Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

DEHN: Praktický ...

České zastoupení značky znovu připravilo praktickou výuku práce s izolovaným ...

Technické normy ...

Přikazují, doporučují, nebo zakazují? O normativních předpisech a ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jak vypada edisonova labolatoř? Jak si ji představit? Ano, můžeme si odskočit do muzeas v New Jersey, z New York City co by člověk kamenem dohodil. Ale teď sedíme na české hroudě. Pokud připisujeme Edisonovi žárovku, co pak bylo součástí jeho ...

eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2


Document Actions
eDEHN#35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2
Na samotném začátku zpracování projektové dokumentace jímací soustavy je nutné vypracování analýzy rizika dle ČSN EN 62 305 - 2 ed.2 pro zařazení objektu do hladiny LPS a LPL. LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); LPL (Lightning Protection Level, hladina ochrany před bleskem). Podle vyhlášky MMR o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v §36 „Ochrana před bleskem“ v platném znění by se měla analýza rizik provést pro každý objekt ... V této přednášce budou podrobně popsány jednotlivé kroky při vypracování analýzy rizik.
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 19.11.2020


eDEHN 35: Analýza rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2
Problematiku objasní Daniel Anděl

Na samotném začátku zpracování projektové dokumentace jímací soustavy je nutné vypracování analýzy rizika dle ČSN EN 62 305 - 2 ed.2 pro zařazení objektu do hladiny LPS a LPL. LPS (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem); LPL (Lightning Protection Level, hladina ochrany před bleskem). Podle vyhlášky MMR o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v §36 „Ochrana před bleskem“ v platném znění by se měla analýza rizik provést pro každý objekt ve kterém se vyskytují lidé a stavby ve kterých hrozí vznik požáru, nebo přeskok požáru ze stavby na stavbu.
Výsledkem tohoto výpočtu, který je v souladu s normou ČSN EN 62305-2 ed.2 „Řízení rizika“ je stanovení na jaké technické úrovni (LPS I, II, III, IV) má být jímací soustava zpracována. Hromosvod je v dnešním pojetí především protipožární ochrana budov a staveb. Tato argumentace je podrobně rozebrána ve společném stanovisku Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Odboru technické normalizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ze dne 8. 11. 2012, které vyšlo ve věstníku ÚNMZ č. 01/2013 o platnosti norem při navrhování, povolováni a zřizování ochrany před bleskem na stavbách.
Až po zpracování analýzy rizik a tedy zatřídění objektu do hladiny LPS a LPL vč. doplňujících ochranných opatření přichází na řadu návrh jímací soustavy.
V této přednášce budou podrobně popsány jednotlivé kroky při vypracování analýzy rizik.


Položené dotazy:
  • Měl by investor vědět o tom, co je to výpočet míry rizika?
  • Ako môžem počítať mieru rizika v prenajatom objekte?
  • Ak sa stretnú dvaja výpočty miery rizika a každý vychádza inak, kto to posúdi ktorý je správny?
  • Dá se nějak popsat o kolik se zvýší hladina rizika pokud se nyní v budově nachází místo 2 tak 12 lidí?
  • Měl by RT kontrolovat celý výpočet, nebo stačí zkontrolovat zadané údaje?
  • Musím mít k tomuto výpočtu nějaké oprávnění? Vyjma vzdělání a vyhlášky 50?
  • Pracují s takovým výpočtem třeba i jiné profese? A hasiči?
  • Jak snižuje míru rizika použití HVI proti FeZn?


Dotazy k tématu pokládejte:
  • telefonicky během živého vysílání na 773 123 100
Školení jsou zdarma a nebudou účtované žádné poplatky za telefonické připojení zvuku.

Během živého vysílání nevolejte přednášejícímu na mobilní číslo a dotazy pokládejte pouze výše uvedenými způsoby. Nemá možnost sledovat tolik různých informačních kanálů najednou.

Když se něco učit, tak stručně a k věci!
Chcete dostat echo o živém vstupu včas? 


OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍTerminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933