať mieru rizika v prenajatom objekte?
  • Ak sa stretnú dvaja výpočty miery rizika a každý vychádza inak, kto to posúdi ktorý je správny?
  • Dá se nějak popsat o kolik se zvýší hladina rizika pokud se nyní v budově nachází místo 2 tak 12 lidí?
  • Měl by RT kontrolovat celý výpočet, nebo stačí zkontrolovat zadané údaje?
  • Musím mít k tomuto výpočtu nějaké oprávnění? Vyjma vzdělání a vyhlášky 50?
  • Pracují s takovým výpočtem třeba i jiné profese? A hasiči?
  • Jak snižuje míru rizika použití HVI proti FeZn?


Dotazy k tématu pokládejte:
  • telefonicky během živého vysílání na 773 123 100
Školení jsou zdarma a nebudou účtované žádné poplatky za telefonické připojení zvuku.

Během živého vysílání nevolejte přednášejícímu na mobilní číslo a dotazy pokládejte pouze výše uvedenými způsoby. Nemá možnost sledovat tolik různých informačních kanálů najednou.

Když se něco učit, tak stručně a k věci!
Chcete dostat echo o živém vstupu včas? 


OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933